Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
augusztus 13. szombat, Ipoly

Újbuda Jegyzője ANYAKÖNYVI ÉS KERESKEDELMI CSOPORTVEZETŐT keres

2022július2509:45
»
2022augusztus1518:00

A pályázat beérkezésének határideje: 2022. augusztus 15.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal jegyzője

Anyakönyvi és Kereskedelmi Csoportvezetőt keresA meghirdető szerv:
Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal

1113 Budapest, Bocskai út 39-41.


A meghirdetett munkahely, beosztás:
Hatósági Igazgatóság,

Igazgatási Osztály,

Anyakönyvi és Kereskedelmi Csoportvezető

határozatlan időre, hat hónapos próbaidővel


Alkalmazási feltételek és szakmai követelmények:

 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalása,
 • képesítési előírás: a 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének 14. pontjában az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, természettudományi, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, jogi, műszaki szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, közszolgálati, jogi szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga.


Feladatai:

 • Irányítja az Anyakönyvi és a Kereskedelmi Csoportot.
 • Gondoskodik a feladatoknak a csoport dolgozói közötti arányos elosztásáról, a csoport távol lévő dolgozóinak helyettesítéséről.
 • Irányítja és ellenőrzi a munkát, az ügyintézői határidők betartását. Gondoskodik az ügyrend, valamint a jogszabályok által a csoport tevékenységi körébe utalt feladatok eredményes ellátásáról, az anyagi jogi és eljárási jogi jogszabályok maradéktalan végrehajtásáról.
 • Gondoskodik a jogszabályokban előírt statisztikai adatok szolgáltatásáról.
 • Folyamatgazdaként ellátja a Polgármesteri Hivatal kontrollrendszerének működtetésén belül az alábbi feladatokat: Elkészíti a területéhez kapcsolódó folyamatokra vonatkozóan az ellenőrzési nyomvonalat, valamint ezt rendszeresen aktualizálja. Közreműködik a folyamatra vonatkozó védelmi intézkedések kialakításában, kontrollok bevezetésének aktív támogatásában, folyamatos működtetésükben, fenntartásukban. Javaslatot tesz a folyamatokban rejlő kockázatok feltárására, mérésére, valamint a kockázatok elkerülésére, csökkentésére vonatkozóan és megteszi a szükséges intézkedéseket.


Előnyök az elbírálásnál:

 • államigazgatásban, költségvetési szervnél, hatósági területen szerzett szakmai, vezetői gyakorlat,
 • kiemelt szintű számítógépes ismeretek (word, excel),
 • közigazgatási szakvizsga,
 • jó szervezési, kommunikációs és problémamegoldó képesség.


Illetmény és egyéb juttatás
:

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) előírásai, valamint a Polgármesteri Hivatal és Újbuda Közterület-felügyelet alkalmazottainak juttatásairól szóló Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2014. (V. 28.) önkormányzati rendelete alapján. (illetményalap 60.000,- Ft, illetménykiegészítés 40%-os).


A jelentkezéseket:

 • e-mailben, fényképes szakmai önéletrajzzal (a 87/2019. (IV. 23.) Korm.rendelet 1. melléklete szerint),
 • az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolatával,
 • hozzájáruló nyilatkozattal, miszerint a benyújtott pályázati anyag személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők megismerhessék, kezelhetik,
 • 90 napnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány (mely igazolja a büntetlen előéletet, valamint azt, hogy a pályázó személyét tekintve nem áll fenn a közszolgálati jogviszony létesítését kizáró a Kttv. 39. § (1) bekezdése szerinti valamely ok), vagy nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy nyertes pályázat esetén az igazolást legkésőbb a közszolgálati jogviszony létesítése napjáig bemutatja.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal jegyzőjéhez címezve az allaspalyazat@ujbuda.hu e-mail címre kell megküldeni “Anyakönyvi és Kereskedelmi Csoport Csoportvezető” jeligére.


A pályázat beérkezésének határideje:
2022. augusztus 15.

Pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 31.

Állás betöltésnek várható időpontja: 2022. szeptember 1.


A pályázatok elbírálásáról bizottság dönt.

A döntésre, az érvényesen pályázók közül kiválasztott pályázók meghallgatása után, a polgármester egyetértésével kerül sor.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.


Érdeklődni lehet:

Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoportjánál: Ujlaki Ferencné +36 70 6847386 telefonszámon, szakmai kérdésekben a Hatósági Igazgatóságon: dr. Berkovics Gáborné dr. +36-1-372-4695 telefonszámon.

Címkék: 
LEGFRISSEBB
×