Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
május 23. szerda, Dezső

Előterjesztések és meghívó a Gazdasági Bizottság 2017. április 26-ai ülésére

Előterjesztések és meghívó a Gazdasági Bizottság 2017. április 26-ai ülésére

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

Gazdasági Bizottság rendes ülés - 2017. április 26. 16:00


Napirend

Zárt ülés
1. A Budapest XI., Bajmóci utca közterület-használata ügyében benyújtott fellebbezés elbírálása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, mint polgármester;
2. Településképi bejelentési ügyben érkezett fellebbezés elbírálása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, mint polgármester;
Nyilvános ülés
3. Rendeletalkotás a Budapest XI., Ferencváros-Kelenföld vasútvonal - Budaörsi út - Kőérberki út - Egér út - Andor utca - Galvani út - Duna folyam által határolt terület kerületi építési szabályzatáról
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, mint polgármester;
4. Városrendezéssel összefüggő rendeletek módosítása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, mint polgármester;
5. Javaslat Budapest Településszerkezeti Terve és a Fővárosi Rendezési Szabályzat eseti módosítására
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, mint polgármester;
6. A fás szárú növények védelméről szóló rendelet újraalkotása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, mint polgármester;
7. Tulajdonosi hozzájárulás közterületi fakivágáshoz – Budapest XI., Gépész u. 27. Inotai u. 25. sz. előtti, 44094 hrsz.-ú közterületi ingatlanon
Előterjesztő: Hégli Imre, mint osztályvezető;
8. Az iskolák vagyonkezelésbe adására kötött szerződés kiegészítése
Előterjesztő: dr. Molnár László, mint alpolgármester;
9. Budapest XI., Csíkihegyek u. 13-15. szám alatti iskolaépületben elhelyezkedő helyiség vagyonkezelésbe adása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, mint polgármester;
10. Pályázat benyújtása belterületi utak, járdák, hidak felújítására kiírt pályázatra
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, mint polgármester;
11. A Budapest XI., Kelenföldi út 32. szám alatti ingatlan apportálása a BUDA-HOLD Kft.-be
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, mint polgármester;
12. Emlékmű elhelyezésének jóváhagyása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, mint polgármester;
13. Emléktáblákhoz szükséges tulajdonosi hozzájárulás
Előterjesztő: dr. Téglási László, mint igazgató;
14. Tulajdonosi hozzájárulás jelzálogjog bejegyzéséhez
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, mint polgármester;
15. Lakásvásárlási kérelem – Budapest, XI. kerület Fejér Lipót utca 61. XIII.101.
Előterjesztő: Soltész Erika, mint igazgató;
16. Bérleti jogviszony megszüntetése közös megegyezéssel, cserelakás biztosítása nélkül, pénzbeli térítés ellenében - Budapest, XI. kerület Fogócska u. 4. (tulajdoni lap szerint: Rátz László utca 63.)
Előterjesztő: Soltész Erika, mint igazgató;
17. A Budapest XI., Fehérvári út (4158/39) hrsz.-ú közterületen elhelyezkedő vendéglátóipari terasz hosszú távú közterület-használata (RAXVID Bt.)
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, mint polgármester;
18. A Budapest XI., Nándorfejérvári út (3969/20) hrsz.-ú közterületen elhelyezkedő közösségi kert hosszú távú közterület-használata (Összefogás Újbudáért Egyesület)
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, mint polgármester;
19. Közterület-használati ügyek
   19.1. Budapest XI. kerület, Szerémi sor – Október huszonharmadika utca sarkán álló pavilonok közterület-használati díjának mérséklése
Előterjesztő: Büki László, mint igazgató;
   19.2. Budapest XI. kerület, Szerémi sor – Október huszonharmadika utca sarkán álló pavilonok közterület-használati díjának mérséklése
Előterjesztő: Büki László, mint igazgató;
   19.3. Budapest XI. kerület, Fegyvernek utca - Vegyész utca sarkán álló pavilon közterület-használati díjának mérséklése
Előterjesztő: Büki László, mint igazgató;
20. Villamosenergia-ellátás tulajdonosi hozzájárulás kérelme
   20.1. Budapest, XI. ker. Adács u. 21. sz. ingatlan
Előterjesztő: Büki László, mint igazgató;
   20.2. Budapest, XI. ker. Beléndek u. 1688/2, 1689/4,5,6,7,8. hrsz.-ú ingatlanok
Előterjesztő: Büki László, mint igazgató;
   20.3. Budapest, XI. ker. Molnárfecske u- Deáki u. 1613/16,24,32,33,36, és 1527/24. hrsz.-ú ingatlanok
Előterjesztő: Büki László, mint igazgató;
   20.4. Budapest, XI. ker. Törökbálinti út 81. sz. ingatlan
Előterjesztő: Büki László, mint igazgató;
   20.5. Budapest, XI. ker. Cseresznye u. 28. sz. ingatlan
Előterjesztő: Büki László, mint igazgató;
21. Budapest, XI. ker. Kápolna köz 9. villamosenergia-ellátás légkábel kiépítéséhez tulajdonosi hozzájárulás kérelem
Előterjesztő: Büki László, mint igazgató;
22. Budapest, XI. ker. Mezőkövesd út 1. 43903/2 hrsz. ingatlan tűzcsap áthelyezés terve, a 99/GB/2017 (II. 22.) határozat módosítás kérelme
Előterjesztő: Büki László, mint igazgató;
23. Budapest, XI. ker. Madárhegy, GPON FTTX hozzáférési hálózat kialakítása, lefedőhálózat építés tervéhez adott tulajdonosi hozzájárulás módosítás
Előterjesztő: Büki László, mint igazgató;
24. Vízellátás tulajdonosi hozzájárulási kérelem
   24.1. Budapest, XI. ker. Hosszúréti utca 34. sz. ingatlan
Előterjesztő: Büki László, mint igazgató;
   24.2. Budapest, XI. ker. Fatörzs utca 8.sz. 1651/4 hrsz sz. ingatlan
Előterjesztő: Büki László, mint igazgató;
25. Budapest, XI. ker. Igmándi utca és Ramocsa utca ivóvíz-rekonstrukció kivitelezése útigénybevételi díj alóli felmentés kérelem
Előterjesztő: Büki László, mint igazgató;
26. Budapest, XI. ker. Rátz László u. 72. K-50536-1 sz. elosztó közvilágítási hálózat rekonstrukció tervéhez tulajdonosi hozzájárulási kérelem
Előterjesztő: Büki László, mint igazgató;
27. Telekingatlan - Budapest XI. ker. Fehérvári út – Mezőkövesd u. sarok 43903/2 hrsz.-ú ingatlan egy részének közhasználat célú használata
Előterjesztő: Büki László, mint igazgató;
28. Mezőgazdasági haszonbérbe adott telekingatlanok
   28.1. Budapest XI. ker. 238/5 hrsz 4. parcella - részletfizetés
Előterjesztő: Büki László, mint igazgató;
   28.2. Budapest XI. ker. 94/4 hrsz. 1. parcella – haszonbérleti díj mérséklése, részletfizetés
Előterjesztő: Büki László, mint igazgató;
   28.3. Budapest XI. ker. 100/2 hrsz. - bérlőkijelölés
Előterjesztő: Büki László, mint igazgató;
   28.4. Budapest XI. ker. 108/2-109 hrsz. 8. parcella - bérlőkijelölés
Előterjesztő: Büki László, mint igazgató;
   28.5. Budapest XI. ker. 124/2 hrsz 1. parcella - bérlőkijelölés
Előterjesztő: Büki László, mint igazgató;
   28.6. Budapest XI. ker. Fülőke u. 206/2 hrsz. 2. parcella – villamos energia ellátás létesítése
Előterjesztő: Büki László, mint igazgató;
   28.7. Budapest XI. ker. Vadászhegyi út 101-102 hrsz. 8. parcella – haszonbérleti díj tartozás csökkentése
Előterjesztő: Büki László, mint igazgató;
29. Helyiségek - bérbevételi kérelem - Budapest XI. ker. Villányi út 42.
Előterjesztő: Büki László, mint igazgató;
30. Helyiségek - bérleti jogviszony hosszabbítása és rendezése
   30.1. Budapest XI. ker. Bartók B. út 134. – bérleti jogviszony hosszabbítás
Előterjesztő: Büki László, mint igazgató;
   30.2. Budapest XI. ker. Boldizsár u. 15. (Kérő u. 3.) – bérleti jogviszony hosszabbítás
Előterjesztő: Büki László, mint igazgató;
   30.3. Budapest XI. ker. Neszmélyi út 36. ingatlanon álló konténer és sportpálya – bérleti jogviszony hosszabbítás
Előterjesztő: Büki László, mint igazgató;
31. KVK - Budapest XI. ker. Bartók Béla út 29. - bérbevételi kérelem
Előterjesztő: Büki László, mint igazgató;
32. Budapest, XI. ker. Villányi út 83/a.-12. között és Tas vezér utca Ménesi út 48-55. között 10 kV-os hálózati rekonstrukció – útpálya fúrása alóli felmentés kérelem
Előterjesztő: Büki László, mint igazgató;
LEGFRISSEBB
×