Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
augusztus 10. hétfő, Lőrinc

Értesítés a fővárosi településrendezési eszközök partnerségi egyeztetéséről

2019március2816:00

Cím: Főpolgármesteri Hivatal Díszterem (Budapest V. Kerület, Városház utca 9-11. II. kapu)

LAKOSSÁGI FÓRUMA fővárosi településrendezési eszközök partnerségi egyeztetéséről

2019.
 MÁRCIUS 28. (CSÜTÖRTÖK) 16 ÓRA

FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL DÍSZTEREM

BUDAPEST V. KERÜLET, VÁROSHÁZ UTCA 9-11. II. KAPU


Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény8. § (2) bekezdése és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet(továbbiakban: Korm. rendelet) alapján Budapest Főváros Önkormányzata megindította az alábbi tervek előzetes tájékoztatási, illetve véleményezési szakaszát:

1. napirend: Budapest főváros településszerkezeti terve és Budapest főváros rendezési szabályzat eseti módosítása a Budapest II. kerület, Elvis Presley park területére vonatkozóan (állami főépítészi eljárás),


2. napirend: Budapest főváros településszerkezeti terve és Budapest főváros rendezési szabályzat eseti módosítása a Budapest XV. kerület egyes területeire vonatkozóan (előzetes tájékoztatás),


3. napirend: Budapest főváros településszerkezeti terve és Budapest főváros rendezési szabályzateseti módosítása a Budapest X. kerület Bihari utca –Üllői út –100-as vasútvonal –Balkán utca által határolt területre vonatkozóan (egyszerűsített eljárás),

4. napirend: Budapest főváros településszerkezeti terve és Budapest főváros rendezési szabályzateseti módosítása a Budapest XXIII. kerület Vízisport utca menti hétvégiházas üdülőterület ingatlanaira vonatkozóan (egyszerűsített eljárás),

5. napirend:Budapest főváros településszerkezeti terve és Budapest főváros rendezési szabályzat eseti módosítása az Egészséges Budapest program III. területére (DÉL-BUDAI CENTRUM) vonatkozóan (tárgyalásos eljárás).

A dokumentációka www.budapest.hu portálon és a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán megtekinthetők.

A tervek egyeztetése a 185/2017. (II.22.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott partnerségi egyeztetés szabályainak megfelelően történik, amelynek alapján észrevételt, javaslatot adhat a

  • március28-án 16.00 órától tartandó lakossági fórumon vagy
  • az 1., 3., 4., 5.napirendhez 2019. április5-ig, a 2. napirendhez 2019. április 19-ig elektronikusan a varosrendezes@budapest.hu e-mail címre, írásban a Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztályának megküldve (1052 Budapest, Városház utca 9-11.) vagy személyesen az Ügyfélszolgálaton (Budapest V. kerület, Bárczy István utca 1-3.).


A lakossági fórumon való részvételi szándékát kérjük a fenti e-mail címen vagy az Ügyfélszolgálaton szíveskedjen jelezni.

LEGFRISSEBB
×