Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
március 29. szerda, Aguszta

Újbuda Jegyzője ÉPÍTÉSI ÜGYINTÉZŐT keres

A pályázatot Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal jegyzőjéhez címezve a Humánpolitikai Csoporthoz kell benyújtani "építési ügyintéző határozatlan idő" jeligét. Cím: 1113 Budapest, Bocskai út 39-41. E-mailen: allaspalyazat@ujbuda.hu

Beadási határidő: 2014-01-26

Pályázatot kiíró: Újbuda Önkormányzatának Jegyzője

 

 

Pályázat leírása:

PÁLYÁZAT

Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatalának Jegyzője ÉPÍTÉSI ÜGYINTÉZŐT KERES

A meghirdető szerv:
Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal
    1113 Budapest Bocskai út 39-41.

A meghirdetett munkahely, beosztás:     Hatósági Igazgatóság Építési Osztály
1 fő építési ügyintéző határozatlan időre hat hónapos próbaidővel

Alkalmazási feltételek és szakmai követelmények:

•    magyar állampolgárság,
•    büntetlen előélet,
•    cselekvőképesség,
•    vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
•    képesítési előírás: a 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet I. számú mellékletének 4. pontja szerinti I. besorolási osztályban:: jogász szakképzettség a döntés-előkészítő és a döntéshozó munkakör kivételével; egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség vagy aki ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettséggel rendelkezik; építészmérnöki alapképzési szak építész, épületszerkezeti konstruktőr vagy magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, vagy aki ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettséggel rendelkezik, tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki mesterképzési szakon, osztatlan képzésben építész mesterképzési szakon szerzett szakképzettség vagy aki ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettséggel rendelkezik.

Feladatai:
•    elkészíti a határozat-, intézkedés-, levél-, beszámoló-, tájékoztató tervezeteket,
•    nyilvántartja a területére vonatkozó, jogszabályban meghatározott adatokat.

Előnyök az elbírálásnál:
•    államigazgatásban szerzett minimum egy éves szakmai gyakorlat,
•    jó kommunikációs és problémamegoldó képesség,
•    magas szintű írásbeli kifejező készség,
•    felhasználói szintű számítógépes ismeretek (word, excel).

Illetmény és egyéb juttatás:
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) előírásai szerint. A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 15/2013. számú Jegyzői intézkedése az egységes közszolgálati szabályzatról.

A jelentkezéseket
•    írásban, szakmai önéletrajzzal (munkahelyek, szakmai tevékenység ismertetésével),
•    az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolatával, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (másolat, vagy igazolás) csatolásával.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal jegyzőjéhez címezve a Humánpolitikai Csoporthoz kell benyújtani "építési ügyintéző határozatlan idő" jeligét. Cím: 1113 Budapest, Bocskai út 39-41.
E-mailen: allaspalyazat@ujbuda.hu

A pályázat beérkezésének határideje:  2014. január 26.
Pályázat elbírálásának határideje:        2014. február 12.
Állás betöltésnek várható időpontja:     2014. február 17.

A pályázatok elbírálásáról bizottság dönt.

Érdeklődni lehet:
a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Hatósági Igazgatóság Építési Osztályán  (Bor Évánál 06 1 3724-627) telefonon.

Pályázat célközönsége: Minden a pályázati feltételeknek megfelelő személy