Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
február 7. kedd, Tódor, Rómeó

Újbuda Önkormányzatának Jegyzője EU PÁLYÁZATI MUNKATÁRSAT keres

A jelentkezéseket Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal jegyzőjéhez címezve a Humánpolitikai Csoporthoz kell benyújtani dupla zárt borítékban a külső borítékot címezve, feltüntetve a "EU pályázati munkatárs" jeligét. 

Beadási határidő: 2012-06-08

Pályázatot kiíró: Újbuda Önkormányzatának Jegyzője

Pályázat leírása:

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Jegyzője
EU PÁLYÁZATI MUNKATÁRSAT keres

A meghirdető szerv: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

A meghirdetett munkahely, beosztás: Jegyzői Igazgatóság
EU pályázati munkatárs határozatlan időre hat hónapos próbaidővel

Alkalmazási feltételek és szakmai követelmények:
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet,
- cselekvőképesség,
- vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség,
- képesítési előírás: a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének 3. pontjában I. besorolási osztályban: Európai Unió szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzettség; egyetemi szintű jogász, szociológus, politológus, bölcsészettudományi és egyes társadalomtudományi, vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus, nemzetközi kapcsolatok szakon, agrár-felsőoktatásban, vagy államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség; főiskolai szintű gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment, nemzetközi kommunikáció, külgazdasági, nemzetközi marketing és teljes körű minőségirányítási szakon szerzett közgazdász szakképzettség; katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) egyetemi szintű biztonság- és védelempolitikai szakon, illetve azzal egyenértékű egyetemi szintű szakon szerzett szakképzettség és legalább középfokú angol, valamint a helyi adottságok szerint indokolt nyelvből szerzett legalább középfokú nyelvvizsga.

Feladatai:
- Ellátja a kerületi Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal részére a közvetlen EU-s, illetve magyarországi pályázatok figyelését, feldolgozását és érdemi döntésre történő előkészítését.
- Kapcsolatot tart a közreműködő szervezettel a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel kapcsolatos feladatok megvalósítása érdekében.
- Az "EU/Strukturális és Kohéziós Alap" KM-Régió, valamint egész Magyarországot érintő pályázati kiírásait figyeli és a vezetőséget tájékoztatja a lehetőségekről, a pályázatok hivatali útját figyeli és segíti a megvalósításban.
• Kapcsolatot tart a külső tanácsadó-, pályázatíró cégekkel, pályázat esetén a pályázatot a Hivatal részéről segíti.
- Közreműködik a Hivatalban működő szervezeti egységek pályázatokért felelős személyeiből kialakított munkacsoport tagjaival.

Előnyök az elbírálásnál:
- angol és német nyelv középfokú ismerete,
- államigazgatásban, EU pályázatírásban és pályázat lebonyolításában szerzett szakmai gyakorlat,
- jó kommunikációs és problémamegoldó képesség,
- felhasználói szintű számítógépes ismeretek (word, excel, power point).

Illetmény és egyéb juttatás:
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) előírásai szerint. A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 2/2010. számú Jegyzői intézkedése az egységes közszolgálati szabályzatról.

A jelentkezéseket
- írásban, szakmai önéletrajzzal (munkahelyek, szakmai tevékenység ismertetésével),
- az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolatával, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (másolat, vagy igazolás) csatolásával.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal jegyzőjéhez címezve a Humánpolitikai Csoporthoz kell benyújtani dupla zárt borítékban a külső borítékot címezve, feltüntetve a "EU pályázati munkatárs" jeligét. Cím: 1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

A pályázat beérkezésének határideje: 2012. június 08.
Pályázat elbírálásának határideje: 2012. június 29.
Állás betöltésnek várható időpontja: 2012. július 01.

A pályázatok elbírálásáról bizottság dönt.

Érdeklődni lehet:
a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Jegyzői Igazgatóság Humánpolitikai Csoportjánál (Pribanics Andrásnál 3811-344) telefonon.

Pályázat célközönsége: Minden, a pályázatban leírt feltételnek megfelelő személy