Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
május 18. kedd, Erik, Alexandra

Megtárgyalt napirend a kiegészítő anyagokkal a 2020.10.14-ei Gazdasági Bizottság üléséhez

Megtárgyalt napirend a kiegészítő anyagokkal a 2020.10.14-ei Gazdasági Bizottság üléséhez

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

Gazdasági Bizottság rendes ülés - 2020. október 14. 15:00


Napirend

Zárt ülés
1. Tulajdonosi hozzájárulás - Budapest, XI. kerület Bartók Béla út 41.
Előterjesztő: Soltész Erika, igazgató;
2. Elővásárlási jog
   2.1. Budapest XI. kerület Budafoki út 55. I. 1A.
Előterjesztő: Soltész Erika, igazgató;
   2.2. Budapest XI. kerület Bartók Béla út 93. IV. 3.
Előterjesztő: Soltész Erika, igazgató;
   2.3. Budapest XI. kerület Bukarest utca 6. VI. 4.
Előterjesztő: Soltész Erika, igazgató;
   2.4. Budapest XI. kerület Budaörsi út 4-18. A. ép. fszt. 1.
Előterjesztő: Soltész Erika, igazgató;
Nyilvános ülés
3. Lakásvásárlási kérelem
   3.1. Budapest XI. kerület Ménesi út 34. fszt. 3.
Előterjesztő: Soltész Erika, igazgató;
   3.2. Budapest XI. kerület Budafoki út 9. III. 2/B. 12/80-ad tulajdoni hányad
Előterjesztő: Soltész Erika, igazgató;
4. Önkormányzati tulajdonban lévő üres lakás pályázaton kívül történő értékesítése lakásbővítéshez
Előterjesztő: dr. László Imre, polgármester;
5. Solt utcai szelektív hulladékgyűjtő sziget ideiglenes megszüntetése
Előterjesztő: Bakai-Nagy Zita, alpolgármester;
6. Duna Event rendezvényhajó elhelyezése a Petőfi híd és az A38 hajó között
Előterjesztő: Schreffel János;
7. Budapest XI., 4042/113 hrsz.-on megvalósított út és kapcsolódó létesítmények térítésmentes önkormányzati tulajdonba vétele
Előterjesztő: Hintsch György, alpolgármester;
8. Csereerdősítés során keletkezett faállomány Magyar Állam részére történő tulajdonba adása
Előterjesztő: dr. László Imre, polgármester;
9. Albertfalvai piac vagyonkezelői szerződésének meghosszabbítása
Előterjesztő: dr. László Imre, polgármester;
10. Közterület-használati ügyek
   10.1. Budapest XI. kerület, Bikás parkban szombati napokon megrendezésre kerülő heti vásár közterület-használati díjának mérséklése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   10.2. Budapest XI. kerület, Nagyszeben téri piac időpont módosításhoz tulajdonosi hozzájárulás
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   10.3. Budapest XI. kerület, Fehérvári út 38/a szám alatti Társasház közterület használati díjának mérséklése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   10.4. Budapest XI. kerület, Bartók Béla út 36-38. szám alatti Társasház közterület-használati díjának mérséklése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   10.5. Budapest XI. kerület, Október huszonharmadika utca 33. előtti vendéglátó-ipari terasz közterület-használati díjának megállapítása
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
11. Budapest, XI. ker. Oltvány u. 13. sz. ingatlan villamosenergia-ellátás tulajdonosi hozzájárulás kérelme
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
12. Budapest, XI. ker. Dayka Gábor u. 48/C Bp. 0668. Telenor állomás optikai ellátása tervéhez tulajdonosi hozzájárulás kérelem
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
13. Budapest XI. ker., Október huszonharmadika utca (Fehérvári út – Bercsényi u.) vízhálózat rekonstrukciója tervéhez tulajdonosi hozzájárulás kérelem
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
14. Budapest XI., Lágymányosi –öböl fejlesztése, BudaPart ingatlanfejlesztés E1 fázis útépítés tervéhez tulajdonosi hozzájárulás kérelem
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
15. Budapest XI. ker., Kápolna köz vízvezeték rekonstrukció építési munkálataihoz kapcsolódó téli munkavégzési tilalom alóli felmentés kérelem
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
16. Telekingatlanok
   16.1. Telekingatlanok értékesítésére kiírt pályázat értékelése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   16.2. Budapest XI. ker. Bod Péter utca 2668/199 hrsz.-ú ingatlan rendezése kapcsán a (2662/4) hrsz.-ú közterület építési telekké alakuló részének értékesítése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
17. Tulajdonosi hozzájárulás az Újbuda Prizma Szociális Fejlesztési és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata kiegészítéséhez
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
18. Helyiségek - bérleti jogviszony hosszabbítása és rendezése
   18.1. Budapest XI. ker. Fehérvári út 38/a. – bérleti jogviszony hosszabbítás
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   18.2. Budapest XI. ker. Hamzsabégi út 8. – bérleti jogviszony hosszabbítás
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   18.3. Budapest XI. ker. Kende u. 16. – bérleti jogviszony hosszabbítás
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   18.4. Budapest XI. ker. Fehérvári út 182. – bérleti jogviszony hosszabbítás
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   18.5. Budapest XI. ker. Bartók B. út 134. – bérleti jogviszony hosszabbítás
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   18.6. Budapest XI. ker. Albert u. 13-15. – bérleti jogviszony hosszabbítás
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   18.7. Budapest XI. ker. Karinthy F. út 24. – bérleti jogviszony hosszabbítás
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   18.8. Budapest XI. ker. Bartók B. út 55. – bérleti díj mérséklés
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   18.9. Budapest XI. ker. Lágymányosi u. 21/A. – bérleti díj mérséklés
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   18.10. Budapest XI. ker. Badacsonyi u. 2/b. – bérleti jogviszony felmondása
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
19. Helyiségek – tulajdonosi, tulajdonostársi hozzájárulás - Budapest XI. ker. Bartók Béla út 33. – székhelybejegyzés
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
20. Helyiségek – KVK
   20.1. Budapest XI. ker. Bartók Béla út 76. – bérleti díj mérséklés
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   20.2. Budapest XI. ker. Bartók Béla út 32. – bérleti díj mérséklés
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
21. Helyiségek – értékesítés - Üres helyiségek értékesítésére kiírt pályázat értékelése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
22. Budapest XI. ker., Deáki utca - Üröm utca szennyvízcsatorna kiépítése tervéhez tulajdonosi hozzájárulás kérelem
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
23. Budapest, XI. ker., Bartók Béla út 32. – tulajdonosi hozzájárulás pályázat benyújtásához
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
24. Budapest XI. ker. Cirmos u. 8. – bérleti jogviszony hosszabbítás, albérletbe adás
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
LEGFRISSEBB
×