Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
július 19. péntek, Emília

Pályázati felhívás informatikai eszköz vásárlására

2024február2610:00
»
2024április3018:00

Benyújtási határidő: 2024. április 30.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Informatikai eszköz vásárlására
az Újbuda Önkormányzata irányítása alá tartozó és fenntartásában működő
költségvetési szerveknél foglalkoztatott dolgozók számára


A pályázat
leírása:
Az Újbuda Önkormányzata irányítása alá tartozó és fenntartásában működő költségvetési szerveknél – az Újbudai Polgármesteri Hivatal és az Újbuda Közterület-felügyelet kivételével – foglalkoztatottak az Önkormányzat fenntartásában működő intézményekben és az Önkormányzat egészségügyi feladatát ellátó egészségügyi szolgáltatóknál dolgozók számára biztosított juttatásokról szóló 3/2022. (I. 25.) önkormányzati rendelet 7. § alapján, az abban meghatározott feltételek szerint a napi munkát segítő informatikai eszközök megvásárlására pályázatot nyújthatnak be. A pályázat lehetőséget ad a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak otthoni informatikai eszközökkel való ellátottságának elősegítésére, digitális kompetenciáik szinten tartására, javítására.


1. A pályázat kiírója

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata


2. A pályázat célja

A pályázat célja a munkavállalók informatikai eszközökkel történő támogatása, a korszerű, a mai kor követelményeinek megfelelő otthon használt számítógép, laptop beszerzésének elősegítése.


3. A támogatás formája

A támogatás összesen 50.000-, Ft értékű nyomtatott vásárlási utalvány formájában valósul meg. Az összeg számítógépre, vagy laptopra használható fel, asztali számítógép esetén ez kiterjedhet a számítógép mellett monitor, billentyűzet, egér megvásárlására is. A támogatásból egy, vagy több dolog is beszerezhető. Számítógép, vagy laptop vásárlása esetén a felhasznált összeget a dolgozó által ismert és használható operációs rendszerrel ellátott eszközre lehet fordítani.

A foglalkoztatottak a támogatást vásárlási utalvány formájában kapják meg. A támogatás felhasználásáról utólag el kell számolni, illetve a támogatás felhasználását számlával kell igazolni.

A megvásárolt, a napi munkát segítő informatikai eszköz a támogatásban részesülő foglalkoztatott saját tulajdona, melyet a munkájával kapcsolatos célokra használja, beszámolási kötelezettséggel Újbuda Önkormányzata felé nem tartozik. A vásárlási utalvány felhasználásának a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 7.8. alpontja alapján adóvonzata nincsen.


4. A pályázók köre

A pályázat benyújtására az Újbuda Önkormányzata irányítása alá tartozó és fenntartásában működő költségvetési szerveknél - Albertfalvai Óvoda, Dél-Kelenföldi Óvoda, Észak-Kelenföldi Óvoda, Gazdagréti Óvoda, Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda, Lágymányosi Óvoda, Sasadi Óvoda, Szentimrevárosi Óvoda, Újbudai Szociális Szolgálat, Újbudai Humán Szolgáltató Központ, Újbudai Idősek Háza, Újbudai Bölcsődei Intézmények, Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Gazdasági Műszaki Ellátó Szolgálat (továbbiakban: GAMESZ) - foglalkoztatott dolgozó jogosult.

Kérjük a pályázókat, hogy a pályázati adatlapban (motivációs indoklás) legyenek szívesek leírni azt a tevékenységet, amire az informatikai eszközt tervezik használni!

A pályázat során támogatott dolgozó 5 évig ugyanerre a célra nem pályázhat.


5. A pályázat benyújtásának feltétele

Az Újbuda Önkormányzata irányítása alá tartozó és fenntartásában működő költségvetési szerveknél foglalkoztatott azon dolgozó pályázhat, aki vállalja, hogy nyertes pályázat esetén max. 50.000-, Ft értékű online, vagy nyomtatott vásárlási utalvány elköltését követően az informatikai eszköz megvásárlását számlával igazolja.


6. A pályázat benyújtásának, vagy postai úton történő megérkezésének határideje

A pályázat benyújtásának, vagy postai úton történő megérkezésének határideje: 2024. április 30.

Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely a határidő zárónapján éjfélig ügyfélkapun keresztül lezárásra, vagy személyesen benyújtásra kerül, illetve amely pályázat határidőig postai úton megérkezik. A megérkezési idő nem azonos a postára adás napjával.


7. A pályázat benyújtása

A pályázatot elektronikusan vagy papír alapon kell benyújtani.


a) A pályázat elektronikus
benyújtásához rendelkezésre áll az e-Papír szolgáltatás Ügyfélkapuval vagy Cégkapuval rendelkező pályázók részére a http://epapir.gov.hu/ felületen, a CÍMZETT – BUDAPEST FŐVÁROS KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA mezők és az ÜGYTÍPUS EGYÉB ÜGY-re vonatkozó kategóriájának kiválasztását követően.


b)
A pályázatot papír alapon postai úton az alábbi címre kell eljuttatni:

  • szociális és gyermekjóléti feladatokat ellátó intézmények, GAMESZ munkavállalói:
   Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Osztály Titkárság, 1113 Budapest, Bocskai út 39-41.
   A borítékra rá kell írni: Informatikai eszköz vásárlása pályázat, szociális és gyermekjóléti feladatokat ellátó intézmények, GAMESZ”.
  • köznevelési intézmények munkavállalói:
   Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal
   Köznevelési és Ifjúsági Osztály Titkárság, 1113 Budapest, Bocskai út 39-41.
   A borítékra rá kell írni: Informatikai eszköz vásárlása pályázat, köznevelési feladatokat ellátó intézmények”.


c) A pályázatot papír alapon személyesen az alábbi címen kell benyújtani:

  • szociális és gyermekjóléti feladatokat ellátó intézmények, GAMESZ munkavállalói:
   Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Osztály Titkárság, 1113 Budapest, Zsombolyai u. 4. I. emelet 106.
   A borítékra rá kell írni: Informatikai eszköz vásárlása pályázat szociális és gyermekjóléti feladatokat ellátó intézmények, GAMESZ”.
  • köznevelési intézmények munkavállalói:
   Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Köznevelési és Ifjúsági Osztály Titkárság, 1113 Budapest, Zsombolyai u. 4. IV. emelet 408.
   A borítékra rá kell írni: Informatikai eszköz vásárlása pályázat, köznevelési feladatokat ellátó intézmények”.

A pályázathoz az alábbi dokumentumokat szükséges csatolni:


8. A
pályázat elbírálásánál figyelembevételre kerül

A pályázatok elbírálásánál figyelembevételre kerül a foglalkoztatottak munkáltatójánál dolgozók intézményi létszáma, magasabb létszámú intézmények esetében arányosan több pályázat kerül jóváhagyásra. Emellett figyelembevételre kerül a pályázó által benyújtott motivációs indoklás tartalma és a pályázó munkaköre, munkaköri feladatai is.

Amennyiben túlpályázás lenne - a rendelkezésre álló keretnél nagyobb összegű igény merül fel -, a benyújtott pályázatok időbeli sorrendje alapján történik az elbírálás.


9. Forrás megnevezése

A pályázat forrása a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának a mindenkori költségvetésében elkülönített keret.

10. Pályázat elbírálása

Az informatikai eszközök vásárlási lehetőségének odaítéléséről a Kulturális és Köznevelési Bizottság javaslatára a Polgármester dönt.


11. Hiánypótlás módja

A pályázat keretében hiánypótlási lehetőség nincs.


12. Eredményhirdetés

2024. július 15. napjáig.


13. A pályázatokkal kapcsolatosan további információ kérhető

- szociális és gyermekjóléti feladatokat ellátó intézmények, GAMESZ dolgozói:

Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal

Szociális és Egészségügyi Osztály Titkárság

1113 Budapest, Zsombolyai u. 4.

Telefon: +36 1 372-3410


- köznevelési feladatokat ellátó intézmények

Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal

Köznevelési és Ifjúsági Osztály Titkárság

1113 Budapest, Zsombolyai u. 4.

Telefon: +36 1 372-3470

 


Megjelenés dátuma:
2024. február 26.

Benyújtási határidő: 2024. április 30.

 

Címkék: