Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
szeptember 24. csütörtök, Gellért, Mercédesz

Szociális és Egészségügyi Osztály

F E L H Í V Á S

A koronavírus-járvány elleni védekezés érdekében
2020. március 23-tól a Polgármesteri Hivatal szociális ügyfélszolgálata
csak előzetes bejelentkezés alapján fogad személyesen ügyfeleket.
Bejelentkezni hétfőn 8-18, kedden, szerdán 8-16.30, csütörtökön 8-16, pénteken 8-13 óra között a
06 1 3723 417, 06 1 3723 438, 06 1 3723 446, 06 1 3723 433, 06 1 3723 503,

06 1 3723 439, 06 1 3723 440, 06 1 3723 422, 06 70 6847 371
telefonszámokon lehet.

A személyes ügyfélfogadás ideje:
hétfőn 8-18, kedden és szerdán 8-16.30, csütörtökön 8-16, pénteken 8-13 óráig
előzetes bejelentkezés alapján

Budapest, 2020. július 14.

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna s. k.
jegyző


Ügyfélfogadási idő:

H 8-18
K-SZ 8-16.30
Cs 8-16
P 8-13

     

Ügyfajták:

  • Egészségüggyel kapcsolatos ügyek
  • Szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyek
  • Szociális támogatásokkal kapcsolatos ügyek
         
Ügyfélkapcsolati adatok
Cím 1113 Budapest, Zsombolyai utca 4.
Osztályvezető Mayer Péter mayer.peter@ujbuda.hu +361 372 3410 1. emelet 106.
Referensek Fórizs Mónika (szociális támogatások) forizs.monika@ujbuda.hu +361 372 3443 1. emelet 109.
Zachár-Herkó Melinda (szociális szolgáltatások) herko.melinda@ujbuda.hu +361 372 3423 1. emelet 104.
Bunkóczi Szilvia (egészségügy) bunkoczi.szilvia@ujbuda.hu +361 372 3452 1. em. 103.Egészségüggyel kapcsolatos ügyek

- Újbuda egészségügyi alapellátási feladatainak szervezése (felnőtt- ,gyermek háziorvosi és fogorvosi ellátás, védőnői ellátás)

- Háziorvosi, fogorvosi praxisok átadás-átvétele
- Lakossági tájékoztatás az egészségügyi alapellátást érintő kérdésekben

Ügyintézők

Balogh Ágnes balogh.agnes@ujbuda.hu +361 372 3445
+36706847262
Sólyom-Lovász Edit lovasz.edit@ujbuda.hu +361 372 3415
+36706847242
dr. Nagyné Pergel Ágnes pergel.agnes@ujbuda.hu

+361 372 3451

Ügyintézés helyszíne: 1113 Budapest, Zsombolyai u. 4. 1. em. 105.

 

Intézményekkel kapcsolatos ügyintézés
Ügyintézők e-mail telefon ügyintézési helyszín
Brucknerné Dóczi Andrea doczi.andrea@ujbuda.hu +361 372 3431 1. em. 108.
Török Szilvia torok.szilvia@ujbuda.hu +36 70 684 7158 1. em. 108.
Lukács Judit lukacs.judit@ujbuda.hu +361 372 3425 1. em. 108.
Ilyés Irén Ildikó ilyes.iren@ujbuda.hu +361 372 4595 1. em. 108.
Ügyintézés helyszíne: 1113 Budapest, Zsombolyai utca 4.

Szociális támogatásokkal foglalkozó ügyintézők
Ügyintézők telefon e-mail Ügyintézés helyszíne
Barcsa Erika +361 372 3438 barcsa.erika@ojbuda.hu I. emelet 110.
Bolberitz-Berkes Veronika +361 372 3446 berkes.veronika@ujbuda.hu fsz. ügyfélszolgálat
Bruckner László +361 372 3433 bruckner.laszlo@ujbuda.hu fsz. ügyfélszolgálat
Kamondiné Bilik Mária +361 372 3503 bilik.maria@ujbuda.hu fsz. ügyfélszolgálat
Kájelné Vlasics Ágnes +361 372 3417 vlasics.agnes@ujbuda.hu I. emelet 110.
Révai Lászlóné +361 372 3439 revai.laszlone@ujbuda.hu fsz. ügyfélszolgálat
Szenes Károlyné +361 372 3440 szenes.karolyné@ujbuda.hu fsz. ügyfélszolgálat
Tokainé Babolcsai Piroska +361 372 3434 babolcsai.piroska@ujbuda.hu 1. em. 106.
Tuba Krisztina +36 70 6847371 tuba.krisztina@ujbuda.hu 1. em. 109.
Ujhelyiné Makai Mária +361 372 3422 makai.maria@ujbuda.hu fsz. ügyfélszolgálat
Ügyintézés helyszíne: 1113 Zsombolyai u. 4.

  

Szociális támogatásokkal kapcsolatos ügyek
Újbudai veszélyhelyzeti krízistámogatás
A támogatásra az a személy jogosult, aki a XI. kerületi lakcímén folyamatosan életvitelszerűen, legkésőbb 2020. január 1. óta él és a járványügyi veszélyhelyzet következtében állását elveszítette vagy korábbi kereső tevékenységét folytatni nem tudja, és családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 85.600 Ft-ot. Munkaviszonya megszűnését követen kezdeményezte álláskeresőként történő nyilvántartásba vételét az illetékes munkaügyi kirendeltségnél és a kérelem elbírálásával összefüggő eljárás során az Újbudai Humán Szolgáltató Központtal együttműködik.
Formanyomtatvány

újbudai krízistámogatás iránti kérelem (nyomtatható, kézzel tölthető) Elérhető ide kattintva

újbudai krízistámogatás iránti kérelem (elektronikusan kitölthető és beküldhető) Elérhető ide kattintva

A kitöltött formanyomtatvány 2020.04.16-tól elektronikusan is benyújtható itt
Jogszabályi háttér 10/2015. (II. 25.) XI.ÖK rendelet
Újbudai rendszeres élelmiszertámogatás
A támogatásban az a személy részesülhet, aki a XI. kerületi lakcímén folyamatosan életvitelszerűen, legkésőbb 2020. január 1. óta él és aki legalább egy kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik, vagy a hatályos jogszabály szerint fokozottan rászoruló, továbbá a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az 53 500 Ft-ot, valamint a kérelem elbírálásával összefüggő eljárás során az Újbudai Humán Szolgáltató Központtal együttműködik.
Formanyomtatvány

újbudai rendszeres élelmiszertámogatás iránti kérelem (nyomtatható, kézzel tölthető) Elérhető ide kattintva

újbudai rendszeres élelmiszertámogatás iránti kérelem (elektronikusan kitölthető és beküldhető) Elérhető ide kattintva

A kitöltött formanyomtatvány 2020.04.16-tól elektronikusan is benyújtható itt
Jogszabályi háttér 10/2015. (II. 25.) XI.ÖK rendelet
Újbudai lakásfenntartási támogatás 
A támogatásra, közüzemi szolgáltatás igénybevételével összefüggő kiadáshoz, továbbá - az Önkormányzattól bérelt lakás esetében - lakbérkiadáshoz a XI. kerületi lakcímén a kérelem benyújtásakor folyamatosan legalább tizenkét hónapja életvitelszerűen lakó nagykorú bérlő, tulajdonos, özvegyi jogon haszonélvező vagy albérlő jogosult, amennyiben a háztartásban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 78.375 Ft-ot, és családjához vagy háztartásához tartozó személyek közül senki nem rendelkezik olyan vagyonnal, amelynek együttes forgalmi értéke meghaladja az 5.700.000 Ft-ot. A támogatás folyósítása közvetlenül az érintett közüzemi szolgáltató, az Önkormányzat vagy - közös költségben megfizetett közüzemi szolgáltatás esetén - a közös költséget beszedő társasház részére történik.
Formanyomtatvány Újbudai lakásfenntartási támogatási kérelem 2017 Elérhető ide kattintva
Jogszabályi háttér 10/2015. (II. 25.) XI.ÖK rendelet:
Újbudai utazási támogatás
A támogatásra az a XI. kerületi lakcímén életvitelszerűen lakó szülő jogosult, akinek gyermeke esetében a köznevelési intézmény igazolja, hogy a tanuló lakóhelye és az intézmény távolsága indokolja a közösségi közlekedés használatát és a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 71.250 Ft-ot, és a családjához tartozó személyek közül senki nem rendelkezik olyan vagyonnal, amelynek együttes forgalmi értéke meghaladja az 5.700.000 Ft-ot. A támogatás félévenként, szeptembertől januárig és februártól júniusig állapítható meg.
Formanyomtatvány Rendszeres újbudai támogatás kérelem Elérhető ide kattintva
Jogszabályi háttér 10/2015. (II. 25.) XI.ÖK rendelet
Újbudai nevelési támogatás

A támogatásra jogosult a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló önkormányzati rendeletben a bölcsődei ellátás iránti kérelem elbírálása szempontjainak megfelelő, második életévét betöltött gyermek jogán, a gyermek harmadik életévének betöltéséig, vagy - amennyiben óvodai ellátása az Önkormányzat által fenntartott intézményben nem biztosított - a harmadik életévének betöltését követő nevelési év kezdő napjáig a XI. kerületi lakóhelyén életvitelszerűen tartózkodó szülő, ha a bölcsődei elhelyezést érintő kérelmére az intézményvezető nyilatkozik arról, hogy férőhelyet biztosítani nem tud, de a gyermeket várólistán tartja, továbbá a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 71.250 Ft-ot, és a gyermekek napközbeni ellátása keretében az Önkormányzat által fenntartott vagy támogatott férőhelyet - ideértve az időszakos gyermekfelügyeletet is - nem vesz igénybe.

A támogatás további feltétele, hogy a kérelmezőnek a támogatással nem érintett, nem tanköteles gyermeke a gyermekek napközbeni ellátása keretében az Önkormányzat által fenntartott vagy támogatott férőhelyen legfeljebb napi négy órát vehet igénybe, kivéve, ha mindkét szülő - vagy az egyedülálló szülő - aktív munkaviszonyban áll, valamit az, hogy a családjához tartozó személyek közül senki nem rendelkezik olyan vagyonnal, amelynek együttes forgalmi értéke meghaladja az 5.700.000 Ft-ot.

Formanyomtatvány Újbudai nevelési támogatás iránti kérelem 2015 Elérhető ide kattintva
Jogszabályi háttér 10/2015. (II. 25.) XI.ÖK rendelet

Újbudai időskorúak támogatása

A támogatásra jogosult - február hónapban hatezer forint, szeptember hónapban pedig kilencezer forint összegben - a XI. kerületi lakóhelyén a kérelem benyújtásakor legalább tizenkét hónapja életvitelszerűen lakó, hetvenötödik életévét betöltött kérelmező. Abban az esetben, amikor a kérelmező a XI. kerületben lakóhellyel rendelkezik, de nem a lakóhelyén, hanem egy szintén XI. kerületi tartózkodási címén lakik, a bejelentett tartózkodási hely is megalapozza az időskorúak támogatására való jogosultságot. A támogatásra való jogosultság további feltételeként a kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy jövedelme nem haladja meg a 199.500 Ft-ot.

Formanyomtatvány Újbudai időskorúak támogatása iránti kérelem Elérhető ide kattintva
A kitöltött formanyomtatvány 2018.01.01-től elektronikusan is benyújtható itt
Jogszabályi háttér 10/2015. (II. 25.) XI.ÖK rendelet

Újbudai gyermekétkeztetési támogatás

A támogatás a köznevelési intézményt látogató XI. kerületi gyermek törvényes képviselője kérelmére állapítható meg, amennyiben a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 71.250 Ft-ot, és a családjához tartozó személyek közül senki nem rendelkezik olyan vagyonnal, amelynek együttes forgalmi értéke meghaladja az 5.700.000 Ft-ot. A támogatás összegének kifizetése közvetlenül az étkeztetést nyújtó intézmény részére történik.

Formanyomtatvány Rendszeres újbudai támogatás kérelem Elérhető ide kattintva
Jogszabályi háttér 10/2015. (II. 25.) XI.ÖK rendelet

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
A gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága abban az esetben állapítható meg, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a 41.325 Ft-ot abban az esetben, ha a gyermeket egyedülálló szülő vagy más törvényes képviselő gondozza, a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy a gyermek huszonöt év alatti nagykorú és tanulmányokat folytat, valamin tizennyolcadik életévének betöltésekor jogosult volt a kedvezményre. Egyéb esetben a támogatás megállapításának jövedelmi feltétele, hogy a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem ne haladja meg a 38.475 Ft-ot. Az ellátás megállapításának további feltétele, hogy a család egyik tagja se rendelkezzen olyan vagyonnal, melyek értéke külön-külön számítva az 570.000 Ft-ot, vagy együtt számítva a 1.995.000 Ft-ot meghaladja.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után a gyermek családbafogadó gyámjául kirendelt hozzátartozó kiegészítő pénzbeli ellátásra jogosult, ha a gyermek tartására köteles, és nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban, időskorúak járadékában vagy olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozik.

Formanyomtatvány Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény kérelem Elérhető ide kattintva
Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény

Újbudai temetési támogatás

A támogatásra az a kérelmező jogosult, aki a temetés költségét viselte, és családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 99.750 Ft-ot.

Formanyomtatvány Rendkívüli újbudai támogatás kérelem Elérhető ide kattintva
Jogszabályi háttér 10/2015. (II. 25.) XI.ÖK rendelet

Újbudai életkezdési támogatás

A támogatásra jogosult a gyermek születésekor legalább két éve - a XI. kerületi lakóhelyén életvitelszerűen tartózkodó, a gyermeket saját háztartásában nevelő, szociálisan rászoruló szülő vagy törvényes képviselő a gyermek születésére tekintettel. Abban az esetben, amikor a kérelmező a XI. kerületben lakóhellyel rendelkezik, de nem a lakóhelyén, hanem egy szintén XI. kerületi tartózkodási címen lakik, a bejelentett tartózkodási hely is megalapozza az újbudai életkezdési támogatásra való jogosultságot. A támogatás megállapítása iránti kérelem a gyermek születését követő hat hónapon belül nyújtható be. A támogatás összege - amennyiben a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem a 71.250 Ft-ot nem haladja meg - 99.750 Ft, egyéb esetben 28.500 Ft.

Formanyomtatvány Újbudai életkezdési támogatás iránti kérelem Elérhető ide kattintva
Jogszabályi háttér 10/2015 (II. 25.) XI.ÖK rendelet

Rendkívüli újbudai támogatás

A támogatás átmeneti létfenntartási zavar esetén, különösen a gyermekneveléshez kapcsolódó kiadások vagy alkalomhoz kötődő váratlan kiadás céljára állapítható meg, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 71.250 Ft-ot. A támogatás egy családból csak egy személy részére állapítható meg. Egy család esetében, egy naptári éven belül legfeljebb négy alkalommal állapítható meg rendkívüli újbudai támogatás. A négy alkalom lejártát követően, továbbá a rendszeres újbudai támogatásban részesülő család részére a rendszeres támogatás folyósításával érintett hónapokban rendkívüli újbudai támogatás csak kórházi kezelés, a kérelmező sérelmére elkövetett bűncselekmény, közeli hozzátartozó halála, vagy elemi kár esetén és a rendszeres pénzellátás megállapításáig terjedő időszakban, továbbá a kérelmezőt életvitelében jelentősen akadályozó vagy hátrányt okozó, váratlan esemény bekövetkezte esetén állapítható meg.

Formanyomtatvány Rendkívüli újbudai támogatás kérelem Elérhető ide kattintva
Jogszabályi háttér 10/2015. (II. 25.) XI.ÖK rendelet

Újbudai tartozásrendezési támogatás

A Szociális és Egészségügyi Bizottság támogatást nyújthat a XI. kerületi lakcímén a kérelem benyújtásakor legalább 24 hónapja életvitelszerűen lakó nagykorú bérlő, tulajdonos vagy özvegyi jogon haszonélvező személy részére, a lakásfenntartással összefüggő költségek megfizetésében felmerülő tartozása rendezéséhez, legfeljebb kettőszázötvenezer forint összegben, ha a háztartásban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 71.250 Ft-ot, és a háztartáshoz tartozó személyek közül senki nem rendelkezik hatályos jogszabályban meghatározott szerinti vagyonnal. A kérelmezőnek vállalnia kell, hogy megfizeti a tartozás és az Önkormányzat által megállapított támogatás különbözetét. A támogatás további feltétele, hogy a kérelmező az Újbudai Humán Szolgáltató Központ Adósságkezelési Tanácsadó Szolgálatával előzetesen két hónap időtartamban együttműködjön. A támogatás folyósítása közvetlenül a tartozás jogosultja részére, az adós vállalt kötelezettsége teljesítését követően, egy összegben történik. A támogatás körébe a vezetékes gázdíjtartozás, az áramdíjtartozás, a távhő-szolgáltatási díjtartozás, a víz- és csatornahasználati díjtartozás, a szemétszállítási díjtartozás, a központi fűtési díjtartozás, a közösköltség-hátralék, az Önkormányzattal szemben fennálló lakbérhátralék - az egyes tartozások egybeszámításával - ötszázezer forint összeghatárig vonható be.

Formanyomtatvány Újbudai tartozásrendezési támogatás iránti kérelem Elérhető ide kattintva
Jogszabályi háttér 10/2015. (II. 25.) XI.ÖK rendelet

Újbudai gondozási támogatás

A támogatásra jogosult az a XI. kerületi lakcímén a kérelem benyújtásakor folyamatosan legalább tizenkét hónapja életvitelszerűen lakó Ptk. szerinti hozzátartozó, aki a Szociális Törvény szerinti ápolási díjra nem jogosult, és tizennyolcadik életévét betöltött, tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi és családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 71.250 Ft-ot, és családjához tartozó személyek közül senki nem rendelkezik olyan vagyonnal, amelynek együttes forgalmi értéke meghaladja az 5.700.000 Ft-ot. A támogatásra való jogosultsághoz szükséges, hogy a gondozott személy ápolási szükségletét az Újbudai Szociális Szolgálat szakvéleményében napi kettő órát meghaladó időtartamban állapítsa meg.

Formanyomtatvány Újbudai gondozási támogatás iránti kérelem 2017 Elérhető ide kattintva
Jogszabályi háttér 10/2015. (II. 25.) XI.ÖK rendelet

Újbudai gyógyszertámogatás

A támogatásra jogosult a XI. kerületi lakcímén a kérelem benyújtásakor folyamatosan legalább tizenkét hónapja életvitelszerűen lakó kérelmező, ha családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a 71.250 Ft-ot, fokozottan rászoruló kérelmező esetében a 85.500 Ft-ot, hetvenöt év feletti, egyedülálló kérelmező esetében pedig a 99.750 Ft-ot nem haladja meg, amennyiben a háziorvos által igazolt gyógyszerköltség viselése aránytalan megterhelést jelent jövedelméhez képest. A támogatás megállapításának további feltétele, hogy a kérelmező családjához tartozó személyek közül senki ne rendelkezzen olyan vagyonnal, amelynek együttes forgalmi értéke meghaladja az 5.700.000 Ft-ot Nem jogosult rendszeres gyógyszertámogatásra a közgyógyellátásban részesülő személy.

Formanyomtatvány Rendszeres újbudai támogatás kérelem Elérhető ide kattintva
Jogszabályi háttér 10/2015. (II. 25.) XI.ÖK rendelet

Szén-monoxid-jelző készülékre való jogosultság

Az Önkormányzat által biztosított szén-monoxid-jelző készülékre való jogosultság állapítható meg azon kérelmező részére, aki abban a lakásban, melyre a jogosultságot igényli, bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és életvitelszerűen ezen a lakcímen él, továbbá a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 99.750 Ft-ot.

Formanyomtatvány Szén-monoxid-jelző készülékre való jogosultság Elérhető ide kattintva
Jogszabályi háttér 10/2015. (II. 25.) XI.ÖK rendelet

Újbudai képességfejlesztési támogatás

A támogatásra jogosult a gyermek hetedik életévének betöltéséig az Önkormányzat közigazgatási területén lakcímmel rendelkező szülő, amennyiben gyermeke az illetékes szakértői bizottság szakvéleményével kijelölt intézményben speciális fejlesztésben részesül és az Önkormányzat által fenntartott bölcsődében vagy óvodában fejlesztése nem biztosítható, továbbá a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 78.375 Ft-ot.

    

Szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyek
Ügyintéző Brucknerné Dóczi Andrea doczi.andrea@ujbuda.hu +361 372 3431
Ügyintézési helyszín 1113 Budapest, Zsombolyai utca 4. 1. em. 108.
Tájékoztatás Újbudai Idősek Háza felvételi kérelméhez      

Az Újbudai Idősek Háza (1115 Budapest, Fraknó utca 7.) a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (1113 Budapest, Bocskai út 39-41.) fenntartásában működő intézmény, amely tartós bentlakást nyújtó idősotthon. Az intézménybe történő felvételt azok a nyugdíjkorhatárt betöltött illetve 18 év feletti legalább 67,5 %-ban megrokkant személyek kérhetik, akik rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényelnek, de önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képesek továbbá pszichiátriai és szenvedélybetegségben nem szenvednek. Az intézményben a férőhelyre való felvételkor egy, illetve kétszemélyes elhelyezésre van lehetőség. A férőhelyre való felvételkor egyszeri hozzájárulás megfizetése szükséges. Ezen felül havi gondozási díjat kell fizetni, mely magába foglalja a huszonnégyórás nővérszolgálatot, napi háromszori étkezést (szakorvosi javaslatra diéta biztosított), orvosi ellátást, takarítást, a ruházat és textíliák tisztítását, csoportos gyógytornát és a kulturális programokat.

A kérelem benyújtása után a kérelmezőnél előgondozást végez az intézmény, melynek során sor kerül a gondozási szükséglet vizsgálatára. Felvételi beutalásra azon igénylők esetében van lehetőség, akinek a gondozási szükséglete a III. fokozatot eléri vagy beutalható egyéb körülmény (80 év feletti, egyedül él) alapján is.

Jogszabályi háttér 1993. évi III. törvény; 36/2007. (XII.22.) SZMM rendelet; 52/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet
Formanyomtatvány Kérelem és adatlap az Újbudai Idősek Házába történő határozatlan idejű felvételhez Elérhető ide kattintva
Végrehajtási ügyek
Ügyintéző: Lukács Judit +361 372 3425 lukacs.judit@ujbuda.hu
Tájékoztatás a segítségnyújtás lehetőségeiről:

- jogi és adósságkezelési tanácsadás;

- lakhatási formák felkutatása;

- rászoruló személyek támogatása.

Jogszabályi háttér:

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvénynek az ingatlan lefoglalásáról szóló 138. § (2), 154/A. § (11) bekezdése és a 141. §.

A 2020. január 1. napjától a települési önkormányzat jegyzőjének feladat- és hatáskörébe került gyámhatósági ügyek:
Ügyintéző: Ilyés Irén Ildikó +361 372 4595 ilyes.iren@ujbuda.hu
Tájékoztatás:

2020. január 1. napjától az alábbi gyermekvédelmi és gyámügyi ügykörök kerültek át a települési önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe:

• Családvédelmi koordináció;

• Igazolás kiadása arról, hogy a gyermek tekintetében az anyakönyvbe bejegyzett apa vagy anya képzelt személy;

• Gyermek nevének megállapítása;

• Előzetes gyámnevezés, gyámságból kizárás;

• Képzelt szülő adatainak megállapítása;

• Tájékoztatás rendezetlen családi jogállás kezeléséről.

Jogszabályi háttér: A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat - és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyár.) és a Gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyer.)

a) Családvédelmi koordináció:

2020. január 1. napjától a Gyár. 1/A. §-a szerint a családvédelmi koordinációért felelős szervként a települési önkormányzat jegyzője került kijelölésre. A családvédelmi koordinációval kapcsolatos feladatokat a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. törvény 2 - 4. §- a tartalmazza.

A családvédelmi koordinációs szerv a hozzátartozók közötti erőszak kezelésével kapcsolatos feladatot lát el, ennek keretében a családvédelmi koordinációért felelős szerv:

- meghallgatja a bántalmazottat, majd a bántalmazót;

- tájékoztatást ad a bántalmazottnak a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható intézkedésekről, a bántalmazottat megillető jogosultságokról, a család és gyermekek védelmét szolgáló szociális intézményrendszerről és szolgáltatásokról, valamint arról, hogy a hozzátartozók között erőszak miatt helye van-e büntető- vagy szabálysértési eljárás megindításának, továbbá a hamis vád következményeiről;

- tájékoztatja a bántalmazottat és a bántalmazót az igénybe vehető terápiás kezelésekről és más segítségnyújtási, konfliktuskezelő lehetőségekről.

Illetékesség: Budapest Főváros XI. kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Jegyzője az illetékes, ha a bántalmazott állandó lakóhelye a XI. kerületben van.
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

• személyi igazolvány, útlevél vagy jogosítvány;

• lakcímet igazoló hatósági igazolvány.

b) Igazolás kiadása arról, hogy a gyermek tekintetében az anyakönyvbe bejegyzett apa vagy anya képzelt személy:

Képzelt anya megállapításakor a jegyző a hazai anyakönyvezést végző hatóság megkeresésére a külföldön született és honosított gyermek vagy nagykorú személy számára, és az anya adatai nélkül anyakönyvezett személy számára képzelt személyt állapít meg anyaként.

A települési önkormányzat jegyzője a szülő vagy más törvényes képviselő kérelmére igazolást állít ki arról, hogy a gyermek tekintetében az anyakönyvbe bejegyzett apa vagy anya képzelt személy.

Illetékesség: Budapest Főváros XI. kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Jegyzője az illetékes, ha a bántalmazott állandó lakóhelye a XI. kerületben van.
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

• személyi igazolvány, útlevél vagy jogosítvány;

lakcímet igazoló hatósági igazolvány.

c) A gyermek családi és utónevének megállapítása:

A gyermek nevét a települési önkormányzat jegyzője állapítja meg, ha a szülői felügyeletet közösen gyakorló szülők a gyermek családi és utónevének meghatározásával kapcsolatos megállapodásukat az anyakönyvvezető felhívásától számítva harminc napon belül nem jelentik be, vagy a gyermek mindkét szülője ismeretlen.
Illetékesség: Budapest Főváros XI. kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Jegyzője az illetékes, ha a szülő állandó lakóhelye a XI. kerületben van.
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

• személyi igazolvány, útlevél vagy jogosítvány;

lakcímet igazoló hatósági igazolvány.

d) Gyámnevezés, gyámságból való kizárás:

A jegyzői gyámhatóság feladatkörébe került 2020. január 1. napjától a gyámnevezésről, illetve a gyámságból való kizárásról szóló jegyzőkönyv felvétele, melynek tartalmát a Gyer. 26/C. § (1) bekezdése határozza meg.

Abban az esetben, ha a nyilatkozat megtételét követően a szülő lakóhelye megváltozik, a települési önkormányzat jegyzője a gyámnevezést tartalmazó vagy a gyámságból kizáró jognyilatkozatról felvett jegyzőkönyv egy példányát megküldi az illetékessé vált települési önkormányzat jegyzőjének.

Illetékesség: Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Jegyzője az illetékes, ha a szülő állandó lakóhelye a XI. kerületben van.
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

• személyi igazolvány, útlevél vagy jogosítvány;

• lakcímet igazoló hatósági igazolvány;

gyermek születési anyakönyvi kivonata.

e) Az ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatainak megállapítása:

A Gyer. 60. § (1) bekezdése alapján az anya a települési önkormányzat jegyzőjénél kezdeményezheti, hogy a születési anyakönyvbe kiskorú gyermeke apjaként képzelt személyt jegyezzenek be. Az anya a képzelt személy apaként való bejegyzésére irányuló eljárás során dönthet arról, hogy a gyermek a továbbiakban a képzelt apa családi nevét viseli. Erre vonatkozó nyilatkozata hiányában a gyermek az anya családi nevét viseli tovább.

A Gyer. 60. § (2) bekezdése szerint, ha nincs olyan személy, akit a gyermek apjának kell tekinteni, a gyermek a nagykorúvá válását követően kérheti, hogy a születési anyakönyvbe - ha arra korábban nem került sor - apjaként képzelt személyt jegyezzenek be, és kezdeményezheti a korábban bejegyezett képzelt apa nevének törlését is. Ebben az esetben arról is nyilatkozhat, hogy a továbbiakban viselni kívánja - e a képzelt apa családi nevét.

A nagykorúvá válást követően maga a gyermek jogosult a kérelem benyújtására, bármikor, feltéve, hogy nincs olyan személy, akit apának kell tekinteni. A nagykorúvá vált gyermek kérheti továbbá a korábban bejegyzett képzelt apa nevének és adatainak törlését, valamint nyilatkozhat arról, hogy a továbbiakban viselni kívánja-e a képzelt apa családi nevét.

A kérelem benyújtására az apa adatai nélkül anyakönyvezett kiskorú gyermek esetén az anya jogosult, kivéve, ha az apaság megállapítása iránt per van folyamatban, illetve a gyermek örökbefogadásának engedélyezése iránt eljárás van folyamatban.

Az anya kérelméről jegyzőkönyvet kell felvenni, melynek tartalmát a Gyer. 61. § (1) bekezdése tartalmazza.

Képzelt anya megállapításakor a jegyző a hazai anyakönyvezést végző hatóság megkeresésére a külföldön született és honosított gyermek vagy nagykorú személy számára, és az anya adatai nélkül anyakönyvezett személy számára képzelt személyt állapít meg anyaként.

A települési önkormányzat jegyzője a szülő vagy más törvényes képviselő kérelmére igazolást állít ki arról, hogy a gyermek tekintetében az anyakönyvbe bejegyzett apa vagy anya képzelt személy.

Illetékesség:

Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Jegyzője az illetékes, ha a szülő állandó lakóhelye a XI. kerületben van.
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

• személyi igazolvány, útlevél vagy jogosítvány

lakcímet igazoló hatósági igazolvány

f) Családi jogállás rendezése:

Apa adatai nélkül anyakönyvezett gyermek születése esetén a Gyer. 54. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat jegyzője feladatkörébe tartozik az anya tájékoztatása az alábbiakról:

- a gyermek érdekében a családi jogállás rendezése milyen módon biztosítható, és

- a kiskorú apa apai elismerő nyilatkozatának felvételére a Gyár. 22. § (2) bekezdés b) pontja alapján bármely gyámhivatal illetékes, valamint, hogy az apai elismerő nyilatkozatot anyakönyvvezető, bíróság vagy közjegyző előtt is meg lehet tenni, ha van olyan férfi, aki a gyermeket magáénak elismeri.

Illetékesség: Budapest Főváros XI. kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Jegyzője az illetékes, ha az anya állandó lakóhelye a XI. kerületben van.
Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

• A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat - és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet;

• A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet;

• Hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. törvény;

• A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.

Az eljárások illetékmentesek, eljárási díj nincs, az eljárások költségeit az eljáró szerv viseli.Újbudai tartozásrendezési támogatás
Ügyintézéshez
szükséges
dokumentumok
a nyomtatványon feltüntetett igazolások
a nyomtatvány ide kattintva érhető el.
Ügyintéző Udud Melinda udud.melinda@ujbuda.hu
+361 372 3410
Ügyintézési helyszín 1113 Budapest, Zsombolyai utca 4. 1. em. 106.
Köztemetés
Ügyintézők Tokainé Babolcsai Piroska babolcsai.piroska@ujbuda.hu +36 70 684 7255
Udud Melinda udud.melinda@ujbuda.hu +361 372 3410
Ügyintézési helyszín 1113 Budapest, Zsombolyai utca 4. 1. em. 106.

LEGFRISSEBB
×