Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
május 22. kedd, Júlia, Rita

Megtárgyalt napirend a kiegészítő anyagokkal a 2017.02.22-ei rendkívüli Gazdasági Bizottság üléshez

Megtárgyalt napirend a kiegészítő anyagokkal a 2017.02.22-ei rendkívüli Gazdasági Bizottság üléshez

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

Gazdasági Bizottság rendes ülés - 2017. február 22. 16:00


Napirend

Zárt ülés
1. Lakásbérlemény értékesítése
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
Nyilvános ülés
2. Elővásárlási jog érvényesítéséről való döntés - Budapest XI. ker., Bercsényi u. 24. A. épület. III. emelet 6. szám alatti lakásingatlan
Előterjesztő: Soltész Erika;
3. Lakásvásárlási kérelem – Budapest, XI. kerület Nagykikinda u. 10/A. II.3.
Előterjesztő: Soltész Erika;
4. Döntés egynapos ellátással összefüggő többletkapacitás-igény kérelmének benyújtásáról
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
5. Együttműködési megállapodások megkötése közparkolóhelyek tűrése ellenértékének megfizetésére
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
6. Parkolási díjfizető zónák díjtételeinek megemelése
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
7. Közterület-használati ügyek
   7.1. Budapest, XI. kerület Sáfrány utca – Forgalmi utca sarkán álló garázs közterület-használati díjának részletekben történő megfizetése
Előterjesztő: Büki László;
   7.2. Közterület-használati díj részletekben történő megfizetése
Előterjesztő: Büki László;
   7.3. Budapest, XI. kerület Menyecske utca 15. szám melletti vendéglátó terasz közterület-használati díjának mérséklése
Előterjesztő: Büki László;
8. Villamosenergia-ellátás tulajdonosi hozzájárulás kérelme
   8.1. Budapest, XI. ker. Zsázsa u. 13. sz. ingatlan
Előterjesztő: Büki László;
   8.2. Budapest, XI. ker. Eper u. 22. sz. ingatlan
Előterjesztő: Büki László;
   8.3. Budapest, XI. ker. Frankhegy u.- Rétköz u.- Törökugrató u. 10kV és 1kV-os rekonstrukció terve
Előterjesztő: Büki László;
   8.4. Budapest, XI. ker. Rátz László- Bikszádi u. 10kV és 1kV-os hálózat rekonstrukció terve
Előterjesztő: Büki László;
   8.5. Budapest, XI. ker. Éva utca – Péterhegyi út 10kV-os hálózat rekonstrukció terve
Előterjesztő: Büki László;
   8.6. Budapest, XI. ker. Fegyvernek u. – Építész u. 10kV-os hálózat rekonstrukció terve
Előterjesztő: Büki László;
9. Budapest, Galambóc u. - LIDL áruház létesítéséhez kapcsolódó - útépítés miatt elektromos hálózat átépítés tervéhez tulajdonosi hozzájárulás kérelem
   9.1. 0,4kV-os szabadvezeték megszüntetése okán történő közvilágítási hálózat építés
Előterjesztő: Büki László;
   9.2. 0,4kV-os szabadvezeték megszüntetés és 1kV-os kábelhálózat építés
Előterjesztő: Büki László;
10. Vízellátás és szennyvízelvezetés tulajdonosi hozzájárulás kérelem
   10.1. Budapest, XI. ker. Molnárfecske u. 1527/12, 13, 14, 18, 19, 25 hrsz. vízellátása terve
Előterjesztő: Büki László;
   10.2. Budapest, XI. ker. Mezőkövesd út 1. 43903/2 hrsz., tűzcsap áthelyezés terve
Előterjesztő: Büki László;
11. Budapest, XI. ker. Putnok u. 25. kisnyomású gázvezeték kiviteli tervéhez tulajdonosi hozzájárulás kérelem
Előterjesztő: Büki László;
12. Budapest XI. ker., A „Kelenföld– Százhalombatta vonalszakasz vasúti pálya és kapcsolódó létesítmények korszerűsítése” című projekt organizációs tervéhez tulajdonosi hozzájárulás kérelem
Előterjesztő: Büki László;
13. Telekingatlanok
   13.1. Budapest XI. ker., Ördögorom út 1474/5 hrsz.-ú ingatlanban lévő önkormányzati tulajdoni hányad értékesítése kapcsán szerződéskötési határidő meghosszabbítása
Előterjesztő: Büki László;
   13.2. Budapest XI. ker., Lucerna köz 1663/1 hrsz.-ú ingatlan KSZT szerinti telekalakítása során közterület kialakítása részben térítésmentes önkormányzati tulajdonba adással, részben Önkormányzat általi megvásárlással
Előterjesztő: Büki László;
14. Helyiségek - bérleti jogviszony hosszabbítása és rendezése - Budapest XI. ker., Bartók Béla út 8. – részletfizetési kérelem
Előterjesztő: Büki László;
15. Helyiségek – tulajdonosi, tulajdonostársi hozzájárulás
   15.1. Budapest XI. ker., Bartók Béla út 56. – tulajdonosi hozzájárulás, bérleti szerződés módosítása
Előterjesztő: Büki László;
   15.2. Budapest XI. ker., Karinthy F. út 24. – elővásárlási jognyilatkozat
Előterjesztő: Büki László;
   15.3. Budapest XI. ker., Bartók Béla út 61. – székhelybejegyzés
Előterjesztő: Büki László;
LEGFRISSEBB
×