Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
március 17. szombat, Gertrúd, Patrik

Megtárgyalt napirend a kiegészítő anyagokkal a 2017.12.14-ei Gazdasági Bizottság üléshez

Megtárgyalt napirend a kiegészítő anyagokkal a 2017.12.14-ei Gazdasági Bizottság üléshez

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

Gazdasági Bizottság rendes ülés - 2017. december 14. 16:00


Napirend

Nyilvános ülés
1. Közös tulajdon megszüntetés kérelem
   1.1. Budapest XI. ker. Károli Gáspár tér 7. fsz. 2. sz.
Előterjesztő: Soltész Erika, igazgató;
   1.2. Budapest XI. ker. Háromszék utca (Sasadi út 92.)
Előterjesztő: Soltész Erika, igazgató;
2. Eladási ajánlat elfogadásának határidő meghosszabbítása – Budapest XI. Budafoki út 22. 2. em. 12. sz.
Előterjesztő: Soltész Erika, igazgató;
3. Az Újbuda Prizma Szociális Fejlesztési és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. által megalkotott szabályzatok jóváhagyása
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
4. Tulajdonosi hozzájárulás közterületi fakivágáshoz
   4.1. Budapest XI. Kerület Keserű-ér partja (3797) hrsz. alatti közterületi ingatlanon
Előterjesztő: Hégli Imre, osztályvezető;
   4.2. Budapest XI. Kerület Boldog Meszlényi Zoltán tér (3846/2) hrsz. alatti közterületi ingatlanon
Előterjesztő: Hégli Imre, osztályvezető;
   4.3. Budapest XI. Kerület Maléter Pál utca (1996/10) hrsz. alatti közterületi ingatlanon
Előterjesztő: Hégli Imre, osztályvezető;
   4.4. Budapest XI. Kerület Borszéki utca (3480/37) hrsz. alatti közterületi ingatlanon
Előterjesztő: Hégli Imre, osztályvezető;
5. A fás szárú növények védelméről szóló rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
6. Szelektív hulladékgyűjtő szigetek üzemeltetése
Előterjesztő: Hégli Imre, osztályvezető;
7. Településképi arculati kézikönyv elfogadása, a településkép védelméről szóló rendelet megalkotása és a tervtanácsi rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
8. Együttműködési megállapodás és Költségviselési megállapodás megkötése az Állami Egészségügyi Ellátó Központtal az Egészséges Budapest Program keretében
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
9. Javaslat a 30/2010. (VI. 4.) Főv. kgy. rendelet módosítására a budai kerületek várakozási övezetei díjfizetési időszakának megváltoztatására
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
10. A Villányi út - Bartók Béla út - vasútvonal által határolt és a Gellérthegyi tömb díjfizető övezetbe vonása és a fővárosi tulajdonban lévő utakon díjszedés bevezetése
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
11. Közterület-használati ügyek
   11.1. Budapest XI. kerület, Bikás park ideiglenes jégpálya közterület-használati díjának mérséklése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   11.2. Budapest XI. kerület, Bikás park közterület-használati díjának mérséklése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   11.3. Budapest XI. kerület, Budaörsi út (2796/1) hrsz.-ú közterület közterület-használati díjának mérséklése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   11.4. Budapest XI. kerület, Fegyvernek utca - Vegyész utca sarkán álló pavilon közterület-használati díjának mérséklése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   11.5. Budapest XI. kerület, Karinthy Frigyes út 30. szám előtti virágárusító pavilon közterület-használati díjának mérséklése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   11.6. Budapest XI. kerület, Mezőkövesd utca – Fehérvári út sarkán álló vendéglátó terasz közterület-használati díjának mérséklése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
12. Villamosenergia-ellátás tulajdonosi hozzájárulás kérelme
   12.1. Budapest, XI. ker. Oltvány u. 19/e sz. ingatlan
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   12.2. Budapest, XI. ker. Neszmélyi út 82. sz. ingatlan
Előterjesztő: Büki László;
   12.3. Budapest, XI. ker. Mohai út 32. sz. ingatlan
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
13. Vízellátás és szennyvízelvezetés tulajdonosi hozzájárulás kérelem
   13.1. Budapest, XI. ker. Rozsdafarkú u. 1684/9 hrsz.-ú ingatlan ivóvízellátás tervéhez
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   13.2. Budapest, XI. ker. Gazdagréti Tanuszoda viziközmű tervéhez
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
14. Budapest, XI. ker. kisnyomású leágazó elosztó vezeték építés tervéhez tulajdonosi hozzájárulás kérelem
   14.1. Kubikos u. 42. sz. ingatlan
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   14.2. Tétényi út 76. sz. ingatlan gázellátása, rekonstrukció a Boglárka utca - Tétényi út 77a. közötti szakaszon
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
15. Budapest, XI. ker. Keserű-ér feletti közúti hidak átépítése tervéhez tulajdonosi hozzájárulás kérelem
   15.1. Bazsalikom utca B-610-es közúti híd
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   15.2. Kőérpataki dűlő B-614-es közúti híd
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
16. Budapest, XI. ker. Sasad Liget Lakópark V. ütem transzformátor állomás megközelíthetőségének kiviteli tervéhez tulajdonosi hozzájárulás kérelem
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
17. Budapest, XI. ker. Gellért (Lágymányosi 1) terület FTTH hálózat építés tervezett új alépítményben „B” tervéhez tulajdonosi hozzájárulás kérelem
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
18. Budapest, XXII. ker. Kenderike utca út- és járdaépítés tervéhez tulajdonosi hozzájárulás kérelem
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
19. Téli munkavégzési tilalom alóli felmentés kérelem
   19.1. Budapest XI. ker. Fehérvári út 72. LIDL közművek építéseinek kivitelezése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   19.2. Budapest, XI. ker. Igmándi utca 27-39. sz. mögötti Pom-Pom játszótér és Fejér Lipót u. 63-65 közötti zöldfelület felújítása
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   19.3. Budapest, XI. ker. Fegyvernek utca „Pókhálós” játszótér bővítése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   19.4. Budapest, XI. ker. Szent Adalbert téri játszótér és park felújítása és Rétköz utcai növényágyások kialakítása
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   19.5. Budapest, XI. ker. Sáfrány utca páratlan oldala (Kiskőrös u.-Albertfalva u. között) zöldsáv kialakításához téli munkavégzés tilalma alóli felmentés kérelem
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
20. A Fővárosi villamoshálózat és trolibuszhálózat fejlesztés I. ütem projekt keretében a Budafok Kocsiszín fejlesztésének kivitelezése projekt T421-es oszlop áthelyezéséhez tulajdonosi hozzájárulás kérelem
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
21. Budapest XI. ker. 1-es villamosvonal Kelenföldig történő meghosszabbítása, 01. szakasz, Fehérvári út - Etele tér között építési munkák, ideiglenes áramellátás kiépítése, Hengermalom út 2/c tulajdonosi hozzájárulás kérelem
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
22. Lágymányosi-öböl KÉSZ szerinti telekalakítással érintett közterületek forgalomképességének megváltoztatása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
23. Telekingatlanok
   23.1. Budapest XI. ker. Mikes Kelemen u. 813/2 hrsz.-ú ingatlan telekalakítása kapcsán kialakuló közterület ingyenes önkormányzati tulajdonba adása
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   23.2. Budapest XI. ker. Bocskai út 39-41. szám alatti önkormányzati tulajdonú épületben kormányablak
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   23.3. Budapest XI. ker. Keveháza u. 6. számú ingatlanon távhő kiváltó vezeték építéséhez tulajdonosi hozzájárulás
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   23.4. Budapest XI. ker. Tétényi út 71/A. szám alatti ingatlanból lejegyzett közterület térítésmentes visszaadásának kérése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
24. Mezőgazdasági haszonbérbe adott telekingatlan
   24.1. Üres, bérlő nélküli mezőgazdasági haszonbérlemények bérbeadásának pályázata / eredményhirdetés, bérlőkijelölés
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   24.2. Budapest XI. ker. 130/6 hrsz. 6. parcella – bérlőkijelölés
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   24.3. Budapest XI. ker. 208 hrsz. 5. parcella – bérleti jogviszony helyreállítása- felülvizsgálati kérelem
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   24.4. Budapest XI. ker. 96 hrsz. 2. parcella – haszonbérleti díj mérséklése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   24.5. Budapest XI. ker. 206/2 hrsz. 1. parcella – bérlőkijelölés
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
25. Helyiségek - bérleti jogviszony hosszabbítása és rendezése
   25.1. Budapest XI. ker. Halmi u. 44. – bérleti jogviszony hosszabbítás
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   25.2. Budapest XI. ker. Kanizsai u. 2-10. – bérleti jogviszony hosszabbítás
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   25.3. Budapest XI. ker. Orlay u. 2/B. – bérleti jogviszony hosszabbítás
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   25.4. Budapest XI. ker. Váli u. 8. – határozat módosítás
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   25.5. Budapest XI. ker. Fehérvári út 34. – határozat módosítás
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   25.6. Budapest XI. ker. Dombóvári út 1. – bérleti jogviszony rendezése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   25.7. Budapest XI. ker. Bogdánfy u. 5/b.– bérleti szerződés módosítása
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   25.8. Budapest XI. ker. Bartók Béla út 126. – bérleti jogviszony megszüntetése és bérbevételi kérelem
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
26. Helyiségek – tulajdonosi, tulajdonostársi hozzájárulás
   26.1. Budapest XI. ker. Bartók Béla út 29. – elektromos áram bővítése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   26.2. Budapest XI. ker. Fegyvernek u. 12. – székhely bejegyzés
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
27. Helyiségek értékesítése
   27.1. Budapest XI. ker. Bartók Béla út 20. – vételi kérelem
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   27.2. Budapest XI. ker. Budafoki út 15. – vételi kérelem
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
28. Helyiségek – bérbevételi kérelem - Budapest XI. ker. Regős köz 7.
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
29. Budapest XI. ker. Budaörsi út 4-18. – határozat módosítás
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
LEGFRISSEBB
×