Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
július 16. kedd, Valter

Újbuda Önkormányzatának Jegyzõje PÉNZÜGYI IGAZGATÓT keres

A pályázatot Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal jegyzőjéhez címezve a Humánpolitikai Csoporthoz kell benyújtani

Beadási határidő: 2011-09-23

Pályázatot kiíró: Újbuda Önkormányzatának Jegyzője

Pályázat leírása:

PÁLYÁZAT

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Jegyzője PÉNZÜGYI IGAZGATÓT keres


A meghirdető szerv: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

A meghirdetett munkahely, beosztás: Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság
1 fő pénzügyi igazgató határozatlan időre hat hónapos próbaidővel


Alkalmazási feltételek és szakmai követelmények:

 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

képesítési előírás: a 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet I. sz. mellékletének 16. pontja szerinti I. besorolási osztályban meghatározott végzettség: jogász szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű katonai felsőoktatási intézményben (jogelőd intézményében) gazdálkodási (gazdasági) szakon szerzett szakképzettség; főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség és felsőfokú pénzügyi, számviteli szakügyintézői szakképesítés.

 • A Ktv. 21 §-a szerinti összeférhetetlenségnek való megfelelés és az erről szóló nyilatkozat megtétele.


Feladatai:

 • Elkészíti a költségvetési koncepciót, az adott évi költségvetést, összeállítja a határozat-tervezetet számszaki és szöveges részét, valamint a kapcsolódó előterjesztéseket.
 • Elkészíti a féléves, háromnegyed éves, éves beszámolókat, pénzforgalmi jelentéseket, könyvviteli mérleget, pénzmaradvány-kimutatást, felelős azok valódiságáért.
 • Elkészíti a zárszámadási határozat-tervezetet, kidolgozza a beszámolók szöveges előterjesztését, összeállítja az éves beszámolóhoz elkészítendő vagyonmérleget.
 • Költségvetést, beszámolókat, jelentéseket, a Magyar Államkincstárhoz megküldi.
 • A pályázatokkal kapcsolatos feladatai: pályázatok pénzügyi előkészítése, elszámolása, szerződések előkészítése, végrehajtása.
 • Vezeti a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóságát.


Előnyök az elbírálásnál:

 • Pénzügyi vezetői munkakörében szerzett legalább két éves szakmai tapasztalat.
 • Önkormányzati vagy egyéb költségvetési területen szerzett legalább öt éves gyakorlat.
 • Közigazgatási szakvizsga.
 • Jó kommunikációs és problémamegoldó képesség.
 • Magas szintű írásbeli kifejező készség.
 • Felhasználói szintű számítógépes ismeretek (word, excel).Illetmény és egyéb juttatás:
A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) előírásai szerint. A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 2/2010. számú Jegyzői intézkedése az egységes közszolgálati szabályzatról.


A jelentkezéseket
- írásban, szakmai önéletrajzzal (munkahelyek, szakmai tevékenység ismertetésével),
- az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolatával, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (másolat, vagy igazolás) csatolásával.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal jegyzőjéhez címezve a Humánpolitikai Csoporthoz kell benyújtani dupla zárt borítékban a külső borítékot címezve, feltüntetve a "Pénzügyi igazgató" jeligét. Cím: 1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

A pályázat beérkezésének határideje:2011. szeptember 23.
Pályázat elbírálásának határideje: 2011. október 10.
Állás betöltésnek időpontja: 2011. október 17.

A pályázatok elbírálásáról bizottság dönt.

Érdeklődni lehet:
a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Jegyzői Osztály Humánpolitikai Csoportjánál (Pribanics Andrásnál +361 381-1344) telefonon.

 

Pályázat célközönsége: Minden, a pályázatban leírt feltételeknek megfelelő személy