Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
március 2. szombat, Lujza

Újbuda Önkormányzata Közterület-felügyelet KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐT keres

2023augusztus0809:00
»
2023szeptember0818:00

A pályázat beérkezésének határideje: 2023. szeptember 8.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Közterület-felügyelet

közterület-felügyelő munkakörbe munkatársakat keres


A meghirdető szerv:
Újbuda Közterület-felügyelet

1115 Budapest, Fraknó utca 32/B.


A meghirdetett munkahely, beosztás: közterület-felügyelő

határozatlan időre hat hónapos próbaidővel


Alkalmazási feltételek és szakmai követelmények:

 • Magyar állampolgárság,
 • Büntetlen előélet,
 • Cselekvőképesség,
 • Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
 • 3 hónapnál nem régebbi általános és rendészeti hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • Középfokú képesítés,

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló, 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. mellékletében a közterület-felügyelői feladatkör betöltéséhez előírt végzettségek, szakképzettségek, szakirányú szakképesítések valamelyike:

Az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett közszolgálati szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és közszolgálati másodfokú szakképesítés,

A II. besorolási osztályban: Közszolgálati középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés; vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga,

 • Közterület felügyelői vizsga, vagy vizsga hiányában a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a munkáltató által finanszírozott képesítés megszerzését,
 • Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépését biztosító módosításról szóló 2012. évi CXX. törvény 23.§ szerinti rendészeti vizsga, vagy az alóli mentesség,
 • Egészségi, fizikai és pszichológiai alkalmasság a 78/1999. (XII. 29.) EüM-BM együttes rendeletben foglaltaknak megfelelően,
 • 6 hónap próbaidő.


Feladatai
:

 • A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény szerint a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése,
 • a közterület rendjének, tisztaságának ellenőrzése, illetve szankcionálása,
 • kerékbilincs- és gépjármű elszállítás alkalmazása.


Előnyök az elbírálásnál:

 • Közterület-felügyelői vagy rendvédelmi területen szerzett (legalább 1-3 év) szakmai tapasztalat,
 • Közigazgatási gyakorlat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Közigazgatási alap-, szakvizsga,
 • B kategóriás jogosítvány.


Illetmény és egyéb juttatás:

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) előírásai, valamint a Polgármesteri Hivatal és Újbuda Közterület-felügyelet alkalmazottainak juttatásairól szóló Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelete alapján.

A köztisztviselőkre vonatkozóan az illetményalap 68.000 Ft.


A jelentkezéseket

 • e-mailben, fényképes szakmai önéletrajzzal (a 87/2019. (IV.23.) Korm.rendelet 1. melléklete szerint),
 • az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolatával,
 • hozzájáruló nyilatkozattal, miszerint a benyújtott pályázati anyag személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik, kezelhetik,


Elektronikus úton Bleszák Tibor igazgató részére a TITK/138/2023 iktatószám és a közterület-felügyelő munkakör megjelöléssel a kozteruletfelugyelet
@ktf.ujbuda.hu e-mail címre kell megküldeni.


A pályázat beérkezésének határideje:
2023. szeptember 8.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. október 8.

Az állás betöltésének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázatok elbírálásáról bizottság dönt.


Érdeklődni lehet:

 • A pályázati kiírással kapcsolatban további információt hivatali munkaidőben Barkóczi Richárd igazgató-helyettes nyújt, a 06 30 402 6778 -as telefonszámon.
Címkék: