Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
október 2. vasárnap, Petra

Újbudai Polgármesteri Hivatalának jegyzõje HUMÁNPOLITIKAI ÜGYINTÉZŐT keres

A pályázatot Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal jegyzőjéhez címezve a Humánpolitikai Csoporthoz kell benyújtani dupla zárt borítékban a külső borítékot címezve, feltüntetve a “humánpolitikai ügyintéző” jeligét. Cím: 1113 Budapest, Bocskai út 39-41. E-mailen: allaspalyazat@ujbuda.hu

Beadási határidő: 2013-10-31

Pályázatot kiíró: Újbuda Jegyzője

 

 

Pályázat leírása:

Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatalának jegyzője HUMÁNPOLITIKAI ÜGYINTÉZŐT keres

A meghirdető szerv:
   Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal 1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

A meghirdetett munkahely, beosztás:  Humánpolitikai Csoport  Humánpolitikai ügyintéző határozott időre hat hónapos próbaidővel

Alkalmazási feltételek és szakmai követelmények:
•    magyar állampolgárság,
•    büntetlen előélet,
•    cselekvőképesség,
•    képesítési előírás: a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének II. rész 1. pontjában Foglalkoztatással kapcsolatos humánpolitikai, valamint munkaügyi feladatok  I. besorolási osztályban: egyetemi szintű jogász, humánszervező, pszichológus, szociálpolitikus vagy szociológus szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus, hittudományi, szociális munkás vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség, munkaügyi kapcsolatok, humánerőforrás menedzser, személyügyi szervező szakképzettség; rendészeti felsőoktatásban szerzett igazgatásrendészeti szakképzettség; katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és munkaügyi, társadalombiztosítási, személyügyi, személyzeti szakképesítés.

Feladatai:
•    A Polgármesteri Hivatal költségvetése személyi juttatások sorának megtervezése.
•    A köztisztviselők béren kívüli juttatási (cafeteria) rendszerének aktualizálása, személyre szóló nyilvántartás vezetése.
•    Köztisztviselők GYED, GYES igényeinek intézése, folyamatos kapcsolattartás a kismamákkal.
•    Átsorolások, kinevezések elkészítése.

Előnyök az elbírálásnál:
•    WinTiszt humán nyilvántartó rendszer ismerete, alkalmazása,
•    államigazgatásban szerzett szakmai gyakorlat,
•    kiemelt szintű számítógépes ismeretek (Word, Excel),
•    jó kommunikációs és problémamegoldó képesség.

Illetmény és egyéb juttatás:
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) előírásai szerint. A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 15/2013. számú Jegyzői intézkedése az egységes közszolgálati szabályzatról.

A jelentkezéseket
•    írásban, szakmai önéletrajzzal (munkahelyek, szakmai tevékenység ismertetésével),
•    az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolatával, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (másolat, vagy igazolás) csatolásával.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal jegyzőjéhez címezve a Humánpolitikai Csoporthoz kell benyújtani dupla zárt borítékban a külső borítékot címezve, feltüntetve a “humánpolitikai ügyintéző” jeligét. Cím: 1113 Budapest,
Bocskai út 39-41. E-mailen: allaspalyazat@ujbuda.hu

A pályázat beérkezésének határideje:  2013. október 31.
Pályázat elbírálásának határideje:        2013. november 11.
Állás betöltésnek várható időpontja:     2013. november 15.

A pályázatok elbírálásáról bizottság dönt.

Érdeklődni lehet:

a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoportjánál  (Pribanics Andrásnál 06 1 3811-344) telefonon.

Pályázat célközönsége: Minden a pályázati feltételeknek megfelelő személy    

LEGFRISSEBB
×