Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
április 6. hétfő, Vilmos, Bíborka

A Kelenföld és Ferencváros állomások közötti kötött pályás kapcsolatok fejlesztése érdekében háromvágányú kapcsolat és új elővárosi megállók kialakítására vonatkozó környezeti hatásvizsgálati eljárása megindításának közzététele

2020január2014:00

A közmeghallgatás helye: Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Polgármesteri Hivatal

1113 Budapest, Zsombolyai u. 5., földszinti tanácsterem.

KÖZLEMÉNY

környezetvédelmi hatósági eljárás megindításárólAz ügy tárgya:
A Kelenföld és Ferencváros állomások közötti kötött pályás kapcsolatok fejlesztése érdekében háromvágányú kapcsolat és új elővárosi megállók kialakítására vonatkozó környezeti hatásvizsgálati eljárás a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján.


Az ügy iktató száma:
PE-06/ÉKTF04985/2019.


Az eljárás megindításának napja:
2019. december 17.


Az ügyintézési határidő:
42 nap


Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet kiemelt jelentőségűvé nyilvánította a tárgyi környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárást.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 50. § (5) bekezdésében foglaltak az ügyintézési határidőbe nem számítanak be.


Az ügyintéző neve és elérhetősége:
Kamarásné Buchberger Edit; Tel.: (06-1) 478-4400


A közmeghallgatás helye:
Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Polgármesteri Hivatal

1113 Budapest, Zsombolyai u. 5., földszinti tanácsterem


A közmeghallgatás időpontja:
2020. január 20. (hétfő) 1400 óra


Az ügy tárgyának rövid ismertetése:

A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.) meghatalmazása alapján a RING Mérnöki Iroda Kft. (1134 Budapest, Kassák Lajos u. 81.) meghatalmazásából a Vibrocomp Kft. (1118 Budapest, Bozókvári u. 12.) benyújtotta a Pest megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához (a továbbiakban: Járási Hivatal) a Kelenföld és Ferencváros állomások közötti kötött pályás kapcsolatok fejlesztése érdekében háromvágányú kapcsolat és új elővárosi megállók kialakítására vonatkozó környezeti hatásvizsgálati dokumentációt.


A tervezett létesítmény által újonnan igénybe vett terület helye:

Budapest, XI. kerület: 3360-3363, 3366/11, 3366/24, 2854/8, 3506/1-2, 4348, 4148, 4082/2 és 4042/91;

Budapest, IX. kerület: 38038/9, 38039, 38048/3, 38034/6, 38022/1, 38024, 38033 és 38025/4 hrsz-ú ingatlanokon.


A tervezett beruházás célja:

A legnagyobb magyar vasúti forgalom a Kelenföld és Ferencváros állomások közötti szakaszon koncentrálódik, mely vonalszakasz jelenleg kétvágányú, villamosított pálya, az engedélyezett sebesség 80 km/h, a megengedett tengelyterhelés 210 kN, tehát nem teljesíti a nemzetközi átjárhatóság feltételeit.

A tervezett beavatkozás meghatározó szempontja a szűk keresztmetszet kiváltása.


A tervezett szakaszhatárok

00 Ferencváros (bez.) - Kelenföld (bez.) 74+90 – 133+20
01 Ferencváros (bez.) - Déli összekötő vasúti híd 74+90 – 82+90
02 Déli összekötő vasúti híd - Kelenföld (kiz.) 88+00 – 103+00
03 Kelenföld állomás 103+00– 133+20

A vonalszakasz tervezési határai közé ékelődik a Déli összekötő vasúti Duna-híd, melynek előkészítése külön tervezési feladat keretében valósul meg, jelen engedélyezési eljárásnak nem része.

Az átépítést követően tárgyi szakasz 80/100 km/h sebességre, 225 kN tengelyterhelésre alkalmas, három, illetve szakaszonként négyvágányú, és a továbbiakban is villamosított lesz.


Ferencváros (bez.) – Déli összekötő vasúti Duna híd vonalszakasz 74+90 – 82+90 hmsz szelvények között

5 új vágány építését tervezik, ebből egy kihúzó csonkavágány. A tervezési szakasz elején az 5 tervezett vágány Ferencváros állomás kapcsolódó projekt szerinti végponti kitérőkörzetéhez csatlakozik. A vágányok csatlakozási szelvénye 74+88.00. Az előzménytervnek tekintendő kapcsolódó projekt szerinti 3 vágányosra bővülő Duna feletti vasúti összeköttetéshez a pesti hídfő előtt elhelyezett vágánykapcsolatokkal csatlakoznak.

A vasúti pálya, vasúti üzem és a tervezett biztosító berendezés szempontjából a tervezési szakasz Ferencváros állomás része, nem nyíltvonal.

Ferencváros állomás területén a 77+30 – 80+30 hmsz. szelvények között új megállóhely – Danubius megállóhely – épül. A Soroksári út felett épülő Danubius megállóhely középperonos kialakítású, 4 peronos vágánnyal, SK+55 cm magas, 300 m hosszúságú peronokkal. A peronok részben a műtárgy szerkezetére kerülnek.


Déli összekötő vasúti Duna híd – Kelenföld (kiz.) vonalszakasz
88+00 – 103+00 hmsz szelvények között, Kelenföld állomás 103+00 – 133+20 szelvények között

A vágányok a kezdőpont felől a Déli összekötő vasúti híd projektben megépülő vágányokhoz csatlakoznak majd a 88+00 szelvényben.

A vonali 1. és 2. vágány (az állomás területén XVb és XIVb vágányok) a 118+27,90, illetve a 118+50 szelvényben csatlakoznak a meglévő felépítményhez.

Az átépítés során megépül a harmadik vágány és felújításra kerülnek a jelenlegi vágányok. Az új vágány a 88+00 – 112+00 szelvényig a jelenlegi vágányok jobb oldalán, a Bartók Béla úti hidat követően a tejgyári csonkavágány helyén épül meg. A vonali 3. vágány 120-as és 40-es kitérő közötti szakasza az átépítést követően Kelenföld állomás XIa számú vágánya lesz. A vágány tervezési sebessége 60 km/h.

A tervezett 4. vágány a jelenlegi vágányok bal oldalán, a 105+20 hmsz. szelvénytől épül és az Ia vágányba köt be.

Nádorkert térségében a 92+00 – 94+50 hmsz. szelvények között új megállóhely – Nádorkert megállóhely épül. A Nádorkert megállóhelyen minden vágány mellett két, 250 m hosszú, SK+55 cm magas, íves geometriájú peron épül.Kapcsolódó létesítmények:


Utak, útátjárók
A tervezési szakaszon útátjáró nincs, azonban az átépítés következtében útépítési beavatkozások (járdaszélesítés, gyalogátkelőhely létesítése, meglévő kerékpárút nyomvonal módosítása, gyalogos-kerékpáros aluljáró építése, meglévő buszmegálló áthelyezése, szegélyépítés, stb…) szükségesek.


Műtárgyak
A beruházás megvalósítása miatt több meglévő műtárgyat átépítenek. A megállóhelyen a peronok jelentős hosszban műtárgyra kerülnek.

Az új vágány megépítése következtében a jelenlegi töltést szélesíteni fogják, továbbá változó magasságú támfalakat terveztek a pálya mindkét oldalán.

A megállóhelyen a peronok megközelítésére két új gyalogos-kerékpáros aluljárót (105+10 és 107+41 szelvényekben), lépcsőket, mozgólépcsőket, illetve felvonókat létesítenek.

A Bartók Béla út-Tétényi út csomópontjánál a 4 vágány átvezetésére két kétvágányú híd épül.

A tervezési szakaszok megfelelő helyein a vágányok fölé behajló zajvédőfalat és a felsővezetéket tartó keretszerkezetet létesítenek, amelyek a pálya mentén létesítendő támfalakra támaszkodnak.

Villamos felsővezetéki rendszer

Biztosítóberendezések, távközlés (új kábelek, utas tájékoztató rendszer, biztonságtechnika, stb…)


Közműkiváltások
A tervezett tevékenység közvetlen hatásterületének vélelmezett határai:

Budapest IX. és XI. kerület közigazgatási területén belül.

Tájékoztatásul közlöm, hogy a Járási Hivatalnak az eljárást lezáró határozatában az alábbi döntései lehetnek:

  • kiadja a tevékenység gyakorlásához szükséges környezetvédelmi engedélyt,
  • ha a környezeti hatásvizsgálat során a tevékenység környezetvédelmi engedélyezését kizáró ok merül fel, határozatában e tény rögzítése mellett megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható, ezért a kérelmet elutasítja.

A környezeti hatástanulmány közzétételének és a betekintési lehetőség biztosításának időtartama legalább harminc nap.


A Járási Hivatal felhívja az ügyben érintettek figyelmét,
hogy a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, illetve a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan a közlemény megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a Járási Hivatalhoz észrevételt lehet tenni.

A Járási Hivatal a közleményt a hivatalában, valamint a honlapján (http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/hirdetmenyek) közzéteszi.


Az elektronikus úton közzétett kérelem és mellékleteinek elérési helye:

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/hirdetmenyek/pest-megyei-kormanyhivatal-erdi-jarasi-hivatal-kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-foosztaly-pe-ektf-04985-1-2019


Az érintettek a dokumentációba
, illetve az ügy egyéb irataiba a Járási Hivatal Zöld Pont Irodájában (1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.) ügyfélfogadási időben betekinthetnek.

Az érintettek a dokumentációba betekinthetnek ügyfélfogadási időben a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Környezetvédelmi Osztályán (1113 Budapest, Zsombolyai u. 4. II. emelet 209. iroda) 2020. január 31-ig.

Címkék: 
LEGFRISSEBB
×