Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
május 28. vasárnap, Emil, Csanád

Az Újbudai Humán Szolgáltató Központ TANÁCSADÓ PSZICHOLÓGUST keres

2023március2816:45
»
2023április3018:00

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. április 30.

Újbudai Humán Szolgáltató Központ
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján

TANÁCSADÓ PSZICHOLÓGUS

munkakör betöltéséreA közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony


Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő


A munkavégzés helye:
1117 Budapest, Bogdánfy út 7/D.


Az intézmény tevékenységi köre:

A költségvetési szerv a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti, személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások közül a családsegítést, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti gyermekjóléti alapellátások közül a család- és gyermekjóléti szolgálat, valamint a család- és gyermekjóléti központ feladatait látja el.


A munkakörbe tartozó, lényeges feladatok:

Az intézmény szolgáltatásait igénybe vevőknek pszichológusi tanácsadás biztosítása.


Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók, valamint Újbuda Önkormányzata által biztosított juttatások.


Pályázati feltételek:

felsőfokú képesítés, 15/1998. (IV.30.) NM. rendelet 2. sz. melléklet II. részben foglaltaknak megfelelően :

 • okleveles pszichológus
 • alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség
 • magyar állampolgárság
 • erkölcsi bizonyítvány


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • korábban pszichológusi munkakörben szerzett - legalább 2 év szakmai tapasztalat.
 • tanácsadó szakpszichológus szakirány vagy
 • pedagógiai szakpszichológus szakirány
 • egészségfejlesztő szakpszichológus vagy
 • gyermek és ifjúsági klinikai szakpszichológus vagy
 • integratív gyermekterapeuta végzettség.


Elvárt kompetenciák:

 • kiváló szintű kommunikációs, kapcsolatteremtő és tárgyalóképesség;
 • pontos, precíz munkavégzés;
 • szakmai elkötelezettség és magas szintű szakmai ismeret;
 • nagyfokú munkabírás;
 • kiváló szintű együttműködő képesség.


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz
 • végzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • erkölcsi bizonyítvány


A munkakör betöltésének időpontja:

a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.


A pályázat benyújtásának határideje:
2023. április 30.


A pályázatok benyújtásának módja:

 • elektronikus úton a bakos.melinda@hszk.ujbuda.hu e-mail címre
 • Postai úton, személyesen az ÚHSZK 1117 Budapest, Bogdánfy út 7/d. címre


A pályázat elbírálásának határideje:
2023. május 15.

Címkék: