Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
február 29. csütörtök, Anonymus

Előterjesztések és meghívó a Gazdasági Bizottság 2020.06.24-ei ülésére

Előterjesztések és meghívó a Gazdasági Bizottság 2020.06.24-ei ülésére

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

Gazdasági Bizottság rendes ülés - 2020. június 24. 16:00


Napirend

Nyilvános ülés
1. Tájékoztató a veszélyhelyzet alatt hozott polgármesteri döntésekről
Előterjesztő: dr. László Imre, polgármester;
2. A Szent Kristóf Szakrendelő Ügyvezetője munkájának elismerése
Előterjesztő: dr. László Imre, polgármester;
3. Tulajdonosi hozzájárulás közterületi fakivágáshoz – Budapest XI. kerület, Petzvál József utca (3716/6) hrsz. alatti közterületi ingatlanon
Előterjesztő: Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna, jegyző;
4. Újbuda Önkormányzata 2019. évi zárszámadási rendelete
Előterjesztő: dr. László Imre, polgármester;
5. Az Önkormányzat tulajdonában álló helyi közutak kezeléséről, valamint az útcsatlakozás-létesítések és a burkolatbontások szabályairól szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Hintsch György, alpolgármester;
6. Rendeletalkotás a Budapest XI., Pázmány Péter sétány – (4107/53) hrsz.-ú közterület – Irinyi József utca – Bogdánfy utca – Neumann János utca által határolt terület kerületi építési szabályzatáról
Előterjesztő: Orosz Anna, alpolgármester;
7. Budapest XI. kerület, Brassó úti honvédelmi akadálypálya hosszú távú közterület-használatára vonatkozó döntés módosítása
Előterjesztő: Hintsch György, alpolgármester;
8. E-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft.-vel megkötött Együttműködési megállapodás módosítása
Előterjesztő: Hintsch György, alpolgármester;
9. Budapest XI., Rózsabarack utca 1778/3 hrsz.-ú közterület térítésmentes tulajdonba vétele a Fővárosi Önkormányzattól
Előterjesztő: dr. László Imre, polgármester;
10. A Dél-Budai Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelési szerződés módosítása
Előterjesztő: dr. László Imre, polgármester;
11. Tulajdonosi hozzájárulás a Szent Charbel mellszobor felállításához
Előterjesztő: Barabás Richárd, alpolgármester;
12. Optikai ellátás tulajdonosi hozzájárulás kérelme
   12.1. Budapest XI., Őrmezei út 33. METRODOM Lakópark GPON optikai ellátás tervéhez tulajdonosi hozzájárulás kérelem
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   12.2. Budapest XI., Péterhegyi út ellátása UPC optikai hálózat építése tervéhez tulajdonosi hozzájárulás kérelem
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
13. Vízellátás és szennyvízelvezetés tulajdonosi hozzájárulás kérelme
   13.1. Budapest XI., Igmándi utca felöl a Mikes Kelemen utca felé leágazó szennyvízcsatorna átépítése tervéhez tulajdonosi hozzájárulás kérelem
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   13.2. Budapest XI., Budaörsi út 121-123. sz. ingatlan, LIDL szennyvízelvezetés tervéhez tulajdonosi hozzájárulás kérelem
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   13.3. Budapest XI. ker., Deáki utca - Üröm utca szennyvízcsatorna kiépítése tervéhez tulajdonosi hozzájárulás kérelem
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   13.4. Budapest XI. ker., Kőoltár utca (Rupphegyi út – Madárhegyi út közötti szakasz) csapadékcsatorna kapacitásbővítésének engedélyezési és kiviteli tervéhez tulajdonosi hozzájárulás kérelem
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
14. Távhőellátás tulajdonosi hozzájárulás kérelme
   14.1. Budapest XI., Lágymányosi –öböl fejlesztése „BO e” és „BR E” épületek távhőellátása tervéhez tulajdonosi hozzájárulás kérelem
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   14.2. Budapest XI., Hamzsabégi út 55. BKV telephely távhőellátása tervéhez tulajdonosi hozzájárulás kérelem
Előterjesztő: Büki László;
15. Budapest XI. ker., U-10925 Rendezvényhajó Budapest XI/113 raszter, Henryk Slawik rakpart villamosenergia-ellátása tervéhez tulajdonosi hozzájárulás kérelem
Előterjesztő: Büki László;
16. Budapest, XI. ker. Dombóvári út 9. Alphagon irodaépület közterületi út, járda, parkoló átépítés tervéhez tulajdonosi hozzájárulás kérelem
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
17. Budapest XI. ker., Deáki utca (Kányakapu utca - Molnárfecske utca között) útépítési és csapadékvíz-elvezetési engedélyezési és kiviteli tervéhez tulajdonosi hozzájárulás kérelem
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
18. Közterület-használati ügyek
   18.1. A 449/2020. (V. 29.) XI. ÖK Polgármesteri határozat módosítása
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   18.2. Budapest XI. kerület, Fonyód utca – Fehérvári út sarkán álló pavilonok közterület-használati díjának mérséklése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   18.3. Budapest XI. kerület, Egry József utca közterület-használati díjának mérséklése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   18.4. Budapest XI. kerület, Bártfai utca 5. szám előtti közterület közterület-használati díjának mérséklése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   18.5. Budapest XI. kerület, Boldizsár u. 1. szám előtti közterület közterület-használati díjának mérséklése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   18.6. Budapest XI. kerület, Szirtes út 5290/2 hrsz.-ú közterület közterület-használati díjának mérséklése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   18.7. Budapest XI. kerületében található taxiállomások közterület-használati díjának megállapítása
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   18.8. Budapest XI. kerületében az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. által üzemeltetett parkolók közterület-használati díjának mérséklése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   18.9. Budapest XI. kerület, Karinthy Frigyes út – Egry József utca sarkán álló 1. sz. pavilon közterület-használati díjának mérséklése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   18.10. Budapest XI. kerület, Etele út és Hadak útja közterület közterület-használati díjának mérséklése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   18.11. Üres pavilonok bérbeadási pályázata
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
19. Telekingatlanok
   19.1. Budapest XI. ker. Maderspach K. u. 2577 hrsz.-ú ingatlan megvételére kérelem
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   19.2. Budapest XI. ker. Magyar Tudósok körútja (4082/30) hrsz.-ú közterület építési telekké alakuló 59 m2 nagyságú részének elidegenítése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   19.3. Budapest XI. ker. Medvetalp utca 1669/3 hrsz.-ú ingatlan rendezése és a Lucerna köz 1667/1 hrsz.-ú ingatlan elidegenítésére vonatkozó bizottsági határozatokban megjelölt szerződéskötési határidő meghosszabbítása
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   19.4. Budapest XI. ker. Medvetalp utca 1672, 1673/1, 1673/2, 1674/1 és 1674/2 hrsz.-ú ingatlanok telekalakítása, tulajdonközösség megszüntetése ügyében hozott határozatokban megjelölt szerződéskötési határidő meghosszabbítása
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   19.5. Budapest XI. ker. Bártfai utca Újbuda Sportcentrum és Bikás park Közösségi épületére vonatkozó üzemeltetési szerződés (2020.évi üzemeltetési díj) módosítása
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   19.6. Budapest XI. ker. Bártfai utca Újbuda Sportcentrumban lévő étterem bérbeadásához tulajdonosi hozzájárulás
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
20. Mezőgazdasági haszonbérbe adott telekingatlan
   20.1. Budapest XI. ker. 107 hrsz. 3. parcella – haszonbérleti díj részletfizetése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   20.2. Budapest XI. ker. 218 hrsz. 2. parcella – haszonbérleti díj részletfizetése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   20.3. Budapest XI. ker. 218 hrsz. 5. parcella – haszonbérleti díj részletfizetése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
21. Helyiségek - bérleti jogviszony hosszabbítása és rendezése
   21.1. Budapest XI. ker. Karinthy F. út 20. – bérleti jogviszony hosszabbítás
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   21.2. Budapest XI. ker. Villányi út 54. – bérleti jogviszony hosszabbítás
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   21.3. Budapest XI. ker. Fehérvári út 182. – bérleti jogviszony hosszabbítás
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   21.4. Budapest XI. ker. Fehérvári út 182. – bérleti jogviszony hosszabbítás
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   21.5. Budapest XI. ker. Regős köz 5-7. – bérleti jogviszony hosszabbítás
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   21.6. Budapest XI. ker. Budafoki út 17. – albérletbe adás, bérleti jogviszony hosszabbítás
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   21.7. Budapest XI. ker. Alabástrom u. 9. – méltányossági kérelem
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
22. Tulajdonosi, tulajdonostársi hozzájárulás - Budapest XI. ker. Albertfalva u. 4. – székhely bejegyzés
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
23. KVK - Budapest XI. ker. Kosztolányi D. tér 7. – tulajdonosi hozzájárulás
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
24. Helyiségek - értékesítés
   24.1. Budapest XI. ker. Bocskai út 63-65. – üres helyiség értékesítése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   24.2. Budapest XI. ker. Bartók Béla út 33. – bérbe adott helyiség értékesítése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   24.3. Budapest XI. ker. Vak Bottyán u. 6. – bérbe adott helyiség értékesítése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   24.4. Budapest XI. ker. Hegyalja út 52. – üres beépítetlen tetőtér értékesítése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   24.5. Budapest XI. ker. Karinthy F. út 15. – üres beépítetlen tetőtér értékesítése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   24.6. Rossz műszaki állapotú üres helyiségek értékesítése pályázat útján
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
25. Más gazdasági társaságban vezető tisztségviselői poszt betöltéséhez tulajdonosi hozzájárulás
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
26. Számítástechnikai eszközök adományozásához tulajdonosi hozzájárulás
Előterjesztő: Büki László, igazgató;