Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
július 20. szombat, Illés

Bejelentkezés fogadóórára

Tisztelt Ügyfelek!

Levelezési cím: Újbuda Önkormányzata

1113 Budapest, Bocskai út 39-41.,

e-mail: fogadoora@ujbuda.hu


A polgármesteri és alpolgármesteri fogadóórára való bejelentkezés formanyomtatvány beadásával is történhet, melyet az Polgármesteri Hivatal információs pultján megtalálnak (1113 Budapest, Bocskai út 39-41.) A jól olvashatóan kitöltött formanyomtatványokat szíveskedjenek visszajuttatni a fenti elérhetőségek egyikére postai vagy elektronikus levél útján, de személyesen a Polgármesteri Hivatal recepcióján is leadhatják azt.


A fogadóórára telefonon bejelentkezni nincs lehetőség.


A beküldött jelentkezéseket érkezési sorrendben dolgozzuk fel. Az meghallgatás időpontjáról -belső egyeztetéseket követően- minden esetben tájékoztatjuk az Ügyfeleket, ami rendszerint 2 hetet vesz igénybe.

A fogadoora@ujbuda.hu e-mail címre való levelezéssel az alább található adatvédelmi rendelkezéseket automatikusan elfogadja.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata, mint Adatkezelő a rá vonatkozó Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének (továbbiakban: GDPR) és a hazai adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően gondoskodik személyes adatai védelméről.
Tájékoztatjuk, hogy a bejelentkezés során személyes adatok és a kapcsolattartás érdekében e-mail cím és telefonszám megadása szükséges. A megadott személyes adatok adatkezelésének célja az Adatkezelő részéről a kapcsolatfelvétel lehetőségének a megteremtése. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdése e) pontja, azaz az adatkezelés az Adatkezelő közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

Érintetti joggyakorlást, az Adatkezelő kötelezettségeit, az adatkezelési tájékoztatóból, valamint az Adatkezelő általános adatvédelmi gyakorlatát részletesebben az Önkormányzat honlapján a www.ujbuda.hu/adatvedelem cím alatt ismerheti meg.


Kérjük, hogy a hatékonyabb és gyorsabb ügyintézés érdekében egyéni kérdéseikkel, panaszaikkal elsőként az ügyben felelős Igazgatóságot, illetve Osztályt keressék.

Szervezeti egység Ügytípus Telefonszám
E-mail cím

COVID info
Koronavírus-járvánnyal kapcsolatos információk;Időseknek segítségkérés bevásárláshoz, gyógyszerkiváltáshoz; Hatósági házi karanténnal kapcsolatos támogatás; Segítségnyújtás fogyatékkal élők számára.
+36 1 372 4566
Adóügyi Osztály Építményadó, telekadó, idegenforgalmi adó +36 1 372-4541
varga.bettina2@ujbuda.hu


Igazgatási Osztály
Állampolgársági eskütétel; Anyakönyvi kivonat; Apai elismerő nyilatkozat; Haláleset anyakönyvezése; Házassági névviselés módosítása; Házasságkötésre bejelentkezés; Külföldön történt születés, házasság és haláleset hazai anyakönyvezése; Születési névváltozási kérelmek; Újszülött anyakönyvezése;
Birtokvédelmi ügyek;Hagyatéki ügyek;
Adó- és értékbizonyítvány; Kereskedelmi tevékenységek bejelentése; működési engedély kérelem (kizárólag működési engedélyhez kötött termékek forgalmazása esetén); Bevásárló központ üzemeltetésének bejelentése; Helyi termelői piac üzemeltetésének bejelentése; Ipari tevékenység folytatásának bejelentése/engedély iránti kérelem; Rendezvénytartási engedély; Szálláshely-üzemeltetési engedély; Vásár-, piacüzemeltetési engedély Közigazgatási bírságolási ügyek; Címigazolások kérelmezése, kiadása;
Címnyilvántartás, házszámozás; Hirdetmények kifüggesztése;
Talált tárgyakkal kapcsolatos ügyintézés; Ebnyilvántartás; Állattartással kapcsolatos ügyek

+36 1 372-4555
biro.szilvia@ujbuda.hu

Jegyzői Igazgatóság
Jogi ügyek; Közbeszerzések; Központi iktatással kapcsolatos ügyek; EU pályázati ügyek; Kulturális, esélyegyenlőségi, közbiztonsági és pályáztatási ügyek; Sport ügyek
+36 1 372-4582
hivatal@ujbuda.huSzociális és Egészségügyi Osztály
Egészségüggyel kapcsolatos ügyek; Méltányossági kérelmek térítési díjak ügyében;
Határozatlan idejű felvétel kérelmezése az Újbudai Idősek Házába;
Újbudai lakásfenntartási támogatás; Újbudai gondozási támogatás; Újbudai gyógyszertámogatás; Újbudai időskorúak támogatása; Újbudai gyermekétkeztetési támogatás; Rendkívüli újbudai támogatás; Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény; Újbudai temetési támogatás; Újbudai életkezdési támogatás; Újbudai tartozásrendezési támogatás;
Lakáscélú kamatmentes önkormányzati kölcsön


+36 1 372-3470
petra.tunde@ujbuda.hu

https://kozigazgatas.ujbuda.hu/szocialis-es-egeszsegugyi-osztaly

Köznevelési és Ifjúsági Osztály

Óvodai panaszügyek; Közétkeztetés; Kerületi tanulmányi ösztöndíj; Bursa Hungarica ösztöndíj; Pedagógus diszdiploma +36 1 372 3470
pallaghy.szilvia@ujbuda.hu
60+ Programkoordinációs Csoport 60+ kártya-igénylés; Valamennyi az Újbuda 60+ programmal kapcsolatos panasz esetén +36 1 372 4636 60
plusz@ujbuda.hu


Lakásgazdálkodási Osztály
Szociális alapon bérbeadásra kerülő lakásokra vonatkozó kérelem; Bérleti szerződéskötés; Lakáscsere kérelem; Életjáradéki szerződések nyilvántartása; Eltartási szerződés engedélyeztetése; Bérleti jogviszony folytatására vonatkozó kérelem; Határozott idejű bérleti szerződés megújítására vonatkozó kérelem; Lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjakkal, hátralékkal kapcsolatos ügyintézés; Lakbértámogatás; Lakóház felújítási pályázattal kapcsolatos ügyintézés; Nyertes pályázókkal kapcsolatos ügyintézés; Újbuda Önkormányzat tulajdonában lévő lakások műszaki felújítása, korszerűsítés, beruházás; Önkormányzati lakások leadása (műszak átvétel); Önkormányzati tulajdonú lakás eladása bérlő(k) részére; Önkormányzattól részletbe vásárolt bérlemények; Társasház működésével kapcsolatos tájékoztatás és társasházi ügyinézés; Önkormányzati tulajdonú helyiségek számlázási, díjtartozási, felszámolási eljárások ügyintézése; A teljes ingatlan szállítói nyilvántartása; Közműszolgáltatókkal történő levelezés; Épületszintű könyvelés, pénzügyi feladatok

+36 1 381 1384
bederna.szilvia@ujbuda.hu
Zöld szám Kátyú, parlagfű, szemét, rongálások bejelentése stb. +36 80 852 832

Városüzemeltetési 
Osztály
Közterület-fenntartás; Köztisztaság, közterületek köztisztaságával kapcsolatos ügyek; Szemetes- és kutyaürülék gyűjtő edényekkel kapcsolatos ügyek; Utcanévtáblák kihelyezése és pótlásaIllegális szemétlerakás; Roncs és használaton kívüli gépjárművek; Reklámcélú közterület-használati kérdések; Vagyonkataszteri nyilvántartás vezetése
+361 3724-659
varosuzo@ujbuda.hu
hegyi.beatrix@ujbuda.hu

Zöldfelületi Csoport

Fasori fák ápolása; Játszóterek; Parkfenntartás; Kaszálás
+361 3724-659
varosuzo@ujbuda.hu
hegyi.beatrix@ujbuda.hu

Vagyongazdálkodási 
Osztály
Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása, Nem lakás céljára szolgáló helyiségek értékesítéseMezőgazdasági haszonbérleti ügyek, Nem lakás céljára szolgáló helyiség visszavétele, Telekbérbeadás, értékesítés, Tulajdonosi döntési ügyek, Tulajdonosi hozzájárulás helyiségek esetében
+36 1 3811 309
landszmann.zita@ujbuda.hu


Közlekedési Osztály
Út, járda fenntartás, karbantartás, út, járda, parkoló építés, akadálymentesítés, Közlekedés, forgalomtechnika, Lakossági közműfejlesztés, Út és járda ellenőrzés, útfelügyelet, Közterülettel kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulás, közútkezelői hozzájárulás, munkakezdési (burkolatbontás) hozzájárulás, Gépkocsibehajtók engedélyezése, Mozgáskorlátozott hely kijelölése, Közterület-használat, Várakozási hozzájárulás (parkolási engedély)
+36 1 3811 363
lukacs.hajnalka@ujbuda.hu

Főépítész, Településrendezési és Településképi Osztály
Településképi bejelentési eljárás; Településképi véleményezési eljárás; Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció; Településrendezési és Építészeti-műszaki Tervtanács; Épített örökség védelme; Településrendezési eszközök tartalmáról adott felvilágosítás
+36 1 372-4633
foepitesz@ujbuda.hu


Építészeti-műszaki Osztály
Telekalakítás szakhatósági eljárás; Hatósági bizonyítvány rendeltetésmódosítás és a rendeltetési egységek számának megváltozása esetén; Tájékoztatás építési jogszabályok tekintetében; Építési ügyekben érkező panaszok kezelése; Parkolóhely létesítési kötelezettség megváltása; Igazolás a 3,5 tonnát meghaladó gépjármű elhelyezésére szolgáló telek alkalmasságáról

+36 1 3724 627
dobradi.beata@ujbuda.hu


Környezetvédelmi Osztály
Szelektív hulladékgyűjtés; Komposztálás, természetvédelem; Növényvédelmi hatósági eljárás (parlagfű és allergén gyomnövények);
Közterületi és magánterületi, valamint építési engedéllyel összefüggő fakivágás hatósági engedélyeztetési eljárás; Talajvíz réteget érintő fúrt kút létesítési engedélyezési eljárás; Magánterületen található hulladékokkal kapcsolatos ügyek; Ingatlan előtti közterület tisztántartásával kapcsolatos ügyeket;
Zaj- és rezgésvédelmi ügyek


+36 1 372-3471
kornyezetvedelem@ujbuda.huEgyéb közérdekű telefonszámok

Közvilágítási hibabejelentés
+36 1 238 4333
bdk@bdk.hu
www.bdk.hu
Szennyvízcsatornázás +36 80 205 412
info@bpcsatornazas.hu
Busz terelés és egyéb +36 1 325 5255
bkk@bkk.hu
Jelzőlámpa és egyéb forgalomtechnikai hibák bejelentése +36 1 459 6857
bkkkozut@bkk-kozut.hu


Kóbor állatok befogása

07-19 óra között: +36-1 347-0830,

19-07 óra között: +36-1 301-7500,

dr. Csek Tamás állatorvos:

+36-1 466-9505


Elhullott kisállatok elszállítása
+36 30 242 0815
+36 1 207 4678
(0-24-ig hívható)
drosvartandras@gmail.com