Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
június 17. hétfő, Laura, Alida

Újbuda Jegyzője HAGYATÉKI ÜGYINTÉZŐT keres

2024január1210:30
»
2024február0218:00

A pályázat beérkezésének határideje: 2024. február 02.

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Jegyzője

hagyatéki ügyintézői munkakörbe munkatársat keresA meghirdető szerv:
Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal

1113 Budapest, Bocskai út 39-41.


A meghirdetett munkahely, beosztás
: Hatósági Igazgatóság, Igazgatási Osztály, Hagyatéki és Birtokvédelmi Csoport, hagyatéki ügyintéző, teljes munkaidővel, határozatlan időre, hat hónapos próbaidővel


Alkalmazási feltételek és szakmai követelmények:

 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség
 • vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalása
 • Képesítési előírás: a 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének 14. pontjában az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, természettudományi, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, jogi, műszaki szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, közszolgálati, jogi szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga.


Feladatai:

 • Beszerzi a hagyatéki leltárhoz szükséges adatokat, a beszerzett adatokról a feleket végzésben tájékoztatja, valamint felhívást bocsát ki a további hagyatéki tárgyak, követelések, tartozások, illetve örökösök 8 napon belüli bejelentésére.
 • Az örökösként érdekelteket tájékoztatja biztosítási intézkedés kérelmezésének lehetőségéről, iratbetekintési jogukról, az eljárás menetéről, jogaikról, kötelezettségeikről, az eljárás várható költségeiről, a közvetítői eljárás igénybevételének lehetőségéről egymással, valamint a hagyatéki hitelezőkkel folytatható egyezségi tárgyalásról.
 • Kötelesrész iránti igény bejelentése esetén felhívja a feleket a kötelesrész alapjának számításához szükséges vagyontárgy 8 napon belül történő bejelentésére.
 • Ingatlan hagyaték esetétben megkéri az adó-és értékbizonyítványt, majd annak tartalmát- a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatás mellett - közli az öröklésben érdekeltekkel,
 • Meghatározott esetekben helyszíni, illetve széfleltározást tart, jegyzőkönyvet vesz fel, ingóleltárt készít, biztosítási intézkedésről döntést hoz.
 • Elkészíti a hagyatéki leltárt és azt a hozzátartozó iratanyaggal együtt az illetékes közjegyzőnek megküldi.
 • Ha az örökhagyó hagyatéka tekintetében nem állnak fenn a leltározási feltételek, eljárást megszüntető végzést hoz.
 • Gyámhivatali eljáráshoz megkeresésre vagyonleltárt készít.
 • Nem kerületi lakos elhunyt iratanyagát az illetékes hatósághoz végzéssel átteszi.
 • Intézi és megválaszolja a más szervek, érdekeltek megkereséseit.


Előnyök az elbírálásnál:

 • államigazgatásban szerzett szakmai gyakorlat,
 • hagyatéki ügyintézői munkakörben szerzett tapasztalat,
 • közszolgálati végzettség,
 • jó kommunikációs és problémamegoldó képesség,
 • magas szintű írásbeli kifejező készség,
 • kiemelt szintű számítógépes ismeretek (word, excel).


Amit kínálunk:

 • Illetmény és egyéb juttatás: A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) előírásai, valamint Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal és Újbuda Közterület-felügyelet alkalmazottainak juttatásairól szóló 15/2014. (V. 28.) önkormányzati rendelete alapján. Illetményalap: 75.000,- Ft, illetménykiegészítés 40%,
 • cafeteria 2024. évben br. 375.000,- Ft
 • heti 1 munkanap távmunkavégzési lehetőség;
 • kerékpárral történő munkába járás támogatása;
 • 39/2010. (II.26.) Korm. rendelet szerinti utazási költségtérítés;
 • támogató csapat, folyamatos szakmai fejlődési lehetőség;
 • tömegközlekedéssel jól megközelíthető munkahely.


A jelentkezéseket

 • e-mailben, fényképes szakmai önéletrajzzal (a 87/2019. (IV.23.) Korm.rendelet 1. melléklete szerint),
 • az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolatával,
 • hozzájáruló nyilatkozattal, miszerint a benyújtott pályázati anyag személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik, kezelhetik,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (másolat, vagy igazolás) csatolásával

Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal jegyzőjéhez címezve az allaspalyazat@ujbuda.hu e-mail címre kell megküldeni “Hagyatéki ügyintéző ” jeligére.


A pályázat beérkezésének határideje: 2024. február 02.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024. február 09.

Az állás betöltésének időpontja: 2024. február 12.


A pályázatok elbírálásáról bizottság dönt. A munkáltató fenntartja magának a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát. Az álláspályázatokra jelentkezők részére szóló adatvédelmi tájékoztató és folyamatleírás a www.ujbuda.hu oldalon megtekinthető.


Érdeklődni lehet:

Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoportjánál (Hülber Judit: +36 70 684 7386) telefonon a munkakör betöltésével kapcsolatban.

Továbbá Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Hatósági Igazgatóság Igazgatási Osztályán (dr. Rávai Viktória: +36 1 3724695) telefonon a munkakör szakmai feltételeivel kapcsolatban.

Címkék: