Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
február 20. csütörtök, Aladár, Álmos

Pályázati kiírás kulturális célok megvalósítására

2015március2010:15
»
2015április2018:00

A pályázat leadási határideje: 2015. április 20. (hétfő)

A pályázat leadási ideje: 2015. április 20.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 2015. 
évre pályázatot ír ki 10 millió Ft keretösszegben a pályázó igényének megfelelően elő- vagy utófinanszírozással KULTURÁLIS témakörben


Pályázni lehet a 2015. évben megvalósuló:

  • közművelődési és kulturális programokra;
  • hagyományainkat ápoló rendezvények szervezésére;
  • évfordulók megünneplésére;
  • művészeti alkotások létrehozására;
  • kerület kultúrájával kapcsolatos kiadványok megjelentetésére


Pályázhatnak:

A XI. kerülethez kötődő (lakcím, székhely, telephely, megvalósítás helyszíne) civil és egyházi szervezetek, nonprofit gazdasági társaságok, közművelődési intézmények, magánszemélyek.

Nem pályázhatnak: Azok a szervezetek, akikkel az Önkormányzat közművelődési megállapodást/közszolgáltatási szerződést kötött, valamint azok a szervezetek, akik tevékenységükhöz az Önkormányzattól kedvezményesen bérelnek helyiséget a kulturális városközpont területén. Ugyancsak nem pályázhat az Önkormányzat által fenntartott Újbudai Kulturális Intézet.


Általános tudnivalók:

A támogatások elő- vagy utólagos finanszírozással kerülnek kifizetésre.

A támogatási kérelem benyújtása pályázati adatlapon történik, melyen részletesen fel kell tüntetni a megvalósítandó célt, az összköltségvetését, továbbá azt, hogy a pályázó milyen saját vagy egyéb anyagi forrással rendelkezik a cél megvalósításához az igényelt támogatás összegén felül.

A pályázat beadásakor csatolni kell a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról, továbbá civil szervezetek esetén a szervezet beszámolójának, közhasznúsági mellékletének letétbe helyezéséről szóló nyilatkozatot is.


A nyertes pályázóknak a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználásáról elszámolást kell benyújtaniuk a támogatási szerződésben és a 35/2013.(VII.19.) ÖK rendeletben foglaltak szerint. A támogatás (az elnyert összegben) kifizetésére előfinanszírozás esetén a szerződéskötést, valamint a banki felhatalmazó levél átadását követően, utófinanszírozás esetén, a pályázatban vállalt program megvalósulása, az elszámolás ellenőrzése és jóváhagyása után kerül sor. Az elszámoláskor csak olyan és abban az intervallumban keltezett számlákat lehet leadni, melyeket a támogatási szerződésben előzetesen rögzítettek.


A pályázati adatlaphoz csatolni kell civil szervezetek és nonprofit gazdasági társaságok esetén a bejegyzésről szóló bírósági végzést, egyéb szervezet esetén az alapító okirat másolatát.


A 35/2013.(VII.19.) ÖK rendelet
alapján a támogatási összegből személyi jellegű kifizetések, valamint reprezentációs célú (pl. étel, ital beszerzése, éttermi szolgáltatás igénybevétele, ajándékutalványok juttatása, stb.) kiadások nem teljesíthetők. Ez alól egyedi esetben - a támogatási szerződésben rögzítve - el lehet térni. Pályázni csak 2015. évben megvalósuló projektre lehet.


A pályázati adatlapok beszerezhetőek:

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Iroda (1113 Bp., Bocskai út 39-41.), valamint letölthetőek ide kattintva.


Információ
: Regős Orsolya 3723-478

                    Dömök Viktória 3811-324Figyelem! A pályázatokat 2 eredeti (hitelesen aláírt) példányban, egy oldalas A/4 oldalakra nyomtatva vagy nyomtatott betűvel írva, egy helyen összetűzve kérjük leadni.


A pályázat leadási határideje:
2015. április 20. (hétfő)


A pályázat beadása csak postai úton!


Cím: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata, 1113 Budapest, Bocskai 39-41.

Kérjük a borítékra ráírni: Pályáztatás - kultúra - 2015.


Az elbírálást követően az eredményekről az Önkormányzat értesíti a pályázókat, majd a nyertes pályázókkal támogatási szerződést köt. Az eredmény megjelenik a www.ujbuda.hu internetes oldalon is.Budapest, 2015. március 20.


Dr. Hoffmann Tamás

polgármester

Fájlok: 
LEGFRISSEBB
×