Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
december 11. hétfő, Árpád

Pályázat környezetvédelemmel, természetvédelemmel kapcsolatos programok, projektek megvalósítására

2022június2916:15
»
2022szeptember0912:00

A pályázat beadási határideje: 2022. szeptember 9. (péntek) 12:00 óra

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
2022. évre pályázatot ír ki 5 millió Ft keretösszegben
utófinanszírozással

CIVIL SZERVEZETEK, EGYESÜLETEK, ALAPÍTVÁNYOK, GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK, INTÉZMÉNYEK, TÁRSASHÁZAK, MAGÁNSZEMÉLYEK részére BUDAPEST XI. KERÜLETHEZ KÖTŐDŐ*, KÖRNYEZETVÉDELEMMEL, TERMÉSZETVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS PROGRAMOK, PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRAPályázni lehet:

Civil szervezetek, egyesületek, alapítványok, gazdálkodó szervezetek, intézmények, társasházak, magánszemélyek részére, 2022. októberétől 2023. június 30-ig Budapest XI. kerületben végzett környezetvédelemmel, természetvédelemmel, klímavédelemmel, környezettudatos szemléletformálással, élőhelykezeléssel kapcsolatos programok, projektek megvalósítására.

Elsősorban:

  • esővízgyűjtő berendezések létrehozására és működtetésére – létrehozástól számított 5 éves fenntartási kötelezettség vállalásával
  • magánterületi faültetésre - három éves fenntartás vállalásával
  • zöldfalak és zöldtetők létesítése - létrehozástól számított 5 éves fenntartási kötelezettség vállalásával
  • környezettudatos szemléletformálásra, eszközbeszerzésre, élőhelykezelésre civil szervezetek, egyesületek, alapítványok, gazdálkodó szervezetek, intézmények, társasházak, magánszemélyek részére


Pályázhatnak:

Civil szervezetek, egyesületek, alapítványok, gazdálkodó szervezetek, intézmények, társasházak, magánszemélyek.

A támogatott programok, projektek megvalósítási helyszíne legyen a Budapest XI. kerületben, vagy a célszemélyek legyenek XI. kerületi lakosok, vagy XI. kerületi oktatási-nevelési intézmény hallgatói, diákjai, óvodásai, bölcsődései, vagy legyenek XI. kerületi telephelyű munkahely alkalmazottai, akik fizikailag is a XI. kerület területén dolgoznak, vagy XI. kerületi egyetem hallgatói, akik a XI. kerület területén található szervezeti egységnél tanulnak.


Általános tudnivalók:

A támogatások utófinanszírozással kerülnek kifizetésre.

A támogatási kérelem benyújtása pályázati adatlapon történik, melyen részletesen fel kell tüntetni a megvalósítandó célt, az összköltségvetését, továbbá azt, hogy a pályázó milyen saját vagy egyéb anyagi forrással rendelkezik a cél megvalósításához az igényelt támogatás összegén felül. Az adatlap szerves részét képezik a vonatkozó jogszabályokban előírt kötelező nyilatkozatok.

A nyertes pályázóknak a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználásáról elszámolást kell benyújtaniuk a támogatási szerződésben és a pénzeszközök átadásának, átvételének rendjéről szóló 25/2016. (XI. 22.) ÖK rendeletben foglaltak szerint. A támogatás kifizetésére (az elnyert összegben) a pályázatban vállalt program megvalósulása, az elszámolás ellenőrzése és jóváhagyása után kerül sor. Az elszámoláskor csak a támogatási szerződésben rögzített célnak és a meghatározott időintervallumnak megfelelő számlák fogadhatók el. Alapítványok támogatásáról Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Képviselő-testülete dönt.

A 25/2016.(XI. 22.) ÖK rendelet alapján a támogatási összegből személyi jellegű kifizetések, valamint reprezentációs célú (pl. étel, ital beszerzése, éttermi szolgáltatás igénybevétele, ajándékutalványok juttatása, stb.) kiadások nem teljesíthetők.

A finanszírozás a Kerületi Környezetvédelmi Alapból kerül kifizetésre. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 57.§-a szerint „A környezetvédelmi alap célfeladat fejezeti kezelésű előirányzat a környezetkímélő gazdasági szerkezet kialakításának ösztönzését, a környezeti ártalmak megelőzését, csökkentését, a bekövetkezett környezeti károk felszámolását - a külön törvényben meghatározott tájrendezést -, továbbá természeti értékek és területek fenntartását, a leghatékonyabb megoldások, továbbá a külön jogszabályban meghatározott tevékenységek esetén az elérhető legjobb technika ösztönzését, előmozdítását, a társadalom környezeti szemléletének fejlődését, valamint a környezetvédelmi kutatást elősegítő előirányzat.”


Olyan tevékenységre pályázhatnak, amely illeszkedik Újbuda Környezetvédelmi Programjához. A megvalósítani tervezett tevékenység célcsoportjai legyenek:

  • kerületi lakosok,
  • kerületi oktatási-nevelési intézmény diákjai, óvodása, bölcsődései lakcímtől függetlenül,
  • kerületi székhelyen/telephelyen található munkahely dolgozói, akik Budapest XI. kerületében dolgoznak, lakcímtől függetlenül.


A pályázat alapján elnyerhető támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. A nyújtandó támogatás mértéke legfeljebb a tervezett költségek 75 %-a. A pályázat benyújtásával egyidejűleg csatolni kell a legalább 25 %-nyi saját rész meglétének hitelt érdemlő igazolását. Az önrészbe önkéntes munka nem számítható be.

A támogatásra pályázó projektek a pályázat benyújtását követően saját felelősségre megkezdhetők, de a beérkezett pályázatok elbírálásáról szóló döntés dátumáig kiállított számlák a támogatásként nyújtott összeg terhére nem számolhatók el, azok önrésznek minősülnek.


Pályázattal kapcsolatos szakmai információ:
Kása Ferencné Ecsedi Helga

Tel: +36-1-372-3471

E-mail: kornyezetvedelem@ujbuda.huPályázati adatlap
Pályázati adatlap magánszemélyek részére


Pályázat benyújtása:

2018.01.01-től a gazdálkodó szervezetek (cégek, adószámmal rendelkező egyesületek/alapítványok, egyházi szervezetek, egyéb intézmények) hivatalunkkal a 2015. CCXXII. törvény 9. § értelmében, feladat- és hatáskörünkbe tartozó ügyekben elektronikusan kötelesek kapcsolatot tartani. Ehhez szükséges, hogy a pályázó szervezet rendelkezzen Cégkapu vagy Ügyfélkapu hozzáféréssel.

2018-tól a pályázati adatlap/adatlapok, és a beküldeni kívánt csatolmányok kizárólag az alábbi módon nyújthatók be a szervezet saját cégkapu adataival:

  • e-Papíron vagy
  • az UJBUDA rövid nevű, 202117330 KRID azonosítójú hivatali kapun keresztül (a legördülő menüben Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata néven található).


Magánszemélyek ügyfélkapun keresztül nyújthatják be a pályázatot.

Az elektronikus ügyintézésre köteles pályázók csak cégkapuról nyújthatnak be joghatályosan okiratot, ügyfélkapuról nem.


Felhívjuk figyelmét, hogy kizárólag hitelesített dokumentumokat áll módunkban befogadni, így kérjük, csatolmányát elektronikus aláírással ellátva küldje el, vagy e-Papíron keresztül a feltöltést követően a hitelesítés funkciót kiválasztva, AVDH szolgáltatással hitelesítse azt.


A pályázatra egy szervezet egy pályázatot nyújthat be!
A beküldés során a tárgy megjelölésénél tüntesse fel a pályázat típusát valamint a pályázati célt (Környezetvédelmi civil pályázat 2022.)


A pályázat beadási határideje: 2022. szeptember 9. (péntek) 12:00 óra


Az elbírálást követően (Környezet- és Klímavédelmi Bizottság javaslata alapján Polgármester dönt, alapítványok esetében a bizottsági javaslat után a Képviselő-testület dönt) az eredményekről az Önkormányzat értesíti a pályázókat, majd a nyertes pályázókkal támogatási szerződést köt. Az eredmény megjelenik a www.ujbuda.hu internetes oldalon is.


A pályázatok várható elbírálása: 2022. szeptember 30.

A szerződéskötés várható ideje: 2022. október

A projektek megvalósításának határideje 2023. június 30.Budapest, 2022. június 29.dr. László Imre

polgármester megbízásából


Bakai-Nagy Zita

 alpolgármester

Címkék: