Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
április 26. csütörtök, Ervin

Megtárgyalt napirend a kiegészítő anyagokkal a 2017.03.22-ei rendkívüli Gazdasági Bizottság üléshez

Megtárgyalt napirend a kiegészítő anyagokkal a 2017.03.22-ei rendkívüli Gazdasági Bizottság üléshez

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

Gazdasági Bizottság rendkívüli ülés - 2017. március 22. 16:00


Napirend

Nyilvános ülés
1. Budapest XI. ker. Bakator u. 13. – vételi kérelem
Előterjesztő: Büki László;
2. A Budapest XI., Törökbálinti út 24. szám alatti társasház hosszú távú közterület-használata
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás;
3. Budapest, XI. kerület Fonyód utca 4. számú pavilon közterület-használati díjának mérséklése
Előterjesztő: Büki László;
4. Tulajdonosi hozzájárulás közterületi fakivágáshoz
   4.1. Budapest XI. Kerület Nádorliget utca 10. sz. előtti 3971/1 hrsz.-ú közterületi ingatlanon
Előterjesztő: Hégli Imre;
   4.2. Budapest XI. Kerület Gépész utca 27. Inotai utca 25. sz. előtti 44094 hrsz.-ú közterületi ingatlanon
Előterjesztő: Hégli Imre;
   4.3. Budapest XI. Kerület Etele út 3261/10 hrsz.-ú közterületi ingatlanon
Előterjesztő: Hégli Imre;
5. Elővásárlási jog érvényesítéséről való döntés
   5.1. Budapest, XI. kerület Ménesi út 34. II.1.
Előterjesztő: Soltész Erika;
   5.2. Budapest, XI. kerület Kanizsai u. 35. II.2.
Előterjesztő: Soltész Erika;
6. Lakásvásárlási kérelem
   6.1. Budapest, III. kerület Szérüskert u. 17. fszt.2.
Előterjesztő: Soltész Erika;
   6.2. Budapest, XI. kerület Rőf utca 2. alagsor 2. és alagsor 3.
Előterjesztő: Soltész Erika;
7. Villamosenergia-ellátás tulajdonosi hozzájárulás kérelme
   7.1. Budapest, XI. ker. Oltvány u. 47A. sz. ingatlan
Előterjesztő: Büki László;
   7.2. Budapest, XI. ker. Menyecske u. 15. sz. ingatlan
Előterjesztő: Büki László;
   7.3. Budapest, XI. ker. 53160/10 trafóállomás - Szüret u. 29. sz. között 11 kV-os rekonstrukció
Előterjesztő: Büki László;
   7.4. Budapest, XI. ker. Halmi u. – Forrás u. 0,4 kV-os földkábel rekonstrukció
Előterjesztő: Büki László;
   7.5. Budapest, XI. ker. Hosszúréti u. 34. sz. ingatlan
Előterjesztő: Büki László;
   7.6. Budapest, XI. ker. Barackmag u. 1488/5. hrsz.
Előterjesztő: Büki László;
8. Vízellátás és szennyvízelvezetés tulajdonosi hozzájárulás kérelem
   8.1. Budapest, XI. ker. Alsóhatár u. 1151/5. sz. ingatlan vízellátás terve
Előterjesztő: Büki László;
   8.2. Budapest, XI. ker. Rupphegyi út 40. sz. ingatlan vízellátás terve
Előterjesztő: Büki László;
9. Budapest, XI. ker. Ringló u. 61. kisnyomású gázvezeték kiviteli tervéhez tulajdonosi hozzájárulás kérelem
Előterjesztő: Büki László;
10. Budapest, XI. ker. Fehérvári út 70. sz. alatti NISZ épület
   10.1. Távhővezeték bontás terve
Előterjesztő: Büki László;
   10.2. Optikai távhővezeték bontás terve
Előterjesztő: Büki László;
11. Budapest, XI. ker. Kakukk-hegy és a Pörsinger major környéki turista úthálózat átalakítása, kijelölése tervéhez tulajdonosi hozzájárulás kérelem
Előterjesztő: Büki László;
12. Telekingatlanok
   12.1. Budapest XI. ker. 907/4 hrsz.-ú ingatlan értékesítése kapcsán elővásárlási jognyilatkozat
Előterjesztő: Büki László;
   12.2. Budapest XI. ker. Spanyolrét 1367 hrsz.-ú ingatlan magántulajdonban lévő tulajdoni hányad értékesítése kapcsán elővásárlási jognyilatkozat
Előterjesztő: Büki László;
13. Mezőgazdasági haszonbérbe adott telekingatlanok
   13.1. Budapest XI. ker. 238/5 hrsz. 1. parcella - haszonbérleti szerződés felmondása közös megegyezéssel
Előterjesztő: Büki László;
   13.2. Budapest XI. ker. 130/12 hrsz. 23. parcella - részletfizetés
Előterjesztő: Büki László;
   13.3. Budapest XI. ker. 94/2 hrsz. 1. parcella – haszonbérleti díj mérséklése, részletfizetés
Előterjesztő: Büki László;
   13.4. Mezőgazdasági haszonbérleményre kiírt pályázat értékelése, a nyertes pályázók bérlőkijelölése
Előterjesztő: Büki László;
14. Önkormányzati gazdasági társaságokra vonatkozó Javadalmazási Szabályzat megalkotása
Előterjesztő: Büki László;
15. Helyiségek - bérleti jogviszony hosszabbítása és rendezése
   15.1. Budapest XI. ker. Bukarest u. 8. – tevékenységi kör bővítése
Előterjesztő: Büki László;
   15.2. Budapest XI. ker. Hegyalja u. 184. – bérleti jogviszony hosszabbítása
Előterjesztő: Büki László;
16. Budapest XI. ker. Móricz Zs. körtér 3. – tulajdonosi hozzájárulás, határozat módosítása
Előterjesztő: Büki László;
17. Helyiségek - vételi kérelem - Pályázat kiírása üres helyiségek értékesítésére
Előterjesztő: Büki László;
18. Budaörsi út - Gazdagréti út - Rétköz u. - Háromszék u. - Sasadi út által határolt terület kerületi építési szabályzata
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
19. Budapest XI., Gazdagréti út 1783/7 hrsz.-ú ingatlanon tanuszoda építéséhez együttműködési megállapodás megkötése (Nemzeti Sportközpontok)
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
LEGFRISSEBB
×