Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
december 2. szerda, Melinda, Vivien

Adóügyi Osztály

Ügyfélfogadási idő:

hétfő 13-18
szerda 8-16
péntek 8-12


Bejelentések, kérelmek beadása mellékletekkel:
Újbudai Polgármesteri Hivatal 
1113 Budapest, Bocskai út 39–41.

1518 Budapest, Pf. 10.
Telefax: 372-4628

E-mail cím: ado@ujbuda.hu


Ügyfajták:

  • Gépjárműadó
  • Építmény- és telekadó
  • Méltányossági részletfizetési kérelmek
  • Köztartozással kapcsolatos behajtás
  • Adóigazolások kiadása
  • Idegenforgalmi adó
  • Jövedéki adó – magánfőző berendezés bevallás
  • Talajterhelési díj


Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok ide kattintva érhetők el.Ügyfél-kapcsolatok

Chvála Tibor  osztályvezető +361 372-4541 chvala.tibor@ujbuda.hu
Berecz Tünde  adókönyvelési csoport referens +361 372-4541 berecz.tunde@ujbuda.hu
Réz-Kéry Tímea  behajtási csoport referens +361 372-4541 kery.timea@ujbuda.hu
Varga Bettina  asszisztens +361 372-4541 varga.bettina2@ujbuda.hu
Az ügyintézés helyszíne: Budapest XI., Bocskai út 39–41. földszint

Újbuda - Adóügyi Osztályának bankszámlaszámai

Építményadó számla: 11784009-15511001-02440000
Telekadó számla: 11784009-15511001-02510000
Gépjárműadó számla: 11784009-15511001-08970000
Késedelmi pótlék számla: 11784009-15511001-03780000
Mulasztási bírság számla: 11784009-15511001-03610000
Egyéb bevételek számla: 11784009-15511001-08800000
Idegen bevételek számla: 11784009-15511001-04400000
Államigazgatási eljárási illeték beszedési számla: 11784009-15511001-03470000
Idegenforgalmi adó: 11784009-15511001-03090000
Talajterhelési díj számla: 11784009-15511001-03920000ÜGYINTÉZÉSI ELJÁRÁSOK

Az Adóügyi Osztályon az alábbi adózással kapcsolatos ügyek intézése történik:
- gépjárműadó
- építmény- és telekadó
- méltányossági, részletfizetési kérelmek
- egyéb kérelmek, igazolások
- adók módjára behajtandó köztartozások
- idegenforgalmi adó

- desztilláló berendezések bevallásának befogadása, ellenőrzése

- talajterhelési díj

Az adatbejelentéseket és kérelmeket eredeti aláírással kell az adóhatósághoz eljuttatni.


Ügyintézés:

Magánszemélyek esetén: személyesen, írásban vagy ügyfélkapun keresztül, gazdálkodó szervezet kizárólag elektronikus úton, cégkapus regisztrációval.

Gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott, belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, azzal az eltéréssel, hogy az elektronikus ügyintézést szabályozó törvény alkalmazásában nem minősül gazdálkodó szervezetnek az adószámmal nem rendelkező egyesület, alapítvány;


Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény szerint a kérelmet a hatósághoz írásban vagy szóban lehet előterjeszteni.

Az e-mailen küldött levelek, bejelentések nem minősülnek elektronikus úton előterjesztett kérelemnek. Az ilyen formában érkezett levelek jelzés értékűek, amelyeket az adóhatóság tartalmuknak megfelelően kezel, indokolt esetben a szükséges hatósági intézkedést hivatalból megteszi.

Magánszemélyeknek a bejelentéseket és kérelmeket a mellékletekkel együtt az Újbudai Polgármesteri Hivatal címére, 1113 Budapest, Bocskai út 39–41./1518 Budapest, Pf. 10. címekre lehet eljuttatni. Telefax: +361 372-4628.

Az e-mailben és faxon eljuttatott bejelentéseket eredeti aláírással együtt személyesen, írásban vagy ügyfélkapun keresztül meg kell ismételni.Gépjárműadó és egyéb kérelmek, igazolások

Adóköteles a magyar hatósági rendszámtáblával ellátott gépjármű, pótkocsi, kivéve a mezőgazdasági vontató, a lassú jármű, lassú jármű pótkocsija, négykerekű segédmotoros kerékpár, a külön jogszabály szerinti „mézesházas” gépjármű, a munkagép, és a CD, CK, DT, OT, Z betűjelű rendszámtáblával ellátott gépjárművek.


Az adóztatási feladatokat magánszemélyek esetében a lakcímnyilvántartás szerinti, nem magánszemélyek tekintetében (ideértve az egyéni vállalkozót is) a hatósági nyilvántartásba az adóév első napján bejegyzett székhely, telephely cím szerint illetékes önkormányzati adóhatóság látja el.

2004. január 1-től az adó megállapítása, a közúti közlekedési nyilvántartásban (továbbiakban: hatósági nyilvántartás) bejegyzett adatok alapján hivatalból történik. A Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala Okmányirodánál bejelentett változás (pl. gépjárműeladás, -vásárlás, címváltozás, súly-és teljesítményváltozás, átminősítés) egyúttal az adóbevallás teljesítését is jelenti.


Az adóhatóságnál az alábbi esetekben kell külön bejelentést tenni:

- Gépjármű eltulajdonítása esetén (a rendőrségi jegyzőkönyv alapján, annak becsatolásával).

- Adómentesség a gépjárműadóról szóló törvényben meghatározott esetekben, bejelentés alapján adható (pl. mozgáskorlátozottság, egyesület, alapítvány, környezetkímélő személygépkocsi).


Az adó alapja és mértéke 2010. január 1-től:

Személyszállító gépjárművek esetében – ide nem értve az autóbuszt:
Az éves adó alapja a hatósági nyilvántartásban feltüntetett teljesítmény kilowattban kifejezve.
Az adó mértékét a teljesítmény és a gyártási évtől eltelt időszak határozza meg az alábbiak szerint:
- a gyártás évében és az azt követő 3. naptári évben 345 Ft/kilowatt;
- 4–7. naptári évben 300 Ft/kilowatt;
- 8–11. naptári évben 230 Ft/kilowatt;
- 12–15. naptári évben 185 Ft/kilowatt;
- 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140 Ft/kilowatt.


Autóbusz, lakókocsi, lakópótkocsi
esetében a hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúly), tehergépjárműveknél (utánfutó) a hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömeg (önsúly), növelve a terhelhetőség (raksúly) 50%-al. Az adó alapja nyergesvontató esetében a nyergesvontató saját tömegének kétszerese, növelve a nyergesvontatóval vontatható, átmenőfékes vontatmány (félpótkocsi) megengedett legnagyobb össztömege és a nyergesvontató saját tömege pozitív különbözetének felével.

Az éves adó mértéke az adóalap minden megkezdett 100 kg-ja után 1.380 Ft.


A légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű nyerges vontató, tehergépjármű, autóbusz esetén – minden megkezdett 100 kg-ja után 2013. július 01-től 850 Ft.
Ennek tényét az adóalany az önkormányzati adóhatóságnál a közlekedési hatóság által kiadott hatósági bizonyítvánnyal, az igazságügyi gépjármű-közlekedési műszaki szakértő szakvéleményével vagy „útkímélő tengely” bejegyzést tartalmazó forgalmi engedély bemutatásával jelenti be.

Az 'E' ideiglenes rendszámú személyszállító gépjármű után 10.000 Ft, míg a tehergépjármű után 46.000Ft adót kell fizetni.

A 'P' ideiglenes rendszámmal ellátott gépjárművek után egységesen 23.000 Ft adót kell fizetni.


Gépjárművek adókedvezménye

20%-os kedvezményben részesül azon autóbusz, tehergépjármű – a nyerges vontató kivételével, mely után 30%-os kedvezmény jár -, amely külön jogszabály szerinti ”5”, ”6”, ”7”, ”8” környezetvédelmi kóddal ellátott.

30%-os kedvezményben részesül azon autóbusz, tehergépjármű – a nyerges vontató kivételével, mely után 50%-os kedvezmény jár -, amely külön jogszabály szerinti ”9”, ”10”, ”11”, ”12” környezetvédelmi kóddal ellátott.


Adómentesség

Adómentesség a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. Tv. 5. §-ában meghatározott esetekben, bejelentés alapján adható.


Kiemelendő:

- környezetkímélő gépkocsi,
- súlyos mozgáskorlátozott személy, vagy egyéb fogyatékossággal élő személy, súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító vele közös háztartásban élő szülő egy darab, 100 kilowatt teljesítményt el nem érő, nem személy taxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13 000 Ft erejéig a mozgáskorlátozott személy adóazonosító jelének feltüntetésével. A bejelentéshez szükséges igazolásról további tájékoztatást Adóügyi Osztályunktól kérhet.


Adófizetésre kötelezett

Az adó alanya az a természetes vagy jogi személy, aki a gépjármű forgalmi engedélyébe az adóév január 1-jén bejegyzett tulajdonos illetve üzembentartó. A megállapított adó a naptári évre vonatkozik.

A forgalomból kivont gépjármű esetében a forgalomba helyezést követő hónap 1. napjától számítva az évi adótétel időarányos részét kell megfizetni.

Az "E" és "P" ideiglenes rendszámmal ellátott gépjárművek esetében adófizetésre kötelezett az, akinek nevére a rendszámtáblát a hatóság kiadta. Adókötelezettsége a rendszámtábla kiadásakor keletkezik.


Adókötelezettség megszűnése, szüneteltetése

- Az adókötelezettség megszűnik az eladást követő év első napjától, amennyiben az eladó az eladást követő 8 naptári napon belül – de legkésőbb az átruházás évének utolsó napjától számított 15 napon belül – a Budapest Főváros Kormányhivatala bármelyik kerületi hivatala okmányirodájában a gépjármű eladását a megfelelő adattartalommal ellátott adásvételi szerződés bemutatásával bejelentette.
- Hatósági, illetve a tulajdonos kérésére történt kivonásnál az adókötelezettség annak a hónapnak az utolsó napján szűnik meg, amelyben a hatóság a járművet bármi okból a forgalomból kivonta.

Forgalomból történő ideiglenes kivonás maximális időtartama 6 hónap, melynek lejárta után a jármű automatikusan visszahelyezésre kerül, ezzel egyidejűleg az adófizetési kötelezettség megnyílik.

Forgalomból történő végleges kivonást követő hónap 1-jétől az adófizetési kötelezettség megszűnik.

Bejelentésre szünetel az adófizetési kötelezettség, amennyiben a gépjárművet ellopták, és erről rendőrségi jegyzőkönyv készült.

Gépjármű-ügyintézés, valamint adóigazolások kiadása az adózók vezetéknevének (cégnév) kezdőbetűje alapján történik.

Ügyintézők

(Gépjármű-ügyintézés,
valamint
adóigazolások
kiadása az adózók

vezetéknevének
(cégnév) kezdőbetűje

alapján történik)
Kiss Zoltánné
Fszt. 35. munkaállomás
1–D-ig
kiss.zoltanne@ujbuda.hu +361 372-4581

Szoldán Beáta

Fsz. 34. munkaállomás

E-Kó-ig

szoldan.beata@ujbuda.hu +361 381-1340
Varga Noémi Éva
Fszt. 33. munkaállomás
Kö–Re-ig
varga.noemi@ujbuda.hu +361 372-4533
Pintérné Szalai Mónika
Fszt. 32. munkaállomás
Ré–végig
szalai.monika@ujbuda.hu +361 372-4542

Építmény- és telekadó

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 1995. július 1-től építmény- és telekadót vezetett be.
2011. január 1-től a 41/2010./XII.20./XI.ÖK. sz. rendelet hatályos.

Építmény- és telekadóra kötelezett
Az adó alanya az, aki a naptári év első napján az építmény, illetve a telek tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az ingatlant az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyonértékű jog (pl. haszonélvezeti jog) terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya.


Bejelentési kötelezettség

Az építmény- és telekadóval kapcsolatos változásokat az adókötelezettség keletkezését, megszűnését (változását) követő 15 napon belül be kell jelenteni az adóhatósághoz
(pl. tulajdonjog-változás, lakcím-, valamint székhelyváltozás, alapterület-módosulás, bontás, jogerős használatbavételi engedély). A kötelező bejelentés elmulasztása magánszemélyek esetében 200.000 Ft-ig, nem magánszemélyek esetében 500.000 Ft-ig terjedő mulasztási bírsággal sújtható.

Építményadó
Adóköteles az Önkormányzat illetékességi területén lévő, minden nem lakás céljára szolgáló épület és épületrész, valamint azon lakás és lakrész, amelyet az adóalany nem lakás céljára használ, vagy hasznosít. A lakás céljára szolgáló lakások és lakrészek esetében adómentesség csak a magánszemélyeket illeti meg.

Adókötelezettség keletkezése, változása és megszűnése
Az adókötelezettség, a használatbavételi, illetve a fennmaradási engedély jogerőre emelkedését követő év első napján keletkezik. Az engedély nélkül épült vagy anélkül használatba vett építmény esetén az adókötelezettség a tényleges használatbavételt követő év első napján keletkezik. Az adókötelezettséget érintő változást (pl. a hasznos alapterület módosulása, építmény átminősítése) a következő év első napjától kell figyelembe venni.

Az adókötelezettség megszűnik az építmény megszűnése évének utolsó napján. Az építménynek az év első félévben történő megszűnése esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik.


Az építményadó mértéke
Az adó alapja: az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.
Ft/m2/év


2014. egységesen 1.500 Ft

2015. egységesen 1.500 Ft
2016. egységesen 1.550 Ft
2017. egységesen 1.550 Ft
2018. egységesen 1.550 Ft

2019. egységesen 1.550 Ft


Az övezeti, illetve területei besorolásra vonatkozóan – helyrajzi szám alapján – a Főépítészi Iroda nyújt tájékoztatást.

Telekadó
Adóköteles az önkormányzat illetékesség területén lévő telek.

Adókötelezettség keletkezése, változása és megszűnése
Az adókötelezettség a földrészlet belterületbe vonásáról szóló önkormányzati határozat közzétételét, továbbá a telek mezőgazdasági művelés alól való kivonását és/vagy a művelési ág törlését követő év első napján, illetve az építmény megsemmisülése, lebontása esetén a megsemmisülést, lebontást követő félév első napján keletkezik. A telek épülettel való beépítése esetén az adókötelezettség a félév utolsó napján szűnik meg.
Az adókötelezettséget érintő egyéb változást (pl. területmódosulás, átminősítés), a következő év első napjától kell figyelembe venni.


A telekadó mértéke
Az adó alapja: a telek m2-ben számított alapterülete.
2014. egységesen 287 Ft/m2/év

2015. egységesen 287 Ft/m2/év

2016. egységesen 287 Ft/m2/év

2017. egységesen 287 Ft/m2/év
2018. egységesen 287 Ft/m2/év

2019. egységesen 287 Ft/m2

Ügyintézők

Vilimek Ágnes

0 - Bj-ig

Fszt. 28-as szoba

vilimek.agnes@ujbuda.hu

+361 372-4529
 

Bakonyi Zoltán

Bk-Fg-ig

Fszt. 28-as szoba

bakonyi.zoltan@ujbuda.hu +3670 684-7320
 

Füzesi Anita

Fi- Ly-ig

Fszt. 28-as szoba

fuzesi.anita@ujbuda.hu +361 381-1304Bán-Zrínyi Krisztina
M-R-ig

Fszt. 30-as szoba

zrinyi.krisztina@ujbuda.hu +361 372-4573
 

Fojdl Zsuzsanna

S- végig

Fszt. 30-as szoba

fojdl.zsuzsanna@ujbuda.hu

+361 381-1337


Adófizetési határidők
Az éves adót két egyenlő részletben, tárgyév március 15-ig, illetve szeptember 15-ig lehet pótlékmentesen megfizetni. Évközben adókötelessé váló ingatlan esetében a fizetési kötelezettséget az adó összegét megállapító határozatban foglaltak szerint kell tejesíteni.
Az adózó évente egyszer, a tárgyév október 31-ig adószámlájának egyenlegéről, valamint a befizetési kötelezettségeiről egyenlegközlőt kap, melyhez az adóhatóság csekket is mellékel. Az adóbefizetési kötelezettség elmulasztása behajtási eljárást von maga után.


Méltányossági, részletfizetési kérelmek

Az adózó szociális helyzete alapján méltányossági, valamint részletfizetési kérelemmel fordulhat az Újbudai Polgármesteri Hivatal Jegyzőjéhez. A magánszemélyek az adó-, pótlék- és bírságtartozás mérséklése, illetve elengedése ügyében, vállalkozási tevékenységet folytató magánszemély, jogi személy vagy egyéb szervezet pedig pótlék- és bírságtartozás mérséklése, valamint elengedése tárgyában méltányossági kérelmet nyújthatnak be (kérjük mellékelni a tárgyévet megelőző időszakra vonatkozó mérleget és eredménykimutatást, valamint a kérelem benyújtásának évére vonatkozó három hónapnál nem régebbi mérleget, eredménykimutatást főkönyvi kivonatot.)

A kérelemben előadott körülményeket a rendelkezésre álló okiratok másolatával megfelelően igazolni szükséges, különösen részletfizetési kérelem esetén.
A kérelemhez kötöttség elve alapján az adóhatóság az adózó által kérelmezettől eltérő típusú fizetési kedvezményt a feltételek fennállása esetén sem engedélyezhet.
A kérelmeket eredeti aláírással ellátva, a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Hatósági Igazgatóság Adóügyi Osztály címére kell eljuttatni.

Az eljárás magánszemélyek és egyéni vállalkozók esetében illetékmentes, gazdálkodó szervezet, illetve egyéb szervezet esetén 10.000 Ft, melyet a kérelem benyújtásával egy időben kell megfizetni a hatóság 11784009-15511001-03470000 számú államigazgatási illeték beszedési számlájára.

Ügyintéző Vilimek Ágnes 
Fszt. 28 szoba
vilimek.agnes@ujbuda.hu +361 372-4529Hagyatéki eljárás során kimutatott adó és pótlék tartozások, túlfizetések ügyintézése

Ügyintéző Réz-Kéry Tímea
I .em. 120 szoba
kery.timea@ujbuda.hu +361 372-4541Pénzügyi rendezéssel kapcsolatos kérelmek
- túlfizetés visszaigénylés,
- számlák közti átvezetés.

Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) esetén beadványához aláírási címpéldány, illetve ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta másolata szükséges.

Ügyintéző Egri Adrienn
fszt. 37. szoba
egri.adrienn@ujbuda.hu +361 372-4534Egyéb kérelmek, igazolások


Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Hatósági Igazgatóság Adóügyi Osztályán hivatalos igazolások az alábbi ügyekkel kapcsolatosan szerezhetők be:

Köztartozással kapcsolatos kérelmek
Adóigazolás közbeszerzési eljárásban történő részvételhez.
Szerencsejáték-felügyelet felé benyújtandó igazolások.
Egyéb hivatalos ügyekben (pl. parkolási engedély kiváltása, perköltségmentesség céljából stb.).

Adóigazolás kéréséhez szükséges dokumentumok
- Magánszemélyek esetében – ha saját ügyében jár el – személyi okmányai és kérelem, egyéb esetekben az ügyet intéző személy személyi okmányai, kérelem és meghatalmazás,
- gazdasági társaságok esetében kizárólag elektronikus úton (E-papír szolgáltatás, cégkapus regisztráció) benyújtott kérelmet tud a hatóság befogadni.

A költségmentességi igazolás illetékmentes 2017. december 13-ig indult bírósági ügyekben.

A 2018. január elseje után indult bírósági ügyeknél az alábbi linken elérhető nyomtatványt kell becsatolni a peranyaghoz: https://birosag.hu/sites/default/files/allomanyok/stat-tart-file/nyomtatvany-koltsegmentesseg-termeszetes_szemely_vegleges_0.pdf

https://birosag.hu/nyomtatvany-urlapok/koltsegkedvezmenyek-es-koltsegjegyzek-nyomtatvanyok


Az adóigazolások kiadása az adózók vezetéknevének (cégnév) kezdőbetűje alapján történik.

 

Ügyintézők 

(Gépjármű-ügyintézés,
valamint
adóigazolások
kiadása az adózók

vezetéknevének
(cégnév) kezdőbetűje

alapján történik)
Kiss Zoltánné
Fszt. 35. munkaállomás
1–D-ig
kiss.zoltanne@ujbuda.hu +361 372-4581

Szoldán Beáta

Fsz. 34. munkaállomás 

E-Kó-ig

szoldan.beata@ujbuda.hu +361 381-1340
Varga Noémi Éva
Fszt. 33. munkaállomás

Kö–Re-ig
varga.noemi@ujbuda.hu +361 372-4533
Pintérné Szalai Mónika
Fszt. 32. munkaállomás
Ré–végig
szalai.monika@ujbuda.hu +361 372-4542

Végrehajtási ügyek

Ügyintézők

Gyurina Zoltán

A - Ga-ig
I. emelet 116. szoba

behajtás

gyurina.zoltan@ujbuda.hu

+361 381-1333                 

Sándor Kincső

Gá - La-ig

I. emelet 116. szoba

sandor.kincso@ujbuda.hu

+361 372-4635

Gonda-Kepes Nikolett

Lá - Sa -ig
I. emelet 116. szoba

behajtás

kepes.nikolett@ujbuda.hu

+361 372-4671

dr. Gincsai-Kali Eszter
I. emelet 119. szoba
felszámolás, végelszámolás, csődeljárás

kali.eszter@ujbuda.hu

+361 3724-537

Varga Bettina

Sá - Zs-ig
I. emelet 116. szoba
behajtás

varga.bettina2@ujbuda.hu

+361 372-4671

Vincze László
I. emelet 119. szoba
behajtás, környezettanulmány, helyszíni eljárások

vincze.laszlo@ujbuda.hu

+3670 684-7441

Izmay Péter
I. emelet 119. szoba
behajtás, környezettanulmány, helyszíni eljárások

izmay.peter@ujbuda.hu

+3670 684-7392

Kovács Szilveszter
I. emelet 119. szoba

behajtás, helyi adóellenőrzés

kovacs.szilveszter@ujbuda.hu

+361 372-4510Idegenforgalmi adó

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 38/2011. (X.26.) XI. ÖK. sz. rendelete alapján
az idegenforgalmi adó beszedése

2012. január 1-től
a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata hatáskörébe került


Idegenforgalmi adóra kötelezett

Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.


Bejelentési és befizetési kötelezettség
Az adóbeszedésre kötelezettnek, azaz a szálláshely üzemeltetőjének a tárgyhónapot követő hó 15. napjáig kell adóbevallást benyújtania és az adót befizetnie.
Amennyiben az adó beszedését a beszedésre kötelezett (a szálláshely üzemeltetője) elmulasztotta, a Htv. 34. § (2) bekezdése értelmében az adót akkor is köteles megfizetni.
Az adó beszedésére kötelezett köteles olyan nyilvántartást (vendégkönyvet) vezetni, amiből megállapítható az eltöltött vendégéjszakák száma. Adómentesség esetén a mentességet igazoló dokumentumokat a vendégkönyvhöz kell csatolni.


Idegenforgalmi adó mértéke
Az idegenforgalmi adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.
2014. év 400 Ft/fő/éj

2015. év 400 Ft/fő/éj

2016. év 400 Ft/fő/éj

2017. év 400 Ft/fő/éj
2018. év 400 Ft/fő/éj

2019. év 500 Ft/fő/éj

Ügyintéző
Egri Adrienn
fszt. 37. szoba

egri.adrienn@ujbuda.hu

+361 372-4534


Mentességek

Nem kell az adót megfizetnie annak a személynek, aki a kerületben való tartózkodásának teljes ideje alatt:
nem töltötte be 18. életévét és ezt érvényes személyi igazolvánnyal igazolja.

- Gyógyintézetekben (kórházban) fekvőbeteg-szakellátásban részesül, vagy szociális intézményben (idősek otthona, szeretetotthon, hajléktalanszálló, nappali melegedő, éjjeli menedék, anyaotthon, családok otthona) ellátott magánszemély. Ezen pont a gyógyintézetekre, szociális intézményekre vonatkozik!
- A kerületben lévő oktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban áll, ezt nappali, esti, levelező tagozatos hallgatók számára kiállított érvényes diákigazolványával igazolni is tudja.
Ezen pont az oktatási intézményhez tartozó szálláshelyekre, kollégiumokra vonatkozik!
- Szolgálati kötelezettségét – rendőrségi, tűzoltósági, katonai, polgárőri szolgálat – teljesíti.
- Hatósági, bírósági intézkedés – házi őrizet, börtönbüntetés - folytán itt tartózkodik.
- Olyan vállalkozás alkalmazottja, mely a kerületben állandó székhellyel vagy telephellyel rendelkezik, továbbá az alkalmazottat név szerint igazolja, hogy az ő megbízásából munkavégzés céljából tartózkodik a kerületben.
- Olyan vállalkozás alkalmazottja, mely ideiglenes jellegű iparűzési tevékenységet folytat, továbbá az alkalmazottat név szerint igazolja, hogy az ő megbízásából munkavégzés céljából tartózkodik a kerületben. Ide tartozik minden olyan kerületben székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozás, mely a kerület illetékességi területén egy adóéven belül 30–181 nap közti időtartamra építőipari, természeti erőforrást kutató, feltáró tevékenységet folytat. Továbbá ide sorolandó minden olyan vállalkozás, mely egyetlen önkormányzat területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel, de tevékenységéből közvetlen bevételre tesz szert.
- A kerületbe bejelentett lakcímmel rendelkezik, és ezt lakcímkártyájával igazolja.

- Aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, továbbá a használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának időtartamára annak a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója;

- Az egyházi jogi személy tulajdonában lévő építményben, telken vendégéjszakát - kizárólag az egyházi jogi személy hitéleti tevékenységéhez kapcsolódó részvétel céljából - eltöltő egyházi személy.

LEGFRISSEBB
×