Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
október 19. péntek, Nándor

Az Újbuda Közterület-felügyelet KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐT keres

2017március1615:30
»
2017április1018:00

A pályázat benyújtásának határideje: 2017.04.10.

Újbuda Közterület-felügyelet

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Közterület-felügyelő munkakör betöltésére.A közszolgálati jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony


Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő


A munkavégzés helye: 
Budapest, 1115 Budapest, Fraknó utca 32/b.


A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 30. Közterület-felügyelői feladatkör


A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Közterületen, egyenruhában, gyalogos őr-járőr szolgálat keretében hivatalos személyként jogszabályokban meghatározott hatósági ellenőrzés végzése, esetenként rendészeti feladatok ellátása. A közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott, engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése. A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által előírt tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása. Közreműködés az épített- és természeti környezet védelmében, a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében.


Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.


Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Közszolgálati középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés; vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga.
 • A kinevezés feltétele az érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány, valamint egészségügyi, fizikai és pszichikai alkalmasság a 78/1999. (XII.29.) Eüm-BM. együttes rendeletében foglaltak szerint,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • B kategóriás jogosítvány.


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közigazgatási alapvizsga,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),


Előnyt jelentő kompetenciák:

 • Kiváló szintű kommunikációs készség
 • Jó szintű problémamegoldó- és konfliktuskezelő


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Fényképes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján, motivációs levél, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik. Amennyiben pályázati anyagukban nyilatkozattal kérik, lehetőség van eredménytelen pályázat esetén arra, hogy önéletrajzuk bekerüljön adatbázisunkba.


A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.


A pályázat benyújtásának határideje:
2017.04.10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Enikő nyújt, a 06 1 688 6998 -os telefonszámon.


A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Újbuda Közterület-felügyelet címére történő megküldésével (1115 Budapest, Fraknó utca 32/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 203455/5/1/2017, valamint a munkakör megnevezését: Közterület-felügyelő.


A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt a benyújtásra előírt határidőt követő 15 napon belül. A kiválasztott pályázók személyes interjún vesznek részt, ahol szakmai és személyes rátermettségüket vizsgáljuk. A pályázat eredményéről a személyes interjún részt vett jelöltek az elbírálásra előírt napot követő 15 napon belül értesítést kapnak.

A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.


A pályázat elbírálásának határideje:
2017.04.25.


A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

LEGFRISSEBB
×