Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
május 27. vasárnap, Hella

Megtárgyalt napirend a kiegészítő anyagokkal a 2018.04.18-ai Gazdasági Bizottság üléshez

Megtárgyalt napirend a kiegészítő anyagokkal a 2018.04.18-ai Gazdasági Bizottság üléshez

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

Gazdasági Bizottság rendes ülés - 2018. április 18. 16:00


Napirend

Zárt ülés
1. Lakásingatlan elővásárlási jog érvényesítése
   1.1. Budapest XI. ker. Bartók Béla 54. I. 5. szám
Előterjesztő: Soltész Erika, igazgató;
   1.2. Budapest XI. ker. Bánk Bán utca 15. III. 3.
Előterjesztő: Soltész Erika, igazgató;
2. Társasház közös tulajdonú tetőterének elidegenítéséről való döntés
   2.1. Budapest XI. ker. Kanizsai u. 11.
Előterjesztő: Soltész Erika, igazgató;
   2.2. Budapest XI. ker. Karolina út 59.
Előterjesztő: Soltész Erika, igazgató;
3. Budapest XI. kerület Budafoki út 15. IV. 1. közös tulajdon megszüntetésére irányuló kérelem
Előterjesztő: Soltész Erika, igazgató;
Nyilvános ülés
4. A Budapest XI. kerület Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló rendeletnek a Fehérvári út - Váli u. - Kőrösy J. u. - Október huszonharmadika u. által határolt területre vonatkozó szabályozásának módosítása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
5. Szent Imre Gimnázium Villányi út 27. szám alatti ingatlanának kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
6. Budaörsi út - Kőérberki út - Repülőtéri út - Budaörs határa által határolt terület kerületi építési szabályzata (KÉSZ 6. ütem)
Előterjesztő: Takács Viktor;
7. Csapadékvíz-elvezető rendszer térítésmentes önkormányzati tulajdonba vétele
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
8. Pályázat benyújtása belterületi utak, járdák, hidak felújítására kiírt pályázatra
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
9. A Budapest XI., Fejér Lipót utca 59. szám alatti ingatlan vagyonkezelésbe adása, a vagyonrendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
10. A KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft. Közművelődési megállapodásának és Ingyenes használati szerződésének módosítása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
11. A Budapest XI., kerület Tétényi út – Etele út sarkán álló pavilon hosszú távú közterület-használata
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
12. Tulajdonosi hozzájárulás jelzálogjog bejegyzéséhez
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
13. Új emléktábla állításokhoz tulajdonosi hozzájárulás megadása
Előterjesztő: dr. Téglási László, igazgató;
14. Tulajdonosi hozzájárulás közterületi fakivágáshoz
   14.1. Budapest XI. kerület, Királyliliom utca (1296/9) hrsz. alatti közterületi ingatlanon
Előterjesztő: Hégli Imre, osztályvezető;
   14.2. Budapest XI. kerület, Királyliliom utca – Kőoltár utca között a Rupphegyi út (1299/2) hrsz. alatti közterületi ingatlanon
Előterjesztő: Hégli Imre, osztályvezető;
   14.3. Budapest XI. kerület, Budaörsi út – Pagus utca között a Rupphegyi út (1299/2) hrsz. alatti közterületi ingatlanon
Előterjesztő: Hégli Imre, osztályvezető;
   14.4. Budapest XI. kerület, Madárhegyi út (1528/11) hrsz. alatti közterületi ingatlanon
Előterjesztő: Hégli Imre, osztályvezető;
   14.5. Budapest XI. kerület, Pagus utca (1528/12) hrsz. alatti közterületi ingatlanon
Előterjesztő: Hégli Imre, osztályvezető;
15. Közterület-használati ügyek
   15.1. Budapest, XI. kerület Bikás parkban megrendezésre kerülő Gyermeknap Újbudán kulturális és szórakoztató rendezvény közterület-használati díjának mérséklése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   15.2. Budapest, XI. kerület Törökugrató utca 9. előtt megrendezésre kerülő kulturális rendezvény közterület-használati díjának mérséklése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   15.3. Budapest, XI. kerület Nagyszeben téri parkoló közterület-használati díjának mérséklése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   15.4. Budapest, XI. kerület, Diószegi úti játszótéren megrendezésre kerülő Gyermeknap közterület-használati díjának mérséklése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   15.5. Budapest, XI. kerület Csorbai út – Andor köz sarkán álló II. számú pavilon engedély nélküli használata
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   15.6. Budapest, XI. kerület Ezüstfenyő tér engedély nélküli használata
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   15.7. Budapest, XI. kerület Bercsényi utca – Allee közötti területen és a Károli Gáspár téren megrendezésre kerülő Budapest 100 program közterület-használati díjának mérséklése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   15.8. Budapest, XI. kerület Gazdagréti tér közterület-használati díjának mérséklése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
16. Villamosenergia-ellátás tulajdonosi hozzájárulás kérelem
   16.1. Budapest, XI. ker. Kápolna út 10. sz. ingatlan
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   16.2. Budapest, XI. ker. Vásárfia u. 4. sz. ingatlan
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   16.3. Budapest, XI. ker. Felső határút, Budaörs, Merengő u. 2. sz. ingatlan
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   16.4. Budapest, XI. ker. Péterhegyi lejtő 623/7 hrsz. ingatlan
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   16.5. Budapest, XI. ker. Alsóhatár u. 1151/4 hrsz. ingatlan
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   16.6. Budapest, XI. ker. Csonttollú u. 11. hrsz.: 1677/3 ingatlan
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   16.7. Budapest, XI. ker. Etele tér 12. sz. ingatlan
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
17. Vízellátás és szennyvízelvezetés tulajdonosi hozzájárulás kérelem
   17.1. Budapest, XI. ker. Borszéki utca ivóvízvezeték építés terve
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   17.2. Budapest, XI. ker. Hadak útja 5. ideiglenes vízmérőakna építés terve
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   17.3. Budapest, XI. ker. Igmándi u. 26. befogadó csatornahálózat rekonstrukció
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   17.4. Péterhegyi és Neszmélyi út csatornázás, útvíztelenítés, csapadékvíz elvezetés és vízvezeték kiváltás terve
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   17.5. Budapest, XI. ker. Ormay u. 22-24. szennyvíztisztítóakna elhelyezés terve
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
18. Budapest, XI. ker. Sasad Liget Lakópark közműellátás tervei
   18.1. 1996/21 hrsz. csatornázása, 1996/,23 hrsz. csatornázása és ivóvízellátása
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   18.2. Nagyszeben út 1 kV-os, 10 kV-os földkábel és ÉHTR állomás létesítése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
19. Budapest, XI. ker. Rupphegyi út 42. sz. ingatlan gázellátása tervéhez tulajdonosi hozzájárulás kérelem
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
20. Budapest, XI. ker. Keveháza u. 8. sz. ingatlan távhőkiváltás és ellátás tervéhez tulajdonosi hozzájárulás kérelem
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
21. Budapest, XI. ker. Hosszúréti u. optikai hálózat kiépítés tervéhez tulajdonosi hozzájárulás kérelem
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
22. Budapest, XI. ker. Madárhegyi út szervízút- és járdaépítés tervéhez tulajdonosi hozzájárulás kérelem
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
23. Budapest, XI. ker. Etele téri Szolgáltató és Kereskedelmi központ beruházás által érintett közutakra vonatkozó engedélyes és kiviteltervéhez tulajdonosi hozzájárulás kérelem
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
24. Budapest, Déli Pályaudvar XI. ker. Kis-Gellért hegy alagút Kelenföldi pályaudvar felőli kapuzatának végleges helyreállítása tervéhez tulajdonosi hozzájárulás kérelem
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
25. Budapest, XI. ker. elektromos töltőállomások elhelyezés helyszíneihez elvi tulajdonosi hozzájárulás kérelem
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
26. Telekingatlanok
   26.1. Budapest XI. ker. Csukló u. 4821/2 hrsz.-ú zárványtelek megvételére ajánlat
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   26.2. Budapest XI. ker. Rétkerülő utca 1860/5 hrsz.-ú ingatlan ½-ed tulajdoni hányada megvételére ajánlat
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   26.3. Budapest XI. ker. Kamaraerdő 222/1 hrsz.-ú ingatlan magántulajdont képező tulajdoni hányadának Önkormányzat részéről történő megvétele
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   26.4. Budapest XI. ker. Mikes Kelemen utca – Őrmezei út 793 és 794 hrsz.-ú ingatlanok telekalakítása során kialakuló közterület térítésmentes önkormányzati tulajdonba adása
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   26.5. Budapest XI. kerület Hamzsabégi út 2854/8 hrsz.-ú ingatlan egy részének bérbevétele kapcsán bérleti díj mérséklésére vonatkozó kérelem
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
27. Mezőgazdasági haszonbérbe adott telekingatlanok
   27.1. Budapest XI. ker. Pereszke u. 238/5 hrsz. 5. és 7. parcella - haszonbérleti díj mérséklése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   27.2. Budapest XI. ker. Őrmezei út 799 hrsz. 3. parcella, 800/3 hrsz., Sas-hegy 2649 hrsz. 1.2. parcella - haszonbérleti díj hátralék törlése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   27.3. Budapest XI. ker. Kakukkhegyi út 1385/9-10 hrsz. – területhasználat
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   27.4. Üres, bérlő nélküli mezőgazdasági haszonbérlemények bérbeadásának pályázata/ eredményhirdetés, bérlőkijelölés
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
28. Helyiségek – bérbevételi kérelem
   28.1. Budapest XI. ker. Regős köz 5-7.
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   28.2. Budapest XI. ker. Regős köz 5-7.
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
29. Helyiségek - bérleti jogviszony hosszabbítása és rendezése
   29.1. Budapest XI. ker. Karinthy F. út 5. – határozat módosítás
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   29.2. Budapest XI. ker. Menyecske u. 14. – vízcsőtörést követő kárrendezés
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
30. Helyiségek – tulajdonosi, tulajdonostársi hozzájárulás
   30.1. Budapest XI. ker. Albert u. 15. – felújításhoz tulajdonosi hozzájárulás
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   30.2. Budapest XI. ker. Kérő u. 3. – mellék vízmérő felszereléséhez tulajdonosi hozzájárulás
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   30.3. Budapest XI. ker. Bártfai u. 34/a. – UPC Magyarország Kft. hírközlési hálózat kialakításához tulajdonosi hozzájárulás
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
31. KVK
   31.1. Budapest XI. ker. Bartók Béla út 52. – tevékenységi kör módosítása
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   31.2. Budapest XI. ker. Bartók Béla út 76. – bérleti szerződés módosítása, tulajdonosi hozzájárulás
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
LEGFRISSEBB
×