Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
március 19. hétfő, József, Bánk

Megtárgyalt napirend a kiegészítő anyagokkal a 2017.09.20-ai Gazdasági Bizottság üléshez

Megtárgyalt napirend a kiegészítő anyagokkal a 2017.09.20-ai Gazdasági Bizottság üléshez

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

Gazdasági Bizottság rendes ülés - 2017. szeptember 20. 10:00


Napirend

Zárt ülés
1. Településképi ügyben érkezett fellebbezés elbírálása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
Nyilvános ülés
2. Műegyetem rakpart Szent Gellért tér és Bertalan L. u. közötti szakaszára vonatkozó KVSZ módosítása
Előterjesztő: Takács Viktor;
3. Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló rendelet újraalkotása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
4. Újbuda közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról és a várakozás díjáról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
5. Stúdióhelyiség üzemeltetésbe adása, GAMESZ alapító okirat és vagyonrendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
6. A (2338/4) és (2239) hrsz.-ú közterületek egy részének hosszú távú használata
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
7. Kőrösy J. utcai gyermekegészségügyi centrum területének kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
8. Javaslat ÚJBUDA Fenntartható Energia és Klíma Akcióterve elkészítésére
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
9. Közterület-használati ügyek
   9.1. Budapest XI. kerület Kemenes utca közterület-használati díjának mérséklése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   9.2. Budapest, XI. ker. Budaörsi út (1082/1) hrsz.-ú közterületi ingatlan 2108 m2 nagyságú részére közterület-használati díj megállapítása
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   9.3. Budapest, XI. kerületben megrendezésre kerülő 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapjához kapcsolódóan a közterület használatának díjmentes engedélyezése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   9.4. Budapest XI. ker., Pajkos utcában megrendezésre kerülő egészség – sportnap közterület-használati díjának mérséklése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   9.5. Budapest XI. kerület Csukló utca (4780) hrsz.-ú közterületen elhelyezkedő garázs bérbeadására kiírt pályázat eredményének megállapítása
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
10. Villamosenergia-ellátás tulajdonosi hozzájárulás kérelme
   10.1. Budapest, XI. ker. Rákó u.-Németvölgyi út-Hegyalja út 1kV és 10 kV földkábel rekonstrukció
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   10.2. Budapest, XI. ker. Rupphegyi út 1337/5 hrsz. ingatlan
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   10.3. Budapest, XI. ker. Alsóhatár u. 1151/5 hrsz. ingatlan
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   10.4. Budapest, XI. ker. Magyar Tudósok körútja 3. sz. ingatlan
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   10.5. Budapest, XI. ker. Hosszúréti u.-Rózsaszőlő u. 10kV-os földkábel létesítése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   10.6. Budapest, XI. ker. Galambóc u. ÉHTR állomás megszüntetése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
11. Vízellátás és szennyvízelvezetés tulajdonosi hozzájárulás kérelem
   11.1. Budapest, XI. ker. Rétkerülő u. 14. víz-és csatornabekötés
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   11.2. Budapest, XI. ker. Rétalja lejtő 16. víz-és csatornabekötés
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   11.3. Budapest, XI. ker. Bordézsma u. 6. víz-és csatornabekötés
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   11.4. Budapest, XI. ker. Rétalja lejtő 5. víz-és csatornabekötés
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   11.5. Budapest, XI. ker. Botfalu u. 13. sz. ingatlan vízellátás terve
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   11.6. Budapest, XI. ker. Zsázsa u. 15. sz. ingatlan vízellátás terve
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   11.7. Budapest, XI. ker. Karinthy Frigyes út 26. sz. ingatlan vízellátás terve
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   11.8. Budapest, XI. ker. Bordézsma u. 4. sz. ingatlan vízellátás terve
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   11.9. Budapest, XI. ker. Hajtás u. 2184/3 hrsz. ingatlan víz-és csatornabekötés
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   11.10. Budapest, XI. ker. Törökbálinti út (Fatörzs u.-Rupphegyi út között) rekonstrukció vízellátás terve
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   11.11. Budapest, XI. ker. Sasadliget Lakópark III. ütem vízellátás terve
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   11.12. Budapest, XI. ker. Virágkertész u. 1289/7 hrsz. ingatlan vízellátás terve
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   11.13. Budapest, XI. ker. Bartók Béla út (Orlay u.-Csíku u. között) rekonstrukció vízellátás terve
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
12. Budaörs, Felsőhatár út 3016-3017. hrsz. középnyomású gázvezeték kiépítésének tulajdonosi hozzájárulás kérelme
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
13. Budapest, XI. ker. Etele téri Szolgáltató és Kereskedelmi Központ kivitelezés , beruházással érintett közutakra vonatkozó engedélyes és kiviteli tervhez tulajdonosi hozzájárulás kérelem
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
14. Fúrás alóli felmentés kérelem
   14.1. Budapest, XI. ker. Nevegy u. 33. sz. ingatlan
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   14.2. Bornemissza tér –Tétényi út 10 kV-os hálózat rekonstrukció
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
15. Telekingatlanok
   15.1. Budapest XI. ker. Budapest XI. ker. Lucerna köz (1663/11) hrsz.-on kialakuló ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba adása kapcsán szerződéskötési határidő meghosszabbítása
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   15.2. Budapest XI. ker. Kakukkhegyi út 1385/5 hrsz.-ú ingatlanon napelem rendszer kialakítása ügyében hozott bizottsági határozat felülvizsgálata
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   15.3. Budapest XI. ker. Postás utca 43837/4, 43838 és 43839 hrsz.-ú ingatlanok telekalakítása során kialakuló közterület térítésmentes önkormányzati tulajdonba adása
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   15.4. Budapest XI. kerület Hauszmann Alajos utca 5. szám alatti Gabányi Sporttelep területén óriásplakát kihelyezéséhez tulajdonosi hozzájárulás
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
16. Mezőgazdasági haszonbérbe adott telekingatlanok
   16.1. Budapest XI. ker. 108/2 hrsz. 4a. parcella bérlőkijelölése kapcsán hozott határozat kiegészítése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   16.2. Üres, bérlő nélküli mezőgazdasági haszonbérlemények bérbeadása / pályázati felhívás; pályázható üres bérlemények listájának kiegészítése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   16.3. Budapest XI. ker. 114/2-114/4 hrsz. 5. parcella – haszonbérleti díj hátralék részletfizetése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
17. Helyiségek – bérbevételi kérelem
   17.1. Budapest XI. ker. Kanizsai u. 20.
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   17.2. Budapest XI. ker. Budafoki út 17/a
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   17.3. Budapest XI. ker. Bartók Béla út 126.
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
18. Helyiségek - bérleti jogviszony hosszabbítása és rendezése
   18.1. Budapest XI. ker. Fehérvári út 86. – bérleti jogviszony hosszabbítás
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   18.2. Budapest XI. ker. Erőmű u. 6. – bérleti jogviszony hosszabbítás
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   18.3. Budapest XI. ker. Fehérvári út 24. – bérleti jogviszony hosszabbítás
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   18.4. Budapest XI. ker. Villányi út 6. – tevékenység módosítása
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
19. Helyiségek – tulajdonosi, tulajdonostársi hozzájárulás - Budapest XI. ker. Fehérvári út 24. – portál bérbeadásához reklám célra
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
20. Helyiségek értékesítése
   20.1. Budapest XI. ker. Etele út 2-24. – tároló értékesítése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   20.2. Budapest XI. ker. Bartók Béla út 56. – vételi jog átengedése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   20.3. Üres helyiségek értékesítésére kiírt pályázat értékelése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
21. Budapest XI. ker. Bartók Béla út 1. - határozat módosítása
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
LEGFRISSEBB
×