Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
október 18. csütörtök, Lukács

Előterjesztés és meghívó a 2017.12.19-ei rendes testületi ülésre

Előterjesztés és meghívó a 2017.12.19-ei rendes testületi ülésre

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

Képviselő-testület rendes ülés - 2017. december 19. 09:00


Napirend

Nyilvános ülés
1. Településképi arculati kézikönyv elfogadása, a településkép védelméről szóló rendelet megalkotása és a tervtanácsi rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
2. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
3. Önkormányzati hatósági ügyben hozott döntések végrehajtásának foganatosításáról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
4. A fás szárú növények védelméről szóló rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
5. A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
6. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelet újraalkotása
Előterjesztő: dr. Molnár László, alpolgármester;
7. Humánerő-gazdálkodással összefüggő döntés
Előterjesztő: dr. Molnár László, alpolgármester;
8. A Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodásának elfogadása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
9. Pénzeszköz átvételére vonatkozó döntés
Előterjesztő: dr. Molnár László, alpolgármester;
10. Szent Kristóf Újbudai Szakrendelő és Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megbízása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
11. Javaslat a Polgármester 2017. év II. félévének céljutalmára
Előterjesztő: Nagyné Antal Anikó, bizottsági elnök;
12. Újbuda Önkormányzatának 2018. évi belső ellenőrzési terve
Előterjesztő: Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna, jegyző;
13. Javaslat a 30/2010. (VI. 4.) Főv. kgy. rendelet módosítására a budai kerületek várakozási övezetei díjfizetési időszakának megváltoztatására
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
14. A Villányi út - Bartók Béla út - vasútvonal által határolt és a Gellérthegyi tömb díjfizető övezetbe vonása és a fővárosi tulajdonban lévő utakon díjszedés bevezetése
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
15. Lágymányosi-öböl KÉSZ szerinti telekalakítással érintett közterületek forgalomképességének megváltoztatása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
16. Együttműködési megállapodás és Költségviselési megállapodás megkötése az Állami Egészségügyi Ellátó Központtal az Egészséges Budapest Program keretében
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
17. Újbuda Önkormányzata 2016-2020 évi Kerületi Esélyegyenlőségi Program 2017. évi felülvizsgálati dokumentumának elfogadása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
18. Javaslat a Képviselő-testület 2018. I. félévi üléstervére
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
19. A Játszva, Sportolva Megelőzni Alapítvánnyal kötött stratégiai együttműködési megállapodás módosítása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
20. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
21. Jegyzői beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna, jegyző;
Zárt ülés
22. Szociális ügyek elbírálása
Előterjesztő: Haidar Norbert, bizottsági elnök;
23. Ellátási szerződés megkötése fogyatékos személyek otthona feladat ellátására
Előterjesztő: dr. Molnár László, alpolgármester;
LEGFRISSEBB
×