Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
december 6. szerda, Miklós

Pályázati kiírás „Felelős Vállalkozás Újbuda 2019” cím elnyerésére

2019április2911:00
»
2019október3118:00

Pályázatok benyújtási határideje: 2019. október 31.

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA

PÁLYÁZATOT HIRDET A

„FELELŐS VÁLLALKOZÁS ÚJBUDA 2019”

CÍM ELNYERÉSÉREA pályázat kiírója: 
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata


A pályázat háttere

Újbuda Önkormányzata évek óta örömmel támogatja, segíti azon civil-vállalati együttműködések kialakítását, melyek – hasonlóan az Önkormányzat törekvéseihez – elkötelezettek abban, hogy az esélyegyenlőségi elvek alapján a kerület különböző hátrányban élő, nehézséggel küzdő lakosait életminőségük javításában segítsék. E cél megvalósítása érdekében több éve indít újabb és újabb programokat, hogy felhívja mind a vállalatok, mind a civil társadalom figyelmét az esélyegyenlőség és a családbarát szemlélet ügyének fontosságára, az együttműködésekben rejlő lehetőségekre. E folyamat egyik kiemelt eseménye lett a 2016-ban elindított Esélyek utcája elnevezésű szakmai program, melyen vállalatok, civil szervezetek képviselői, állami és önkormányzati szereplők közösen gondolkodnak arról, hogy milyen lépéseket, intézkedéseket tehetnek, és hogyan lehet felelősen gondolkodni vállalatként, civil szervezetként, önkormányzatként egy fenntarthatóbb, egymást támogató és segítő jövőkép megteremtése érdekében.


E közös gondolkodás következő lépéseként alapította meg a kiíró a Felelős Vállalkozás Újbuda Díjat, mely során azon kerületben működő vállalkozások munkáját, intézkedéseit szeretné díjazni és értékelni, akik fontosnak tartják a fenntarthatóság megteremtését, s ez működésükben, mindennapi munkájukban, programjaikban is tetten érhető.


A pályázat célja

Újbuda Önkormányzata Felelős Vállalkozás Újbuda elismerő címet adományoz olyan XI. kerületi vállalkozások számára, amelyek kiemelkedő lépéseket tesznek a társadalmi és környezeti felelősségvállalás terén jelen pályázatban részletezett beavatkozási területeken. A pályázat és a díj célja, hogy elismerje azokat a vállalatokat, amelyek tevőlegesen tesznek a társadalomért, a környezetért, a munkavállalókért, felelősséget éreznek a jövő generációjáért mind tágabb, mind szűkebb környezetükben, Újbudán.

A díj megalapításával a kiíró egyértelmű szándéka, hogy példaértékű szervezetek és programok bemutatásával, elismerésével bíztassa azokat a vállalatokat, akik még csak most kezdik megtenni az első lépéseket a felelősségvállalás terén. Az Önkormányzat számára kiemelten fontos, hogy hosszútávon minden szektor és szervezet hozzájáruljon ahhoz, hogy egy aktív, törődő és felelősségteljes kerületi élet alakuljon ki Újbudán, amely példaértékű tud lenni más kerületek, városok számára is.


Kik pályázhatnak a Felelős Vállalkozás Újbuda díjra?

A XI. kerületben székhellyel, vagy telephellyel rendelkező gazdasági társaságok (ide értve a nonprofit gazdasági társaságokat is) az alább részletezett kategóriákban, akik

 • rendelkeznek legalább két lezárt adóévvel,
 • nem állnak csődeljárás, felszámolási, illetve végelszámolási eljárás vagy a megszüntetésükre irányuló jogszabályban meghatározott egyéb eljárás alatt,
 • akikkel szemben nem áll fenn az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározott kizáró ok,
 • akiket 2009. január 1-je óta munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt államigazgatási szerv vagy bíróság jogerős bírság megfizetésére nem kötelezte és a rendezett munkaügyi kapcsolatokkal kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2010. március 13-án hatályba lépett 2010. évi törvény hatálya alá esnek,
 • akiknek nincs adótartozása, illetve adók módjára behajtható köztartozása.


Pályázati vállalati kategóriák:

 • Mikro vagy kisvállalat
 • Közepes vállalat
 • Nagyvállalat


Pályázat témája:

Pályázni olyan projektekkel, munkahelyi gyakorlatokkal, programokkal lehet, melyek a lentebb részletezett társadalmi és a környezeti felelősségvállalási területeken, témakörökben valósulnak meg.


A pályázat témakörei:

 • Esélyegyenlőség megteremtése (nők, hátrányos helyzetben élők, fogyatékos emberek, megváltozott munkaképességűek, roma és más nemzetiségek)
 • Családbarát szemlélet, magánélet és a munkahelyi feladatok összehangolása
 • Egészségmegőrzés, egészség-fejlesztés, egészséges életmódra nevelés (sport)
 • Környezetvédelem, zöld munkahely programok
 • Civil szervezetekkel való együttműködés a társadalmi és/vagy környezeti fenntarthatóság megteremtéséért
 • Egyéb társadalmi és/vagy környezeti fenntarthatóságot szolgáló programok


A témakörök beavatkozási területei lehetnek:

 • Vállalati önkéntes programok
 • Speciális képzés, tréning, oktatás
 • Családi nap, egyéb vállalati rendezvény/rendezvénysorozat
 • Speciális lakossági programok
 • Vállalati működéshez kapcsolódó program, esemény, attitűdbeli sajátosság
 • Egyéb kreatív megoldás


A pályázatok tartalmi elbírálásának főbb kritériumai:

 • A pályázat szakmai kidolgozottsága és színvonala.
 • A program sikeressége, vállalt céljainak megvalósítottsága.
 • A projekt újszerűsége, innovatív volta.
 • A projekt mérhető hatása a vállalkozás munkavállalói körében és tágabb környezetében.
 • A pályázat és a program hosszú távú fenntarthatósága.
 • A projekt által érintettek (szűkebb és tágabb környezetben egyaránt) száma.
 • A programban érintett célcsoport szociális rászorultsága.
 • A program motivációs hatása a programban résztvevőkre, a munkavállalói környezetre és/vagy tágabb környezetére, a kerületre.


A pályázati program megvalósulásának, lezárultának időbeli korlátozása

A benyújtott pályázatban megnevezett intézkedések, programok megvalósulásának és lezárultának időpontja nem lehet korábban, mint 2019. január 1., időtartama nem meghatározott.


Beadható pályázatok száma

Egy szervezet maximum egy pályázatot adhat be jelen pályázat keretében.


A pályázás menete és a pályázatok elbírálásának módja

Pályázni kizárólag a Felelős Vállalkozás Újbuda –  Pályázati adatlapon lehetséges, annak elektronikus, és hiánytalan kitöltésével. A pályázathoz mellékelni kell a gazdasági szervezet létrehozásáról szóló bírósági végzést. A pályázati adatlapok letölthetőek a www.ujbuda.hu internetes oldalról.

A pályázatok elbírálását egy független szakmai grémium végzi. A pályázatok sikeres formai és tartalmi elbírálását követően a bírálóbizottság minden vállalati kategóriában a legjobbnak ítélt 3-3 pályázatot választja ki, melyeknél a pályázat megvalósulásával és eredményeivel kapcsolatban auditot is végez. Ezt követően választja ki minden kategóriából a legjobb pályázatot.


A pályázat során elnyerhető díjak, lehetőségek

A címeket minden vállalati kategóriából (kisvállalat, középes vállalat, nagyvállalat) egy szervezet nyerheti el, amelyeket az Önkormányzat az aktuális költségvetésének terhére összesen 1 millió forinttal támogat: kisvállalat 500 ezer Ft, a közepes vállalat 300 ezer Ft, a nagyvállalat pedig 200 ezer Ft összegű díjazásban részesül.

Az elismerés átadására minden év januárjában megrendezésre kerülő ”Újévköszöntő” alkalmából kerül sor. Az elismerő cím elnyerése esetén a vállalkozás jogosulttá válik a cím elnyerésétől számított két éven keresztül a Felelős Vállalat Újbuda cím és logótípa használatára.

A díjazott projektek és szervezetek munkájáról a sajtó képviselőit is tájékoztatja a pályázat kiírója.


Pályázattal kapcsolatos információk és konzultációs lehetőség

A pályázati időszak alatt további információ kérhető az alábbi elérhetőségeken:

 • E-mailen: varga.katalin@ujbuda.hu
 • Személyesen előzetes megbeszélés alapján (e-mailes vagy telefonos időpont egyeztetést követően)
 • Telefonon +3613811379 (munkanapokon 11-15 óra között)


Pályázatok benyújtási határideje: 
2019. október 31.


Pályázatok benyújtásának módja

Pályázni kizárólag a Felelős Vállalkozás Újbuda – Pályázati adatlapon lehetséges, annak elektronikus, és hiánytalan kitöltésével. A pályázathoz mellékelni kell a gazdasági szervezet létrehozásáról szóló bírósági végzést. A pályázati adatlapok letölthetőek a www.ujbuda.hu internetes oldalról.

Más formátumban a pályázatokat elfogadni nem tudjuk, azok érvénytelenek.


Gazdálkodó szervezetek
hivatalunkkal a 2015. CCXXII. törvény 9. § értelmében, feladat- és hatáskörünkbe tartozó ügyekben elektronikusan kötelesek kapcsolatot tartani. Ehhez szükséges, hogy a szervezet rendelkezzen Cégkapu vagy Ügyfélkapu/Hivatali kapu hozzáféréssel.

2018-tól a a beküldeni kívánt iratok és annak csatolmányai kizárólag az alábbi módon nyújthatók be a szervezet saját cégkapu adataival:

- e-Papíron vagy

- az UJBUDA rövid nevű, 202117330 KRID azonosítójú hivatali kapun keresztül (a legördülő menüben Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata néven található).

Kizárólag hitelesített dokumentumokat áll módunkban befogadni, így kérjük, hogy a csatolmányt elektronikus aláírással ellátva küldje el, vagy e-Papíron keresztül a feltöltést követően a hitelesítés funkciót kiválasztva, AVDH szolgáltatással hitelesítse azt.


Kérjük, hogy pályázati anyagát egy dokumentumként szíveskedjék feltölteni!

Az e-Papír kitöltése során az „Egyéb” témacsoportot és az „Egyéb” ügytípust válassza ki, a tárgy megjelölésénél pedig tüntesse fel a dokumentum típusát és célját (pl. Családbarát Vállalkozás vagy Felelős Vállalkozás pályázat).

Ha probléma merülne fel az e-ügyintézés során a cégkapuval, az alábbi telefonszámon vagy e-mail címen tud segítséget kérni:

email: info@smart11.ujbuda.hu

telefonszám: +3613724680


A pályázati döntés várható ideje: 
2019. december vége.


Az elbírálást követően az eredményekről az Önkormányzat értesíti a pályázókat. Az eredmény megjelenik a www.ujbuda.hu internetes oldalon is.Budapest, 2019. április

dr. Hoffmann Tamás s. k.

polgármester

Címkék: 
Fájlok: