Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
december 11. hétfő, Árpád

Újbuda Jegyzője KÖZBIZTONSÁGI ÉS HONVÉDELMI REFERENST keres

2023október2613:45
»
2023november3018:00

A pályázat beérkezésének határideje: 2023. november 30.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Jegyzője

közbiztonsági és honvédelmi referenst keresA meghirdető szerv:
Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal

1113 Budapest, Bocskai út 39-41.


A meghirdetett munkahely, beosztás
:
Jegyzői Igazgatóság, Programkoordinációs Osztály, Programkoordinációs Csoport

1 fő közbiztonsági és honvédelmi referens – határozatlan időre, hat hónapos próbaidővel, teljes munkaidőben


Alkalmazási feltételek és szakmai követelmények:

 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,
 • képesítési előírás: a 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet I. számú mellékletének 2. pontja szerint: besorolási osztályban:

Felsőoktatásban szerzett jogi, közszolgálati, gazdaságtudományi, műszaki szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és közszolgálati felsőfokú szakmacsoportba tartozó szakképesítés.


Feladatai:

Honvédelmi referensként közreműködik a polgármester honvédelmi felkészülés és védekezés szakmai feladatában, továbbá közbiztonsági referensként közreműködik a polgármester a védekezésre való felkészülés, a védekezés, a helyreállítás szakmai feladatában. Közreműködik a napi szintű rendvédelmi feladatellátásban, részt vesz a kötelező szakmai képzéseken.


A megelőzés és felkészülés időszakában:

 1. a települési veszély-elhárítási tervekkel kapcsolatos feladatok
 2. a katasztrófavédelmi felkészítésekkel kapcsolatos feladatok
 3. a lakosság megelőző időszaki tájékoztatásával kapcsolatos feladatok
 4. közreműködik a lakossági riasztó, riasztó-tájékoztató végpontok működőképességének és karbantartottságának ellenőrzésében,
 5. a polgári védelmi kötelezettségen alapuló települési polgári védelmi szervezet létrehozása és megalakítása során szakmai javaslatokkal segíti a polgármester döntéseit,
 6. részt vesz a polgári védelmi kötelezettség alatt álló állampolgárok polgári védelmi szervezetbe történő beosztásában, a szervezetek kiképzéseinek és gyakorlatainak előkészítésében és lebonyolításában,
 7. rendszeresen tájékoztatja a polgármestert a felkészülés időszakában végrehajtott feladatokról,
 8. kapcsolatot tart a hivatásos katasztrófavédelmi szervekkel, valamint a katasztrófák elleni védekezésben közreműködő más szervekkel és szervezetekkel.

A védekezés időszakában:

 1. előkészíti a polgármester védekezéssel kapcsolatos szakmai döntéseit a lakosság és a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme érdekében,
 2. kapcsolatot tart a védekezést irányító és a védekezésben közreműködő szervekkel és erről tájékoztatja a polgármestert,
 3. elkészíti a polgári védelmi kötelezettség alatt álló állampolgárok polgári védelmi szolgálatra kötelező határozatát,
 4. ellátja a települési polgári védelmi szervezetek alkalmazásának elrendelésével kapcsolatos feladatokat,
 5. részt vesz a lakosságvédelmi feladatokban.

A helyreállítás és újjáépítés időszakában:

 1. közreműködik a vis maior eljárásban,
 2. részt vesz a károk felmérésében, és szakmailag előkészíti a polgármester helyreállítással kapcsolatos döntéseit,
 3. folyamatosan figyelemmel kíséri a helyreállítási és újjáépítési munkálatok helyzetét, melyről rendszeresen tájékoztatja a polgármestert,
 4. közreműködik a településre érkező segélyszállítmányokkal és adományokkal kapcsolatos feladatokban,
 5. közreműködik a helyreállítási és újjáépítési tevékenységek ellenőrzésében.Előnyök az elbírálásnál:

 • jó szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,
 • helyismeret,
 • közbiztonsági referens képzésen való részvétel, vizsga megléte,
 • közigazgatási alap-, szakvizsga megléte,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • szervezési, koordinációs és együttműködési képesség,
 • kiemelt szintű számítógépes ismeretek (MS Word, Excel)


Amit kínálunk:

 • Illetmény és egyéb juttatás: A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) előírásai, valamint a Polgármesteri Hivatal és Újbuda Közterület-felügyelet alkalmazottainak juttatásairól szóló Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2014. (V. 28.) önkormányzati rendelete alapján. Illetményalap: 68.000,- Ft, illetménykiegészítés 40%,
 • cafeteria
 • heti 1 munkanap távmunkavégzési lehetőség;
 • kerékpárral történő munkába járás támogatása;
 • 39/2010. (II.26.) Korm. rendelet szerinti utazási költségtérítés;
 • folyamatos szakmai fejlődési lehetőség;
 • tömegközlekedéssel jól megközelíthető munkahely.


A jelentkezéseket

 • e-mailben, fényképes szakmai önéletrajzzal (a 87/2019. (IV.23.) Korm.rendelet 1. melléklete szerint),
 • az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolatával,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (másolat, vagy igazolás) csatolásával,
 • hozzájáruló nyilatkozattal, miszerint a benyújtott pályázati anyag személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők megismerhessék, kezelhetik:

a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal jegyzőjéhez címezve az allaspalyazat@ujbuda.hu e-mail címre kell megküldeni “közbiztonsági és honvédelmi referens” jeligére.


A pályázat beérkezésének határideje:
2023. november 30.

Pályázat elbírálásának határideje: 2023. december 15.

Állás betöltésnek várható időpontja: 2024. január 1.


A pályázatok elbírálásáról bizottság dönt. Bizottság fenntartja a pályázat eredménytelennek nyilvánításának jogát. A álláspályázatokra jelentkezők részére szóló adatvédelmi tájékoztató és folyamatleírás a www.ujbuda.hu oldalon megtekinthető.


Érdeklődni lehet:

 • a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoportjánál (dr. Vári - Timár Zsanett: +36 1 3724507) telefonon a munkakör betöltésével kapcsolatban,
 • a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Jegyzői Igazgatóság Programkoordinációs Osztályánál (Hubicsák-Gódor Ildikó: +36 1 372 3469) telefonon a munkakör szakmai feladatrendszerével kapcsolatban.
Címkék: