Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
április 14. szerda, Tibor

Előterjesztések és meghívó a Gazdasági Bizottság 2020.09.09-ei ülésére

Előterjesztések és meghívó a Gazdasági Bizottság 2020.09.09-ei ülésére

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

Gazdasági Bizottság rendkívüli ülés - 2020. szeptember 9. 16:00


Napirend

Zárt ülés
1. Adóssal szemben fennálló önkormányzati követelés engedményezéssel történő értékesítése
Előterjesztő: Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna, jegyző;
Nyilvános ülés
2. Budapest XI. ker., Neci Neci Kft. Török büfé gázellátása tervéhez tulajdonosi hozzájárulás kérelem
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
3. Budapest, XI. ker. Budaörsi út-Felsőhatár utca-Alsóhatár utca kereszteződésében tervezet körforgalmi csomópont építéséhez kapcsolódó közműkiváltások tervéhez tulajdonosi hozzájárulás kérelem
   3.1. Villamosenergia hálózat
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   3.2. Optikai hálózatok
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   3.3. Közvilágítás
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
4. Budapest, XI. ker. Ménesi út 78. sz. ingatlan villamosenergia-ellátás tulajdonosi hozzájárulás kérelme
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
5. Budapest XI., Nagyszeben út 24/A csatornabekötés közterületi tisztítóakna kiépítése tervéhez tulajdonosi hozzájárulás kérelem
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
6. Budapest XI., Őrmezei út 33. csapadékvíz elvezetése tervéhez tulajdonosi hozzájárulás kérelem
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
7. Optikai ellátás tulajdonosi hozzájárulás kérelme
   7.1. Budapest, XI. ker. Nevegy - Hosszúrét terület GPON hálózat építése kiegészítés kérelem
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   7.2. Budapest, XI. ker. Irhás terület GPON építése kiegészítés kérelem
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   7.3. Budapest, XI. ker. Prielle Kornélia u. 47-49. ELMŰ optikai hálózat kiépítése terve
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   7.4. Budapest, XI. ker. Hermánd u. 10/a. Telenor hálózat optikai ellátása terve
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   7.5. Budapest, XI. ker. BudaPart I. ütem Magyar Telekom optikai hálózat kiépítése terve
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
8. Közterület-használati ügyek
   8.1. Budapest XI. kerület, Fegyvernek u. 54. szám alatti Társasház közterület-használati díjának mérséklése ügyében módosítás
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   8.2. Budapest XI. kerület, Tétényi út 38/A-42/B Társasház közterület-használati díjának mérséklése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   8.3. Budapest XI. kerület, Karinthy Frigyes út 24. szám alatti Társasház közterület-használati díjának mérséklése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   8.4. Budapest XI. ker. Lágymányosi u. 19. szám előtti közterület közterület-használati díjának mérséklése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   8.5. Budapest XI. ker. Rétköz utca 45/c. előtti közterület közterület-használati díjának mérséklése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   8.6. Budapest XI. kerület, Rétköz utca 45/B – 47/C szám közötti közterület közterület-használati díjának mérséklése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   8.7. Budapest XI. kerület, Költők parkjában megrendezésre kerülő Őrmező Ünnepe közterület-használati díjának mérséklése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   8.8. Budapest XI. kerület, Hadak útja közterület-használati díjának mérséklése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   8.9. Budapest XI. kerület, Csukló utcában elhelyezkedő önkormányzati tulajdonú garázs közterület-használati díjának megállapítása
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   8.10. Budapest XI. kerület, Bikás parkban megrendezésre kerülő ARC Kiállítás közterület-használati díjának mérséklése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
9. Telekingatlanok
   9.1. Budapest XI. ker. Rupphegyi út 1313/3 hrsz.-ú ingatlan KÉSZ szerinti telekalakítása kapcsán kialakuló (1313/15) hrsz.-ú közterület térítésmentes önkormányzati tulajdonba adása
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   9.2. Budapest XI. ker. Csillagőszirózsa utca 1367, 1368/1, 1368/2 és 1356/3 hrsz.-ú ingatlanok telekalakítása, tulajdonközösség megszüntetésére vonatkozó bizottsági határozatban megjelölt szerződéskötési határidő meghosszabbítása
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   9.3. Budapest XI.ker. 1147/13 hrsz.-ú ingatlan tulajdoni hányadának elidegenítése kapcsán elővásárlási jognyilatkozat kiegészítése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   9.4. Budapest XI. ker. Spanyolréti út 1478/7, 1478/8 és 1478/9 hrs.z-ú ingatlanok telekalakítása során újonnan kialakuló (1478/11) hrsz.-ú közterület térítésmentes önkormányzati tulajdonba adása
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
10. Mezőgazdasági haszonbérbe adott telekingatlan - Budapest, XI. ker. Alsóhatár út 1161 hrsz. 3. parcella - bérleti jogviszony helyreállítása
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
11. Helyiségek - bérbeadása
   11.1. Budapest XI. ker. Bikás park szolgáltató épület helyiségrésze – versenytárgyalás eredménye
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   11.2. Budapest, XI. ker. Fehérvári út 86. - bérbevételi kérelem
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
12. Helyiségek - bérleti jogviszony hosszabbítása és rendezése
   12.1. Budapest XI. ker. Karinthy F. út 4-6. – bérleti díj mérséklése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   12.2. Budapest XI. ker. Kaptárkő u. 7. – bérleti jogviszony hosszabbítása
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   12.3. Budapest XI. ker. Kende u 12. – bérleti jogviszony hosszabbítása
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   12.4. Budapest XI. ker. Karolina u. 59. – bérleti jogviszony hosszabbítása
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   12.5. Budapest XI. ker. Siroki u. 4. – bérleti jogviszony hosszabbítása
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   12.6. Budapest XI. ker. Kende u. 16. – bérleti jogviszony hosszabbítása, bérleti díj mérséklése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   12.7. Budapest XI. ker. Október 23-a u. 33. – bérleti díj mérséklése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   12.8. Budapest XI. ker. Fehérvári út 38/A. – bérleti jogviszony hosszabbítása
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   12.9. Budapest XI. ker. 3170/98, 3170/99 és 3170/100 hrsz-ú ingatlanok használatának rendezése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   12.10. Budapest XI. ker. Ménesi út 82. – bérleti díj fizetésének elengedése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
13. Helyiségek – tulajdonosi, tulajdonostársi hozzájárulás
   13.1. Budapest XI. ker. Bartók Béla út 1. – székhely bejegyzés
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   13.2. Budapest XI. ker. Bertalan L. u. 24. – székhely bejegyzés
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
14. Helyiség – Pályázatok - Üres nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadási pályázata
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
LEGFRISSEBB
×