Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
április 14. szerda, Tibor

Megtárgyalt napirend a kiegészítő anyagokkal a 2017.03.09-ei Gazdasági Bizottság üléshez

Megtárgyalt napirend a kiegészítő anyagokkal a 2017.03.09-ei Gazdasági Bizottság üléshez

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

Gazdasági Bizottság rendes ülés - 2017. március 9. 09:00


Napirend

Nyilvános ülés
1. Budaörsi út - Gazdagréti út - Rétköz u. - Háromszék u. - Sasadi út által határolt terület kerületi építési szabályzata
Előterjesztő: Takács Viktor;
2. A településfejlesztési koncepció, integrált településrendezési stratégia, településrendezési eszköz, arculati kézikönyv és településképi rendelet elfogadásához szükséges partnerségi egyeztetés helyi rendjéről szóló rendelet
Előterjesztő: Takács Viktor;
3. Lakásvásárlási kérelem
   3.1. Budapest, XI. kerület Barázda utca 10. as. 2.
Előterjesztő: Soltész Erika;
   3.2. Budapest, XI. kerület Barázda köz 1. (Sopron út 83.) fszt. 1.
Előterjesztő: Soltész Erika;
4. Pályázati kiírás a XI. kerületi lakóépületek energiatakarékos korszerűsítéséhez, felújításához
Előterjesztő: dr. Molnár László, alpolgármester;
5. Közterület-használati ügyek
   5.1. Budapest, XI. kerület Idősek parkjában megrendezésre kerülő képzőművészeti kiállítás közterület-használati díjának mérséklése
Előterjesztő: Büki László;
   5.2. Budapest, XI. kerület Fonyód utca – Fehérvári út sarkán álló pavilon közterület-használati díjának mérséklése
Előterjesztő: Büki László;
   5.3. Budapest XI. kerület Rétköz utca 7. szám előtti virág, zöldség és gyümölcs árusítás közterület-használati díjának mérséklése
Előterjesztő: Büki László;
   5.4. Budapest, XI. kerületében az Újbuda Prizma Kft. által üzemeltetett parkolók közterület-használati díjának mérséklése
Előterjesztő: Büki László;
   5.5. Budapest, XI. kerület Bikás park közterület-használati díjának mérséklése
Előterjesztő: Büki László;
6. Villamosenergia-ellátás tulajdonosi hozzájárulás kérelme
   6.1. Budapest, XI. ker. Etele út 66. sz. ingatlan előtti BKK szekrény
Előterjesztő: Büki László;
   6.2. Budapest, XI. ker. Puskás T. u. 24. sz. ingatlan
Előterjesztő: Büki László;
7. Budapest, XI. ker. Bánát u. 8. szennyvízcsatorna bekötés átépítése tervéhez tulajdonosi hozzájárulás kérelem
Előterjesztő: Büki László;
8. Gázvezeték kiépítésének tulajdonosi hozzájárulás kérelme
   8.1. Budapest, XI. ker. Bertalan L. u. 7. – Műegyetem rakpart között nagyközépnyomású gázvezeték rekonstrukció tervéhez
Előterjesztő: Büki László;
   8.2. Budapest, XI. ker. Bertalan L. u. 21. – Budafoki út között és a Bertalan L. utca – Kende utca kereszteződésében kisnyomású gázvezeték rekonstrukció tervéhez
Előterjesztő: Büki László;
9. Budapest, XI. ker. Sopron út (Galambóc u.-Hauszmann A. út között) útépítési engedélyezési tervéhez valamint a Fehérvári út 70.sz. alatti Igazgatási épület építési engedélyezési tervének közlekedés alátámasztó munkarészéhez tulajdonosi hozzájárulás kérelem
Előterjesztő: Büki László;
10. Budapest, XI. ker. Gazdagréti út mellett a 1781/5. hrsz.-ú ingatlanon surrantó építés tervéhez tulajdonosi hozzájárulás kérelem
Előterjesztő: Büki László;
11. Budapest, XI. ker. Szelesdomb u. 2. – Garabonciás u. – Irhás köz GPON ellátása tervéhez adott tulajdonosi hozzájárulás módosítás kérelme
Előterjesztő: Büki László;
12. Budapest, XI. ker. Nagyszeben tér 1918/36. hrsz. termelői piac vízellátása és csatornázása terve
Előterjesztő: Büki László;
13. Telekingatlanok
   13.1. Budapest XI. ker. Lucerna köz 1663/1 hrsz.-ú ingatlan KSZT szerinti telekalakítása során hozott bizottsági határozat felülvizsgálatának kérése
Előterjesztő: Büki László;
   13.2. Budapest XI. ker. 4042/93, 4042/94, 4042/95, stb. hrsz.-ú ingatlanok KSZT szerinti telekalakítása során kialakuló (4042/112) és (4042/113) hrsz.-ú közterületi ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adása
Előterjesztő: Büki László;
14. Mezőgazdasági haszonbérbe adott telekingatlanok - Budapest XI. ker. Kakukkhegyi út 1383/8 16. parcella kiürítése – részletfizetés
Előterjesztő: Büki László;
15. Helyiségek - bérleti jogviszony hosszabbítása és rendezése
   15.1. Budapest XI. ker. Október huszonharmadika u. 21. – bérleti jogviszony hosszabbítás
Előterjesztő: Büki László;
   15.2. Budapest XI. ker. Fehérvári út 182. – bérleti jogviszony hosszabbítás
Előterjesztő: Büki László;
   15.3. Budapest XI. ker. Fonyód u. 2-4. – bérleti jogviszony hosszabbítás
Előterjesztő: Büki László;
   15.4. Budapest XI. ker. Kruspér u. 6-8. – bérleti díj fizetés feltételeinek módosítása
Előterjesztő: Büki László;
   15.5. Budapest XI. ker. Vegyész u. 1-5. – tevékenységi kör bővítése
Előterjesztő: Büki László;
   15.6. Budapest XI. ker. Lágymányosi u. 21/a. – bérleti jogviszony megszüntetése és új jogviszony létesítése
Előterjesztő: Büki László;
16. Helyiségek – Budapest XI. ker. Karinthy F. út 3. - tulajdonosi hozzájárulás, bérleti szerződés módosítása
Előterjesztő: Büki László;
17. Helyiségek – vételi kérelem
   17.1. Budapest XI. ker. Bartók Béla út 72. - vételi kérelem
Előterjesztő: Büki László;
   17.2. Budapest XI. ker. Budafoki út 17/a-c. - adásvételi szerződés felbontása
Előterjesztő: Büki László;
18. Budapest XI. ker. Mérnök utca 40. - székhely bejegyzéshez tulajdonosi hozzájárulás
Előterjesztő: Büki László;
LEGFRISSEBB
×