Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
február 18. kedd, Bernadett

Megtárgyalt napirend a kiegészítő anyagokkal a 2018.12.17-ei Gazdasági Bizottság üléshez

Megtárgyalt napirend a kiegészítő anyagokkal a 2018.12.17-ei Gazdasági Bizottság üléshez

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

Gazdasági Bizottság rendes ülés - 2018. december 17. 15:00


Napirend

Zárt ülés
1. Lakásingatlan elővásárlási jog érvényesítése
   1.1. Budapest XI. kerület Balogh Tihamér utca 3. I. 2.
Előterjesztő: Soltész Erika, igazgató;
   1.2. Budapest XI. kerület Baranyai tér 5. IV. 2.
Előterjesztő: Soltész Erika, igazgató;
2. Társasház Alapító Okirat módosítás
   2.1. Budapest XI. kerület Ménesi út 41.
Előterjesztő: Soltész Erika, igazgató;
   2.2. Budapest XI. kerület Bartók Béla út 37.
Előterjesztő: Soltész Erika, igazgató;
   2.3. Budapest XI. kerület Fehérvári út 193-199.
Előterjesztő: Soltész Erika, igazgató;
3. Döntés a behajthatatlan követelésekről
Előterjesztő: Soltész Erika, igazgató;
Nyilvános ülés
4. Gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
5. Tulajdonosi hozzájárulás közterületi fakivágáshoz – Budapest XI. kerület, Budaörsi út-Kőérberki út (1082/1) hrsz. alatti közterületi ingatlanon
Előterjesztő: Hégli Imre, osztályvezető;
6. Budapest XI. ker., Péterhegyi út 81. hrsz.:556/19 (Péterhegyi lakópark) csapadékvíz elvezetés tervéhez tulajdonosi hozzájárulás kérelem
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
7. Budapest XI. ker., Dombóvári út UPC alépítmény kiváltás tervéhez tulajdonosi hozzájárulás kérelem
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
8. Budapest XI. ker., Budafoki út közcélú elektromos földkábel rekonstrukciós munkák kivitelezéséhez téli munkavégzési tilalom alóli felmentés kérelem
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
9. Közterület-használati ügyek
   9.1. Budapest, XI. kerületében az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. által üzemeltetett parkolók közterület-használati díjának mérséklése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   9.2. Budapest, XI. kerületében található taxiállomások közterület-használati díjának mérséklése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   9.3. Budapest XI. kerület, Tétényi út – Csorbai utca sarkán szezonális gyümölcs és zöldség árusítás közterület-használati díjának mérséklése és részletekben történő megfizetése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   9.4. Budapest XI. kerület, Kelenföldi út 30. előtti közterület közterület-használati díjának mérséklése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   9.5. Budapest XI. kerület, Bikás park Vahot utcai parkoló területén megrendezésre kerülő almavásár közterület-használati díjának mérséklése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   9.6. Budapest XI. kerület, Etele utat és a Hadak útját érintő közterület-használat tekintetében jogutódlás
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   9.7. Budapest XI. kerület, Fegyvernek utca - Vegyész utca sarkán álló pavilon ügye
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   9.8. Budapest XI. kerület, Fonyód utca – Fehérvári út sarkán álló pavilon ügye
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   9.9. Budapest, XI. kerület, Halmi utca 69. előtti közterület közterület-használati díjának mérséklése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   9.10. Budapest XI. kerület, Bártfai utca 54. szám előtti közterület közterület-használati díjának mérséklése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
10. Telekingatlanok
   10.1. Budapest XI. ker. Mikes Kelemen utca 787 hrsz.-ú ingatlan telekalakítása során kialakuló (787/1) hrsz.-ú ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba adása
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   10.2. Budapest XI. ker. Keltike lejtő 1686/2, 1687 és 1688/1 hrsz.-ú ingatlanok telekalakítása során közterületek térítésmentes önkormányzati tulajdonba adása ügyében szerződéskötési határidő meghosszabbítása
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   10.3. Budapest XI. ker. Rupphegyi út 1321/1 és 1321/2 hrsz.-ú ingatlanok telekalakítása, továbbá a 1322/3 hrsz.-ú ingatlan közterületi lejegyzése és a kialakuló 1321/4 hrsz.-ú ingatlanból területrész megvásárlása
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   10.4. Budapest XI. kerület, Hamzsabégi út 2854/8 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó bérleti szerződések meghosszabbítása
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   10.5. Budapest XI. ker. Budaörsi út - Madárhegy utca saroktelek 1528/10 és 1579 és 1580/3. hrsz.-ú ingatlanok KÉSZ szerinti rendezése kapcsán közterület lejegyzése és térítésmentes önkormányzati tulajdonba adása
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   10.6. Budapest XI. ker. Kopaszi gát 4015/2 hrsz.-ú ingatlanon filmforgatás céljából területhasználat igénybevételének kérése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
11. Tulajdonosi hozzájárulás az Újbuda SMART 11 Nonprofit Kft. informatikai adományozásához kerületi oktatási intézmények számára
Előterjesztő: Büki László;
12. Mezőgazdasági haszonbérbe adott telekingatlan
   12.1. Budapest XI. ker. Kakukk-hegy 1385/5 hrsz. 5. parcella –bérleti szerződés hosszabbítása
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   12.2. Haszonbérlők részére talajvíz kutak fennmaradási engedélyéhez tulajdonosi hozzájárulás
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
13. Helyiségek - bérleti jogviszony hosszabbítása és rendezése
   13.1. Budapest XI. ker. Bercsényi u. 12. – bérleti jogviszony hosszabbítás
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   13.2. Budapest XI. ker. Fehérvári út 182. – bérleti jogviszony hosszabbítás
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   13.3. Budapest XI. ker. Solt u. 24/a. – bérleti jogviszony hosszabbítás
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
14. Helyiségek – tulajdonosi, tulajdonostársi hozzájárulás
   14.1. Budapest XI. ker. Fegyvernek u. 8. – székhely bejegyzés
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   14.2. Budapest XI. ker. Csikihegyek u. 13-15. szerver szoba – risztórendszer kiépítése távfelügyeleti kapcsolattal és UPC Magyarország Kft. hírközlési hálózat kialakításához tulajdonosi hozzájárulás
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   14.3. Budapest XI. ker. Budafoki út 17/a. – biztosítási kárösszeg kifizetéséhez tulajdonosi hozzájárulás
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
15. Helyiségek – értékesítés - Budapest XI. ker. Tardoskedd u. 3. – vételár megfizetése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
16. Budapest XI. ker. Fehérvári út 27. – tulajdonviszonyok rendezése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
17. Budapest XI. ker. Bertalan Lajos u. 20. – 2018. évi beszámolója
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
LEGFRISSEBB
×