Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
március 20. kedd, Klaudia

Megtárgyalt napirend a kiegészítő anyagokkal a 2017.09.06-ai Gazdasági Bizottság üléshez

Megtárgyalt napirend a kiegészítő anyagokkal a 2017.09.06-ai Gazdasági Bizottság üléshez

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

Gazdasági Bizottság rendkívüli ülés - 2017. szeptember 6. 16:00
Napirend

Zárt ülés
1. Követelés törlése
Előterjesztő: Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna, jegyző;
2. Elővásárlási jog érvényesítéséről való döntés
   2.1. Budapest XI. ker. Bogyó u. 7. fsz. 1.
Előterjesztő: Soltész Erika, igazgató;
   2.2. Budapest XI. ker. Rétköz u. 4. IV. em. 53.
Előterjesztő: Soltész Erika, igazgató;
3. Részletfizetési kérelem
   3.1. Budapest XI. ker. Bartók B. út 68.
Előterjesztő: Soltész Erika, igazgató;
   3.2. Budapest XI. ker. Bartók B. út 55.
Előterjesztő: Soltész Erika, igazgató;
Nyilvános ülés
4. Játszva Sportolva Megelőzni Alapítvány sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló hiánypótlása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
5. Budapest XI. kerület, Hamzsabégi úti futókör és kültéri fitnesz park kialakításához tulajdonosi hozzájárulás
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
6. Budapest XI. kerület Fehérvári út 204. szám alatti 43572/2 hrsz.-ú ingatlan üzemeltetésbe adása
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
7. Alapító okirat módosítása
   7.1. Budapest XI. ker. Bartók Béla út 15/B-D. szám alatti Társasház
Előterjesztő: Soltész Erika, igazgató;
   7.2. Budapest XI. ker. Ménesi út. 41. szám alatti Társasház
Előterjesztő: Soltész Erika, igazgató;
8. Közös tulajdon megszüntetésére irányuló kérelem – Budapest XI. kerület Elek utca 2. III. 7.
Előterjesztő: Soltész Erika, igazgató;
9. Lakásvásárlási kérelem – Budapest III. kerület Szérüskert utca 17. fszt. 2.
Előterjesztő: Soltész Erika, igazgató;
10. Tulajdonosi hozzájárulás közterületi fakivágáshoz, faátültetéshez
   10.1. Budapest XI. Kerület Keserűfű utca (1722/95) hrsz.-ú közterületi ingatlanon - fakivágás
Előterjesztő: Hégli Imre, osztályvezető;
   10.2. Budapest XI. kerület Hadak útja (3261/1) hrsz.-ú és Etele út (3261/2) hrsz.-ú közterületi ingatlanokon - fakivágás
Előterjesztő: Hégli Imre, osztályvezető;
   10.3. Budapest XI. kerület Csonttollú utca (4107/53) hrsz.-ú közterületi ingatlanon - faátültetés
Előterjesztő: Hégli Imre, osztályvezető;
   10.4. Budapest XI. kerület Bartók Béla út 105-113. sz. előtti, Bartók Béla út (3409/1) hrsz.-ú közterületi ingatlanon - faátültetés
Előterjesztő: Hégli Imre, osztályvezető;
   10.5. Budapest XI. kerület Bakfű utca (1722/68) hrsz.-ú közterületi ingatlanon - fakivágás, faátültetés
Előterjesztő: Hégli Imre, osztályvezető;
11. Közterület-használati ügyek
   11.1. Budapest XI. kerület, Bikás parkban megrendezésre kerülő közlekedésbiztonsági nap közterület-használati díjának mérséklése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   11.2. Budapest XI. kerület, Költők parkjában megrendezésre kerülő Őrmező Ünnepe közterület-használati díjának mérséklése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   11.3. Budapest XI. kerület, Torbágy utca – Frankhegy utca közötti parkolóban és a mellette elhelyezkedő zöldterületen megrendezésre kerülő Helyi Értékek Napja Újbudán rendezvény közterület-használati díjának mérséklése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   11.4. Budapest XI. kerület, Kondorfa utca 1. szám előtti közterület közterület-használati díjának mérséklése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   11.5. Budapest XI. kerület, (2942/11) közterület-használati díjának mérséklése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   11.6. Budapest XI. kerület, Etele út és a Hadak útja közterület-használati díjának mérséklése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   11.7. Budapest XI. kerület, Csukló utcai garázs közterület-használati díjának részletekben történő megfizetése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   11.8. Budapest XI. kerület, Minerva utca 17. szám előtti (5433/1) hrsz.-ú közterületi ingatlanrész használatának rendezése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
12. Budapest, XI. ker. Bertalan L. – Budafoki út DN150-DN250 távhővezeték rekonstrukció munkakezdési engedély határidő hosszabbítás kérelme
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
13. Villamosenergia-ellátás tulajdonosi hozzájárulás kérelme
   13.1. Budapest, XI. ker. Keltike lejtő 4. sz. ingatlan
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   13.2. Budapest, XI. ker.Ménesi út 64. sz. ingatlan
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   13.3. Budapest, XI. ker. Gulyás u. 17. sz. ingatlan
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   13.4. Budapest, XI. ker. Lépés utca 15b sz. ingatlan
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   13.5. Budapest, XI. ker. Puskás Tivadar u. 3256/54 hrsz. ingatlan
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   13.6. Budapest, XI. ker. Fatörzs u. 8. sz. ingatlan 1 lakás
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   13.7. Budapest, XI. ker. Albertfalva u. 8. sz. ingatlan
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   13.8. Budapest, XI. ker. Péterhegyi köz 25. sz. ingatlan
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
14. Vízellátás és szennyvízelvezetés tulajdonosi hozzájárulás kérelem
   14.1. Budapest, XI. ker. Lépés u. 8. sz. ingatlan vízellátás terve
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   14.2. Budapest, XI. ker. Budafoki út 24-26. csatorna rekonstrukció
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   14.3. Budapest, XI. ker. Csonttollú u. 6. sz. ingatlan vízellátás terve
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   14.4. Budapest, XI. ker. Rétkerülő u. 28-30. sz. ingatlan víz-csatornabekötés
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   14.5. Budapest, XI. ker. Verbéna utcai csatorna rekonstrukció
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   14.6. Budapest, XI. ker. Lépés u. 7. sz. ingatlan vízellátás terve
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
15. Gázvezeték kiépítésének tulajdonosi hozzájárulás kérelme
   15.1. Budapest, XI. ker. Rétköz u. 59-2015/4. hrsz. között
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   15.2. Budapest, XI. ker. Szőlőlugas u. 1824/2. hrsz. ingatlan bekötés
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
16. Közvilágítás kiépítésének tulajdonosi hozzájárulás kérelme
   16.1. Budapest, XI. ker. Beléndek u. bővítés
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   16.2. Budapest, XI. ker. Alsóhegy u.-Ménesi út sarkán bővítés
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
17. Budapest, XI. ker. Balatoni út-Péterhegyi lejtő csomópont átépítés tervéhez tulajdonosi hozzájárulás kérelem
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
18. Telekingatlanok
   18.1. Budapest XI. ker. Irhás köz 1443/3 hrsz.-ú ingatlan rendezése során közterület térítésmentes önkormányzati tulajdonba adás
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   18.2. Budapest XI. ker. 209 hrsz.-ú ingatlan 8/118-ad tulajdoni hányadának értékesítése kapcsán elővásárlási jognyilatkozat
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   18.3. Budapest XI. ker. 118 hrsz.-ú ingatlan 1584/6332-ed tulajdoni hányadának értékesítése kapcsán elővásárlási jognyilatkozat
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   18.4. Budapest XI. ker. Kardhegy u. 4. szám alatti 44149 hrsz.-ú ingatlan bérleti szerződés módosítása
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   18.5. Budapest XI. ker. Balatoni út 941/4 hrsz.-ú ingatlan 50 m2 nagyságú részére vonatkozó bérleti jogviszony meghosszabbítása
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   18.6. Budapest XI. ker. Kakukkhegyi út 1385/5 hrsz.-ú ingatlanon lévő lakóépületben napelem rendszer kialakításához tulajdonosi hozzájárulás
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   18.7. Budapest XI. kerület Hamzsabégi út 2854/10 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó bérleti jogviszony meghosszabbítása
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   18.8. Budapest XI. kerület Hamzsabégi út 2854/8 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés módosítása, telephely bejegyzéshez tulajdonosi hozzájárulás
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
19. Mezőgazdasági haszonbérbe adott telekingatlanok
   19.1. Budapest XI. ker. 2649 hrsz. 3. parcella – haszonbérleti szerződés felmondása közös megegyezéssel, részletfizetés
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   19.2. Budapest XI. ker. 153/2 hrsz. 2. parcella – haszonbérleti szerződés felmondása közös megegyezéssel, részletfizetés
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   19.3. Budapest XI. ker. 229/2 hrsz. 3. parcella – haszonbérleti díj befizetés halasztása
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   19.4. Budapest XI. ker. 63/2 hrsz. 15. parcella – haszonbérleti díj részletfizetése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   19.5. Budapest XI. ker. 143/2-142/5 hrsz. 9. parcella – bérlőkijelölés
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   19.6. Budapest XI. ker. 108/2 hrsz. 4a. parcella – bérlőkijelölés
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   19.7. Budapest XI. ker. 223/1 hrsz. 1. parcella – bérlőkijelölés
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   19.8. Budapest XI. ker. 143/2-142/5 hrsz. 10. parcella – bérlőkijelölés
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   19.9. Budapest XI. ker. 109. hrsz. 6. parcella – bérlőkijelölés
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   19.10. Budapest XI. ker. Kőérberki-dűlő 157/1 hrsz. 1. parcella – villamos energia ellátás létesítése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   19.11. Üres, bérlő nélküli mezőgazdasági haszonbérlemények bérbeadása / pályázati felhívás
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
20. Helyiségek – bérbevételi kérelem
   20.1. Budapest XI. ker. Budaörsi út 105/b.
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   20.2. Budapest XI. ker. Villányi út 10.
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   20.3. Budapest XI. ker. Bartók Béla út 55.
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   20.4. Budapest XI. ker. Bartók Béla út 124.
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   20.5. Budapest XI. ker. Rimaszombati út 15/b.
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
21. Helyiségek - bérleti jogviszony hosszabbítása és rendezése
   21.1. Budapest XI. ker. Kosztolányi D. tér 5. (Bartók B. út 69.) - bérleti jogviszony hosszabbítás
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   21.2. Budapest XI. ker. Bocskai út 78. - bérleti jogviszony hosszabbítás
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   21.3. Budapest XI. ker. Bartók B. út 124. - bérleti jogviszony hosszabbítás
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   21.4. Budapest XI. ker. Bertalan L. u. 24. - bérleti jogviszony hosszabbítás
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   21.5. Budapest XI. ker. Budafoki út 41/a. – bérleti jogviszony hosszabbítás
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   21.6. Budapest XI. ker. Fehérvári út 182. – bérleti díj mérséklés
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   21.7. Budapest XI. ker. Rimaszombat u. 7. – bérleti díj és bérleti díj tartozás csökkentése, részletfizetéssel
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
22. Helyiségek – tulajdonosi, tulajdonostársi hozzájárulás
   22.1. Budapest XI. ker. Karcag u. 1. – székhely bejegyzés
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   22.2. Budapest XI. ker. Saru u. 11. – 2016. II. félévi beszámolója
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   22.3. Budapest XI. ker. Kosztolányi D. tér 7. – tulajdonosi hozzájárulás elfolyt víz díjának kifizetéséhez
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
23. KVK
   23.1. Budapest XI. ker. Bercsényi u. 7. – bérbevételi kérelem
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   23.2. Budapest XI. ker. Bartók Béla út 1. – albérletbe adás módosítása
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   23.3. Budapest XI. ker. Bartók Béla út 29. – tulajdonosi hozzájárulás
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   23.4. Budapest XI. ker. Móricz Zs. körtér „Gomba” – tulajdonosi hozzájárulás
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
24. Helyiségek értékesítése
   24.1. Budapest XI. ker. Etele út 2-24. – tároló értékesítése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   24.2. Budapest XI. ker. Bartók Béla út 81. – vételi jog átengedése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   24.3. Budapest XI. ker. Budafoki út 93/c. – vételi szándék
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   24.4. Budapest XI. ker. Bartók Béla út 10-12. – határozat módosítása
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
LEGFRISSEBB
×