Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
július 2. csütörtök, Ottó

Pályázati felhívás 12 felnõtt háziorvosi praxis betöltésére

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata pályázatot hirdet 2008. július 1-től kialakításra kerülő 12 felnőtt háziorvosi praxis betöltésére. Az újonnan kialakításra kerülő praxisok lakosságszáma kevesebb, mint 1500 fő.

Beadási határidő: 2008-02-29

Pályázatot kiíró: Újbuda Önkormányzata

Pályázat leírása:

Pályázati felhívás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata pályázatot hirdet 2008. július 1-től kialakításra kerülő 12 felnőtt háziorvosi praxis betöltésére. Az újonnan kialakításra kerülő praxisok lakosságszáma kevesebb, mint 1500 fő.

Az ellátandó területek Újbuda közigazgatási határán belül az alábbi orvosi rendelők vonzáskörzetébe tartozó, 70-től 81. sorszámú körzetek. (Az utcajegyzék a Polgármesteri Hivatalban megtekinthető.)


Praxisok:

Érdi u. 2. orvosi rendelő vonzáskörzete: 2 praxis

Albertfalva u. 3. orvosi rendelő vonzáskörzete: 3 praxis

Bazsalikom u. 60. orvosi rendelő vonzáskörzete: 1 praxis

Gazdagréti tér 1. orvosi rendelő vonzáskörzete: 4 praxis

Sasadi út 13. orvosi rendelő vonzáskörzete: 2 praxis

Ezen pályázat nem érinti a jelenleg már működő felnőtt háziorvosi praxisokat.Pályázhat az az orvos, aki szakirányú egyetemi diplomával, képesítéssel, és a pályázatban valamint a jogszabályokban előírt alapfeltételekkel rendelkezik, továbbá a praxist vállalkozói formában akarja betölteni.

1) A pályázat alapfeltételei

a) Személyi feltételek:

a pályázó orvos megfelelő szakképzettsége

szakképzett asszisztens foglalkoztatásának vállalása

b) Jogszabályban rögzített alapfeltételek:

A pályázó megfelel a

a 2000. évi II. törvény,

a 18/2000.(II. 25.) Korm. rendelet,

a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet, illetve

a 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet előírásainak,

rendelkezik működtetési joggal, továbbá az ÁNTSZ részéről a működési engedély megadásának feltételeivel,

biztosítja a rendelő takarítását, a veszélyes hulladék tárolását és elszállítását, az ingatlan higiénéjét az ÁNTSZ előírásai szerint,

büntetlen előéletű.

2) A pályázat elbírálása során előnyt jelentő szempontok:

Ha a pályázó vállalja, hogy saját tulajdonú ingatlanban, vagy az Önkormányzattól, vagy mástól bérelt ingatlanban kívánja a praxist működtetni, és

az egyes közművekkel közvetlenül köt szerződést, és így a rezsit közvetle- nül oda fizeti,

a rendelőt az ÁNTSZ előírásainak megfelelően felszereli és berendezi, és

vállalja a berendezés és felszerelés felújítását és karbantartását,

az Újbuda Önkormányzata által elfogadott Egészségügyi Stratégiában megfogalmazottak megvalósításában történő részvételt.

az alapellátásban dolgozó felnőtt háziorvosoknak az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által előírt és finanszírozott prevenciós feladatokon felüli, és az alapellátási szakma gyakorlójától elvártat meghaladó, elsődleges és másodlagos prevenciós feladatok szervezését,

Újbuda Önkormányzata és intézményei által szervezett Egészségnapokon és szűrőnapokon való részvételt,

raxisközösségben végzendő tevékenységet,

a praxis területén tevékenykedő házi gyermekorvossal való szoros munkakapcsolat működtetését a praxis körzetében lakó, a 14-18 év közötti korosztály megismerése és zökkenőmentes átvétele érdekében.

3) Pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:

kitöltött és aláírt adatlap,

három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

részletes szakmai önéletrajz,

orvosi diplomát és szakirányú végzettséget igazoló okirat hiteles másolata,

a Közép-Magyarországi Regionális ÁNTSZ-től a működtetési jogra vonatkozó előzetes engedély,

vállalkozói igazolvány, vagy a Cégbírósági bejegyzésről szóló igazolás,

a pályázó nyilatkozata arról, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalásakor nyílt vagy zárt ülést kér,

a pályázó nyilatkozata arról, hogy a fent felsorolt, előnyt jelentő feltételek közül mit vállal.

4.) A kiíró kéri a pályázót vállalkozása gazdasági formájának és üzleti tervének bemutatására.

A pályázat benyújtási határideje: 2008. február 29.

Helye: Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Molnár Gyula polgármester titkársága, 1113 Budapest XI., Zsombolyai u. 5.

Az elbírálás határideje: a benyújtási határidő lejártát követő 30 napon belül.

További tájékoztatást kérni, és az utcajegyzéket megtekinteni, Dr. Gosztonyi Juditnál (telefon: 372 3414) lehet.


Molnár Gyula
polgármester

A pályázati lap itt is megtekinthető.

 

Pályázat célközönsége: Minden, a pályázatban leírt feltételeknek megfelelő személy

LEGFRISSEBB
×