Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
február 18. kedd, Bernadett

Megtárgyalt napirend a kiegészítő anyagokkal a 2018.09.05-ei Gazdasági Bizottság üléshez

Megtárgyalt napirend a kiegészítő anyagokkal a 2018.09.05-ei Gazdasági Bizottság üléshez

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

Gazdasági Bizottság rendkívüli ülés - 2018. szeptember 5. 16:00


Napirend

Zárt ülés
1. Budapest XI. ker. Csukló utcai garázs közterület-használati díjának részletekben történő megfizetése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
2. Lakásingatlan elővásárlási jog érvényesítése
   2.1. Budapest XI. kerület Bartók Béla út 54. IV/4.
Előterjesztő: Soltész Erika, igazgató;
   2.2. Budapest XI. kerület Bogyó u. 3. fszt. 3.
Előterjesztő: Soltész Erika, igazgató;
   2.3. Budapest XI. kerület Móricz Zsigmond körtér 8. I/3.
Előterjesztő: Soltész Erika, igazgató;
   2.4. Budapest XI. kerület Bogyó u. 3. fszt. 2.
Előterjesztő: Soltész Erika, igazgató;
3. Budapest XI. kerület Bartók Béla út 1. - kérelem fizetés átütemezésére
Előterjesztő: Soltész Erika, igazgató;
4. Budapest XI. kerület Lágymányosi u. 16. - részletfizetési kérelem
Előterjesztő: Soltész Erika, igazgató;
Nyilvános ülés
5. Lakásvásárlási kérelem - Budapest XI. kerület Móricz Zsigmond krt. 14. V. 1/A
Előterjesztő: Soltész Erika, igazgató;
6. Albertfalvi Óvodában elbontott játszótéri eszköz selejtezése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
7. Szent Pio atya szobrának ideiglenes felállítása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
8. Közterület-használati ügyek
   8.1. Budapest XI. ker. Hengermalom út 20. szám előtti közterület közterület-használati díjának mérséklés
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   8.2. Budapest XI. ker. Karinthy Frigyes út 30. szám előtti közterület közterület-használati díjának mérséklése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   8.3. Budapest XI. ker. Kondorfa utca 1. szám előtti közterület közterület-használati díjának mérséklése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   8.4. Budapest XI. ker., Pajkos utcában megrendezésre kerülő Egészség-Sportnap közterület-használati díjának mérséklése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   8.5. Budapest, XI. kerület 3475/60 hrsz.-ú közterület közterület-használati díjának mérséklése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
9. Villamosenergia-ellátás tulajdonosi hozzájárulás kérelem
   9.1. Budapest, XI. ker. Mezőkövesd utca Albertfalvai alállomás bevezető út átépítése miatt szükséges 11 kV-os kábelkiváltások kiviteli terve
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   9.2. Budapest, XI. ker. Bartók Béla út 105-113 szám alatti irodaház
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   9.3. Budapest, XI. ker. Repülőtéri út légvezetékhálózat-átépítés, csatlakozó földkábel építése Budaörs, Kinizsi u. 30.
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   9.4. Budapest, XI. ker. Balatoni út- Tanító utcai és Balatoni út-Háros utcai csomópontok közlekedési biztonsági fejlesztése elektromos hálózat kiváltás és közvilágítás kiépítése terve
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
10. Vízellátás és szennyvízelvezetés tulajdonosi hozzájárulás kérelem
   10.1. Budapest, XI. ker. Puskás Tivadar utca (Pajkos u.- Tétényi út között) DN100ac. vízvezeték felújítása terve
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   10.2. Budapest, XI. ker. Minerva u. ivóvízvezeték létesítése terve
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   10.3. Budapest, XI. ker. Keveháza u. 8. szám alatti társasház viziközmű ellátása terve
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   10.4. Budapest, XI. ker. Pannonhalmi út (Előpatak u.-Szent Adalbert tér között) DN100 öv. vízvezeték
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   10.5. Budapest, XI. ker. Kőérberki út (Gyógyvíz u.- Kőérberki út 2/a között) DN150 öv. vízvezeték felújítása terve
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   10.6. Budapest, XI. ker. Rupphegyi út-Királyliliom u.- Virágkertész u. 1309/14 hrsz. ingatlan közötti szakaszon kisnyomású gázelosztó vezeték építés terve
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
11. Optikai hálózat kiépítésének tulajdonosi hozzájárulás kérelme
   11.1. Budapest, XI. ker. Hengermalom u. 49-51 optikai hálózat kiépítése terve
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   11.2. Budapest XI. ker., . Galambóc u. 2-4. szám alatti LIDL Áruház optikai ellátása
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   11.3. Budapest XI. ker., Balatoni út - Háros utca csomópont közlekedésbiztonsági fejlesztése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
12. Távhővezeték hálózat kiépítésének tulajdonosi hozzájárulás kérelme
   12.1. Budapest XI. ker., Irinyi utcát keresztező DN600-as gerincvezeték felújítás módosított terve
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   12.2. Budapest XI. ker., Budafoki út 185. szám alatti Elite lakópark távhőellátásának terve
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
13. „Tervezési szolgáltatás budapesti útfelújítások előkészítésére II. ütem 1.rész” Budapest, XI. ker. Irinyi József u. kerékpárút építés a Bogdánfy u. – Petőfi híd közötti tervéhez tulajdonosi hozzájárulás kérelem
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
14. Telekingatlanok
   14.1. Budapest XI. ker. Bártfai u. (3302/66) hrsz.-ú közterület KÉSZ alapján telekké alakuló részének elidegenítése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   14.2. Budapest XI. ker. Madárhegy utca 1594 hrsz.-ú ingatlan kerthasználat céljára történő bérbeadása
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   14.3. Budapest XI. ker. Rodostó u. 1966/4 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére kiírt pályázat értékelése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
15. Mezőgazdasági haszonbérbe adott telekingatlan
   15.1. Budapest XI. ker. Jégcsap u. 949/4 hrsz. – ivóvíz ellátás – közcsatorna kiépítéséhez és villamosenergia ellátás létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás
Előterjesztő: Büki László;
   15.2. Budapest XI. ker. 130/12 hrsz. 27. parcella – villamosenergia ellátás létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   15.3. Budapest XI. ker. 96 hrsz. 2. parcella – bérleti díj mérséklés
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
16. Budapest XI. ker. Bercsényi u. 15. – bérbevételi kérelem, tulajdonosi hozzájárulás
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
17. Helyiségek - bérleti jogviszony hosszabbítása és rendezése
   17.1. Budapest XI. ker. Kende u. 12. – bérleti jogviszony hosszabbítás
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   17.2. Budapest XI. ker. Tétényi út 38/a-42/b. – bérleti jogviszony hosszabbítás
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   17.3. Budapest XI. ker. Fehérvári út 13. – bérleti jogviszony hosszabbítás
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   17.4. Budapest XI. ker. Fehérvári út 38/a. – bérleti jogviszony hosszabbítás
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   17.5. Budapest XI. ker. Badacsonyi u. 20-22. – bérleti jogviszony hosszabbítás módosítása
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   17.6. Budapest XI. ker. Saru u. 11. – 2017. II. félévi beszámolója
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   17.7. Budapest XI. ker. Kende u. 16. – bérleti szerződés módosítása
Előterjesztő: Büki László;
   17.8. Budapest XI. ker. Regős köz 5-7. – bérleti jogviszony hosszabbítás
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
18. Helyiségek – tulajdonosi, tulajdonostársi hozzájárulás
   18.1. Budapest XI. ker. Bartók Béla út 52. – reklámtábla kihelyezése, üzlettér átalakítása
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   18.2. Budapest XI. ker. Neszmélyi út 36. – ingatlan bővítéséhez kapcsolódó előkészítő munkákhoz
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   18.3. Budapest XI. ker. Fehérvári út 88/d. – telephely bejegyzés
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   18.4. Budapest XI. ker. Lágymányosi u. 4. – székhely bejegyzés
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   18.5. Budapest XI. ker. Vegyész u. 1-5. – árambővítés
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   18.6. Budapest XI. ker. Kisújszállás u. 33. – székhely bejegyzés
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
19. KVK
   19.1. Budapest XI. ker. Móricz Zs. körtér Gomba – bérleti szerződés módosítása
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   19.2. Budapest XI. ker. Bercsényi u. 7. – bérleti szerződés módosítás, tulajdonosi hozzájárulás
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
20. Helyiségek – értékesítés
   20.1. Bérbe adott helyiségek értékesítése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   20.2. Rossz műszaki állapotú helyiségek értékesítésére kiírt pályázat értékelése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
21. Budapest XI. ker. Neszmélyi út 30. – fa kivágásához tulajdonosi hozzájárulás
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
LEGFRISSEBB
×