Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
május 19. vasárnap, Ivó, Milán

Pályázati felhívás környezetvédelemmel, természetvédelemmel kapcsolatos, közösségi célú programok, projektek megvalósítására

2023április0612:15
»
2023május1118:00

A pályázat beadási határideje: 2023. május 11. (csütörtök)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
2023. évre pályázatot ír ki 3 millió Ft keretösszegben
utófinanszírozással

CIVIL SZERVEZETEK, EGYESÜLETEK, ALAPÍTVÁNYOK, INTÉZMÉNYEK, TÁRSASHÁZAK, LAKÁSSZÖVETKEZETEK részére BUDAPEST XI. KERÜLETHEZ KÖTŐDŐ*, KÖRNYEZETVÉDELEMMEL, TERMÉSZETVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS, KÖZÖSSÉGI CÉLÚ PROGRAMOK, PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRAPályázni lehet:

Civil szervezetek, egyesületek, alapítványok, intézmények, társasházak, lakásszövetkezetek részére, 2023. májustól 2023. november 15-ig Budapest XI. kerületben végzett környezetvédelemmel, természetvédelemmel, klímavédelemmel, környezettudatos szemléletformálással, élőhelykezeléssel kapcsolatos, közösségi célú programok, projektek megvalósítására.


Elsősorban:

  • zöldfalak és zöldtetők létesítése - létrehozástól számított 5 éves fenntartási kötelezettség vállalásával
  • környezettudatos szemléletformálásra, eszközbeszerzésre, élőhelykezelésre civil szervezetek, egyesületek, alapítványok, intézmények, társasházak részére


A megpályázott tevékenység nem lehet átfedésben egyéb, Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata által kiírt pályázat tartalmával. (Pl. Zöld Sziget pályázat, Balkon pályázat, Esővízgyűjtő pályázat)


Pályázhatnak:

Civil szervezetek, egyesületek, alapítványok, intézmények, társasházak, lakásszövetkezetek.

A támogatott programok, projektek megvalósítási helyszíne legyen a Budapest XI. kerületben, vagy a célszemélyek legyenek XI. kerületi lakosok, vagy XI. kerületi oktatási-nevelési intézmény hallgatói, diákjai, óvodásai, bölcsődései, vagy legyenek XI. kerületi telephelyű munkahely alkalmazottai, akik fizikailag is a XI. kerület területén dolgoznak, vagy XI. kerületi egyetem hallgatói, akik a XI. kerület területén található szervezeti egységnél tanulnak.


Általános tudnivalók:


A támogatások utófinanszírozással kerülnek kifizetésre.


A támogatási kérelem benyújtása pályázati adatlapon történik, melyen részletesen fel kell tüntetni a megvalósítandó célt, az összköltségvetését, továbbá azt, hogy a pályázó milyen saját vagy egyéb anyagi forrással rendelkezik a cél megvalósításához az igényelt támogatás összegén felül. Az adatlap szerves részét képezik a vonatkozó jogszabályokban előírt kötelező nyilatkozatok.

A nyertes pályázóknak a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználásáról elszámolást kell benyújtaniuk a támogatási szerződésben és a pénzeszközök átadásának, átvételének rendjéről szóló 25/2016. (XI. 22.) ÖK rendeletben foglaltak szerint. A támogatás kifizetésére (az elnyert összegben) a pályázatban vállalt program megvalósulása, az elszámolás ellenőrzése és jóváhagyása után kerül sor. Az elszámoláskor csak a támogatási szerződésben rögzített célnak és a meghatározott időintervallumnak megfelelő számlák fogadhatók el. Alapítványok támogatásáról Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Képviselő-testülete dönt.

A 25/2016.(XI. 22.) ÖK rendelet alapján a támogatási összegből személyi jellegű kifizetések, valamint reprezentációs célú (pl. étel, ital beszerzése, éttermi szolgáltatás igénybevétele, ajándékutalványok juttatása, stb.) kiadások nem teljesíthetők.

A finanszírozás a Kerületi Környezetvédelmi Alapból kerül kifizetésre. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 57.§-a szerint „A környezetvédelmi alap célfeladat fejezeti kezelésű előirányzat a környezetkímélő gazdasági szerkezet kialakításának ösztönzését, a környezeti ártalmak megelőzését, csökkentését, a bekövetkezett környezeti károk felszámolását - a külön törvényben meghatározott tájrendezést -, továbbá természeti értékek és területek fenntartását, a leghatékonyabb megoldások, továbbá a külön jogszabályban meghatározott tevékenységek esetén az elérhető legjobb technika ösztönzését, előmozdítását, a társadalom környezeti szemléletének fejlődését, valamint a környezetvédelmi kutatást elősegítő előirányzat.”

Olyan tevékenységre pályázhatnak, amely illeszkedik Újbuda Környezetvédelmi Programjához. A megvalósítani tervezett tevékenység célcsoportjai legyenek:

  • kerületi lakosok,
  • kerületi oktatási-nevelési intézmény diákjai, óvodása, bölcsődései lakcímtől függetlenül,
  • kerületi székhelyen/telephelyen található munkahely dolgozói, akik Budapest XI. kerületében dolgoznak, lakcímtől függetlenül.


A pályázat alapján elnyerhető támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. A nyújtandó támogatás mértéke legfeljebb a tervezett költségek 75 %-a. A pályázat benyújtásával egyidejűleg csatolni kell a legalább 25 %-nyi saját rész meglétének hitelt érdemlő igazolását. Az önrészbe önkéntes munka nem számítható be.

A támogatásra pályázó projektek a pályázat benyújtását követően saját felelősségre megkezdhetők, de a beérkezett pályázatok elbírálásáról szóló döntés dátumáig kiállított számlák a támogatásként nyújtott összeg terhére nem számolhatók el, azok önrésznek minősülnek.


Pályázattal kapcsolatos szakmai információ:
Kása Ferencné Ecsedi Helga

Tel: +36-1-372-3471

E-mail: kornyezetvedelem@ujbuda.hu


Pályázati adatlap

Pályázat benyújtása:


2018.01.01-től
a gazdálkodó szervezetek (adószámmal rendelkező egyesületek/alapítványok, egyházi szervezetek, egyéb intézmények) hivatalunkkal a 2015. CCXXII. törvény 9. § értelmében, feladat- és hatáskörünkbe tartozó ügyekben elektronikusan kötelesek kapcsolatot tartani. Ehhez szükséges, hogy a pályázó szervezet rendelkezzen Cégkapu vagy Ügyfélkapu hozzáféréssel.

2018-tól a pályázati adatlap/adatlapok, és a beküldeni kívánt csatolmányok kizárólag az alábbi módon nyújthatók be a szervezet saját cégkapu adataival:

  • e-Papíron vagy
  • az UJBUDA rövid nevű, 202117330 KRID azonosítójú hivatali kapun keresztül (a legördülő menüben Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata néven található).


Az elektronikus ügyintézésre köteles pályázók csak cégkapuról nyújthatnak be joghatályosan okiratot, ügyfélkapuról nem.


Felhívjuk figyelmét, hogy elektronikusan kizárólag hitelesített dokumentumokat áll módunkban befogadni, így kérjük, csatolmányát elektronikus aláírással ellátva küldje el, vagy e-Papíron keresztül a feltöltést követően a hitelesítés funkciót kiválasztva, AVDH szolgáltatással hitelesítse azt.


A pályázatra egy szervezet egy pályázatot nyújthat be!
A beküldés során a tárgy megjelölésénél tüntesse fel a pályázat típusát valamint a pályázati célt (Környezetvédelmi civil pályázat 2023.)


A pályázat beadási határideje: 2023. május 11. (csütörtök)


Az elbírálást követően az eredményekről az Önkormányzat értesíti a pályázókat, majd a nyertes pályázókkal támogatási szerződést köt. Az eredmény megjelenik a www.ujbuda.hu internetes oldalon is.


A pályázatok várható elbírálása: 2023. június

A szerződéskötés várható ideje: 2023. június

A projektek megvalósításának határideje 2023. november 15.Budapest, 2023. április 4.


dr. László Imre

polgármester megbízásából


Bakai-Nagy Zita

alpolgármester

Címkék: 
Fájlok: