Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
június 17. hétfő, Laura, Alida

Újbuda Önkormányzatának Jegyzője JEGYZŐI IGAZGATÓ-HELYETTEST keres

A pályázatot Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal jegyzőjéhez címezve a Humánpolitikai Csoporthoz kell benyújtani.

Beadási határidő: 2011-11-10

Pályázatot kiíró: Újbuda Önkormányzatának Jegyzője

Pályázat leírása:

PÁLYÁZAT

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Jegyzője JEGYZŐI IGAZGATÓ-HELYETTEST keres

A meghirdető szerv: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

A meghirdetett munkahely, beosztás: Jegyzői Igazgatóság
1 fő jegyzői igazgató-helyettes határozatlan időre, hat hónapos próbaidővel

Alkalmazási feltételek és szakmai követelmények:

 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • vagyonnyilatkozati eljárás lefolytatása,
 • képesítési előírás: a 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet II. sz. mellékletének 1. pontja szerint I. besorolási osztályban meghatározott végzettség: jogász szakképzettség; főiskolai szintű igazgatásszervezői szakképzettség vagy rendvédelmi felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és számítástechnikai középfokú szakképesítés.

Feladatai:

 • A Jegyzői Iroda igazgatójának irányításával gondoskodik a Jegyzői Igazgatóság feladatainak arányos elosztásáról.
 • Részt vesz az Önkormányzat és szervei működésére vonatkozó szabályzatok tervezeteinek, valamint a Polgármesteri Hivatal működését szabályozó belső utasítások kidolgozásában.
 • Szervezi a jegyzői hatáskörbe tartozó és rábízott hatósági és nem hatósági ügyek vizsgálatát, elkészíti az intézkedés-tervezeteket.
 • Felügyeli az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal szerződéseinek előkészítését, megkötését, a szerződésekből származó igények érvényesítését.
 • Felügyeli a Szervezési -, a Jogi Csoport valamint a Központi Iktató munkáját.

Előnyök az elbírálásnál:

 • közigazgatásban szerzett legalább három éves szakmai gyakorlat,
 • közigazgatási szakvizsga,
 • jó kommunikációs és problémamegoldó képesség,
 • magas szintű írásbeli kifejező készség,
 • felhasználói szintű számítógépes ismeretek (word, excel).

Illetmény és egyéb juttatás:

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) előírásai, valamint a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 2/2010. számú Jegyzői intézkedés az egységes közszolgálati szabályzat szerint.

A jelentkezéseket

 • írásban, szakmai önéletrajzzal (munkahelyek, szakmai tevékenység ismertetésével),
 • az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolatával, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (másolat, vagy igazolás) csatolásával.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal jegyzőjéhez címezve a Humánpolitikai Csoporthoz kell benyújtani dupla zárt borítékban, a külső borítékot címezve, feltüntetve a "Jegyzői igazgató-helyettes" jeligét.
Cím: 1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. november 10.Pályázat elbírálásának határideje: 2011. november 25.
Állás betöltésnek időpontja: 2011. december 01.

A pályázatok elbírálásáról bizottság dönt.

Érdeklődni lehet:

a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Jegyzői Osztály Humánpolitikai Csoportjánál (Pribanics Andrásnál +361 381-1344) telefonon.

 

Pályázat célközönsége: Minden, a pályázatban leírt feltételeknek megfelelő személy