Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
december 8. csütörtök, Mária

Pályázati felhívás CIVIL szervezetek részére

2019február0709:45
»
2019március2218:00

A pályázat beadási határideje: 2019. március 22. (péntek)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
2019. évre pályázatot ír ki 10 millió Ft keretösszegben a pályázó igényének megfelelően
elő- vagy utófinanszírozással

CIVIL SZERVEZETEK részére MŰKÖDÉSÜK és FEJLESZTÉSÜK segítéséhezPályázni lehet:

Civil szervezetek 2019. évi folyamatos működésével és fejlesztésével kapcsolatos kiadásokra (rezsi költségek, bérleti díjak, tiszteletdíjak, dologi kiadások, kis vagy nagy értékű tárgyi eszközök beszerzése, hirdetmény költségek stb.)


Pályázhatnak:

A XI. kerülethez kötődő (székhely vagy telephely vagy megvalósítás helyszíne) civil szervezetek. Előnyben részesülnek azok a civil szervezetek, amelyek működésükkel, programjaikkal az esélyegyenlőség megvalósítását segítik.


A pályázat benyújtásának feltétele az Újbuda Önkormányzatának honlapján található civil adatlap kitöltése és beküldése a civil@ujbuda.hu e-mail címre. Annak a szervezetnek, amely korábban már regisztrált, csak abban az esetben szükséges újra beküldenie az adatlapot, ha az adatokban változás történt.

Az adatlap az alábbi linken érhető el: http://ujbuda.hu/ujbuda/felhivas-civil-szervezetek-regisztracios-lehetosegere


Nem pályázhatnak
azok a szervezetek, akikkel az Önkormányzat közművelődési megállapodást/közszolgáltatási szerződést kötött vagy részükre egyéb szerződés keretében működési támogatást nyújt.


Általános tudnivalók:

A támogatások elő- vagy utófinanszírozással kerülnek kifizetésre.

A támogatási kérelem benyújtása pályázati adatlapon történik, melyen részletesen fel kell tüntetni a megvalósítandó célt, az összköltségvetését, továbbá azt, hogy a pályázó milyen saját vagy egyéb anyagi forrással rendelkezik a cél megvalósításához az igényelt támogatás összegén felül. Az adatlap szerves részét képezik a vonatkozó jogszabályokban előírt kötelező nyilatkozatok.

A nyertes pályázóknak a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználásáról elszámolást kell benyújtaniuk a támogatási szerződésben és a 25/2016.(XI. 22.) ÖK rendeletben foglaltak szerint. A támogatás kifizetésére (az elnyert összegben) előfinanszírozás esetén a szerződéskötést, valamint a banki felhatalmazó levél átadását követően, utófinanszírozás esetén, a pályázatban vállalt program megvalósulása, az elszámolás ellenőrzése és jóváhagyása után kerül sor. Az elszámoláskor csak a támogatási szerződésben rögzített célnak és a meghatározott időintervallumnak megfelelő számlák fogadhatók el.

A 25/2016.(XI. 22.) ÖK rendelet alapján a támogatási összegből személyi jellegű kifizetések, valamint reprezentációs célú (pl. étel, ital beszerzése, éttermi szolgáltatás igénybevétele, ajándékutalványok juttatása, stb.) kiadások nem teljesíthetők. Ez alól egyedi esetben - a támogatási szerződésben rögzítve - el lehet térni.


Pályázattal kapcsolatos szakmai információ:
Dömök Viktória 381-1324Pályázat benyújtása:


2018.01.01-től
a gazdálkodó szervezetek (cégek, adószámmal rendelkező egyesületek/alapítványok, egyházi szervezetek, egyéb intézmények) hivatalunkkal a 2015. CCXXII. törvény 9. § értelmében, feladat- és hatáskörünkbe tartozó ügyekben elektronikusan kötelesek kapcsolatot tartani. Ehhez szükséges, hogy a pályázó szervezet rendelkezzen Cégkapu vagy Ügyfélkapu hozzáféréssel.

2018-tól a pályázati adatlap/adatlapok, és a beküldeni kívánt csatolmányok kizárólag az alábbi módon nyújthatók be a szervezet saját cégkapu adataival:

  • e-Papíron vagy
  • az UJBUDA rövid nevű, 202117330 KRID azonosítójú hivatali kapun keresztül (a legördülő menüben Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata néven található).


Felhívjuk figyelmét, hogy kizárólag hitelesített dokumentumokat áll módunkban befogadni, így kérjük, csatolmányát elektronikus aláírással ellátva küldje el, vagy e-Papíron keresztül a feltöltést követően a hitelesítés funkciót kiválasztva, AVDH szolgáltatással hitelesítse azt.


A civil pályázatra egy szervezet egy pályázatot nyújthat be!
A beküldés során a tárgy megjelölésénél tüntesse fel a pályázat típusát valamint a pályázati célt (pl. Civil pályázat 2019. – működés).

Amennyiben egy feltöltéssel csatolna többféle pályázatot (kulturális, civil, tábori), illetve elmarad a hitelesítés, úgy a pályázatok érdemi elbírálás nélkül érvénytelenek.


Amennyiben a beküldéshez vagy az aláíráshoz technikai segítségre lenne szüksége, forduljon bizalommal az alábbi elérhetőségek egyikéhez:

email: info@smart11.ujbuda.hu

telefonszám: +3613724680

A pályázat beadási határideje: 2019. március 22. (péntek)

Az elbírálást követően (Kulturális és Köznevelési Bizottság javaslata alapján Polgármester dönt, alapítványok esetében a bizottsági javaslat után a Képviselő-testület dönt) az eredményekről az Önkormányzat értesíti a pályázókat, majd a nyertes pályázókkal támogatási szerződést köt. Az eredmény megjelenik a www.ujbuda.hu internetes oldalon is.


A pályázatok várható elbírálása: 2019. április

A szerződéskötés várható ideje: 2019. májusBudapest, 2019. február

dr. Hoffmann Tamás

polgármester

Címkék: 
Fájlok: