Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
december 11. hétfő, Árpád

Tanulmányi ösztöndíj pályázat tehetséges és kiemelkedő tanulmányi eredményt elért diákok részére a 2022/2023-as tanévre

2022augusztus3109:30
»
2022szeptember3018:00

Beadási határidő: 2022. szeptember 30.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata a 20/2017. (V. 3.) XI. ÖK számú rendelete alapján

TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATOT

hirdet a tehetséges és kiemelkedő tanulmányi eredményt elért diákok részére
a 2022/2023-as tanévre.Az ösztöndíj odaítélhető a Budapest XI. kerület területén működő valamennyi köznevelési intézmény nappali rendszerű oktatásában részt vevő azon tanulói részére, akinek az állandó lakhelye Budapest XI. kerületében van és

 • 6-8. évfolyamos általános iskolai tanulók, akiknek a pályázat benyújtását megelőző két egymást követő tanév végén a tanulmányi eredménye 4,9 vagy a feletti, továbbá
 • azon 9-13. évfolyamos középiskolai tanulók részére, akiknek a pályázat benyújtását megelőző két egymást követő tanév végén a tanulmányi eredménye 4,8 vagy a feletti.


Az ösztöndíj a 2022/2023. tanévre, összesen 10 naptári hónapra nyerhető el. Az ösztöndíj havi legmagasabb összege általános iskolai tanuló esetén 5000, középiskolai tanuló esetén 8000 forint. Az ösztöndíj kifizetésére félévenként egy összegben kerül sor, melyet Újbuda Önkormányzata folyósít.


A pályázat csak az önkormányzat által rendszeresített pályázati adatlapon nyújtható be, melyhez mellékelni kell:

 • a 2020/2021. tanév végi és a 2021/2022. tanév végi bizonyítványainak másolatait,
 • az iskolalátogatási igazolást,
 • a kerületi, budapesti, országos, nemzetközi tanulmányi, versenyeken elért eredményt igazoló iratot, illetve a nyelvvizsga bizonyítvány másolatát,
 • továbbá az állandó bejelentett lakhely igazolására a lakcímkártya lakcímet tartalmazó oldalának másolatát.


Nem értékelhető a pályázat, ha a kérelemhez csatolandó mellékletek hiányosak vagy hiányoznak, továbbá ha a határidő leteltét követően nyújtják be.

A pályázatot Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Köznevelési és Ifjúsági Osztályánál kell benyújtani 2022. szeptember 30-ig.


Pályázati adatlap beszerezhető
a Polgármesteri Hivatal Köznevelési és Ifjúsági Osztályánál (1113 Bp. Zsombolyai u. 4. IV. em.) és az ügyfélszolgálaton (Bocskai út 39/41.) továbbá letölthető alább:

Pályázati adatlap
Adatkezelési tájékoztató
20/2017. (V. 3.) XI. ÖK számú rendelete


Az ösztöndíj odaítéléséről a Polgármester dönt, az általa felkért szakértői testület javaslata alapján.

Döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.


A pályázat eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap, legkésőbb 2022. október 31-éig.

Az ösztöndíjas vagy törvényes képviselője az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt köteles a változás bekövetkeztétől számított 15 napon belül a Polgármesteri Hivatal Köznevelési és Ifjúsági Osztályát írásban tájékoztatni, ha a tanuló

 1. a) Budapest XI. kerületén kívüli oktatási intézményben létesít jogviszonyt,
 2. b) magántanulóként folytatja a tanulmányait,
 3. c) a tanulói jogviszonya megszűnt vagy szünetel,
 4. d) tartósan külföldre távozik, vagy
 5. e) Budapest XI. kerületi lakóhelye megszűnik.

A Polgármester az ösztöndíj folyósítását – akár visszamenőleg is – megszünteti, amennyiben az ösztöndíjas

 1. a) vagy törvényes képviselője fentiek szerinti tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget,
 2. b) Budapest XI. kerületén kívüli oktatási intézményben létesít tanulói jogviszonyt,
 3. c) magántanulóként folytatja a tanulmányait,
 4. d) tanulói jogviszonya megszűnt vagy szünetel,
 5. e) tartósan külföldre távozik,
 6. f) Budapest XI. kerületi lakóhelye megszűnik vagy
 7. g) az ösztöndíj elnyerése érdekében a pályázatában valótlan adatokat közölt.

Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat Újbuda Önkormányzata részére visszafizetni.Budapest, 2022. augusztus


dr. László Imre

polgármester megbízásából


Erhardt Attila sk.

alpolgármester

Címkék: