Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
augusztus 7. péntek, Ibolya

Újbuda Önkormányzata pályázatot hirdet az Albertfalvi Közösségi Ház igazgatói megbízására

A pályázatot Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Humánszolgálati Igazgatóság - Oktatási és Kulturális Osztályra lehet benyújtani

Beadási határidő: 2010-04-20

Pályázatot kiíró: Újbuda Önkormányzata

Pályázat leírása:

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a 150/1992 (XI.20.) Kormányrendelet rendelkezései szerint

pályázatot hirdet az Albertfalvi Közösségi Ház (1116 Budapest, Gyékényes u. 45-47.) igazgatói (magasabb vezetői) megbízására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2010. augusztus 1.

A vezetői megbízás időtartama: határozott idejű megbízás, amely 5 évre, 2015. július 31-ig szól.

A munkavégzés helye: Budapest XI. kerület, Gyékényes u. 45-47.

Illetmény, pótlékok és juttatások: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a 150/1992 (XI.20.) Kormányrendelet rendelkezései szerint.

Képesítési feltételek:

a/ - szakirányú egyetemi végzettség, vagy - nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, vagy - főiskolai közművelődési képzettség,

b./ legalább 5 éves szakmai gyakorlat, továbbá

c./ kiemelkedő szakmai tevékenység.

Csatolandó:

- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

- szakmai önéletrajz,

- az intézmény tevékenységére és gazdálkodására vonatkozó részletes szakmai vezetői program,

- az iskolai végzettséget igazoló oklevél hiteles másolata,

- az eltöltött munkaviszonyokat tartalmazó hiteles munkáltatói igazolások,

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatban foglalt személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik,

- nyilatkozat a 2007. évi CLII. törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.

A pályázat beadási határideje: 2010. április 20.

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot 1 példányban kinyomtatva, mellékletekkel együtt, valamint CD-R lemezen az anyaghoz csatolva kérjük beadni.

Postai úton: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 1518 Budapest, Pf. 10.

Személyesen az alábbi címen: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Humánszolgálati Igazgatóság - Oktatási és Kulturális Osztály 1113 Budapest, Zsombolyai u. 4. IV. em. 405.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A felkért szakértői bizottság és a kerületi Kulturális Bizottság javaslata alapján Újbuda Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 20.

További információ és felvilágosítás:

Oktatási és Kulturális Osztály - Szebeni Dóra 1113 Bp., Zsombolyai u. 4. IV. em. 405., tel.: 06/1/3723-468

A munkáltatóval kapcsolatban további információ a old.ujbuda.hu honlapon található.

 

Pályázat célközönsége: Minden, a pályázatban leírt feltételeknek megfelelő személy

LEGFRISSEBB
×