Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
július 18. csütörtök, Frigyes

Újbuda Jegyzője VAGYONGAZDÁLKODÁSI OSZTÁLYVEZETŐT keres

2022október2812:15
»
2022november2118:00

A pályázat beérkezésének határideje: 2022. november 21.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal jegyzője

vagyongazdálkodási osztályvezetőt keresA meghirdető szerv:
Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal

1113 Budapest, Bocskai út 39-41.


A meghirdetett munkahely, beosztás:
Városgazdálkodási Igazgatóság

Vagyongazdálkodási Osztály

határozatlan időre, hat hónapos próbaidővel


Alkalmazási feltételek és szakmai követelmények:

 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalása,
 • képesítési előírás: a 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének 20. pontjában Az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett műszaki, közszolgálati, jogi, építész, gazdaságtudományi, szakképzettség.


Feladatai:

 • Szakmai irányítást gyakorol az Osztály felett, ellátja az Osztály feladatkörébe tartozó kiadmányozási jogkört, gondoskodik az Osztály feladatkörébe tartozó nyilvántartások vezetéséről, Részt vesz vagyonhasznosítással összefüggő koncepciók kialakításában, ingatlanhasznosítási pályázatok előkészítésében, lebonyolításában,
 • Ellátja az Önkormányzat tulajdonát képező telekingatlanok vagyongazdálkodásával kapcsolatos feladatokat,
 • Kezdeményezi tanulmánytervek és szabályozási tervek készíttetését az ingatlanok kedvezőbb hasznosíthatósága érdekében,
 • Ellátja az önkormányzati tulajdonú vagyon- és vagyonhoz kapcsolódó felelősségbiztosítási szerződéssel kapcsolatos feladatokat,
 • Gondoskodik a szakmai területét érintő önkormányzati rendeletek tervezetének elkészítéséről,
 • A Képviselő-testület, a Gazdasági Bizottság részére előterjesztéseket készít elő, gondoskodik a testületi, bizottsági határozatok végrehajtásáról,
 • Kötelezettséget vállal a költségvetésben meghatározott – az Osztály feladatkörébe tartozó – ügyekben előirányozott bevételek és kiadások teljesítéséért.


Előnyök az elbírálásnál:

 • államigazgatásban, költségvetési szervnél szerzett szakmai, vezetői gyakorlat,
 • kiemelt szintű számítógépes ismeretek (word, excel),
 • helyismeret,
 • közigazgatási szakvizsga,
 • jogi szakképzettség,
 • jó szervezési, kommunikációs és problémamegoldó képesség.


Illetmény és egyéb juttatás
:

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) előírásai, valamint a Polgármesteri Hivatal és Újbuda Közterület-felügyelet alkalmazottainak juttatásairól szóló Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2014. (V. 28.) önkormányzati rendelete alapján. (illetményalap 60.000,- Ft, illetménykiegészítés 40%-os).


A jelentkezéseket:

 • e-mailben, fényképes szakmai önéletrajzzal (a 87/2019. (IV. 23.) Korm.rendelet 1. melléklete szerint),
 • az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolatával,
 • hozzájáruló nyilatkozattal, miszerint a benyújtott pályázati anyag személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők megismerhessék, kezelhetik,
 • 90 napnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja a büntetlen előéletet, valamint azt, hogy a pályázó személyét tekintve nem áll fenn a közszolgálati jogviszony létesítését kizáró, a Kttv. 39. § (1) bekezdése szerinti valamely ok, vagy nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy nyertes pályázat esetén az igazolást legkésőbb a közszolgálati jogviszony létesítése napjáig bemutatja

Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal jegyzőjéhez címezve az allaspalyazat@ujbuda.hu e-mail címre kell megküldeni “Vagyongazdálkodási Osztályvezető” jeligére.


A pályázat beérkezésének határideje:
2022. november 21.

Pályázat elbírálásának határideje: 2022. december 12.

Állás betöltésnek várható időpontja: 2023. január 1.


A pályázatok elbírálásáról bizottság dönt.

A döntésre, az érvényesen pályázók közül kiválasztott pályázók meghallgatása után, a polgármester egyetértésével kerül sor.


A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. A álláspályázatokra jelentkezők részére szóló adatvédelmi tájékoztató és folyamatleírás a www.ujbuda.hu oldalon megtekinthető.


Érdeklődni lehet:

 • a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoportjánál (dr. Vári-Timár Zsanett +36-70-684-7185 ) telefonon a munkakör betöltésével kapcsolatban,
 • a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Igazgatóság Koordinációs Osztályán (dr. Gyulai Zsanett: +36 70 469 1176) telefonon a munkakör szakmai feladatrendszerével kapcsolatban.
Címkék: