Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
október 5. szerda, Aurél

Pályázati kiírás „Családbarát Vállalkozás Újbuda 2019” cím elnyerésére

2019április2908:45
»
2019október3118:00

Pályázatok benyújtási határideje: 2019. október 31.

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA

PÁLYÁZATOT HIRDET A

„CSALÁDBARÁT VÁLLALKOZÁS ÚJBUDA 2019”
CÍM ELNYERÉSÉREA Pályázat kiírója: 
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata


A pályázat háttere

Újbuda Önkormányzata évek óta kiemelten fontosnak tartja a családbarát szemlélet kialakítását mind a hivatalban, mind háttérintézményeiben, s elkötelezett abban, hogy segítse és kiemelje mindazon intézmények, vállalatok, civil szervezetek munkáját, akik e szemlélet kialakításáért hajlandók tenni. Az Önkormányzat vallja, hogy a munka magánélet megfelelő összehangolásának egyik alapköve a családbarát szemlélet kialakítása és a megfelelő intézkedések bevezetése.

Ennek mentén a kerület több éve indít újabb és újabb programokat, hogy felhívja mind a vállalatok, mind a civil társadalom figyelmét a családbarát szemlélet ügyének fontosságára, illetve erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a kerületben működő vállalkozásokat ösztönözze a családbarát működés és szemlélet kialakítására. Ennek egyik megnyilvánulásaként pályázatot hirdet a „Családbarát Vállalkozás Újbuda 2019” cím elnyerésére. Az elismeréssel az Önkormányzat azokat a vállalkozásokat díjazza, akik szem előtt tartják a családbarát szemlélet megvalósulását, beépítve azt vállalati filozófiájukba.


A pályázat célja

A „Családbarát Vállalkozás Újbuda 2019” címet azok a munkáltatók kaphatják meg, akik vállalják, hogy folyamatosan fejlesztik családbarát szervezeti modell kialakításával és megtartásával kapcsolatos gyakorlatukat.


Pályázók köre

Azok a XI. kerületben székhellyel, vagy telephellyel rendelkező gazdasági társaságok (ide értve a nonprofit gazdasági társaságokat is), akik

 • rendelkeznek legalább két lezárt adóévvel;
 • nem állnak csődeljárás, felszámolási, illetve végelszámolási eljárás vagy a megszüntetésükre irányuló jogszabályban meghatározott egyéb eljárás alatt;
 • akikkel szemben nem áll fenn az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározott kizáró ok;
 • akiket január 1-je óta munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt államigazgatási szerv vagy bíróság jogerős bírság megfizetésére nem kötelezte és a rendezett munkaügyi kapcsolatokkal kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2010. március 13-án hatályba lépett 2010. évi XIV. törvény hatálya alá esnek;
 • akiknek nincs adótartozása, illetve adók módjára behajtható köztartozása.


Pályázati vállalati kategóriák:

 • Mikro- vagy kisvállalat
 • Közepes vállalat
 • Nagyvállalat


A pályázatok elbírálásának módja:

A pályázatok elbírálását egy független szakmai grémium végzi. A pályázatok sikeres formai és tartalmi elbírálását követően a bírálóbizottság minden vállalati kategóriában a legjobbnak ítélt 3-3 pályázatot választja ki, melyeknél a pályázat megvalósulásával és eredményeivel kapcsolatban auditot is végez. Ezt követően választja ki minden kategóriából a legjobb pályázatot.


A pályázat során elnyerhető díjak, lehetőségek:

Az Önkormányzat évente egy alkalommal legfeljebb három elismerő címet adományoz. A címeket egy kis-, közép-, és egy nagy vállalkozás nyerheti el, amelyeket az Önkormányzat az aktuális költségvetésének terhére összesen 1 millió forinttal egészít ki (kisvállalkozó 500 ezer Ft, a középvállalkozó 300 ezer Ft, a nagy vállalkozó, pedig 200 ezer Ft összegű díjazásban részesül).

Az elismerés átadására minden év januárjában megrendezésre kerülő ”Újévköszöntő” alkalmából kerül sor. Az elismerő cím elnyerése esetén a vállalkozás jogosulttá válik a cím elnyerésétől számított két éven keresztül a „Családbarát Vállalkozás Újbuda” cím és logótípia használatára.


Pályázattal kapcsolatos információk és konzultációs lehetőség

A pályázati időszak alatt további információ kérhető az alábbi elérhetőségeken:

 • E-mailen: varga.katalin@ujbuda.hu
 • Személyesen előzetes megbeszélés alapján (emailes vagy telefonos időpontegyeztetést követően)
 • Telefonon: +36 1 381 1379 (munkanapokon 11-15 óra között)


Pályázatok benyújtási határideje: 
2019. október 31.


Pályázatok benyújtásának módja

Pályázni kizárólag, a Családbarát Vállalkozás Újbuda – Pályázati adatlapon lehetséges, annak elektronikus, és hiánytalan kitöltésével. A pályázathoz mellékelni kell a gazdasági szervezet létrehozásáról szóló bírósági végzést.

A pályázati adatlapok letölthetőek a www.ujbuda.hu internetes oldalról.

Más formátumban a pályázatokat elfogadni nem tudjuk, azok érvénytelenek.


Gazdálkodó szervezetek
Hivatalunkkal a 2015. CCXXII. törvény 9. § értelmében, feladat- és hatáskörünkbe tartozó ügyekben elektronikusan kötelesek kapcsolatot tartani. Ehhez

szükséges, hogy a szervezet rendelkezzen Cégkapu vagy Ügyfélkapu/Hivatali kapu hozzáféréssel.

2018-tól a a beküldeni kívánt iratok és annak csatolmányai kizárólag az alábbi módon nyújthatók be a szervezet saját cégkapu adataival:

- e-Papíron vagy

- az UJBUDA rövid nevű, 202117330 KRID azonosítójú hivatali kapun keresztül (a legördülő menüben Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata néven található).

Kizárólag hitelesített dokumentumokat áll módunkban befogadni, így kérjük, hogy a csatolmányt elektronikus aláírással ellátva küldje el, vagy e-Papíron keresztül a feltöltést követően a hitelesítés funkciót kiválasztva, AVDH szolgáltatással hitelesítse azt.Kérjük, hogy pályázati anyagát egy dokumentumként szíveskedjék feltölteni!


Az e-Papír kitöltése során az „Egyéb” témacsoportot és az „Egyéb” ügytípust válassza ki, a tárgy megjelölésénél pedig tüntesse fel a dokumentum típusát és célját
(pl. Családbarát Vállalkozás vagy Felelős Vállalkozás pályázat).

Ha probléma merülne fel az e-ügyintézés során a cégkapuval, az alábbi telefonszámon vagy e-mail címen tud segítséget kérni:

email: info@smart11.ujbuda.hu

telefonszám:+3613724680

A pályázati döntés várható ideje: 2019. december vége.


Az elbírálást követően az eredményekről az Önkormányzat értesíti a pályázókat. Az eredmény megjelenik a www.ujbuda.hu internetes oldalon is.Budapest, 2019. április


Dr. Hoffmann Tamás s. k.

polgármester

Címkék: 
Fájlok: 
LEGFRISSEBB
×