Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
április 21. vasárnap, Konrád

Pályázati felhívás lakhatási támogatás igénylésére

2024február2610:30
»
2024április3018:00

Benyújtási határidő: 2024. április 30.

FELHÍVÁS

Lakhatási támogatás igénylésére
az Újbuda Önkormányzata irányítása alá tartozó és fenntartásában működő
költségvetési szerveknél foglalkoztatott dolgozók,
illetve az egészségügyi alapellátást, szakellátást ellátó,
az Önkormányzattal jogviszonyban álló egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatottak,
a háziorvosi szolgáltató, valamint a háziorvosi szolgáltató alkalmazottainak számára


Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat fenntartásában működő intézményekben és az Önkormányzat egészségügyi feladatát ellátó egészségügyi szolgáltatóknál dolgozók számára biztosított juttatásokról szóló 3/2022. (I. 25.) önkormányzati rendelete alapján „Újbudai Lakhatási Támogatás” igénylése céljából az alábbiak szerinti felhívást teszi közzé.


1. A felhívás kiírója

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata


2. A támogatásban részesülők köre

Újbudai Lakhatási Támogatás adható:

a) a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata irányítása alá tartozó és fenntartásában működő költségvetési szerveknél – a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal és az Újbuda Közterület-felügyelet kivételével – foglalkoztatottaknak, az egészségügyi alapellátást, szakellátást ellátó, az Önkormányzattal jogviszonyban lévő egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatottaknak,

b) az Önkormányzattal szerződésben álló háziorvosi szolgáltatóknak, valamint azok alkalmazottainak.


3. A támogatás formája, összege

Az Újbudai Lakhatási Támogatás összege a szerződéssel igazolt lakásbérleti díj 50%-a, maximum havi 80.000,-Ft.

Az Újbudai Lakhatási Támogatás maximum 5 évig adható, a támogatásra való jogosultság egyedi kérelemre és a Szociális és Egészségügyi Bizottság döntése alapján egyszer legfeljebb 5 évvel meghosszabbítható.


4. A benyújtás feltételei

A kérelmet elektronikusan vagy papír alapon kell benyújtani.

a) A kérelem elektronikus benyújtásához rendelkezésre áll az e-Papír szolgáltatás Ügyfélkapuval vagy Cégkapuval rendelkező kérelmezők részére a http://epapir.gov.hu/ felületen.

b) A kérelmet papír alapon, postai úton az alábbi címre kell eljuttatni:

Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal, Köznevelési és Ifjúsági Osztály

1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

c) A kérelmet papír alapon, személyesen az alábbi címre kell benyújtani:

Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal, Köznevelési és Ifjúsági Osztály

1113 Budapest, Zsombolyai u. 4., 408. szoba


Kérelem

Adatkezelési tájékoztató


A kérelemhez az alábbi
dokumentumokat szükséges csatolni:

 1. A kérelmező és a vele együtt lakó személyek jövedelemigazolása[1],
  1. rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről,
  2. nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap jövedelméről.
 2. Igazolás családi pótlék igénybevételéről.
 3. Igazolás gyermektartásdíj igénybevételéről.
 4. A kérelmezővel egy háztartásban élő 16 éven felüli gyermek részéről iskolalátogatási igazolás, vagy a felsőoktatásban résztvevő hallgató esetén diákigazolvány.
 5. A lakás-, illetve albérleti szerződés.
 6. Munkáltatói igazolás.

[1]A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. §-a alapján


5. A kérelem elbírálása

Főbb elbírálási szempontok:

 • egy főre jutó nettó jövedelem (Ft)
 • egy főre jutó nettó jövedelem a lakbér kifizetése után (Ft)
 • családi jellemzők

Az Újbudai Lakhatási Támogatásról a Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslata alapján a Polgármester dönt. A kérelemről a benyújtását követő 3 hónapon belül kell dönteni.


6. Forrás megnevezése

A Lakhatási Támogatásra jogosultak létszámát egy naptári évben a mindenkori éves költségvetésben rendelkezésre álló keretösszeg határozza meg.


7. Hiánypótlás módja

Jelen felhívás keretében hiánypótlási lehetőség nincs.


8. A felhívással kapcsolatban további információ kérhető:

 • egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi feladatokat ellátó intézmények
  Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Osztály Titkárság, 1113 Budapest, Zsombolyai út 4.
  Telefon: +36 1 372-3410
 • köznevelési feladatokat ellátó intézményekŰBudapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Köznevelési és Ifjúsági Osztály Titkárság, 1113 Budapest, Zsombolyai út 4.
  Telefon: +36 1 372-3470


Budapest, 2024. február 26.


Megjelenés dátuma: 2024. február 26.

Benyújtási határidő: 2024. április 30.