Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
október 16. szerda, Gál

Igazgatási Osztály

Név Elérhetőség

Berkovics Gáborné dr.

osztályvezető

Bocskai út 39-41. I. em. 109.

+361 372-4695
berkovics.gaborne@ujbuda.hu

Bíró Szilvia

asszisztens

Bocskai út 39-41. I. em. 109-110.

+361 372-4695
biro.szilvia@ujbuda.hu


Ügyfajták:

 • Anyakönyvi ügyek
  • Állampolgársági eskütétel
  • Anyakönyvi kivonat
  • Apai elismerő nyilatkozat
  • Haláleset anyakönyvezése
  • Házassági névviselés módosítása
  • Házasságkötésre bejelentkezés
  • Külföldön történt születés, házasság és haláleset hazai anyakönyvezése
  • Születési névváltozási kérelmek
  • Újszülött anyakönyvezése
 • Igazgatási ügyek
  • Birtokvédelmi ügyek
  • Hagyatéki ügyek
  • Adó- és értékbizonyítvány
  • Címnyilvántartás, házszámozás
  • Hirdetmények kifüggesztése, talált tárgyakkal kapcsolatos ügyintézés
 • Vállalkozási ügyek
  • Bevásárló központ üzemeltetésének bejelentése
  • Hatósági bizonyítványok kiadása
  • Helyi termelői piac üzemeltetésének bejelentése
  • Ipari tevékenység folytatásának bejelentése/engedély iránti kérelem
  • Kereskedelmi tevékenység folytatásának bejelentése, működési engedély, kereskedelmi tevékenység módosítása
  • Rendezvénytartási engedély
  • Szálláshely-üzemeltetési engedély
  • Vásár-, piacüzemeltetési engedély
 • Szabálysértési ügyek
  • Közigazgatási bírságolási ügyek
  • Zaj- és rezgésvédelmi ügyekAz ügyintézéshez szükséges dokumentumok
ide kattintva érhetők el.

   

Ügyfélfogadási idő

hétfő 13-18

szerda 8-16

péntek 8-12

Anyakönyvi ügyek intézése

Állampolgársági eskütétellel kapcsolatos ügyintézés

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

Személyazonosításra alkalmas igazolvány (személyi igazolvány, útlevél, lakcím igazolvány, regisztrációs kártya, állandó tartózkodási kártya, tartózkodási engedély)

Bácsi János +361 372-4591 bacsi.janos@ujbuda.hu
Mogyoró Zsanett +361 372-4591 mogyoro.zsanett@ujbuda.hu
Ring Attila +361 372-4591 ring.attila@ujbuda.hu
Ügyintézési helyszín: Bocskai út 39-41. I. em.113. szoba
Anyakönyvi kivonat kiadása iránti kérelmek

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

Személyazonosító igazolvány, meghatalmazás, amennyiben nem saját anyakönyvi eseményről kér kivonatot. 2014. július 01-től lehetőség van az anyakönyvi események elektronikus feltöltésére, melyet az esemény helye szerinti anyakönyvi hivatalnál kell kezdeményezni.

Ügyintézési helyszín: Bocskai út 39-41. I. em.113. szoba
Szabadszöveges kérelme 2018.01.01-től elektronikusan is benyújtható itt.
Apai elismerő nyilatkozat felvétele

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

A szülők együttes jelenléte szükséges érvényes személyi igazolvánnyal vagy érvényes útlevéllel vagy új típusú vezetői engedéllyel és minden esetben lakcímkártyával.

Terheskiskönyv, valamint a szülész-nőgyógyász szakorvos által a fogantatás vélelmezett idejéről és a szülés várható időpontjáról kiállított külön igazolás, melyen szerepel az igazolást kiállító orvos neve és bélyegzője.

Ha az anya családi állapota elvált, akkor záradékolt házassági anyakönyvi kivonat vagy eredeti jogerős bontóperi ítélet; ha özvegy, a halotti anyakönyvi kivonat szükséges.

FONTOS! Amennyiben a gyermek reprodukciós eljárásból születik, apai elismerő nyilatkozat nem vehető fel!

Ügyintézők telefon e-mail
Kacz Attiláné +361 372-4590 kacz.attilane@ujbuda.hu
Szabó Katalin +361 372-4590 szabo.katalin@ujbuda.hu
Tótfalusiné Lipták Éva +361 381-1315 totfalusine.liptak.eva@ujbuda.hu
Ügyintézési helyszín: Bocskai út 39-41. I. em.112. szoba
Haláleset anyakönyvezése

Szükséges nyomtatványok:

Kórház, vagy hozzátartozó a bejelentő (központi nyomtatvány).

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

Halottvizsgálati jegyzőkönyv, születési anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat, személyi igazolvány, vezetői engedély, útlevél.

Ügyintézők telefon e-mail
Bácsi János +361 372-4591 bacsi.janos@ujbuda.hu
Mogyoró Zsanett +361 372-4591 mogyoro.zsanett@ujbuda.hu
Ring Attila +361 372-4591 ring.attila@ujbuda.hu
Ügyintézési helyszín: Bocskai út 39-41. I. em.113. szoba
Házassági névviselés módosítása

Szükséges nyomtatványok:

Központi nyomtatvány, ügyfél tölti ki, de az anyakönyvvezető előtt írja alá.

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

Személyi igazolvány, házassági anyakönyvi kivonat, 3000,-Ft illetékbélyeg.

Ügyintézők telefon e-mail
Bácsi János +361 372-4591 bacsi.janos@ujbuda.hu
Mogyoró Zsanett +361 372-4591 mogyoro.zsanett@ujbuda.hu
Ring Attila +361 372-4591 ring.attila@ujbuda.hu
Ügyintézési helyszín: Bocskai út 39-41. I. em.113. szoba
Házasságkötésre bejelentkezés

Szükséges nyomtatványok:

A bejelentkezés (a jegyzőkönyv felvétele) és a házasságkötés időpontjának kitűzése az elektronikus anyakönyvezés miatt kizárólag a lent felsorolt dokumentumok együttes bemutatásával lehetséges.

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok:
 • érvényes személyi igazolvány (vagy érvényes útlevél, vagy vezetői engedély) és lakcímigazolvány
 • eredeti születési anyakönyvi kivonat vagy az ügyfél születési helye szerinti anyakönyvi hivatal által az elektronikus anyakönyvbe rögzített születési eseményének egyedi elektronikus anyakönyvi azonosító száma
 • elvált, vagy özvegy családi állapot esetén ennek megszűnését igazoló eredeti okirat szükséges (záradékolt házassági anyakönyvi kivonat, vagy eredeti jogerős bontóperi ítélet, özvegy esetében az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata) vagy a házasságkötés helye szerinti anyakönyvi hivatal által az elektronikus anyakönyvbe rögzített záradékolt házassági eseményének egyedi elektronikus azonosító száma
 • külföldi állampolgár esetében egyéb okiratok szükségesek, melyről az anyakönyvvezető személyesen ad felvilágosítást.
Ügyintézők telefon e-mail
Kacz Attiláné +361 372-4590 kacz.attilane@ujbuda.hu
Szabó Katalin +361 372-4590 szabo.katalin@ujbuda.hu
Tótfalusiné Lipták Éva +361 381-1315 totfalusine.liptak.eva@ujbuda.hu
Ügyintézési helyszínBocskai út 39-41. I. em.112. szoba
Külföldön történt születés, házasság, és haláleset hazai anyakönyvezése

Szükséges nyomtatványok:

Anyakönyvvezető tölti ki a nyomtatványt.

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

A külföldi okirat hiteles magyar (OFFI) fordítása, személyi igazolvány.

Ügyintézők telefon e-mail
Bácsi János +361 372-4591 bacsi.janos@ujbuda.hu
Mogyoró Zsanett +361 372-4591 mogyoro.zsanett@ujbuda.hu
Ring Attila +361 372-4591 ring.attila@ujbuda.hu
Ügyintézési helyszín: Bocskai út 39-41. I. em.113. szoba
Születési névváltozási kérelmek

Szükséges nyomtatványok:

Központi nyomtatvány, az ügyfél tölti ki, de az anyakönyvvezető előtt írja alá.

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

személyi igazolvány, születési akvi kivonat, 10.000,- Ft illetékbélyeg

másodszori születési névváltoztatás 50.000,-Ft illetékbélyeg

Ügyintézők telefon e-mail
Bácsi János +361 372-4591 bacsi.janos@ujbuda.hu
Mogyoró Zsanett +361 372-4591 mogyoro.zsanett@ujbuda.hu
Ring Attila +361 372-4591 ring.attila@ujbuda.hu
Ügyintézési helyszín: Bocskai út 39-41. I. em.113. szoba
Újszülött anyakönyvezése

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

Anya érvényes személyi igazolványa (vagy érvényes útlevele) és lakcímkártyája. Házasságból született gyermek születése esetén 300 napnál nem régebben kiállított házassági anyakönyvi kivonat, melyet a házasságkötés helye szerinti anyakönyvi hivatal ad ki. Egyéb esetben teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat.

FONTOS! Amennyiben a gyermek reprodukciós eljárásból születik, csak a beültetést végző intézet igazolása és a szülők közjegyző előtti tett élettársi kapcsolat igazolása szükséges.

Ügyintézők telefon e-mail
Szabó Katalin +361 372-4590 szabo.katalin@ujbuda.hu
Kacz Attiláné +361 372-4590 kacz.attilane@ujbuda.hu
Tótfalusiné Lipták Éva +361 381-1315 totfalusine.liptak.eva@ujbuda.hu
Ügyintézési helyszín: Bocskai út 39-41. I. em.112. szoba


Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok ide kattintva érhetők el.

Igazgatási ügyek

Hagyatéki ügyek intézése

Kérjük egyeztessen időpontot az ügyintézővel, amennyiben személyes konzultáció szükséges

Haláleset következtében hivatalból vagy kérelemre indult eljárás
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok:
 • halotti anyakönyvi kivonat másolata;
 • várható örökös/ök személyi adatai;
 • kiskorú vagy gondnokolt örökös/ök esetén a törvényes képviselő személyi adatai;
 • ha van végrendelet vagy más polgári jogi szerződés a vagyonnal kapcsolatban, annak másolata;
 • ingatlan vagyon esetén az elhunyt tulajdonát képező ingatlan helyrajzi száma és pontos címe;
 • ingó vagyon esetén bármelyik pénzintézetnél vezetett folyószámla, devizaszámla, betétkönyv, takaréklevél, részvény, értékpapír, kincstárjegy, kárpótlási jegy, stb. másolata és azonosítószáma, gépjármű rendszáma és forgalmi engedély másolata, fel nem vett nyugdíj esetén a nyugdíjas törzsszám, szerzői jogdíjra jogosultság másolata, kft., bt. tagság esetén alapító okirat és cégbírósági bejegyzés másolata;
 • kedvezményezett nélküli életbiztosítás esetén a kötvény másolata;
 • üdülési jog esetén szerződés másolata;
 • pénzügyi követelés, kintlévőségről a szerződés vagy más bizonyító jellegű irat másolata;
 • hagyatéki terhek iratai (temetési számlák);
Ügyintézők telefon e-mail
Joachim Anna (A, Á, B C, Cs, D, E) +361 372-4618 joachim.anna@ujbuda.hu
Rozsnyai Erika(SZ, T, TY, U, Ú, Ü, Ű, V, W, X, Y, Z, ZS) +361 372-4527 rozsnyai.erika@ujbuda.hu
Nemes-Boda Anna(I, Í, J, L, N, NY, O, Ó, Ö, Ő, P, Q, R) +361 372-4539 boda.anna@ujbuda.hu
Világosné Tóth Judit (K, M) +361 372-3483 toth.judit@ujbuda.hu
Orbán Mihály (É, F, G, GY, H, S) +361 381-1329 orban.mihaly@ujbuda.hu
Ügyintézési helyszín: Bocskai út 39-41. I. em.138, 139 szoba
Szabadszöveges kérelme 2018.01.01-től elektronikusan is benyújtható itt.

Birtokvédelmi ügyek
Kérelemre indult ügyek
Részletes tájékoztató és az ehhez szükséges Birtokvédelmi kérelem nyomtatvány

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

- kérelmező / panaszos / bejelentő neve, címe,

- birtoksértő / háborító / panaszolt neve, címe,

- birtoksértés / háborítás ideje, helye, rövid leírása,

- bizonyítási eszközök csatolása (tanúk nyilatkozata, fénykép stb.)

Az eljárás illetékköteles, amit a beadványra ragasztott 3.000,- Ft-os okmánybélyeggel lehet leróni.

Ügyintézők telefon e-mail
Szász Ernő +361 372-4538 szasz.erno@ujbuda.hu
Deák Piroska +361 372-4544 deak.piroska@ujbuda.hu 
Ügyintézési helyszín: Bocskai út 39-41. I. em.104. szoba
A kitöltött formanyomtatvány 2018.01.01-től elektronikusan is benyújtható itt.
Adó- és értékbizonyítvány
Részletes tájékoztató és az ehhez szükséges Kérelem adó- és értékbizonyítvány kiállításához

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

- amennyiben rendelkezésre áll, 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap,

- adásvételi szerződés, előszerződés, vételi szándéknyilatkozat

Ügyintézők telefon e-mail
Márkus Mónika +361 372-4589 markus.monika@ujbuda.hu 
Szász Ernő +361 372-4538 szasz.erno@ujbuda.hu
Ügyintézési helyszín: Bocskai út 39–41. I em. 104. szoba
A kitöltött formanyomtatvány 2018.01.01-től elektronikusan is benyújtható itt.
Címnyilvántartással, címigazolással, házszámozással kapcsolatos ügyintézés
Ügyintézők telefon e-mail
Berkes Krisztina +361 372-3409 berkes.krisztina@ujbuda.hu
Simon Péter +361 381-1326 simon.peter@ujbuda.hu

Ügyintézési helyszín:

Régi, kis házasságkötő terem, Bocskai út 39-41. Bocskai út – Zsombolyai utca sarok, fszt.

Hirdetmények kifüggesztése, talált tárgyakkal kapcsolatos ügyintézés
Ügyintéző telefon e-mail
Zemlényiné Sáregresi Petra + 361 381-1376 saregresi.petra@ujbuda.hu 
Ügyintézési helyszín: Bocskai út 39-41. I.em. 134-136. szoba
Szabadszöveges kérelme 2018.01.01-től elektronikusan is benyújtható itt.

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok ide kattintva érhetők el.

Vállalkozási ügyek

Helyi termelői piac üzemeltetésének bejelentése
Ügyintéző telefon e-mail
Mányáné Vígh Tünde +361 372-4593 vigh.tunde@ujbuda.hu
Tóth Edina +361 381-1399 toth.edina@ujbuda.hu
Mód Ivett +361 381-1357

mod.ivett@ujbuda.hu

dr. Kerek Csilla +361 381-1303 kerek.csilla@ujbuda.hu
Pál Tibor +361 372-4558 pal.tibor@ujbuda.hu
Hidi-Gál Zsuzsanna +361 372-4524 gal.zsuzsanna@ujbuda.hu 
Gazdálkodó szervezetek 2018.01.01-től kizárólag elektronikus úton nyújthatják be a kérelmüket!

Formanyomtatványok:

Helyi termelői piac üzemeltetésének bejelentése

Ügyintézéshez szükséges információ:

Ügyintézéshez szükséges információ a letölthető formanyomtatványban található.

A kitöltött formanyomtatvány 2018.01.01-től elektronikusan benyújtható itt,

vagy közvetlenül az UJBUDA, 202117330 KRID azonosítójú Hivatali Kapura.

Bevásárló központ üzemeltetésének bejelentése
Ügyintéző telefon e-mail
Mányáné Vígh Tünde +361 3724-593 vigh.tunde@ujbuda.hu
Tóth Edina +361 3811-399 toth.edina@ujbuda.hu
Mód Ivett +361 3811-357 mod.ivett@ujbuda.hu
dr. Kerek Csilla +361 381-1303 kerek.csilla@ujbuda.hu
Pál Tibor +361 3724-558 pal.tibor@ujbuda.hu
Hidi-Gál Zsuzsanna +361 372-4524 gal.zsuzsanna@ujbuda.hu 

Formanyomtatvány:

Bevásárlóközpont üzemeltetésének bejelentése

Ügyintézéshez szükséges információ:

Ügyintézéshez szükséges információ a letölthető formanyomtatványban található.

Ügyintézés

Gazdálkodó szervezetek 2018.01.01-től kizárólag elektronikus úton nyújthatják be a kérelmüket!

A kitöltött formanyomtatvány 2018.01.01-től elektronikusan benyújtható itt,

vagy közvetlenül az UJBUDA, 202117330 KRID azonosítójú Hivatali Kapura.

Kereskedelmi tevékenység folytatásának bejelentése, működési engedély (üzletköteles termék forgalmazásához), kereskedelmi tevékenység módosítása
Ügyintéző telefon e-mail
Mányáné Vígh Tünde +361 372-4593 vigh.tunde@ujbuda.hu
Tóth Edina +361 381-1399 toth.edina@ujbuda.hu
Mód Ivett +361 381-1357 mod.ivett@ujbuda.hu
dr. Kerek Csilla +361 381-1303 kerek.csilla@ujbuda.hu
Pál Tibor +361 372-4558 pal.tibor@ujbuda.hu
Hidi-Gál Zsuzsanna +361-372-4524 gal.zsuzsanna@ujbuda.hu 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

 • Kereskedelmi tevékenység folytatásának bejelentése
 • Működési engedély kérelem (üzletköteles kereskedelmi tevékenység folytatásához)
 • Működési engedély módosítása / megszüntetése iránti kérelem

ide kattintva érhetők el.

Ügyintézéshez szükséges információ:

Ügyintézéshez szükséges információ a letölthető formanyomtatványban található.

Gazdálkodó szervezetek 2018.01.01-től kizárólag elektronikus úton nyújthatják be a kérelmüket!
A kitöltött formanyomtatvány 2018.01.01-től elektronikusan benyújtható itt,vagy közvetlenül az UJBUDA, 202117330 KRID azonosítójú Hivatali Kapura.
Rendezvénytartási engedély (zenés, táncos rendezvények tartásához)
Ügyintéző telefon e-mail
Mányáné Vígh Tünde +361 372-4593 vigh.tunde@ujbuda.hu
Tóth Edina +361 381-1399 toth.edina@ujbuda.hu
Mód Ivett +361 381-1357 mod.ivett@ujbuda.hu
dr. Kerek Csilla +361 381-1303 kerek.csilla@ujbuda.hu
Pál Tibor +361 372-4558 pal.tibor@ujbuda.hu
Hidi-Gál Zsuzsanna +361-372-4524 gal.zsuzsanna@ujbuda.hu 

Formanyomtatványok:

Zenés-táncos rendezvénytartási engedély kiadása ide kattintva / módosítása ide kattintva / megszüntetése iránti kérelem ide kattintva érhetők el.

Ügyintézéshez szükséges információ:

Ügyintézéshez szükséges információ a letölthető formanyomtatványban található.

Gazdálkodó szervezetek 2018.01.01-től kizárólag elektronikus úton nyújthatják be a kérelmüket!

A kitöltött formanyomtatvány 2018.01.01-től elektronikusan benyújtható itt,

vagy közvetlenül az UJBUDA, 202117330 KRID azonosítójú Hivatali Kapura.

Szálláshely-üzemeltetés bejelentése
Ügyintéző telefon e-mail
Mányáné Vígh Tünde +361 372-4593 vigh.tunde@ujbuda.hu
Tóth Edina +361 381-1399 toth.edina@ujbuda.hu
Mód Ivett +361 381-1357 mod.ivett@ujbuda.hu
dr. Kerek Csilla +361 381-1303 kerek.csilla@ujbuda.hu
Pál Tibor +361 372-4558 pal.tibor@ujbuda.hu
Hidi-Gál Zsuzsanna +361-372-4524 gal.zsuzsanna@ujbuda.hu 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok

 • Szálláshely megszűnésének bejelentése
 • Szálláshely üzemeltetésének bejelentése
 • Szálláshely üzemeltetésének bejelentése - Közösségi szálláshely
 • Szálláshely üzemeltetésének bejelentése - Panzió
 • Szálláshely üzemeltetésének bejelentése - Szálloda
 • Szálláshely szolgáltatás adatainak módosítása
 • Nem üzleti célú közösségi szálláshely nyilvántartásba vételi kérelme

ide kattintva érhetők el.

Ügyintézéshez szükséges információ:

Ügyintézéshez szükséges információ a letölthető formanyomtatványban található.

Természetes személy (egyéb szálláshely szolgáltatás üzemeltetés bejelentés esetén) kérelmét személyesen vagy postai úton is benyújthatja.

Gazdálkodó szervezetek 2018.01.01-től kizárólag elektronikus úton nyújthatják be a kérelmüket!

Ügyintézés:

A kitöltött formanyomtatvány 2018.01.01-től elektronikusan benyújtható itt,

vagy közvetlenül az UJBUDA, 202117330 KRID azonosítójú Hivatali Kapura.

Ipari tevékenység folytatásához szükséges bejelentés / engedély iránti kérelem
Ügyintéző telefon e-mail
Mányáné Vígh Tünde +361 372-4593 vigh.tunde@ujbuda.hu
Tóth Edina +361 381-1399 toth.edina@ujbuda.hu
Mód Ivett +361 381-1357 mod.ivett@ujbuda.hu
dr. Kerek Csilla +361 381-1303 kerek.csilla@ujbuda.hu
Pál Tibor +361 372-4558 pal.tibor@ujbuda.hu
Hidi-Gál Zsuzsanna +361-372-4524 gal.zsuzsanna@ujbuda.hu

Formanyomtatványok:

Ipari tevékenység folytatásához szükséges bejelentés / engedély iránti kérelem

Ügyintézéshez szükséges információ:

Ügyintézéshez szükséges információ a letölthető formanyomtatványban található.

Gazdálkodó szervezetek 2018.01.01-től kizárólag elektronikus úton nyújthatják be a kérelmüket!

A kitöltött formanyomtatvány 2018.01.01-től elektronikusan benyújtható itt,

vagy közvetlenül az UJBUDA, 202117330 KRID azonosítójú Hivatali Kapura.

Vásár-, piacüzemeltetési engedély
Ügyintéző telefon e-mail
Mányáné Vígh Tünde +361 372-4593 vigh.tunde@ujbuda.hu
Tóth Edina +361 381-1399 toth.edina@ujbuda.hu
Mód Ivett +361 381-1357 mod.ivett@ujbuda.hu
dr. Kerek Csilla +361 381-1303 kerek.csilla@ujbuda.hu
Pál Tibor +361 372-4558 pal.tibor@ujbuda.hu
Hidi-Gál Zsuzsanna +361-372-4524 gal.zsuzsanna@ujbuda.hu 

Formanyomtatványok:

Vásár-, piacüzemeltetési engedély kérelem

Ügyintézéshez szükséges információ:

Ügyintézéshez szükséges információ a letölthető formanyomtatványban található.

Gazdálkodó szervezetek 2018.01.01-től kizárólag elektronikus úton nyújthatják be a kérelmüket!

A kitöltött formanyomtatvány 2018.01.01-től elektronikusan benyújtható itt,

vagy közvetlenül az UJBUDA, 202117330 KRID azonosítójú Hivatali Kapura.


Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok ide kattintva érhetők el.

Szabálysértési ügyek

Közigazgatási bírságolási ügyek

Ügycsoport leírása:

A közigazgatási bírságolási eljárás bejelentés alapján, hivatalból indul a 2/2013.(I.29) XI.ÖK rendeletben foglaltak megsértése miatt.

Illetékesség: Budapest Főváros XI. kerülete

Referens: dr. Kósa Marianna

Cím: 1113 Budapest, Bocskai út 39–41.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal,

Hatósági Igazgatóság Igazgatási Osztály Szabálysértési Csoport

Levélcím: 1518 Budapest, Pf. 10.

Fax: +361 372-4568

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

A bejelentésnek tartalmaznia kell:

- a bejelentő nevét és elérhetőségét,

- az elkövető ismert személyi adatait, lakcímét,

- a cselekmény helyének, időpontjának, körülményeinek leírását,

- a bizonyítási eszközök megjelölését.

Ügyintéző telefon e-mail
dr. Kósa Marianna +361 372-3416 kosa.marianna@ujbuda.hu 
Simon Péter +361 381-1326 simon.peter@ujbuda.hu
Nemes Gergő +361 372-3413 nemes.gergo@ujbuda.hu
Gulyás Viktor +361 372-3419 gulyas.viktor@ujbuda.hu
Nagy Eszter Orsolya +361 372-3428 nagy.eszter.orsolya@ujbuda.hu
Ügyintézési helyszín: Bocskai út 39–41. I. emelet 134.
Szabadszöveges kérelme 2018.01.01-től elektronikusan is benyújtható itt.
Zaj- és rezgésvédelmi ügyek

Referens: dr. Kósa Marianna

Cím: 1113 Budapest, Bocskai út 39–41.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal

Hatósági Igazgatóság Igazgatási Osztály Szabálysértési Csoport

Levélcím: 1518 Budapest, Pf. 10.

Fax: +361 372-4568

Ügyintéző telefon e-mail
Gulyás Viktor +361 372-3419 gulyas.viktor@ujbuda.hu
Nagy Eszter Orsolya +361 372-3428 nagy.eszter.orsolya@ujbuda.hu
Ügyintézési helyszín: Bocskai út 39–41. I. emelet 134.

Formanyomtatványok:

Kérelem üzemi, szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítására

A kitöltött formanyomtatvány 2018.01.01-től elektronikusan benyújtható itt,

vagy közvetlenül az UJBUDA, 202117330 KRID azonosítójú Hivatali Kapura.

Ebnyilvántartás

Ügycsoport leírása:

Ebnyilvántartás önkormányzati nyilvántartásba vételéhez.

Illetékesség: Budapest Főváros XI. kerülete

Referens: dr. Kósa Marianna

Cím: 1113 Budapest, Bocskai út 39–41.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal

Hatósági Igazgatóság Igazgatási Osztály Szabálysértési Csoport

Levélcím: 1518 Budapest, Pf. 10.

Fax: 372-4568

Ügyintéző telefon e-mail
Nemes Gergő +361 372-3413 nemes.gergo@gmail.com
Ügyintézési helyszín: Bocskai út 39–41. I. emelet 134.

Formanyomtatvány:

Ebösszeírás adatlap

A kitöltött formanyomtatvány 2018.01.01-től elektronikusan benyújtható itt,

vagy közvetlenül az UJBUDA, 202117330 KRID azonosítójú Hivatali Kapura.


Állattartással kapcsolatos ügyek
Eb okozta sérülésekről értesítés
Szabadszöveges kérelme 2018.01.01-től elektronikusan is benyújtható itt.
Állattartási, állatvédelmi ügyek
Szabadszöveges kérelme 2018.01.01-től elektronikusan is benyújtható itt.
Állatszállítás és marhalevél kezelés
Szabadszöveges kérelme 2018.01.01-től elektronikusan is benyújtható itt.
Méhészeti nyilvántartásba bejelentés
Szabadszöveges kérelme 2018.01.01-től elektronikusan is benyújtható itt.
Vadkár ügyek
Szabadszöveges kérelme 2018.01.01-től elektronikusan is benyújtható itt.
Egyéb bejelentések, panaszok
Közérdekű bejelentések
Szabadszöveges kérelme 2018.01.01-től elektronikusan is benyújtható itt.
Panaszok
Szabadszöveges kérelme 2018.01.01-től elektronikusan is benyújtható itt.

LEGFRISSEBB
×