Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
július 2. csütörtök, Ottó

A Gazdasági Műszaki Ellátó Szolgálat IGAZGATÓT keres

2015december0708:00
»
2015december2816:00

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. december 28-ig munkaidőben, vagy postán

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Budapest Főváros XI. kerület Önkormányzata

Gazdasági Műszaki Ellátó Szolgálat igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony


Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő


A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016. március 01-től 2021. február 28-ig szól.


A munkavégzés helye: 
1116 Budapest, Bükköny u. 2-4.


A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Irányítja, ellenőrzi és szervezi Újbuda Gamesz törvényes, szakszerű és gazdaságos működését. Biztosítja Újbuda Gamesz és a gazdálkodási körébe tartozó intézmények jóváhagyott költségvetési előirányzatainak rendeltetésszerű és jogszabályoknak megfelelő felhasználását és szabályszerű gazdálkodását. Irányítja és ellenőrzi a közbeszerzési pályázatok végrehajtását.


Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.


Pályázati feltételek:

 • Műszaki főiskola, egyetem;
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása;
 • Költségvetési szervnél szerzett legalább 3-5 éves igazolt vezetői tapasztalat;
 • Felhasználói szintű MS Office - irodai alkalmazások;
 • Büntetlen előélet, cselekvőképesség;
 • Magyar állampolgárság.


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • jogi vagy gazdasági szakirányú egyetemi végzettség;
 • önkormányzati fenntartású költségvetési intézményben szerzett vezetői szakmai tapasztalat;
 • gyakorlott szintű MS Office - irodai alkalmazások;


Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű kommunikációs és kapcsolatteremtő képesség,
 • Kiváló szintű pontos, precíz munkavégzés,
 • Kiváló szintű szakmai elkötelezettség és magas szintű szakmai ismeret,
 • Kiváló szintű nagyfokú munkabírás,
 • Kiváló szintű együttműködő képesség,


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz és motivációs levél;
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata;
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
 • arról szóló nyilatkozat, hogy a magasabb vezetői megbízás elnyerése esetén a pályázóval szemben a Kjt. 41. § szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn;
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt;
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja.


A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. március 01. napjától tölthető be.


A pályázat benyújtásának határideje:
2015. december 28-ig munkaidőben, vagy postán


A pályázatok benyújtásának módja:
CD-n és papír alapon


A pályázatok benyújtásának helye:
Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Humánszolgálati Igazgatóság 1113 Budapest, XI. kerület Zsombolyai u. 4. 4. emelet 408. szoba.


A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat szakmai bizottság véleményezi. A pályázatok elbírálásáról a Képviselő-testület dönt. A magasabb vezetői megbízással egyidejű közalkalmazotti munkakörbe való kinevezés esetén négy hónap próbaidő kikötése. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.


A pályázat elbírálásának határideje:
2016. január 21.


A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. december 7
.

Címkék: 
LEGFRISSEBB
×