Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
december 2. csütörtök, Melinda, Vivien

Szociális és Egészségügyi Osztály

F E L H Í V Á S

A koronavírus-járvány elleni védekezés érdekében

a Polgármesteri Hivatal szociális ügyfélszolgálata
csak előzetes bejelentkezés alapján fogad személyesen ügyfeleket.
Bejelentkezni hétfőn 8-18, kedden, szerdán 8-16.30, csütörtökön 8-16, pénteken 8-13 óra között a
szociális támogatásokkal foglalkozó ügyintézők

telefonszámain lehet.

A személyes ügyfélfogadás ideje:
szerdán 12.00-16.00 óráig, pénteken 8.00-12.00 óráig
előzetes bejelentkezés alapján.

     

Ügyfajták:

  • Egészségüggyel kapcsolatos ügyek
  • Szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyek
  • Szociális támogatásokkal kapcsolatos ügyekÚjbuda Önkormányzata szociális támogató rendszerének szerves része a VICUS XI. Közalapítvány.
Az Alapítványhoz kapcsolódó pályázati lehetőségekről ide kattintva tud tájékozódni.


     

Ügyfélkapcsolati adatok
Cím 1113 Budapest, Zsombolyai utca 4.
Osztályvezető Mayer Péter mayer.peter@ujbuda.hu +361 372 3410 1. emelet 106.
Referensek Fórizs Mónika (szociális támogatások) forizs.monika@ujbuda.hu +361 372 3443 1. emelet 103.
Zachár-Herkó Melinda (szociális szolgáltatások) herko.melinda@ujbuda.hu +361 372 3423 1. emelet 104.
Bunkóczi Szilvia (egészségügy) bunkoczi.szilvia@ujbuda.hu +361 372 3452 1. em. 110.Egészségüggyel kapcsolatos ügyek

- Újbuda egészségügyi alapellátási feladatainak szervezése (felnőtt- ,gyermek háziorvosi és fogorvosi ellátás, védőnői ellátás)

- Háziorvosi, fogorvosi praxisok átadás-átvétele
- Lakossági tájékoztatás az egészségügyi alapellátást érintő kérdésekben

Ügyintézők

Sólyom-Lovász Edit lovasz.edit@ujbuda.hu +361 372 3415
+36706847242
dr. Nagyné Pergel Ágnes pergel.agnes@ujbuda.hu

+361 372 3451

Ügyintézés helyszíne: 1113 Budapest, Zsombolyai u. 4. 1. em. 109.

 

Intézményekkel kapcsolatos ügyintézés
Ügyintézők e-mail telefon ügyintézési helyszín
Brucknerné Dóczi Andrea doczi.andrea@ujbuda.hu +361 372 3431 1. em. 105.
Lukács Judit lukacs.judit@ujbuda.hu +361 372 3425 1. em. 105.
Ilyés Irén Ildikó ilyes.iren@ujbuda.hu +361 372 4595 1. em. 105.
Mogyorósi Katalin
+36 70 684 7158
1. em. 102.
László Zsófia laszlo.zsofia@ujbuda.hu +36 70 684 7251
1. em. 102.
Ügyintézés helyszíne: 1113 Budapest, Zsombolyai utca 4.

Szociális támogatásokkal foglalkozó ügyintézők
Ügyintézők telefon e-mail Ügyintézés helyszíne
Bolberitz-Berkes Veronika +361 372 3446 berkes.veronika@ujbuda.hu fsz. ügyfélszolgálat
Bruckner László +361 372 3433 bruckner.laszlo@ujbuda.hu fsz. ügyfélszolgálat
Kamondiné Bilik Mária +361 372 3503 bilik.maria@ujbuda.hu fsz. ügyfélszolgálat
Kájelné Vlasics Ágnes +361 372 3417 vlasics.agnes@ujbuda.hu I. emelet 108.
Mike Bálint István +36 1 3723 438 mike.balint@ujbuda.hu fsz. ügyfélszolgálat
Révai Lászlóné +361 372 3439 revai.laszlone@ujbuda.hu fsz. ügyfélszolgálat
Szenes Károlyné +361 372 3440 szenes.karolyné@ujbuda.hu fsz. ügyfélszolgálat
Tokainé Babolcsai Piroska +361 372 3434 babolcsai.piroska@ujbuda.hu 1. em. 106.
Tuba Krisztina +36 70 6847371 tuba.krisztina@ujbuda.hu 1. em. 108.
Ujhelyiné Makai Mária +361 372 3422 makai.maria@ujbuda.hu fsz. ügyfélszolgálat
Ügyintézés helyszíne: 1113 Zsombolyai u. 4.

  

Szociális támogatásokkal kapcsolatos ügyek
Újbudai karácsonyi támogatás 2021
Szeptember 15. és november 10. között nyújtható be a nagycsaládosok és rászoruló személyek újbudai karácsonyi támogatása iránti kérelem. A támogatás összege a nagycsaládosok esetében gyermekenként 5000 Ft, a rászoruló személyek esetében 5000 Ft. A jogosultság feltételeiről a mellékelt kérelem nyomtatványon olvasható további információ.
Formanyomtatvány
Újbudai karácsonyi támogatása iránti kérelem   Elérhető ide kattintva
A kitöltött formanyomtatvány elektronikusan is benyújtható itt
Jogszabályi háttér
Jogszabályi háttér 10/2015. (II.25.) XI. ÖK rendelet 15. §
Újbudai beiskolázási támogatás
A támogatásra az a XI. kerületi lakcímén életvitelszerűen lakó, a gyermeket saját háztartásában nevelő szülő vagy törvényes képviselő jogosult, akinek gyermeke közoktatási intézmény nappali tagozatos tanulója, amennyiben a családjában az egy személyre jutó jövedelem nem haladja meg a minimálbér ötvenöt százalékát, fokozottan rászoruló kérelmező esetén a minimálbér nyolcvan százalékát.
A támogatás egy évben egyszer vehető igénybe.

Formanyomtatvány

Újbudai beiskolázási támogatása iránti kérelem   Elérhető ide kattintva

A kitöltött formanyomtatvány elektronikusan is benyújtható itt

Jogszabályi háttér

Jogszabályi háttér 10/2015. (II.25.) XI. ÖK rendelet 13/B. §

Iskolakezdési csomag iránti kérelem
A támogatásra újbudai lakcímmel rendelkező, de nem újbudai köznevelési intézményt látogató, szeptember hónapban az 1-4. évfolyamot megkezdő tanuló jogosult. A kérelmező, a fent említett gyermeket saját háztartásában nevelő szülő vagy törvényes képviselő lehet.

Formanyomtatvány

Iskolakezdési csomag iránti kérelem   Elérhető ide kattintva

A kitöltött formanyomtatvány elektronikusan is benyújtható itt

Jogszabályi háttér

10/2015. (II.25.) XI. ÖK rendelet 16. § (7) bek

Újbudai nyelvvizsga támogatás
A támogatásra az a XI. kerületi lakcímén életvitelszerűen lakó kérelmező jogosult, akinek a családjában az egy személyre jutó jövedelem nem haladja meg a minimálbér ötvenöt százalékát, fokozottan rászoruló kérelmező esetén a minimálbér nyolcvan százalékát.
A támogatás egy évben egyszer vehető igénybe. A támogatás felhasználását a nyelvvizsga díj befizetését igazoló bizonylat benyújtásával kell igazolni.

Formanyomtatvány

Újbudai nyelvvizsga támogatása iránti kérelem    Elérhető ide kattintva

A kitöltött formanyomtatvány elektronikusan is benyújtható itt

Jogszabályi háttér

10/2015. (II.25.) XI. ÖK rendelet 13/C. §

Újbudai krízistámogatás

A támogatásra az a személy jogosult, aki XI. kerületi lakcímén folyamatosan, a kérelem benyújtását megelőzően életvitelszerűen legalább hat hónapja lakik és állását a kérelem benyújtását megelőző harminc napon belül veszítette el vagy más önhibáján kívül eső körülmény miatt létfenntartását veszélyeztető élethelyzetbe került, továbbá családjában az egy személyre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a 92.070 Ft-ot, munkaviszonya megszűnése esetén kezdeményezte álláskeresőként történő nyilvántartásba vételét és a kérelem elbírálásával összefüggő eljárás során az Újbudai Humán Szolgáltató Központtal együttműködik.

Támogatást kérni elsősorban krízishelyzet kezelésére, továbbá gyógyászati segédeszköz beszerzésére, pótlására lehet.

A támogatás iránti kérelem az Újbudai Humánszolgáltató Központ (1117 Budapest, Bogdánfy utca 7/D.) útján nyújtható be.

Formanyomtatvány

Újbudai krízistámogatás iránti kérelem nyomtatvány elérhető az Újbudai Humán Szolgáltató központnál

Jogszabályi háttér 10/2015. (II. 25.) XI.ÖK rendelet

Kizárólag a Kormány által bevezetett veszélyhelyzet esetén nyújtható be!

Újbudai rendszeres élelmiszertámogatás

A támogatásra az a személy jogosult, aki a XI. kerületi lakcímén folyamatosan életvitelszerűen legalább három hónapja lakik és legalább egy kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik, vagy a hatályos jogszabály szerint fokozottan rászoruló, továbbá a családjában az egy személyre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az 58.590 Ft-ot és a kérelem elbírálásával összefüggő eljárás során az Újbudai Humán Szolgáltató Központtal együttműködik.
Formanyomtatvány

Újbudai rendszeres élelmiszertámogatás iránti kérelem (nyomtatható, kézzel tölthető) Elérhető ide kattintva

Újbudai rendszeres élelmiszertámogatás iránti kérelem (elektronikusan kitölthető és beküldhető) Elérhető ide kattintva

A kitöltött formanyomtatvány 2020.04.16-tól elektronikusan is benyújtható itt
e-papír útmutató
Jogszabályi háttér 10/2015. (II. 25.) XI.ÖK rendelet
Újbudai lakásfenntartási támogatás 
A támogatásra, közüzemi szolgáltatás igénybevételével összefüggő kiadáshoz, továbbá - az Önkormányzattól bérelt lakás esetében - lakbérkiadáshoz a XI. kerületi lakcímén a kérelem benyújtásakor folyamatosan legalább tizenkét hónapja életvitelszerűen lakó nagykorú bérlő, tulajdonos, özvegyi jogon haszonélvező vagy albérlő jogosult, amennyiben a háztartásban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 92.070 Ft-ot, fokozottan rászoruló kérelmező esetén a 117.180 Ft-ot és családjához vagy háztartásához tartozó személyek közül senki nem rendelkezik olyan vagyonnal, amelynek együttes forgalmi értéke meghaladja az 5.700.000 Ft-ot. A támogatás folyósítása közvetlenül az érintett közüzemi szolgáltató, az Önkormányzat vagy - közös költségben megfizetett közüzemi szolgáltatás esetén - a közös költséget beszedő társasház részére történik.
Formanyomtatvány Újbudai lakásfenntartási támogatási kérelem és
Vagyonnyilatkozat

A kitöltött formanyomtatvány 2021.03.11-től elektronikusan
is benyújtható itt
e-papír útmutató
Jogszabályi háttér 10/2015. (II. 25.) XI.ÖK rendelet:

Újbudai időskorúak támogatása

A támogatásra jogosult - február hónapban hatezer forint, szeptember hónapban pedig kilencezer forint összegben - a XI. kerületi lakóhelyén a kérelem benyújtásakor legalább tizenkét hónapja életvitelszerűen lakó, hetvenötödik életévét betöltött kérelmező. Abban az esetben, amikor a kérelmező a XI. kerületben lakóhellyel rendelkezik, de nem a lakóhelyén, hanem egy szintén XI. kerületi tartózkodási címén lakik, a bejelentett tartózkodási hely is megalapozza az időskorúak támogatására való jogosultságot. A támogatásra való jogosultság további feltételeként a kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy jövedelme nem haladja meg a 251.100 Ft-ot.

Formanyomtatvány Újbudai időskorúak támogatása iránti kérelem Elérhető ide kattintva
A kitöltött formanyomtatvány 2018.01.01-től elektronikusan is benyújtható itt
e-papír útmutató
Jogszabályi háttér 10/2015. (II. 25.) XI.ÖK rendelet

Újbudai gyermekétkeztetési támogatás

A támogatás a köznevelési intézményt látogató XI. kerületi gyermek törvényes képviselője kérelmére állapítható meg, amennyiben a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 83.700 Ft-ot, és a családjához tartozó személyek közül senki nem rendelkezik olyan vagyonnal, amelynek együttes forgalmi értéke meghaladja az 5.700.000 Ft-ot. A támogatás összegének kifizetése közvetlenül az étkeztetést nyújtó intézmény részére történik.

Formanyomtatvány Rendszeres újbudai támogatás kérelem Elérhető ide kattintva
Jogszabályi háttér 10/2015. (II. 25.) XI.ÖK rendelet

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
A gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága abban az esetben állapítható meg, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a 41.325 Ft-ot abban az esetben, ha a gyermeket egyedülálló szülő vagy más törvényes képviselő gondozza, a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy a gyermek huszonöt év alatti nagykorú és tanulmányokat folytat, valamin tizennyolcadik életévének betöltésekor jogosult volt a kedvezményre. Egyéb esetben a támogatás megállapításának jövedelmi feltétele, hogy a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem ne haladja meg a 38.475 Ft-ot. Az ellátás megállapításának további feltétele, hogy a család egyik tagja se rendelkezzen olyan vagyonnal, melyek értéke külön-külön számítva az 570.000 Ft-ot, vagy együtt számítva a 1.995.000 Ft-ot meghaladja.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után a gyermek családbafogadó gyámjául kirendelt hozzátartozó kiegészítő pénzbeli ellátásra jogosult, ha a gyermek tartására köteles, és nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban, időskorúak járadékában vagy olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozik.

Formanyomtatvány Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény kérelem
Elérhető ide kattintva
Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény

Újbudai temetési támogatás

A támogatásra az a kérelmező jogosult, aki a temetés költségét viselte, és családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 133.920 Ft-ot, fokozottan rászoruló kérelmező esetén a 167.400 Ft-ot.

Formanyomtatvány Újbudai temetési támogatás kérelem
Elérhető ide kattintva
Jogszabályi háttér 10/2015. (II. 25.) XI.ÖK rendelet

Újbudai életkezdési támogatás

A támogatásra jogosult a gyermek születésekor legalább két éve - a XI. kerületi lakóhelyén életvitelszerűen tartózkodó, a gyermeket saját háztartásában nevelő, szociálisan rászoruló szülő vagy törvényes képviselő a gyermek születésére tekintettel. Abban az esetben, amikor a kérelmező a XI. kerületben lakóhellyel rendelkezik, de nem a lakóhelyén, hanem egy szintén XI. kerületi tartózkodási címen lakik, a bejelentett tartózkodási hely is megalapozza az újbudai életkezdési támogatásra való jogosultságot. A támogatás megállapítása iránti kérelem a gyermek születését követő hat hónapon belül nyújtható be. A támogatásra való jogosultság további feltételeként a kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a családjában az egy személyre jutó jövedelem nem haladja meg a 334.800 Ft-ot. A támogatás összege - amennyiben a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem a 83.700 Ft-ot nem haladja meg – 100.000 Ft, egyéb esetben 30.000 Ft.

Formanyomtatvány Újbudai életkezdési támogatás iránti kérelem
Elérhető ide kattintva
Jogszabályi háttér 10/2015 (II. 25.) XI.ÖK rendelet

Rendkívüli újbudai támogatás

A támogatás átmeneti létfenntartási zavar esetén, különösen a gyermekneveléshez kapcsolódó kiadások vagy alkalomhoz kötődő váratlan kiadás céljára állapítható meg, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 92.070 Ft-ot, fokozottan rászoruló kérelmező esetén a 133.920 Ft-ot. A támogatás egy családból csak egy személy részére állapítható meg. Egy család esetében, egy naptári éven belül legfeljebb négy alkalommal állapítható meg rendkívüli újbudai támogatás. A négy alkalom lejártát követően, továbbá a rendszeres újbudai támogatásban részesülő család részére a rendszeres támogatás folyósításával érintett hónapokban rendkívüli újbudai támogatás csak kórházi kezelés, a kérelmező sérelmére elkövetett bűncselekmény, közeli hozzátartozó halála, vagy elemi kár esetén és a rendszeres pénzellátás megállapításáig terjedő időszakban, továbbá a kérelmezőt életvitelében jelentősen akadályozó vagy hátrányt okozó, váratlan esemény bekövetkezte esetén állapítható meg.

Formanyomtatvány Rendkívüli újbudai támogatás kérelem
Elérhető ide kattintva
A kitöltött formanyomtatvány 2021.03.11-től elektronikusan
is benyújtható itt
e-papír útmutató
Jogszabályi háttér 10/2015. (II. 25.) XI.ÖK rendelet

Újbudai tartozásrendezési támogatás

A Szociális és Egészségügyi Bizottság támogatást nyújthat a XI. kerületi lakcímén a kérelem benyújtásakor legalább 24 hónapja életvitelszerűen lakó nagykorú bérlő, tulajdonos vagy özvegyi jogon haszonélvező személy részére, a lakásfenntartással összefüggő költségek megfizetésében felmerülő tartozása rendezéséhez, legfeljebb kettőszázötvenezer forint összegben, ha a háztartásban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 133.920 Ft-ot, és a háztartáshoz tartozó személyek közül senki nem rendelkezik hatályos jogszabályban meghatározott szerinti vagyonnal. A kérelmezőnek vállalnia kell, hogy megfizeti a tartozás és az Önkormányzat által megállapított támogatás különbözetét. A támogatás további feltétele, hogy a kérelmező az Újbudai Humán Szolgáltató Központ Adósságkezelési Tanácsadó Szolgálatával előzetesen két hónap időtartamban együttműködjön. A támogatás folyósítása közvetlenül a tartozás jogosultja részére, az adós vállalt kötelezettsége teljesítését követően, egy összegben történik. A támogatás körébe a vezetékes gázdíjtartozás, az áramdíjtartozás, a távhő-szolgáltatási díjtartozás, a víz- és csatornahasználati díjtartozás, a szemétszállítási díjtartozás, a központi fűtési díjtartozás, a közösköltség-hátralék, az Önkormányzattal szemben fennálló lakbérhátralék - az egyes tartozások egybeszámításával - ötszázezer forint összeghatárig vonható be.
A támogatás iránti kérelem az Újbudai Humánszolgáltató Központ (1117 Budapest, Bogdánfy utca 7/D.) útján nyújtható be.

Formanyomtatvány Újbudai tartozásrendezési támogatás iránti kérelem nyomtatvány elérhető az Újbudai Humán Szolgáltató központnál
Jogszabályi háttér 10/2015. (II. 25.) XI.ÖK rendelet

Újbudai gondozási támogatás

A támogatásra jogosult az a XI. kerületi lakcímén a kérelem benyújtásakor folyamatosan legalább tizenkét hónapja életvitelszerűen lakó Ptk. szerinti hozzátartozó, aki a Szociális Törvény szerinti ápolási díjra nem jogosult, és tizennyolcadik életévét betöltött, tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi és családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 83.700 Ft-ot, és családjához tartozó személyek közül senki nem rendelkezik olyan vagyonnal, amelynek együttes forgalmi értéke meghaladja az 5.700.000 Ft-ot. A támogatásra való jogosultsághoz szükséges, hogy a gondozott személy ápolási szükségletét az Újbudai Szociális Szolgálat szakvéleményében napi kettő órát meghaladó időtartamban állapítsa meg.

Formanyomtatvány Újbudai gondozási támogatás iránti kérelem és
Vagyonnyilatkozat

A kitöltött formanyomtatvány 2021.03.11-től elektronikusan
is benyújtható itt
e-papír útmutató
Jogszabályi háttér 10/2015. (II. 25.) XI.ÖK rendelet

Újbudai gyógyszertámogatás

A támogatásra jogosult a XI. kerületi lakcímén a kérelem benyújtásakor folyamatosan legalább tizenkét hónapja életvitelszerűen lakó kérelmező, ha családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 117.180 Ft-ot, amennyiben a háziorvos által igazolt gyógyszerköltség viselése aránytalan megterhelést jelent jövedelméhez képest. A támogatás megállapításának további feltétele, hogy a kérelmező családjához tartozó személyek közül senki ne rendelkezzen olyan vagyonnal, amelynek együttes forgalmi értéke meghaladja az 5.700.000 Ft-ot Nem jogosult rendszeres gyógyszertámogatásra a közgyógyellátásban részesülő személy.

Formanyomtatvány Rendszeres újbudai támogatás kérelem Elérhető ide kattintva
Jogszabályi háttér 10/2015. (II. 25.) XI.ÖK rendelet

Szén-monoxid-jelző készülékre való jogosultság

Az Önkormányzat által biztosított szén-monoxid-jelző készülékre való jogosultság állapítható meg azon kérelmező részére, aki abban a lakásban, melyre a jogosultságot igényli, bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és életvitelszerűen ezen a lakcímen él, továbbá a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 133.920 Ft-ot.

Formanyomtatvány Szén-monoxid-jelző készülékre való jogosultság Elérhető ide kattintva
Jogszabályi háttér 10/2015. (II. 25.) XI.ÖK rendelet

    

Szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyek
Ügyintéző Brucknerné Dóczi Andrea doczi.andrea@ujbuda.hu +361 372 3431
Ügyfélfogadás Szociális és Egészségügyi Osztály ügyfélszolgálata
Tájékoztatás Újbudai Idősek Háza felvételi kérelméhez      

Az Újbudai Idősek Háza (1115 Budapest, Fraknó utca 7., https://kozigazgatas.ujbuda.hu/ujbudai-idosek-haza) a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (1113 Budapest, Bocskai út 39-41.) fenntartásában működő intézmény, amely tartós bentlakást nyújtó idősotthon. Az intézmény háromszintes épületét nagy, parkosított kert veszi körül. Az épületen belül tágas közlekedők és közösségi célú helyiségek találhatók. Az épületen belüli közlekedést két lift segíti. A lakószobákban az akadálymentes közlekedés biztosított. Az egy - és kétágyas apartmanok mindegyike rendelkezik előszobával (beépített szekrény, teakonyha), fürdőszobával, melyek szintén akadálymentesek. Minden szobában kiépítésre került a kábel-TV és telefon vezeték.

Az intézménybe történő felvételt azok a nyugdíjkorhatárt betöltött illetve 18 év feletti legalább 67,5 %-ban megrokkant személyek kérhetik, akik rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényelnek, de önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képesek továbbá pszichiátriai és szenvedélybetegségben nem szenvednek. Az intézményben a férőhelyre való felvételkor egy, illetve kétszemélyes elhelyezésre van lehetőség. A férőhelyre való felvételkor egyszeri hozzájárulás megfizetése szükséges, melynek összege egyszemélyes lakrész esetén 4.000.000 Ft, kétszemélyes lakrésznél 2.000.000 Ft. Ezen felül havi gondozási díjat kell fizetni, mely magába foglalja a huszonnégy órás nővérszolgálatot, napi ötszöri étkezést (szakorvosi javaslatra diéta biztosított), orvosi ellátást, takarítást, a ruházat és textíliák tisztítását, csoportos gyógytornát és a kulturális programokat. Az ellátottak ápolását és gondozását orvosi felügyelet mellett az előírásnak megfelelően szakdolgozók végzik. Az intézmény orvosa heti négy órában, illetve szükség szerint látja az arra rászoruló betegeket. A havi gondozási díj jelenleg egyszemélyes elhelyezés esetén 4.875 Ft/nap, kétszemélyes elhelyezésnél 4.240 Ft/nap.

A kérelem benyújtása után a kérelmezőnél előgondozást végez az intézmény, melynek során sor kerül a gondozási szükséglet vizsgálatára. Felvételi beutalásra azon igénylők esetében van lehetőség, akinek a gondozási szükséglete a III. fokozatot eléri vagy beutalható egyéb körülmény (80 év feletti, egyedül él) alapján is.

Jogszabályi háttér 1993. évi III. törvény; 36/2007. (XII.22.) SZMM rendelet; 52/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet
Formanyomtatvány Kérelem és adatlap az Újbudai Idősek Házába történő határozatlan idejű felvételhez Elérhető ide kattintva

Végrehajtási ügyek
Ügyintéző: Ilyés Irén Ildikó +361 372 4595 ilyes.iren@ujbuda.hu
Tájékoztatás a segítségnyújtás lehetőségeiről:

- jogi és adósságkezelési tanácsadás;

- lakhatási formák felkutatása;

- rászoruló személyek támogatása.

Jogszabályi háttér:

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvénynek az ingatlan lefoglalásáról szóló 138. § (2), 154/A. § (11) bekezdése és a 141. §.

A 2020. január 1. napjától a települési önkormányzat jegyzőjének feladat- és hatáskörébe került gyámhatósági ügyek:
Ügyintézők:

Mogyorósi Katalin (A-K)
+3613724641, +36706847158
mogyorosi.katalin@ujbuda.hu
Lukács Judit (L-ZS)
lukacs.judit@ujbuda.hu
Tájékoztatás:

2020. január 1. napjától az alábbi gyermekvédelmi és gyámügyi ügykörök kerültek át a települési önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe:

• Családvédelmi koordináció;

• Igazolás kiadása arról, hogy a gyermek tekintetében az anyakönyvbe bejegyzett apa vagy anya képzelt személy;

• Gyermek nevének megállapítása;

• Előzetes gyámnevezés, gyámságból kizárás;

• Képzelt szülő adatainak megállapítása;

• Tájékoztatás rendezetlen családi jogállás kezeléséről.

Jogszabályi háttér: A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat - és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyár.) és a Gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyer.)

a) Családvédelmi koordináció:

2020. január 1. napjától a Gyár. 1/A. §-a szerint a családvédelmi koordinációért felelős szervként a települési önkormányzat jegyzője került kijelölésre. A családvédelmi koordinációval kapcsolatos feladatokat a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. törvény 2 - 4. §- a tartalmazza.

A családvédelmi koordinációs szerv a hozzátartozók közötti erőszak kezelésével kapcsolatos feladatot lát el, ennek keretében a családvédelmi koordinációért felelős szerv:

- meghallgatja a bántalmazottat, majd a bántalmazót;

- tájékoztatást ad a bántalmazottnak a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható intézkedésekről, a bántalmazottat megillető jogosultságokról, a család és gyermekek védelmét szolgáló szociális intézményrendszerről és szolgáltatásokról, valamint arról, hogy a hozzátartozók között erőszak miatt helye van-e büntető- vagy szabálysértési eljárás megindításának, továbbá a hamis vád következményeiről;

- tájékoztatja a bántalmazottat és a bántalmazót az igénybe vehető terápiás kezelésekről és más segítségnyújtási, konfliktuskezelő lehetőségekről.

Illetékesség: Budapest Főváros XI. kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Jegyzője az illetékes, ha a bántalmazott állandó lakóhelye a XI. kerületben van.
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

• személyi igazolvány, útlevél vagy jogosítvány;

• lakcímet igazoló hatósági igazolvány.

b) Igazolás kiadása arról, hogy a gyermek tekintetében az anyakönyvbe bejegyzett apa vagy anya képzelt személy:

Képzelt anya megállapításakor a jegyző a hazai anyakönyvezést végző hatóság megkeresésére a külföldön született és honosított gyermek vagy nagykorú személy számára, és az anya adatai nélkül anyakönyvezett személy számára képzelt személyt állapít meg anyaként.

A települési önkormányzat jegyzője a szülő vagy más törvényes képviselő kérelmére igazolást állít ki arról, hogy a gyermek tekintetében az anyakönyvbe bejegyzett apa vagy anya képzelt személy.

Illetékesség: Budapest Főváros XI. kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Jegyzője az illetékes, ha a bántalmazott állandó lakóhelye a XI. kerületben van.
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

• személyi igazolvány, útlevél vagy jogosítvány;

lakcímet igazoló hatósági igazolvány.

c) A gyermek családi és utónevének megállapítása:

A gyermek nevét a települési önkormányzat jegyzője állapítja meg, ha a szülői felügyeletet közösen gyakorló szülők a gyermek családi és utónevének meghatározásával kapcsolatos megállapodásukat az anyakönyvvezető felhívásától számítva harminc napon belül nem jelentik be, vagy a gyermek mindkét szülője ismeretlen.
Illetékesség: Budapest Főváros XI. kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Jegyzője az illetékes, ha a szülő állandó lakóhelye a XI. kerületben van.
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

• személyi igazolvány, útlevél vagy jogosítvány;

lakcímet igazoló hatósági igazolvány.

d) Gyámnevezés, gyámságból való kizárás:

A jegyzői gyámhatóság feladatkörébe került 2020. január 1. napjától a gyámnevezésről, illetve a gyámságból való kizárásról szóló jegyzőkönyv felvétele, melynek tartalmát a Gyer. 26/C. § (1) bekezdése határozza meg.

Abban az esetben, ha a nyilatkozat megtételét követően a szülő lakóhelye megváltozik, a települési önkormányzat jegyzője a gyámnevezést tartalmazó vagy a gyámságból kizáró jognyilatkozatról felvett jegyzőkönyv egy példányát megküldi az illetékessé vált települési önkormányzat jegyzőjének.

Illetékesség: Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Jegyzője az illetékes, ha a szülő állandó lakóhelye a XI. kerületben van.
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

• személyi igazolvány, útlevél vagy jogosítvány;

• lakcímet igazoló hatósági igazolvány;

gyermek születési anyakönyvi kivonata.

e) Az ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatainak megállapítása:

A Gyer. 60. § (1) bekezdése alapján az anya a települési önkormányzat jegyzőjénél kezdeményezheti, hogy a születési anyakönyvbe kiskorú gyermeke apjaként képzelt személyt jegyezzenek be. Az anya a képzelt személy apaként való bejegyzésére irányuló eljárás során dönthet arról, hogy a gyermek a továbbiakban a képzelt apa családi nevét viseli. Erre vonatkozó nyilatkozata hiányában a gyermek az anya családi nevét viseli tovább.

A Gyer. 60. § (2) bekezdése szerint, ha nincs olyan személy, akit a gyermek apjának kell tekinteni, a gyermek a nagykorúvá válását követően kérheti, hogy a születési anyakönyvbe - ha arra korábban nem került sor - apjaként képzelt személyt jegyezzenek be, és kezdeményezheti a korábban bejegyezett képzelt apa nevének törlését is. Ebben az esetben arról is nyilatkozhat, hogy a továbbiakban viselni kívánja - e a képzelt apa családi nevét.

A nagykorúvá válást követően maga a gyermek jogosult a kérelem benyújtására, bármikor, feltéve, hogy nincs olyan személy, akit apának kell tekinteni. A nagykorúvá vált gyermek kérheti továbbá a korábban bejegyzett képzelt apa nevének és adatainak törlését, valamint nyilatkozhat arról, hogy a továbbiakban viselni kívánja-e a képzelt apa családi nevét.

A kérelem benyújtására az apa adatai nélkül anyakönyvezett kiskorú gyermek esetén az anya jogosult, kivéve, ha az apaság megállapítása iránt per van folyamatban, illetve a gyermek örökbefogadásának engedélyezése iránt eljárás van folyamatban.

Az anya kérelméről jegyzőkönyvet kell felvenni, melynek tartalmát a Gyer. 61. § (1) bekezdése tartalmazza.

Képzelt anya megállapításakor a jegyző a hazai anyakönyvezést végző hatóság megkeresésére a külföldön született és honosított gyermek vagy nagykorú személy számára, és az anya adatai nélkül anyakönyvezett személy számára képzelt személyt állapít meg anyaként.

A települési önkormányzat jegyzője a szülő vagy más törvényes képviselő kérelmére igazolást állít ki arról, hogy a gyermek tekintetében az anyakönyvbe bejegyzett apa vagy anya képzelt személy.

Illetékesség:

Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Jegyzője az illetékes, ha a szülő állandó lakóhelye a XI. kerületben van.
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

• személyi igazolvány, útlevél vagy jogosítvány

lakcímet igazoló hatósági igazolvány

f) Családi jogállás rendezése:

Apa adatai nélkül anyakönyvezett gyermek születése esetén a Gyer. 54. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat jegyzője feladatkörébe tartozik az anya tájékoztatása az alábbiakról:

- a gyermek érdekében a családi jogállás rendezése milyen módon biztosítható, és

- a kiskorú apa apai elismerő nyilatkozatának felvételére a Gyár. 22. § (2) bekezdés b) pontja alapján bármely gyámhivatal illetékes, valamint, hogy az apai elismerő nyilatkozatot anyakönyvvezető, bíróság vagy közjegyző előtt is meg lehet tenni, ha van olyan férfi, aki a gyermeket magáénak elismeri.

Illetékesség: Budapest Főváros XI. kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Jegyzője az illetékes, ha az anya állandó lakóhelye a XI. kerületben van.
Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

• A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat - és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet;

• A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet;

• Hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. törvény;

• A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.

Az eljárások illetékmentesek, eljárási díj nincs, az eljárások költségeit az eljáró szerv viseli.Újbudai tartozásrendezési támogatás
Ügyintézéshez
szükséges
dokumentumok
a nyomtatványon feltüntetett igazolások
a nyomtatvány ide kattintva érhető el.
Ügyintéző Udud Melinda udud.melinda@ujbuda.hu
+361 372 3410
Ügyintézési helyszín 1113 Budapest, Zsombolyai utca 4. 1. em. 106.
Köztemetés
Ügyintézők Tokainé Babolcsai Piroska babolcsai.piroska@ujbuda.hu +36 70 684 7255
Udud Melinda udud.melinda@ujbuda.hu +361 372 3410
Ügyintézési helyszín 1113 Budapest, Zsombolyai utca 4. 1. em. 106.

LEGFRISSEBB
×