Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
október 2. vasárnap, Petra

Pályázat 0-3 éves korú gyermekek napközbeni ellátására új férőhelyek kialakítására

2018október2515:00
»
2019május3118:00

Pályázatok benyújtásának határideje: 2019. május 31. (személyesen)

PÁLYÁZATI KIÍRÁS


Pályázat címe: 0-3 éves korú gyermekek napközbeni ellátására új férőhelyek kialakítása

Megjelenés dátuma: 2018. október 25.

Beadási határidő: 2019. május 31.

Pályázat leírása: 0-3 éves korú gyermekek napközbeni ellátására új munkahelyi bölcsőde, családi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet férőhely kialakítása

1. Kiíró:

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata


2. A
támogatás célja:

Budapest Főváros XI. kerületben lakcímmel rendelkező 0-3 éves korú gyermekek nappali ellátását biztosító új férőhelyek - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 44.§ - 44/C.§-ban meghatározottak szerint – kialakítására pénzügyi forrás biztosítása.


3. Érvényes:

2018. november 1. – 2019.május 31.


4. Támogatás formája:

Vissza nem térítendő támogatás.


5. Kedvezményezettek köre:

Pályázatot nyújthatnak be azok a fenntartók vagy szervezeteik, amelyek gyermekvédelmi, gyermekjóléti szolgáltatást nyújtanak az alábbi felsorolás szerint:

 • alapítvány,
 • közalapítvány,
 • gazdasági társaság,
 • egyesület,
 • egyesülés,
 • egyéb jogi személyiségű non-profit szervezet.

Pályázhatnak továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedéllyel rendelkezők is.


6. A
pályázat benyújtásának feltétele:

 • alapító dokumentumban szerepel a gyermekek napközbeni ellátása: munkahelyi bölcsőde, családi bölcsőde vagy napközbeni gyermekfelügyelet;
 • a szolgáltatás nyújtásának a helye a XI. kerület közigazgatási területe;
 • jogerős működési/vállalkozói engedélyt kap 2018. november 1.-2019.június 30. között munkahelyi bölcsőde, családi bölcsőde vagy napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatás valamelyikére;
 • nem nyújtható támogatás annak a pályázónak, amely ellen felszámolási vagy csődeljárás indult.


7. A
pályázattal elnyerhető támogatás:

- formája: vissza nem térítendő támogatás

- mértéke: max. 1.000.000 Ft/férőhely


8. Támogatás odaítélése során alkalmazandó eljárás:

A pályázatok egyfordulós eljárás keretében kerülnek elbírálásra.


9. Forrás megnevezése:

Jelen pályázati kiírás forrását Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 2018. évi költségvetése biztosítja.


10. Forrás összege:

20.000.000 Ft, azaz húszmillió forint (2018.-2019. évre).


11. Pályázat elbírálása:

A pályázatok elbírálásáról a Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslatára a Polgármester dönt.


12. A
pályázat benyújtásának módja és helye:

A pályázatot pályázati adatlapon, magyar nyelven, kizárólag papír alapon lehet benyújtani.

A projekt adatlap tartalmában nem változtatható.

A pályázati adatlap letölthető a www.ujbuda.hu honlapról.


Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség.


A pályázatot a csatolandó mellékletekkel együtt papír alapon 2 példányban (1 eredeti és 1 másolati), személyesen kell benyújtani az alábbiak szerint:


A pályázat benyújtásának helye:

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Humánszolgálati Igazgatóság Szociális és Egészségügyi Osztálya

1113 Budapest, Zsombolyai út 4. I. em. 106. szoba.

Címzés:

dr. Hoffmann Tamás polgármester

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

1113 Budapest, Bocskai út 39-41.


A borítékra rá kell írni: „Pályázat a 0-3 éves korú gyermekek napközbeni ellátására, új férőhelyek kialakítására”.


13. A
pályázathoz csatolni kell hitelesített formában:

 • kitöltött adatlapot;
 • alapító dokumentumot;
 • jogerős működési/vállalkozói engedélyt;
 • 0-3 éves korú gyermekek magas színvonalú ellátását célzó szakmai programot.


14. Pályázatok benyújtásának határideje: 
2019. május 31. (személyesen)


15. Hiánypótlás módja:

A pályázat benyújtásának határidejétől számított 5 napon belül a pályázat hiányossága esetén - amennyiben a pályázat pótolható - a hiányosságok kijavítására, pótlására 8 napos határidővel a pályázó felszólításra kerül. Határidőben benyújtottnak minősül az a hiánypótlás, amely legkésőbb a hiánypótlási felhívás kézhezvételétől számított 8 napon belül (a határidő utolsó napján 16.00 óráig) személyesen a Humánszolgálati Igazgatóság Szociális és Egészségügyi Osztályára beérkezik.

Amennyiben a pályázó a hiánypótlási kötelezettségének nem vagy csak részben tesz eleget
a megjelölt határidőre, úgy további hiánypótlásra nincs lehetőség, a pályázat érvénytelenné válik. Az érvénytelenné nyilvánítás ellen jogorvoslatnak helye nincs.


16. Eredményhirdetés: 
2019. július 15-ig.


17. A
pályázatokkal kapcsolatosan további információ kérhető:

Bunkóczi Szilvia

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Humánszolgálati Igazgatóság Szociális és Egészségügyi Osztálya

1113 Budapest, Zsombolyai út 4. I. em. 106. szoba.

Telefon: 06-70-684-7267 e-mail: bunkoczi.szilvia@ujbuda.hu


Pályázat célközönsége:
Minden, a pályázatban leírt feltételeknek megfelelő vállalkozói engedéllyel rendelkező személy és civil szervezet


ADATLAP

Címkék: 
Fájlok: 
LEGFRISSEBB
×