Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
május 20. hétfő, Bernát, Felícia

Igazgatási Osztály

Név Elérhetőség

dr. Rávai Viktória 

osztályvezető

Bocskai út 39-41. I. em. 130.

+361 372-4555
ravai.viktoria@ujbuda.hu

Bíró Szilvia

asszisztens

Bocskai út 39-41. I. em. 134.

+361 372-4695
biro.szilvia@ujbuda.hu


Ügyfajták:

 • Anyakönyvi ügyek
  • Állampolgársági eskütétel
  • Anyakönyvi kivonat
  • Apai elismerő nyilatkozat
  • Haláleset anyakönyvezése
  • Házassági névviselés módosítása
  • Házasságkötésre bejelentkezés
  • Külföldön történt születés, házasság és haláleset hazai anyakönyvezése
  • Születési névváltozási kérelmek
  • Újszülött anyakönyvezése
 • Hagyatéki és Birtokvédelmi ügyek
  • Birtokvédelmi ügyek
  • Hagyatéki ügyek
  • Adó- és értékbizonyítvány
 • Kereskedelmi- és iparügyek
  • Bevásárló központ üzemeltetésének bejelentése
  • Hatósági bizonyítványok kiadása
  • Helyi termelői piac üzemeltetésének bejelentése
  • Ipari tevékenység folytatásának bejelentése/engedély iránti kérelem
  • Kereskedelmi tevékenység folytatásának bejelentése, működési engedély, kereskedelmi tevékenység módosítása
  • Rendezvénytartási engedély
  • Szálláshely-üzemeltetési engedély
  • Vásár-, piacüzemeltetési engedély
 • Igazgatási ügyek
  • Közigazgatási bírságolási ügyek
  • Címnyilvántartás, házszámozás
  • Hirdetmények közzététele
  • Talált tárgyakkal kapcsolatos ügyintézés
  • Méhtartás
  • Ivartalanítás
  • Ebnyilvántartás, Ebösszeírás
  • Kóbor állatok befogása
  • Közterületen elhullott állatok
  • Vadkár
  • Állattartással kapcsolatos ügyekAz ügyintézéshez szükséges dokumentumok ide kattintva érhetők el.

   

Ügyfélfogadási idő


Az Újbudai Polgármesteri Hivatal általános munka- és
rendkívüli ügyfélfogadási rendje

 

Anyakönyvi ügyek intézése

Anyakönyvi és Kereskedelmi Csoport Ring Attila referens
 tel.: +361 372-4695
Állampolgársági eskütétellel kapcsolatos ügyintézés

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

Személyazonosításra alkalmas igazolvány (személyi igazolvány, útlevél, lakcím igazolvány, regisztrációs kártya, állandó tartózkodási kártya, tartózkodási engedély)

Batáné Dósa Angelika +361 372-4561 dosa.angelika@ujbuda.hu
Takács-Domján Barbara +361 372-4561 domjan.barbara@ujbuda.hu
Ügyintézési helyszín: Bocskai út 39-41. I. em.109. szoba
Anyakönyvi kivonat kiadása iránti kérelmek

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

Személyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, meghatalmazás, amennyiben nem saját anyakönyvi eseményről kér kivonatot. 2014. július 1-je előtti anyakönyvi események elektronikus rögzíttetése szükséges, melyet az esemény helye szerinti anyakönyvi hivatalnál kell kezdeményezni. A rögzítést követően a kivonat országosan bárhol kiváltható.

Ügyintézési helyszín: Bocskai út 39-41. I. em. 109. szoba
Szabadszöveges kérelme 2018.01.01-től elektronikusan is benyújtható itt.
e-papír útmutató
Apai elismerő nyilatkozat felvétele

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

A szülők együttes jelenléte szükséges érvényes személyi igazolvánnyal vagy érvényes útlevéllel vagy új típusú vezetői engedéllyel és minden esetben lakcímkártyával.

Terheskiskönyv, valamint a szülész-nőgyógyász szakorvos által a fogantatás vélelmezett idejéről és a szülés várható időpontjáról kiállított külön igazolás, melyen szerepel az igazolást kiállító orvos neve és bélyegzője.

Ha az anya családi állapota elvált, akkor záradékolt házassági anyakönyvi kivonat vagy eredeti jogerős bontóperi ítélet; ha özvegy, a halotti anyakönyvi kivonat szükséges.

FONTOS! Amennyiben a gyermek reprodukciós eljárásból születik, apai elismerő nyilatkozat nem vehető fel!

Ügyintézők telefon e-mail
Gábriel Natália +36 70 684-7387 gabriel.natalia@ujbuda.hu
Vas-Győri Andrea +361 381-1315 gyori.andrea@ujbuda.hu
Ügyintézési helyszín: Bocskai út 39-41. I. em.112. és 113. szoba
Apai elismerő nyilatkozattételhez lehetőség van a fenti elérhetőségek egyikén előzetesen időpontot foglalni.
Haláleset anyakönyvezése

Szükséges nyomtatványok:

Kórház, vagy hozzátartozó a bejelentő (központi nyomtatvány).

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

Halottvizsgálati jegyzőkönyv, születési anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat, személyi igazolvány, vezetői engedély, útlevél,lakcímigazolvány (ha rendelkezett vele).

Ügyintézők telefon e-mail
Ajpek-Berecz Gabriella +361 372-4591 berecz.gabriella@ujbuda.hu
László Istvánné Jakab Zsanett +361 372-4625 jakab.zsanett@ujbuda.hu
Ügyintézési helyszín: Bocskai út 39-41. I. em.113. szoba
Házassági névviselés módosítása

Szükséges nyomtatványok:

Központi nyomtatvány, amit az ügyintéző tölti ki, az érintett személyes jelenlétében.

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

Személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, házassági anyakönyvi kivonat.

Ügyintézők telefon e-mail
Batáné Dósa Angelika +361 372-4561 dosa.angelika@ujbuda.hu
Takács-Domján Barbara +361 372-4561 domjan.barbara@ujbuda.hu
Ügyintézési helyszín: Bocskai út 39-41. I. em.109. szoba
A kérelem beadására lehetőség van a fenti elérhetőségek egyikén előzetes időpont foglalásra, mely során az ügyintéző részletes tájékoztatást ad.
Házasságkötésre bejelentkezés

Szükséges nyomtatványok:

A bejelentkezés (a jegyzőkönyv felvétele) és a házasságkötés időpontjának kitűzése az elektronikus anyakönyvezés miatt kizárólag a lent felsorolt dokumentumok együttes bemutatásával lehetséges.

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok:
 • érvényes személyi igazolvány (vagy érvényes útlevél, vagy vezetői engedély) és lakcímigazolvány
 • eredeti születési anyakönyvi kivonat vagy az ügyfél születési helye szerinti anyakönyvi hivatal által az elektronikus anyakönyvbe rögzített születési eseményének egyedi elektronikus anyakönyvi azonosító száma
 • elvált, vagy özvegy családi állapot esetén ennek megszűnését igazoló eredeti okirat szükséges (záradékolt házassági anyakönyvi kivonat, vagy eredeti jogerős bontóperi ítélet, özvegy esetében az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata) vagy a házasságkötés helye szerinti anyakönyvi hivatal által az elektronikus anyakönyvbe rögzített záradékolt házassági eseményének egyedi elektronikus azonosító száma
 • külföldi állampolgár esetében egyéb okiratok szükségesek, melyről az anyakönyvvezető személyesen ad felvilágosítást.
 • a házassági szándék bejelentésével egyidejűleg, ha a Magyarországon házasuló magyar állampolgár a születési nevétől vagy a házasságkötés előtt közvetlenül viselt nevétől eltérő házassági nevet kíván felvenni, hivatalból sor kerülhet az új házassági név miatt a következő okmányai cseréjére:

  1. a szándékbejelentéskor és a házasságkötéskor is érvényes személyi igazolvány, E-személyi igazolvány,
  2. a szándékbejelentéskor és a házasságkötéskor is érvényes vezetői engedély,
  3. a szándékbejelentéskor és a házasságkötéskor is érvényes magánútlevél,
  4. személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
  5. forgalmi engedély,
  6. törzsköny,
  7. TAJ-kártya, valamint
  8. adóigazolvány

  Amennyiben a házasságkötési szándék bejelentésekor a házasuló okmánykiállítást akadályozó nyilatkozatot tesz, nem kerül sor az érvényes személyazonosító okmányok, valamint a forgalmi engedély és a törzskönyv hivatalbóli kiállítására.

  Fentiekre tekintettel a házassági szándék bejelentésével egyidejűleg - amennyiben a házasságkötés után az előző névviseléstől eltérő nevet kíván viselni - a fent felsorolt és rendelkezésére álló érvényes okmányait szíveskedjen magával hozni.

  Felhívjuk a figyelmet, hogy csak a 2000. január 1. napját követően kiállított, kártyaformátumú személyazonosító igazolványok cseréjére van lehetőség.

Ügyintézők telefon e-mail
Kacz Attiláné +361 372-4590 kacz.attilane@ujbuda.hu
Szabó Katalin +361 372-4590 szabo.katalin@ujbuda.hu
Ügyintézési helyszín: Bocskai út 39-41. I. em.112. szoba
Házasságkötési szándék bejelentésére a fenti telefonszámon lehetőség van előzetesen időpontot foglalni.
Külföldön történt születés, házasság, és haláleset hazai anyakönyvezése

Szükséges nyomtatványok:

Anyakönyvvezető tölti ki a nyomtatványt.

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

A külföldi okirat hiteles magyar (OFFI) fordítása, személyi igazolvány.

Ügyintézők telefon e-mail
Vas-Győri Andrea +361 381-1315

gyori.andrea@ujbuda.hu

Gábriel Natália +36 70 684-7387 gabriel.natalia@ujbuda.hu
Ügyintézési helyszín: Bocskai út 39-41. I. em.112. és 113. szoba
A kérelem beadására lehetőség van a fenti elérhetőségek egyikén előzetes időpont foglalásra.
Születési névváltozási kérelmek

Szükséges nyomtatványok:

Központi nyomtatvány, amit az ügyintéző tölti ki, az érintett személyes jelenlétében.

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, születési anyakönyvi kivonat, 10.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj átutalását igazoló banki bizonylat másolata.

Figyelem: az igazgatási szolgáltatási díjat a 10023002-00299592-00000000 számlaszámra, Budapest Főváros Kormányhivatala kedvezményezett névre kell átutalni, a közlemény rovatba a névváltoztatással érintett személy házassági és születési nevét kell feltüntetni!

Ügyintézők telefon e-mail
Batáné Dósa Angelika +361 372-4561 dosa.angelika@ujbuda.hu
Takács-Domján Barbara +361 372-4561 domjan.barbara@ujbuda.hu
Ügyintézési helyszín: Bocskai út 39-41. I. em.109. szoba
Újszülött anyakönyvezése

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

Anya érvényes személyi igazolványa (vagy érvényes útlevele) és lakcímkártyája. Házasságból született gyermek születése esetén 300 napnál nem régebben kiállított házassági anyakönyvi kivonat, melyet a házasságkötés helye szerinti anyakönyvi hivatal ad ki. Egyéb esetben teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat.

FONTOS! Amennyiben a gyermek reprodukciós eljárásból születik, csak a beültetést végző intézet igazolása és a szülők közjegyző előtti tett élettársi kapcsolat igazolása szükséges.

Ügyintézők telefon e-mail
Gábriel Natália +36 70 684-7387 gabriel.natalia@ujbuda.hu
Vas-Győri Andrea +361 381-1315 gyori.andrea@ujbuda.hu
Ügyintézési helyszín: Bocskai út 39-41. I. em. 112. és 113. szoba


Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok ide kattintva érhetők el.Hagyatéki és Birtokvédelmi ügyek

Referens: Nemes-Boda Anna    tel.: +361 372-4695

Hagyatéki ügyek intézése

Kérjük egyeztessen időpontot az ügyintézővel, amennyiben személyes konzultáció szükséges

Haláleset következtében hivatalból vagy kérelemre indult eljárás
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok:
 • halotti anyakönyvi kivonat másolata;
 • várható örökös/ök személyi adatai;
 • kiskorú vagy gondnokolt örökös/ök esetén a törvényes képviselő személyi adatai;
 • ha van végrendelet vagy más polgári jogi szerződés a vagyonnal kapcsolatban, annak másolata;
 • ingatlan vagyon esetén az elhunyt tulajdonát képező ingatlan helyrajzi száma és pontos címe;
 • ingó vagyon esetén bármelyik pénzintézetnél vezetett folyószámla, devizaszámla, betétkönyv, takaréklevél, részvény, értékpapír, kincstárjegy, kárpótlási jegy, stb. másolata és azonosítószáma, gépjármű rendszáma és forgalmi engedély másolata, fel nem vett nyugdíj esetén a nyugdíjas törzsszám, szerzői jogdíjra jogosultság másolata, kft., bt. tagság esetén alapító okirat és cégbírósági bejegyzés másolata;
 • kedvezményezett nélküli életbiztosítás esetén a kötvény másolata;
 • üdülési jog esetén szerződés másolata;
 • pénzügyi követelés, kintlévőségről a szerződés vagy más bizonyító jellegű irat másolata;
 • hagyatéki terhek iratai (temetési számlák);
Ügyintézők telefon e-mail
Sáregresi Petra
(A Á E É O T TY U Ú Ü Ű V W X Y)
Bocskai út 39-41. I. em. 106.
+36 1 3811341 saregresi.petra@ujbuda.hu
Joachim Anna (B C CS CZ D NY)
Bocskai út 39-41. I. em. 107.
+361 372-4618 joachim.anna@ujbuda.hu
Gengeliczki Ágnes (F,G,GY,H,I,Í,J)
Bocskai út 39-41. I. em. 107.
06-70/684-7260   gengeliczki.agnes@ujbuda.hu
Dávid Eszter (M N Ó Ö Ő P Q)
Bocskai út 39-41. I. em. 108.
+361 372-4539 david.eszter@ujbuda.hu
Gyuricza Réka (K L LY)
Bocskai út 39-41. I. em. 108.
+361 372-3483 gyuricza.reka@ujbuda.hu
Dabiné Komesz Mónika
(R S SZ Z ZS)
Bocskai út 39-41. I. em. 106.
+361 372-4527 komesz.monika@ujbuda.hu

Szabó Beatrix

póthagyatéki eljárások 104-es szoba
Bocskai út 39-41. I. em. 104.

+361 3811329 szabo.beatrix@ujbuda.hu
Ügyintézési helyszín: Bocskai út 39-41. I. em. 106, 107, 108 szoba
Szabadszöveges kérelme 2018.01.01-től elektronikusan is benyújtható itt.
e-papír útmutató
Birtokvédelmi ügyek
Kérelemre indult ügyek
Részletes tájékoztató és az ehhez szükséges Birtokvédelmi kérelem nyomtatvány

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok: Birtokvédelmi kérelem nyomtatvány

- kérelmező / panaszos / bejelentő neve, címe,

- birtoksértő / háborító / panaszolt neve, címe,

- birtoksértés / háborítás ideje, helye, rövid leírása,

- bizonyítási eszközök csatolása (tanúk nyilatkozata, fénykép stb.)

Ügyintézők telefon e-mail

Karászi Éva

+361-3724-538, +36 70 684-7204

karaszi.eva@ujbuda.hu
Nemes-Boda Anna 

+361-3724-544, +361-684-7208

boda.anna@ujbuda.hu
Ügyintézési helyszín: Bocskai út 39-41. I. em.104. szoba
A kitöltött formanyomtatvány elektronikusan az E-önkormányzat portálon keresztül nyújtható be.
Adó- és értékbizonyítvány
Részletes tájékoztató és az ehhez szükséges Kérelem adó- és értékbizonyítvány kiállításához

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

- amennyiben rendelkezésre áll, 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap,

- adásvételi szerződés, előszerződés, vételi szándéknyilatkozat

Ügyintézők telefon e-mail
Márkus Mónika +361 372-4589 markus.monika@ujbuda.hu 
Vágány Andrea +3613723466, +36706847273 vagany.andrea@ujbuda.hu
Ügyintézési helyszín: Bocskai út 39–41. I em. 104. szoba
A kitöltött formanyomtatvány 2018.01.01-től elektronikusan is benyújtható itt.
e-papír útmutató

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok ide kattintva érhetők el.Kereskedelmi és iparügyek

Anyakönyvi és Kereskedelmi Csoport    Ring Attila referens
tel.: +361 372-4695
Helyi termelői piac üzemeltetésének bejelentése
Ügyintéző telefon e-mail
Mányáné Vigh Tünde (1117 páratlan /Savoya park/) +361 372-4593 vigh.tunde@ujbuda.hu
Tóth Edina (1111 páros + 1118) +361 381-1399 toth.edina@ujbuda.hu
Mód Ivett (1112 +1115 + 1116 páros + Dürer Kert /1117 Bp., Vízpart u. 1./) +361 381-1357

mod.ivett@ujbuda.hu

Pál Tibor (1119 + 1116 páratlan /Vahot utcai piac/  + ETELE PLAZA) +361 372-4558 pal.tibor@ujbuda.hu
Hidi-Gál Zsuzsanna (1113 + 1114 + 1111 páratlan) +361 372-4524 gal.zsuzsanna@ujbuda.hu

Öhlmüller-Balázs Tímea
(1117 páros + Kopaszi gát + Gazdagréti piac + Infopark
(Pázmány Péter sétány, Magyar Tudósok körútja, Bogdánfi u.,
Magyar Nobeldíjasok útja, Neumann János u., Hevesi György út)

+3613811303, +36706847288 balazs.timea@ujbuda.hu
Gazdálkodó szervezetek 2018.01.01-től kizárólag elektronikus úton nyújthatják be a kérelmüket!

Formanyomtatványok:

Helyi termelői piac üzemeltetésének bejelentése

Ügyintézéshez szükséges információ:

Ügyintézéshez szükséges információ a letölthető formanyomtatványban található.

A kitöltött formanyomtatvány elektronikusan az E-önkormányzat portálon keresztül nyújtható be.

Bevásárló központ üzemeltetésének bejelentése
Ügyintéző telefon e-mail
Mányáné Vigh Tünde (1117 páratlan /Savoya park/) +361 3724-593 vigh.tunde@ujbuda.hu
Tóth Edina (1111 páros + 1118) +361 3811-399 toth.edina@ujbuda.hu
Mód Ivett (1112 +1115 + 1116 páros + Dürer Kert /1117 Bp., Vízpart u. 1./) +361 3811-357 mod.ivett@ujbuda.hu
Pál Tibor (1119 + 1116 páratlan /Vahot utcai piac/ + ETELE PLAZA) +361 3724-558 pal.tibor@ujbuda.hu
Hidi-Gál Zsuzsanna (1113 + 1114 + 1111 páratlan) +361 372-4524 gal.zsuzsanna@ujbuda.hu 

Öhlmüller-Balázs Tímea

(1117 páros  + Kopaszi gát + Gazdagréti piac + Infopark (Pázmány Péter sétány, Magyar Tudósok körútja, Bogdánfi u., Magyar Nobeldíjasok útja, Neumann János u., Hevesi György út)

+3613811303, +36706847288 balazs.timea@ujbuda.hu

Formanyomtatvány:

Bevásárlóközpont üzemeltetésének bejelentése

Ügyintézéshez szükséges információ:

Ügyintézéshez szükséges információ a letölthető formanyomtatványban található.

Ügyintézés

Gazdálkodó szervezetek 2018.01.01-től kizárólag elektronikus úton nyújthatják be a kérelmüket!

A kitöltött formanyomtatvány elektronikusan az E-önkormányzat portálon keresztül nyújtható be.

Kereskedelmi tevékenység folytatásának bejelentése, működési engedély (üzletköteles termék forgalmazásához), kereskedelmi tevékenység módosítása
Ügyintéző telefon e-mail
Mányáné Vigh Tünde (1117 páratlan /Savoya park/) +361 372-4593 vigh.tunde@ujbuda.hu
Tóth Edina (1111 páros + 1118) +361 381-1399 toth.edina@ujbuda.hu
Mód Ivett (1112 +1115 + 1116 páros + Dürer Kert /1117 Bp., Vízpart u. 1./) +361 381-1357 mod.ivett@ujbuda.hu
Pál Tibor (1119 + 1116 páratlan /Vahot utcai piac/ + ETELE PLAZA) +361 372-4558 pal.tibor@ujbuda.hu
Hidi-Gál Zsuzsanna (1113 + 1114 + 1111 páratlan) +361-372-4524 gal.zsuzsanna@ujbuda.hu 

Öhlmüller-Balázs Tímea

(1117 páros + Kopaszi gát + Gazdagréti piac + Infopark (Pázmány Péter sétány, Magyar Tudósok körútja, Bogdánfi u., Magyar Nobeldíjasok útja, Neumann János u., Hevesi György út)

+3613811303, +36706847288 balazs.timea@ujbuda.hu

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

 • Kereskedelmi tevékenység folytatásának bejelentése
 • Működési engedély kérelem (üzletköteles kereskedelmi tevékenység folytatásához)
 • Működési engedély módosítása / megszüntetése iránti kérelem

ide kattintva érhetők el.

Ügyintézéshez szükséges információ:

2023. július 1. napjától a nem lakás céljára szolgáló helyiségben lévő üzlet, valamint a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény szerinti dohánybolt (a továbbiakban: dohánybolt) szeszes italt a társasházi közgyűlés hozzájáruló határozatával forgalmazhat a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 2/2013. (I. 29.) számú önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdése alapján.
Ügyintézéshez szükséges információ a letölthető formanyomtatványban található.

Gazdálkodó szervezetek 2018.01.01-től kizárólag elektronikus úton nyújthatják be a kérelmüket!

A kitöltött formanyomtatvány elektronikusan az E-önkormányzat portálon keresztül nyújtható be.

Rendezvénytartási engedély (zenés, táncos rendezvények tartásához)
Ügyintéző telefon e-mail
Mányáné Vigh Tünde (1117 páratlan /Savoya park/) +361 372-4593 vigh.tunde@ujbuda.hu
Tóth Edina (1111 páros + 1118) +361 381-1399 toth.edina@ujbuda.hu
Mód Ivett (1112 +1115 + 1116 páros + Dürer Kert /1117 Bp., Vízpart u. 1./) +361 381-1357 mod.ivett@ujbuda.hu
Pál Tibor (1119 + 1116 páratlan /Vahot utcai piac/ + ETELE PLAZA) +361 372-4558 pal.tibor@ujbuda.hu
Hidi-Gál Zsuzsanna (1113 + 1114 + 1111 páratlan) +361-372-4524 gal.zsuzsanna@ujbuda.hu 

Öhlmüller-Balázs Tímea

(1117 páros  + Kopaszi gát + Gazdagréti piac + Infopark (Pázmány Péter sétány, Magyar Tudósok körútja, Bogdánfi u., Magyar Nobeldíjasok útja, Neumann János u., Hevesi György út)

+3613811303, +36706847288 balazs.timea@ujbuda.hu

Formanyomtatványok:

Zenés-táncos rendezvénytartási engedély kiadása ide kattintva / módosítása ide kattintva / megszüntetése iránti kérelem ide kattintva érhetők el.

Ügyintézéshez szükséges információ:

Ügyintézéshez szükséges információ a letölthető formanyomtatványban található.

Gazdálkodó szervezetek 2018.01.01-től kizárólag elektronikus úton nyújthatják be a kérelmüket!

A kitöltött formanyomtatvány elektronikusan az E-önkormányzat portálon keresztül nyújtható be.

Szálláshely-üzemeltetés bejelentése
Ügyintéző telefon e-mail
Mányáné Vigh Tünde (1117 páratlan /Savoya park/) +361 372-4593 vigh.tunde@ujbuda.hu
Tóth Edina (1111 páros + 1118) +361 381-1399 toth.edina@ujbuda.hu
Mód Ivett (1112 +1115 + 1116 páros + Dürer Kert /1117 Bp., Vízpart u. 1./) +361 381-1357 mod.ivett@ujbuda.hu
Pál Tibor (1119 + 1116 páratlan /Vahot utcai piac/ + ETELE PLAZA) +361 372-4558 pal.tibor@ujbuda.hu
Hidi-Gál Zsuzsanna (1113 + 1114 + 1111 páratlan) +361-372-4524 gal.zsuzsanna@ujbuda.hu 

Öhlmüller-Balázs Tímea

(1117 páros  + Kopaszi gát + Gazdagréti piac + Infopark (Pázmány Péter sétány, Magyar Tudósok körútja, Bogdánfi u., Magyar Nobeldíjasok útja, Neumann János u., Hevesi György út)
+3613811303, +36706847288 balazs.timea@ujbuda.hu

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok

 • Szálláshely megszűnésének bejelentése
 • Szálláshely üzemeltetésének bejelentése
 • Szálláshely szolgáltatás adatainak módosítása
 • Nem üzleti célú közösségi szálláshely nyilvántartásba vételi kérelme

ide kattintva érhetők el.

Ügyintézéshez szükséges információ:

Ügyintézéshez szükséges információ a letölthető formanyomtatványban található.

Természetes személy (egyéb szálláshely szolgáltatás üzemeltetés bejelentés esetén) kérelmét személyesen vagy postai úton is benyújthatja.

Gazdálkodó szervezetek 2018.01.01-től kizárólag elektronikus úton nyújthatják be a kérelmüket!

Ügyintézés:

A kitöltött formanyomtatvány elektronikusan az E-önkormányzat portálon keresztül nyújtható be.

Ipari tevékenység folytatásához szükséges bejelentés / engedély iránti kérelem
Ügyintéző telefon e-mail
Mányáné Vigh Tünde (1117 páratlan /Savoya park/) +361 372-4593 vigh.tunde@ujbuda.hu
Tóth Edina (1111 páros + 1118) +361 381-1399 toth.edina@ujbuda.hu
Mód Ivett (1112 +1115 + 1116 páros + Dürer Kert /1117 Bp., Vízpart u. 1./) +361 381-1357 mod.ivett@ujbuda.hu
Pál Tibor (1119 + 1116 páratlan /Vahot utcai piac/ + ETELE PLAZA) +361 372-4558 pal.tibor@ujbuda.hu
Hidi-Gál Zsuzsanna (1113 + 1114 + 1111 páratlan) +361-372-4524 gal.zsuzsanna@ujbuda.hu

Öhlmüller-Balázs Tímea

(1117 páros  + Kopaszi gát + Gazdagréti piac + Infopark (Pázmány Péter sétány, Magyar Tudósok körútja, Bogdánfi u., Magyar Nobeldíjasok útja, Neumann János u., Hevesi György út)
+3613811303, +36706847288 balazs.timea@ujbuda.hu

Formanyomtatványok:

Ipari tevékenység folytatásához szükséges bejelentés / engedély iránti kérelem

Ügyintézéshez szükséges információ:

Ügyintézéshez szükséges információ a letölthető formanyomtatványban található.

Gazdálkodó szervezetek 2018.01.01-től kizárólag elektronikus úton nyújthatják be a kérelmüket!

A kitöltött formanyomtatvány elektronikusan az E-önkormányzat portálon keresztül nyújtható be.

Vásár-, piacüzemeltetési engedély
Ügyintéző telefon e-mail
Mányáné Vigh Tünde (1117 páratlan /Savoya park/) +361 372-4593 vigh.tunde@ujbuda.hu
Tóth Edina (1111 páros + 1118) +361 381-1399 toth.edina@ujbuda.hu
Mód Ivett (1112 +1115 + 1116 páros + Dürer Kert /1117 Bp., Vízpart u. 1./) +361 381-1357 mod.ivett@ujbuda.hu
Pál Tibor (1119 + 1116 páratlan /Vahot utcai piac/ + ETELE PLAZA) +361 372-4558 pal.tibor@ujbuda.hu
Hidi-Gál Zsuzsanna (1113 + 1114 + 1111 páratlan) +361-372-4524 gal.zsuzsanna@ujbuda.hu 

Öhlmüller-Balázs Tímea

(1117 páros + Kopaszi gát + Gazdagréti piac + Infopark (Pázmány Péter sétány, Magyar Tudósok körútja, Bogdánfi u., Magyar Nobeldíjasok útja, Neumann János u., Hevesi György út)
+3613811303, +36706847288 balazs.timea@ujbuda.hu

Formanyomtatványok:

Vásár-, piacüzemeltetési engedély kérelem

Ügyintézéshez szükséges információ:

Ügyintézéshez szükséges információ a letölthető formanyomtatványban található.

Gazdálkodó szervezetek 2018.01.01-től kizárólag elektronikus úton nyújthatják be a kérelmüket!

A kitöltött formanyomtatvány elektronikusan az E-önkormányzat portálon keresztül nyújtható be.


Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok ide kattintva érhetők el.Igazgatási ügyek

Közigazgatási bírságolási ügyek

Ügycsoport leírása:

A közigazgatási bírságolási eljárás bejelentés alapján, hivatalból indul a 2/2013.(I.29) XI.ÖK rendeletben foglaltak megsértése miatt.

Illetékesség: Budapest Főváros XI. kerülete

Referens: dr. Kósa Marianna

Cím: 1113 Budapest, Bocskai út 39–41.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal,

Hatósági Igazgatóság Igazgatási Osztály Igazgatási Csoport

Levélcím: 1518 Budapest, Pf. 10.

Fax: +361 372-4568

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

A bejelentésnek tartalmaznia kell:

- a bejelentő nevét és elérhetőségét,

- az elkövető ismert személyi adatait, lakcímét,

- a cselekmény helyének, időpontjának, körülményeinek leírását,

- a bizonyítási eszközök megjelölését.

Ügyintéző telefon e-mail
dr. Kósa Marianna +361 372-3416 kosa.marianna@ujbuda.hu 
Simon Péter +361 381-1326 simon.peter@ujbuda.hu
Gál Judit +361 372-3413 gal.judit@ujbuda.hu
Ügyintézési helyszín: Bocskai út 39–41. I. emelet 134.
Szabadszöveges kérelme 2018.01.01-től elektronikusan is benyújtható itt.
e-papír útmutató
Címnyilvántartással, címigazolással, házszámozással kapcsolatos ügyintézés
Ügyintézők telefon e-mail
Berkes Krisztina +361 372-3409
Győrffy Gabriella Ildikó +36 70 684-73-77
Simon Péter +361 381-1326
Kálmán Valéria Teodóra +36 70 684-7346
Varga Júlia +36 70 684-7421
Ügyintézési helyszín: Bocskai út 39-41. I. em. 137-139. szoba
Hirdetmények közzététele, talált tárgyakkal kapcsolatos ügyintézés

Illetékesség: Budapest Főváros XI. kerülete

Referens: dr. Kósa Marianna

Cím: 1113 Budapest, Bocskai út 39–41.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal

Hatósági Igazgatóság, Igazgatási Osztály, Igazgatási Csoport

Levélcím: 1518 Budapest, Pf. 10.

Fax: 372-4568
Ügyintéző telefon e-mail
Tordasi Mónika

+ 361 381-1376

+36 70 684-7325

tordasi.monika@ujbuda.hu
Ügyintézési helyszín: Bocskai út 39-41. I.em. 134-136. szoba
Talált tárgyak leadása, átvétele személyesen a hivatal nyitvatartási idejében vagy előre egyeztetett időpontban.
Méhészet
Ügycsoport leírása:
Méhészeti tevékenység önkormányzati nyilvántartásba vételéhez.
Illetékesség: Budapest Főváros XI. kerülete
Referens: dr. Kósa Marianna
Cím: 1113 Budapest, Bocskai út 39–41.
Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal
Hatósági Igazgatóság Igazgatási Osztály Igazgatási Csoport
Levélcím: 1518 Budapest, Pf. 10.
Fax: 372-4568
Ügyintéző telefon e-mail
Taródi Ágnes +3670 374 6809 tarodi.agnes@ujbuda.hu
Ügyintézési helyszín: Bocskai út 39–41. I. emelet 134.
Formanyomtatvány: Méhészeti bejelentő lap
A kitöltött formanyomtatvány 2018.01.01-től elektronikusan benyújtható itt,vagy közvetlenül az UJBUDA, 202117330 KRID azonosítójú Hivatali Kapura.e-papír útmutató
Ivartalanítás
Ügycsoport leírása:
Kedvezményes lakossági ivartalanítás igénybevételéhez.Illetékesség: Budapest Főváros XI. kerülete
Referens: dr. Kósa Marianna
Cím: 1113 Budapest, Bocskai út 39–41.
Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal
Hatósági Igazgatóság Igazgatási Osztály Igazgatási Csoport
Levélcím: 1518 Budapest, Pf. 10.
Fax: 372-4568
Ügyintéző telefon e-mail
Taródi Ágnes +3670 374 6809 tarodi.agnes@ujbuda.hu
Ügyintézési helyszín: Bocskai út 39–41. I. emelet 134.
Formanyomtatvány: Ivartalanítási adatlap
A kitöltött formanyomtatvány 2018.01.01-től elektronikusan benyújtható itt,vagy közvetlenül az UJBUDA, 202117330 KRID azonosítójú Hivatali Kapura.e-papír útmutató
Ebnyilvántartás
Ügycsoport leírása:
Ebnyilvántartás önkormányzati nyilvántartásba vételéhez.
Illetékesség: Budapest Főváros XI. kerülete
Referens: dr. Kósa Marianna
Cím: 1113 Budapest, Bocskai út 39–41.
Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal
Hatósági Igazgatóság Igazgatási Osztály Igazgatási Csoport
Levélcím: 1518 Budapest, Pf. 10.
Fax: 372-4568
Ügyintéző telefon e-mail
Taródi Ágnes +3670 374 6809 tarodi.agnes@ujbuda.hu
Ügyintézési helyszín: Bocskai út 39–41. I. emelet 134.
Formanyomtatvány: Ebösszeírás adatlap
A kitöltött formanyomtatvány 2018.01.01-től elektronikusan benyújtható itt,vagy közvetlenül az UJBUDA, 202117330 KRID azonosítójú Hivatali Kapura.e-papír útmutató
Kóbor állatok befogása
Ügycsoport leírása:
A kóbor állatokról szóló bejelentést a hét minden napján 07.00 és 19.00 óra között a
+36-1-347-0830 telefonszámon, 19.00-07.00 óra között pedig a +36-1-301-7500 telefonszámon lehet megtenni.
Illetékesség: Budapest Főváros XI. kerülete
Referens: dr. Kósa Marianna
Cím: 1113 Budapest, Bocskai út 39–41.
Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal
Hatósági Igazgatóság Igazgatási Osztály Igazgatási Csoport
Levélcím: 1518 Budapest, Pf. 10.
Fax: 372-4568
Kapcsolattartó telefon e-mail
Taródi Ágnes +3670 374 6809 tarodi.agnes@ujbuda.hu
Közterületen elhullott állatok
Ügycsoport leírása:
A közterületen elhullott állatok bejelentése: Dr. Osvárt András +36 20 242 0815
Illetékesség: Budapest Főváros XI. kerülete
Referens: dr. Kósa Marianna
Cím: 1113 Budapest, Bocskai út 39–41.
Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal
Hatósági Igazgatóság Igazgatási Osztály Igazgatási Csoport
Levélcím: 1518 Budapest, Pf. 10.
Fax: 372-4568
Kapcsolattartó telefon e-mail
Taródi Ágnes +3670 374 6809 tarodi.agnes@ujbuda.hu
Vadkár
Ügycsoport leírása:
A vadkárral kapcsolatos bejelentések: Somogyi Zoltán +36 30 749 2798
Illetékesség: Budapest Főváros XI. kerülete
Referens: dr. Kósa Marianna
Cím: 1113 Budapest, Bocskai út 39–41.
Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal
Hatósági Igazgatóság Igazgatási Osztály Igazgatási Csoport
Levélcím: 1518 Budapest, Pf. 10.
Fax: 372-4568
Kapcsolattartó telefon e-mail
Taródi Ágnes +3670 374 6809 tarodi.agnes@ujbuda.hu
Állatvédelmi hatósági ügyek
Ügycsoport leírása:
Állatvédelmi panaszok, állattartással kapcsolatos bejelentések kivizsgálása, haszonállat-tartás bejelentése, állatszállítás és marhalevél kiállítása
Illetékesség: Budapest Főváros XI. kerülete
Referens: dr. Kósa Marianna
Cím: 1113 Budapest, Bocskai út 39–41.
Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal
Hatósági Igazgatóság, Igazgatási Osztály, Igazgatási CsoportLevélcím: 1518 Budapest, Pf. 10.
Fax: 372-4568 

A sérüléssel járó kutyatámadások miatti eljárások lefolytatása a Pest Vármegyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala, Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály hatáskörébe tartozik. (Telefon: 06-23-504-131, cím: 2030 Érd, Budai út 7/B)
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok:
Az állatvédelemmel, állattartással kapcsolatos bejelentésnek tartalmaznia kell:
- a bejelentő személyes adatait és elérhetőségét,
- a bejelentő nyilatkozatát adatainak zártan kezeléséről,
- az állatról ismert információkat (fajta, színe, hívóneve, chipszáma)
- az állattartó nevét, a szabálytalannak vélt állattartás pontos helyszínét,
- a szabálytalannak vélt állattartási körülmények rövid leírását,
- a szabálytalannak vélt cselekmény helyének, időpontjának, körülményeinek leírását,
- egyéb bizonyítási eszközök (fotók, tanúvallomások).
Ügyintéző telefon e-mail
Tordasi Mónika +36 1 381-1376+36 70 684 7325 tordasi.monika@ujbuda.hu
Taródi Ágnes +36 70 374 6809 tarodi.agnes@ujbuda.hu
Ügyintézési helyszín: Bocskai út 39–41. I. emelet 134-136. iroda.Bejelentés tehető személyesen a hivatal nyitvatartási idejében vagy előre egyeztett időpontban, postai úton, illetve hivatali kapun keresztül.
Formanyomtatvány: Állattartási bejelentőlap
A kitöltött formanyomtatvány, vagy szabadszöveges kérelme 2018.01.01-től elektronikusan is benyújtható itt,vagy közvetlenül az UJBUDA, 202117330 KRID azonosítójú Hivatali Kapura.e-papír útmutató