Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
szeptember 18. péntek, Diána

Újbuda Önkormányzata PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZŐT keres

A jelentkezéseket Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal jegyzőjéhez címezve a humánpolitikai szervezethez kell benyújtani

Beadási határidő: 2009-11-13

Pályázatot kiíró: Újbuda Önkormányzatának Jegyzője

Pályázat leírása:

PÁLYÁZAT

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának jegyzője Pénzügyi ügyintézőt keres

A meghirdető szerv :

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 1113 Budapest Bocskai út 39-41.

A meghirdetett munkahely, beosztás:

Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság Lakásgazdálkodási Osztály pénzügyi ügyintéző határozatlan időre hat hónapos próbaidővel

Alkalmazási feltételek és szakmai követelmények:

- magyar állampolgárság,

- büntetlen előélet,

- cselekvőképesség,

- képesítési előírás: a 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet I. sz. mellékletének 16. pontjában II besorolási osztályban meghatározott végzettség.

Feladatai:

- elkészíti a helyiségbérlők részére kiküldésre kerülő számlákhoz szükséges bizonylatokat,

- előkészíti a számlákat és kiküldi a bérlők részére, nyilvántartást vezet és számlát készít a helyiségbérlők részére továbbszámlázott szolgáltatásokról, a befolyt bevételeket jogcímenként,

- kiegyenlítés dátumának figyelemmel kisérésével rögzíti, havonta feladást készít az ÁFA törvény előírása szerint,

- ellátja az év végi zárási feladatok elvégzése során a hátralékok és túlfizetések egyeztetéssel történő számbavételét, hátralékos helyiségbérlők levelelire előkészíti a részletfizetésre, felmondás visszavonására valamint a bérleti jogviszony visszaállításra vonatkozó levél tervezeteket,

- figyeli a Cégközlönyben megjelenő helyiségbérlőkre vonatkozó csőd, illetve felszámolási eljárások közzétételét,

- előkészíti a hátralékos helyiségbérlők hátralék kimutatásait, kamatszámításait, a peres illetve jogi eljárást kezdeményező ügyvédi iroda részére adatot szolgáltat.

Előnyök az elbírálásnál:

államigazgatásban szerzett szakmai gyakorlat, OKJ szerinti mérlegképes könyvelői végzettség, jó kommunikációs és problémamegoldó képesség, magas szintű írásbeli kifejező készség, felhasználói szintű számítógépes ismeretek (word, excel), lakás és helyiséggazdálkodással kapcsolatos pénzügyi ismeretek.

Illetmény és egyéb juttatás:

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) előírásai szerint.

A jelentkezéseket írásban, szakmai önéletrajzzal (munkahelyek, szakmai tevékenység ismertetésével), az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolatával, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (másolat, vagy igazolás) csatolásával. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal jegyzőjéhez címezve a humánpolitikai szervezethez kell benyújtani dupla zárt borítékban - a külső borítékot az alábbi helyre címezve, a belső zárt, pályázati anyagot tartalmazó borítékon pedig feltüntetve a "Pénzügyi ügyintéző" jeligét. Cím: 1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

A pályázat beérkezésének határideje: 2009. november 13.

Pályázat elbírálásának határideje: 2009. november 25.

Állás betöltésnek várható időpontja: 2009. november 30.

A pályázatok elbírálásáról bizottság dönt.

Érdeklődni lehet: a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság Lakásgazdálkodási Osztályán (Mozsár Beatrix +361 381-1384) telefonon.

 

Pályázat célközönsége: Minden, a pályázat követelményeinek megfelelő személy

LEGFRISSEBB
×