Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
október 2. vasárnap, Petra

Pályázati felhívás nyári és őszi TÁBOROK megvalósítására

2019február0709:30
»
2019március2218:00

A pályázat beadási határideje: 2019. március 22. (péntek)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
2019. évre pályázatot ír ki 15.000.000,- Ft-os keretösszegben, előfinanszírozással,
NYÁRI és ŐSZI TÁBOROK megvalósítására


Pályázni lehet:

Több napos (legalább 3 napos, 2 éjszakás) nyári vagy őszi táborok ellátással kapcsolatos étkezési kiadásainak (éttermi szolgáltatásokra), útiköltségeinek, szállásköltségeinek, belépőjegyek árának, sporttáborok terembérleti díjának, sporteszközök és egyéb bérleti díjak támogatására, kézműves kellékek, kreatív eszközök beszerzésére.


Pályázhatnak:

Kerületi köznevelési intézmények (a Dél-budai Tankerületi Központ fenntartásában működő iskolák alapítványaikkal pályázhatnak) és közművelődési intézmények, XI. kerülethez kötődő (székhely vagy telephely vagy megvalósítás helyszíne vagy bizonyítottan a XI. kerület diákságáért dolgozó) civil szervezetek, XI. kerületben működő egyházak és intézményeik, nonprofit gazdasági társaságok, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok.


Civil szervezetek számára a pályázat benyújtásának feltétele az Újbuda Önkormányzatának honlapján található civil adatlap kitöltése és beküldése a civil@ujbuda.hu e-mail címre. Annak a szervezetnek, amely korábban már regisztrált, csak abban az esetben szükséges újra beküldenie az adatlapot, ha az adatokban változás történt.

Az adatlap az alábbi linken érhető el: http://ujbuda.hu/ujbuda/felhivas-civil-szervezetek-regisztracios-lehetosegere


Nem pályázhatnak:

  • magánszemélyek,
  • gazdasági társaságok (kivételt képez ez alól a nonprofit illetve az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaság).


Általános tudnivalók:

A támogatási kérelem benyújtása pályázati adatlapon történik, melyen részletesen fel kell tüntetni a megvalósítandó célt, az összköltségvetését, továbbá azt, hogy a pályázó milyen saját vagy egyéb anyagi forrással rendelkezik a cél megvalósításához az igényelt támogatás összegén felül. Az adatlap szerves részét képezik a vonatkozó jogszabályokban előírt kötelező nyilatkozatok.

A nyertes pályázóknak a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználásáról elszámolást kell benyújtaniuk a támogatási szerződésben és a 25/2016.(XI. 22.) ÖK rendeletben foglaltak szerint. Az elszámoláskor csak a támogatási szerződésben rögzített célnak és a meghatározott időintervallumnak megfelelő számlák fogadhatók el.

A 25/2016.(XI. 22.) ÖK rendelet alapján a támogatási összegből személyi jellegű kifizetések, valamint reprezentációs célú kiadások nem teljesíthetők (pl. étel, ital beszerzése, élelmiszer alapanyagok vásárlása, ajándékok, utalványok juttatása), de az ellátással kapcsolatos étkeztetés nem számít reprezentációs célú kiadásnak.

Pályázni csak 2019. évben megvalósuló táborra lehet.


Pályázattal kapcsolatos szakmai információ:
Dömök Viktória 381-1324Pályázat benyújtása:


- Gazdálkodó szervezetek esetén:

2018.01.01-től a gazdálkodó szervezetek (cégek, adószámmal rendelkező egyesületek/alapítványok, azon egyházi szervezetek, melyek civilszervezetként működnek, egyéb intézmények) hivatalunkkal a 2015. CCXXII. törvény 9. § értelmében, feladat- és hatáskörünkbe tartozó ügyekben elektronikusan kötelesek kapcsolatot tartani. Ehhez szükséges, hogy a pályázó szervezet rendelkezzen Cégkapu vagy Ügyfélkapu hozzáféréssel.

2018-tól a pályázati adatlap/adatlapok, és a beküldeni kívánt csatolmányok kizárólag az alábbi módon nyújthatók be a szervezet saját cégkapu adataival:

  • e-Papíron vagy
  • az UJBUDA rövid nevű, 202117330 KRID azonosítójú hivatali kapun keresztül (a legördülő menüben Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata néven található).


Felhívjuk figyelmét, hogy kizárólag hitelesített dokumentumokat áll módunkban befogadni, így kérjük, csatolmányát elektronikus aláírással ellátva küldje el, vagy e-Papíron keresztül a feltöltést követően a hitelesítés funkciót kiválasztva, AVDH szolgáltatással hitelesítse azt.

Egy szervezet a korábbi évekhez hasonlóan több pályázatot is benyújthat, azonban kérjük, hogy minden pályázatot a rendszerbe külön-külön belépve töltsön fel. Az e-Papír kitöltése során az „Egyéb” témacsoportot és az „Egyéb” ügytípust válassza ki, a tárgy megjelölésénél pedig tüntesse fel a pályázat típusát valamint a pályázati célt (pl. Tábori pályázat 2019. – Soltvadkert állótábor).

Amennyiben egy feltöltéssel csatolja a különböző pályázatokat, illetve elmarad a hitelesítés, úgy a pályázatok érdemi elbírálás nélkül érvénytelenek.


Amennyiben a beküldéshez vagy az aláíráshoz technikai segítségre lenne szüksége, forduljon bizalommal az alábbi elérhetőségek egyikéhez:

email: info@smart11.ujbuda.hu

telefonszám: +3613724680


- Magánszemélyek és egyházi szervezetek esetén:

A pályázat beadására e-Papíron keresztül (bővebb információ a benyújtás módjáról feljebb a gazdálkodó szervezetek tájékoztatásánál) vagy postai úton van lehetőség.

Postai benyújtás esetén a pályázatot 1 eredeti (hitelesen aláírt) példányban, egy oldalas A/4 oldalakra nyomtatva, egy helyen összetűzve kérjük beküldeni.

Kérjük a borítékra ráírni: Tábori pályázat 2019.

Cím: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata, 1113 Budapest, Bocskai 39-41.


A pályázat beadási határideje:
2019. március 22. (péntek)


Az elbírálást követően (a döntésre képviselőkből álló munkacsoport tesz javaslatot, a javaslatok ismeretében Polgármester dönt, alapítványok esetében a végső döntést a Képviselő-testület hozza meg) az eredményekről az Önkormányzat értesíti a pályázókat, majd a nyertes pályázókkal támogatási szerződést köt. Az eredmény megjelenik a www.ujbuda.hu internetes oldalon is.A pályázatok várható elbírálása: 2019. április

A szerződéskötés várható ideje: 2019. májusBudapest, 2019. február


dr. Hoffmann Tamás

polgármester

Címkék: 
Fájlok: 
LEGFRISSEBB
×