Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
október 2. vasárnap, Petra

Pályázati felhívás KULTURÁLIS programok megvalósítására

2019február0709:45
»
2019március2218:00

A pályázat beadási határideje: 2019. március 22. (péntek)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

2019. évre pályázatot ír ki 10 millió Ft keretösszegben a pályázó igényének megfelelően

elő- vagy utófinanszírozással

KULTURÁLIS témakörbenPályázni lehet a 2019. évben megvalósuló:

  • közművelődési és kulturális programokra;
  • hagyományainkat ápoló rendezvények szervezésére;
  • évfordulók megünneplésére;
  • művészeti alkotások létrehozására;
  • a kerület kultúrájával kapcsolatos kiadványok megjelentetésére


Pályázhatnak:

A XI. kerülethez kötődő (lakcím vagy székhely vagy telephely vagy megvalósítás helyszíne) civil és egyházi szervezetek, nonprofit gazdasági társaságok, az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok, közművelődési intézmények, magánszemélyek.


Civil szervezetek számára a pályázat benyújtásának feltétele az Újbuda Önkormányzatának honlapján található civil adatlap kitöltése és beküldése a civil@ujbuda.hu e-mail címre. Annak a szervezetnek, amely korábban már regisztrált, csak abban az esetben szükséges újra beküldenie az adatlapot, ha az adatokban változás történt.

Az adatlap az alábbi linken érhető el: http://ujbuda.hu/ujbuda/felhivas-civil-szervezetek-regisztracios-lehetosegere


Nem pályázhatnak:

  • azok a szervezetek, akikkel az Önkormányzat közművelődési megállapodást/közszolgáltatási szerződést kötött, valamint azok a szervezetek, akik tevékenységükhöz az Önkormányzattól kedvezményesen bérelnek helyiséget a kulturális városközpont területén,
  • gazdasági társaságok (kivételt képez ez alól a nonprofit illetve az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaság).


Általános tudnivalók:

A támogatások elő- vagy utólagos finanszírozással kerülnek kifizetésre.

A támogatási kérelem benyújtása pályázati adatlapon történik, melyen részletesen fel kell tüntetni a megvalósítandó célt, az összköltségvetését, továbbá azt, hogy a pályázó milyen saját vagy egyéb anyagi forrással rendelkezik a cél megvalósításához az igényelt támogatás összegén felül. Az adatlap szerves részét képezik a vonatkozó jogszabályokban előírt kötelező nyilatkozatok.


A nyertes pályázóknak a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználásáról elszámolást kell benyújtaniuk a támogatási szerződésben és a 25/2016.(XI. 22.) ÖK rendeletben foglaltak szerint. A támogatás (az elnyert összegben) kifizetésére előfinanszírozás esetén a szerződéskötést, valamint a banki felhatalmazó levél átadását követően, utófinanszírozás esetén, a pályázatban vállalt program megvalósulása, az elszámolás ellenőrzése és jóváhagyása után kerül sor. Az elszámoláskor csak a támogatási szerződésben rögzített célnak és a meghatározott időintervallumnak megfelelő számlák fogadhatók el.

Pályázni csak a 2019. évben megvalósuló projektre lehet.


A 25/2016.(XI. 22.) ÖK rendelet
alapján a támogatási összegből személyi jellegű kifizetések, valamint reprezentációs célú (pl. étel, ital beszerzése, éttermi szolgáltatás igénybevétele, ajándékutalványok juttatása, stb.) kiadások nem teljesíthetők. Ez alól egyedi esetben - a támogatási szerződésben rögzítve - el lehet térni.

Pályázattal kapcsolatos szakmai információ: Dömök Viktória 381-1324Pályázat benyújtása:


- Gazdálkodó szervezetek esetén:

2018.01.01-től a gazdálkodó szervezetek (cégek, adószámmal rendelkező egyesületek/alapítványok, azon egyházi szervezetek, melyek civil szervezetként működnek, egyéb intézmények) hivatalunkkal a 2015. CCXXII. törvény 9. § értelmében, feladat- és hatáskörünkbe tartozó ügyekben elektronikusan kötelesek kapcsolatot tartani. Ehhez szükséges, hogy a pályázó szervezet rendelkezzen Cégkapu vagy Ügyfélkapu hozzáféréssel.


2018-tól a pályázati adatlap/adatlapok, és a beküldeni kívánt csatolmányok kizárólag az alábbi módon nyújthatók be a szervezet saját cégkapu adataival:

  • e-Papíron vagy
  • az UJBUDA rövid nevű, 202117330 KRID azonosítójú hivatali kapun keresztül (a legördülő menüben Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata néven található).


Felhívjuk figyelmét, hogy kizárólag hitelesített dokumentumokat áll módunkban befogadni, így kérjük, csatolmányát elektronikus aláírással ellátva küldje el, vagy e-Papíron keresztül a feltöltést követően a hitelesítés funkciót kiválasztva, AVDH szolgáltatással hitelesítse azt.

Egy szervezet a korábbi évekhez hasonlóan több pályázatot is benyújthat, azonban kérjük, hogy minden pályázatot a rendszerbe külön-külön belépve töltsön fel. Az e-Papír kitöltése során az „Egyéb” témacsoportot és az „Egyéb” ügytípust válassza ki, a tárgy megjelölésénél pedig tüntesse fel a pályázat típusát valamint a pályázati célt (pl. Kulturális pályázat 2019. – karácsonyi ünnepség).

Amennyiben egy feltöltéssel csatolja a pályázatokat, illetve elmarad a hitelesítés, úgy a pályázatok érdemi elbírálás nélkül érvénytelenek.


Amennyiben a beküldéshez vagy az aláíráshoz technikai segítségre lenne szüksége, forduljon bizalommal az alábbi elérhetőségek egyikéhez:

e-mail: info@smart11.ujbuda.hu

telefonszám: +3613724680


- Magánszemélyek és egyházi szervezetek esetén:
A pályázat beadására e-Papíron keresztül (bővebb információ a benyújtás módjáról feljebb a gazdálkodó szervezetek tájékoztatásánál) vagy postai úton van lehetőség.

Postai benyújtás esetén a pályázatot 1 eredeti (hitelesen aláírt) példányban, egy oldalas A/4 oldalakra nyomtatva, egy helyen összetűzve kérjük beküldeni.

Kérjük a borítékra ráírni: „Kulturális pályázat 2019.”

Cím: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata, 1113 Budapest, Bocskai 39-41.

A pályázat beadási határideje: 2019. március 22. (péntek)

Az elbírálást követően (Kulturális és Köznevelési Bizottság javaslata alapján Polgármester dönt, alapítványok esetében a bizottsági javaslat után a Képviselő-testület dönt) az eredményekről az Önkormányzat értesíti a pályázókat, majd a nyertes pályázókkal támogatási szerződést köt. Az eredmény megjelenik a www.ujbuda.hu internetes oldalon is.


A pályázatok várható elbírálása: 2019. április

A szerződéskötés várható ideje: 2019. májusBudapest, 2019. február


dr. Hoffmann Tamás

polgármester

Címkék: 
Fájlok: 
LEGFRISSEBB
×