Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
július 6. hétfő, Csaba

Újbuda Önkormányzata pályázatot hirdet 12 felnőtt háziorvosi praxis betöltésére

Pályázhat az az orvos, aki szakirányú egyetemi diplomával, képesítéssel, és a pályázatban valamint a jogszabályokban előírt alapfeltételekkel rendelkezik, továbbá a praxist vállalkozói formában akarja betölteni.

Beadási határidő: 2008-02-29

Pályázatot kiíró: Újbuda Önkormányzata

Pályázat leírása:

Pályázati felhívás Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata pályázatot hirdet 2008. július 1-től kialakításra kerülő 12 felnőtt háziorvosi praxis betöltésére. Az újonnan kialakításra kerülő praxisok lakosságszáma kevesebb, mint 1500 fő.

Az ellátandó területek Újbuda közigazgatási határán belül az alábbi orvosi rendelők vonzáskörzetébe tartozó, 70-től 81. sorszámú körzetek. (Az utcajegyzék a Polgármesteri Hivatalban megtekinthető.)

Érdi u. 2. Orvosi rendelő 2 praxis,

Albertfalva u. 3. Orvosi rendelő 3 praxis,

Bazsalikom u. 60. Orvosi rendelő 1 praxis,

Gazdagréti tér 1. Orvosi rendelő 4 praxis,

Sasadi út 13. Orvosi rendelő 2 praxis,

Pályázhat az az orvos, aki szakirányú egyetemi diplomával, képesítéssel, és a pályázatban valamint a jogszabályokban előírt alapfeltételekkel rendelkezik, továbbá a praxist vállalkozói formában akarja betölteni.

1) A pályázat alapfeltételei

a) Személyi feltételek:

a pályázó orvos megfelelő szakképzettsége

szakképzett asszisztens foglalkoztatásának vállalása

b) Jogszabályban rögzített alapfeltételek:

A pályázó megfelel a

a 2000. évi II. törvény,

a 18/2000.(II. 25.) Korm. rendelet,

a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet, illetve

a 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet előírásainak,

rendelkezik működtetési joggal, továbbá az ÁNTSZ részéről a működési engedély megadásának feltételeivel,

biztosítja a rendelő takarítását, a veszélyes hulladék tárolását és elszállítását, az ingatlan higiénéjét az ÁNTSZ előírásai szerint,

büntetlen előéletű.

2) A pályázat elbírálása során előnyt jelentő szempontok:

Ha a pályázó vállalja, hogy saját tulajdonú ingatlanban, vagy az Önkormányzattól, vagy mástól bérelt ingatlanban kívánja a praxist működtetni, és az egyes közművekkel közvetlenül köt szerződést, és így a rezsit közvetlenül oda fizeti,

a rendelőt az ÁNTSZ előírásainak megfelelően felszereli és berendezi, és vállalja a berendezés és felszerelés felújítását és karbantartását,

az Újbuda Önkormányzata által elfogadott Egészségügyi Stratégiában megfogalmazottak megvalósításában történő részvételt.

az alapellátásban dolgozó felnőtt háziorvosoknak az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által előírt és finanszírozott prevenciós feladatokon felüli, és az alapellátási szakma gyakorlójától elvártat meghaladó, elsődleges és másodlagos prevenciós feladatok szervezését,

Újbuda Önkormányzata és intézményei által szervezett Egészségnapokon és szűrőnapokon való részvételt,

praxisközösségben végzendő tevékenységet,

a praxis területén tevékenykedő házi gyermekorvossal való szoros munkakapcsolat működtetését a praxis körzetében lakó, a 14-18 év közötti korosztály megismerése és zökkenőmentes átvétele érdekében.

3) Pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:

kitöltött és aláírt adatlap,

három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

részletes szakmai önéletrajz,

orvosi diplomát és szakirányú végzettséget igazoló okirat hiteles másolata,

a Közép-Magyarországi Regionális ÁNTSZ-től a működtetési jogra vonatkozó előzetes engedély,

vállalkozói igazolvány, vagy a Cégbírósági bejegyzésről szóló igazolás,

a pályázó nyilatkozata arról, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalásakor nyílt vagy zárt ülést kér,

a pályázó nyilatkozata arról, hogy a fent felsorolt, előnyt jelentő feltételek közül mit vállal.

4.) A kiíró kéri a pályázót vállalkozása gazdasági formájának és üzleti tervének bemutatására.

A pályázat benyújtási határideje: 2008. február 29.

Helye: Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Molnár Gyula polgármester titkársága, 1113 Budapest XI., Zsombolyai u. 5.

Az elbírálás határideje: a benyújtási határidő lejártát követő 30 napon belül.

További tájékoztatást kérni, és az utcajegyzéket megtekinteni,

Dr. Gosztonyi Juditnál (telefon: +361 372-3414) lehet.

Molnár Gyula

polgármester

 

Pályázat célközönsége: Minden, a pályázat követelményeinek megfelelő személy

LEGFRISSEBB
×