Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
július 16. kedd, Valter

Budapest Fõváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Jegyzője BELSŐ ELLENŐR VEZETŐT keres

A pályázatot Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal jegyzőjéhez címezve a Humánpolitikai Csoporthoz kell benyújtani.

Beadási határidő: 2011-08-18

Pályázatot kiíró: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Jegyzője

Pályázat leírása:

PÁLYÁZAT

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Jegyzője
BELSŐ ELLENŐR VEZETŐT keres


A meghirdető szerv: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

A meghirdetett munkahely, beosztás: Belső Ellenőrzés
1 fő belső ellenőr vezető határozatlan időre hat hónapos próbaidővel

Alkalmazási feltételek és szakmai követelmények:

  • magyar állampolgárság,
  • büntetlen előélet,
  • cselekvőképesség,
  • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

képesítési előírás: a 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet I. sz. mellékletének 3. pontja szerinti I. besorolási osztályban meghatározott végzettség: szakirányú felsőfokú iskolai végzettség (közgazdasági, jogi, államigazgatási), vagy más felsőfokú iskolai végzettség esetén a következő képesítések valamelyikével rendelkezik: okleveles pénzügyi revizori, pénzügyi-számviteli szakellenőri, okleveles könyvvizsgálói, költségvetési ellenőri, mérlegképes könyvelői, illetve azzal egyenértékű képesítés, a Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezete okleveles belső ellenőri képesítése, okleveles informatikai rendszer ellenőr, közigazgatási gazdálkodási és ellenőrzési szakértő.

  • Legalább öt éves jogviszony megléte ellenőrzési, költségvetési, pénzügyi vagy számviteli munkakörben.
  • Költségvetési szerveknél belső ellenőrzési tevékenység végzéséhez szükséges miniszteri engedély (regisztrált belső ellenőr) megléte az Áht. 121/D. § (1) bekezdése szerint vagy
  • a pályázók vállalják a regisztrálást és rendelkeznek az ahhoz szükséges végzettséggel és gyakorlattal.
  • A Ktv. 21 §-a szerinti összeférhetetlenségnek való megfelelés és az erről szóló nyilatkozat megtétele.


Feladatai:
- Vonatkozó jogszabályok, a nemzetközi belső ellenőrzési standardok, a módszertani útmutatók és a Belső Ellenőrzési Kézikönyv szerinti belső ellenőrzések elvégzése.
- A belső kontrollrendszer működésének és jogszabályi megfelelésének vizsgálata, elemzése és értékelése.
- Javaslattétel a belső kontrollrendszer javítása, továbbfejlesztése érdekében.
- A vizsgált folyamatokkal kapcsolatos megállapítások, ajánlások és értékelések elkészítése.
- Szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer- és teljesítmény-ellenőrzések, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi vizsgálatok elvégzése.
- Ajánlások és javaslatok megfogalmazása a kockázati tényezők megszüntetése és kiküszöbölése érdekében.
- Az éves ellenőrzési munkaterv elkészítése.
- A Belső Ellenőrzési Csoport vezetése.

Előnyök az elbírálásnál:
- Belső ellenőri tevékenység körében szerzett legalább öt éves szakmai tapasztalat.
- Önkormányzati vagy egyéb költségvetési területen szerzett legalább két éves gyakorlat.
- Közigazgatási szakvizsga.
- Jó kommunikációs és problémamegoldó képesség.
- Magas szintű írásbeli kifejező készség.
- Felhasználói szintű számítógépes ismeretek (word, excel).

Illetmény és egyéb juttatás:
A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) előírásai szerint.


A jelentkezéseket

- írásban, szakmai önéletrajzzal (munkahelyek, szakmai tevékenység ismertetésével),
- költségvetési belső ellenőri regisztrációt rögzítő határozat másolata vagy a regisztrációs kérelem benyújtásához szükséges feltételeket igazoló okmányok másolatai,
- hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatait a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetőek, illetve azokat a pályázat elbírálásánál részt vevők megismerhetik,
- az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolatával, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (másolat, vagy igazolás) csatolásával.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal jegyzőjéhez címezve a Humánpolitikai Csoporthoz kell benyújtani dupla zárt borítékban a külső borítékot címezve, feltüntetve a "Belső ellenőr vezető" jeligét. Cím: 1113 Budapest, Bocskai út 39-41.


A pályázat beérkezésének határideje:
2011. augusztus 18.
Pályázat elbírálásának határideje: 2011. augusztus 26.
Állás betöltésnek időpontja: 2011. szeptember 01.

A pályázatok elbírálásáról bizottság dönt.

Érdeklődni lehet:
a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Jegyzői Osztály Humánpolitikai Csoportjánál (Pribanics Andrásnál 3811-344) telefonon.

 

Pályázat célközönsége: Minden, a pályázatban leírt feltételeknek megfelelő személy